Wynik wyszukiwania
Zapytanie: FRĄCZEK JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 48Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/48
Nr opisu: 0000091978   
Optymalizacja wielkości zamówienia mocy umownej.
[Aut.]: Jacek* Frączek, D. Blach.
-Stud. Informat. 2014 vol. 35 nr 2, s. 199-212, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

energia elektryczna ; moc umowna ; optymalizacja ; analiza szeregów czasowych ; ARTXP ; ARIMA

electricity ; contracted power ; optimization ; time series analysis ; ARTXP ; ARIMA

2/48
Nr opisu: 0000085123   
Analiza wydajności przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej Windows Azure.
[Aut.]: Jacek* Frączek, Ł. Zając.
-Stud. Informat. 2013 vol. 34 nr 2A, s. 97-112, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

chmura obliczeniowa ; Windows Azure ; problem komiwojażera ; TSP ; równoległy algorytm genetyczny

cloud computing ; Windows Azure ; travelling salesman problem ; TSP ; parallel genetic algorithm

3/48
Nr opisu: 0000085023   
Integracja funkcjonalności PLM w systemie ERP dla potrzeb rynku MSP.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
-Stud. Informat. 2013 vol. 34 nr 2B, s. 247-261, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

zarządzanie cyklem życia ; analiza wymagań ; PLM ; ERP

life cycle management ; requirement analysis ; PLM ; ERP

4/48
Nr opisu: 0000042905
Tworzenie aplikacji Java z zastosowaniem JSR-295 Beans Binding.
[Aut.]: Jacek* Frączek, P. Dudzik, J. Karwot.
W: Bazy danych. Rozwój metod i technologii. Praca zbiorowa. [T. 2]: Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania. Pod red. Stanisława Kozielskiego, Bożeny Małysiak, Pawła Kasprowskiego, Dariusza Mrozka. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2008, s. 115-126, bibliogr. 15 poz.

Java ; JSR ; baza danych ; aplikacja bazodanowa

Java ; JSR ; database ; database application

5/48
Nr opisu: 0000042888
Uczenie sztucznych sieci neuronowych w środowisku gridowym.
[Aut.]: Jacek* Frączek, M. Jastrzębski.
W: Bazy danych. Rozwój metod i technologii. Praca zbiorowa. [T. 1]: Architektura, metody formalne i zaawansowana analiza danych. Pod red. Stanisława Kozielskiego, Bożeny Małysiak, Pawła Kasprowskiego, Dariusza Mrozka. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2008, s. 467-479, bibliogr. 11 poz.

sztuczna sieć neuronowa ; grid ; SOA

artificial neural network ; grid ; SOA

6/48
Nr opisu: 0000042962
Wymagania funkcjonalne interfejsu użytkownika dla frameworków tworzenia aplikacji bazodanowych.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
W: Bazy danych. Rozwój metod i technologii. Praca zbiorowa. [T. 2]: Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania. Pod red. Stanisława Kozielskiego, Bożeny Małysiak, Pawła Kasprowskiego, Dariusza Mrozka. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2008, s. 79-91, bibliogr. 11 poz.

interfejs użytkownika ; framework ; baza danych ; ERP ; aplikacja bazodanowa

user interface ; framework ; database ; ERP ; database application

7/48
Nr opisu: 0000017689
Analiza czynników wpływających na proces samozapalenia węgla w zrobach ścian kopalń.
[Aut.]: R. Frączek, Jacek* Frączek.
-Wiad. Gór. 2006 R. 57 nr 1, s. 28-36, bibliogr. 13 poz.

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; samozapłon ; zroby ścian zawałowych ; tlenek węgla

Upper Silesian Coal Basin ; self-ignition ; goaf of caving longwall ; carbon oxide

8/48
Nr opisu: 0000022349
Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
W: Bazy danych. Struktury, algorytmy, metody. Praca zbiorowa. [T. 2]: Wybrane technologie i zastosowania. Pod red. Stanisława Kozielskiego [i in.]. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2006, s. 229-240, bibliogr. 18 poz.

analiza porównawcza ; ERP ; ASAP ; IFS AIM ; MBS

comparative analysis ; ERP ; ASAP ; IFS AIM ; MBS

9/48
Nr opisu: 0000030322
Enterprise JavaBeans 3.0!.
[Aut.]: M. Milczarek, Jacek* Frączek.
-Common News 2006 nr 1, s. 4-7

10/48
Nr opisu: 0000030320
IBM iSeries na Politechnice Śląskiej.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
-Common News 2006 nr 1, s. 9, 17

11/48
Nr opisu: 0000030286
Java Persistence API. Cz. 1.
[Aut.]: M. Milczarek, Jacek* Frączek.
-Common News 2006 nr 3, s. 4-6

12/48
Nr opisu: 0000030318
JavaServer Faces - nowe podejście do budowania interfejsu użytkownika dla platformy Java EE.
[Aut.]: K. Marszał, Jacek* Frączek.
-Common News 2006 nr 2, s. 8-11, 22

13/48
Nr opisu: 0000030317
Procesory Power5+.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
-Common News 2006 nr 2, s. 4-5

14/48
Nr opisu: 0000022348
Projekt wdrożeniowy systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
W: Bazy danych. Struktury, algorytmy, metody. Praca zbiorowa. [T. 2]: Wybrane technologie i zastosowania. Pod red. Stanisława Kozielskiego [i in.]. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2006, s. 219-228, bibliogr. 23 poz.

system zarządzania przedsiebiorstwem ; ERP ; wdrożenie systemu

enterprise management system ; ERP ; implementation of system

15/48
Nr opisu: 0000015920
Analiza efektywności zastosowania indeksów bezpieczeństwa.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
W: Wysokowydajne sieci komputerowe. Zastosowanie i bezpieczeństwo. Praca zbiorowa. Pod red.: Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005, s. 695-706, bibliogr. 24 poz.

16/48
Nr opisu: 0000021611
Analiza porównawcza wydajności mechanizmów kontroli dostępu w systemach zarządzania bazami danych.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
-Zesz. Nauk. Wydz. ETI PGdań., Technol. Inf. 2005 t. 6, s. 101-112, bibliogr. 13 poz.

17/48
Nr opisu: 0000014698
Information processing in bioinformatics database systems - mirror-based architecture and approximate search.
[Aut.]: Dariusz Mrozek, Bożena Małysiak, Jacek* Frączek.
W: Proceedings of the International Conference on Engineering Education. ICEE'2005. Global education interlink, Gliwice, Poland, July 25-29, 2005. Vol. 2. Eds: Jerzy Mościński, Marcin Maciążek. Gliwice : Silesian University of Technology, 2005, s. 535-540, bibliogr. 28 poz.
Toż na CD

architektura ; bioinformatyka ; baza danych ; wyszukiwanie

architecture ; bioinformatics ; database ; search

18/48
Nr opisu: 0000021801
Języki opisu strategii bezpieczeństwa informatycznego.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
W: Bazy danych. Modele, technologie, narzędzia. Praca zbiorowa. [T. 1]: Architektura, metody formalne, bezpieczeństwo. Pod red. S. Kozielskiego [i in.]. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005, s. 333-346, bibliogr. 36 poz.

19/48
Nr opisu: 0000021802
Kontrola dostępu przy użyciu instrukcji GRANT o rozszerzonej składni.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
W: Bazy danych. Modele, technologie, narzędzia. Praca zbiorowa. [T. 1]: Architektura, metody formalne, bezpieczeństwo. Pod red. S. Kozielskiego [i in.]. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005, s. 347-353, bibliogr. 14 poz.

20/48
Nr opisu: 0000022333
Rozszerzony model kontroli dostępu dla systemów zarządzania bazami danych.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
W: Bazy danych. Modele, technologie, narzędzia. Praca zbiorowa. [T. 1]: Architektura, metody formalne, bezpieczeństwo. Pod red. S. Kozielskiego [i in.]. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005, s. 325-331, bibliogr. 36 poz.

21/48
Nr opisu: 0000017644   
Rozszerzony model kontroli dostępu w systemach zarządzania zasobami bazami danych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
Gliwice, 2005, 175 s., bibliogr. 158 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski

22/48
Nr opisu: 0000014657   
Signal cascades analysis in nanoprocesses with distributed database system.
[Aut.]: Dariusz Mrozek, Bożena Małysiak, Jacek* Frączek, Paweł Kasprowski.
W: Computational science - ICCS 2005. 5th International conference, Atlanta, USA, May 22-25, 2005. Proceedings. Pt. 3. Eds.: Vaidy S. Sunderam [et al.]. Berlin : Springer, 2005, s. 334-341, bibliogr. 26 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 3516 0302-9743). Impact Factor 0.402

23/48
Nr opisu: 0000086400
Zalety i wady prowadzenia eksploatacji ścian węglowych poniżej poziomu udostępniania.
[Aut.]: R. Frączek, Jacek* Frączek.
-Prz. Gór. 2005 t. 61 nr 5, s. 1-6, bibliogr. 13 poz.

eksploatacja ścianowa ; wentylacja kopalń ; pokład węgla

mining exploitation ; mine ventilation ; coal seam

24/48
Nr opisu: 0000013591
Hierarchiczne struktury wymiarów w systemach hurtowni danych.
[Aut.]: Dariusz Mrozek, Jacek* Frączek.
W: Współczesne problemy sieci komputerowych. Zastosowanie i bezpieczeństwo. Praca zbiorowa. Pod red.: Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004, s. 325-334, bibliogr. 12 poz.

hurtownia danych ; wielowymiarowy model danych

data warehouse ; multidimensional data model

25/48
Nr opisu: 0000008449
Implementacja procedur bezpieczeństwa w hurtowniach danych.
[Aut.]: Marcin Gorawski, Jacek* Frączek.
-Stud. Informat. 2004 vol. 25 nr 1, s. 19-24, bibliogr. 12 poz.

hurtownie danych ; system bezpieczeństwa ; kontrola dostępu na poziomie wiersza

data warehouses ; security system ; row-level access control

26/48
Nr opisu: 0000013592
Indeks bezpieczeństwa.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
W: Współczesne problemy sieci komputerowych. Zastosowanie i bezpieczeństwo. Praca zbiorowa. Pod red.: Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004, s. 413-427, bibliogr. 28 poz.

bezpieczeństwo danych ; inżynieria odwrotna

data safety ; reverse engineering

27/48
Nr opisu: 0000010382
Obliczanie sieci rurociągów odmetanowania górotworu.
[Aut.]: R. Frączek, Jacek* Frączek.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 397-407, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1650 Górnictwo ; z. 261)

28/48
Nr opisu: 0000010299
Obliczenie wydajności emisji metanu z otworów odmetanowania górotworu w ścianach kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: R. Frączek, Jacek* Frączek.
-Prz. Gór. 2004 t. 60 nr 11, s. 54-62, bibliogr. 14 poz.

górnictwo węgla ; metan kopalniany ; emisja gazów kopalnianych ; kopalnia węgla kamiennego

hard coal mining ; coal mine methane ; mine gas emission ; hard coal mine

29/48
Nr opisu: 0000008453
Optymalizacja operacji złączenia w realizacji systemu bezpieczeństwa hurtowni danych.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
-Stud. Informat. 2004 vol. 25 nr 1, s. 109-139, bibliogr. 36 poz.

hurtownia danych ; system bezpieczeństwa ; kontrola dostępu na poziomie wiersza ; operacja przyłączania ; wskaźnik

data warehouse ; security system ; row-level access control ; join operation ; indice ; MultiColumn Join Index

30/48
Nr opisu: 0000013778
System prawny w Polsce w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
W: VIII Konferencja Szkoleniowo-Techniczna. ZONA'2004, Mikołajki, 21-24 września 2004. Lublin : Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne "Energetyk", 2004, s.4-20

31/48
Nr opisu: 0000086401
Unified dimensional structures in data warehouse systems.
[Aut.]: Dariusz Mrozek, Jacek* Frączek.
W: VI Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie. OWD '2004, [Wisła, 16-19 October 2004]. Vol. 6. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej [ i in.]. [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2004, s. 325-330 (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 19)

32/48
Nr opisu: 0000018101
Architektura heterogenicznych systemów wspomagania decyzji.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, Jacek* Frączek.
W: Zastosowanie technik informacyjnych w gospodarce i zarządzanie wiedzą. KSW'2003. Komputerowe Systemy Wielodostępne. IX Konferencja, Ciechocinek. Pod red. Ludosława Drelichowskiego, Arkadiusza Januszewskiego, Grzegorza Dzieży. Bydgoszcz : Katedra Informatyki w Zarządzaniu ATR w Bydgoszczy, 2003, s. 171-180

33/48
Nr opisu: 0000018293
Eksploatacja ściany metanowej G-2 w pokładzie 409/3.
[Aut.]: R. Frączek, Jacek* Frączek.
-Rat. Gór. 2003 nr 3, s. 12-16

34/48
Nr opisu: 0000002821
Kontrola dostępu do informacji w hurtowniach danych.
[Aut.]: Marcin Gorawski, Jacek* Frączek.
-Stud. Informat. 2003 vol. 24 nr 2B, s. 319-336, bibliogr. 25 poz.

hurtownia danych ROLAP ; kontrola dostępu ; model bezpieczeństwa

ROLAP data warehouse ; access control ; security model

35/48
Nr opisu: 0000002795
Projektowanie edytorów metadanych geoprzestrzennych.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
-Stud. Informat. 2003 vol. 24 nr 1, s. 99-120, bibliogr. 21 poz.

36/48
Nr opisu: 0000018294
Przewietrzanie ścian prowadzonych w warunkach skojarzonych zagrożeń: tąpaniami, wyrzutami metanu, metanowego i klimatycznego.
[Aut.]: R. Frączek, Jacek* Frączek.
W: Profilaktyka przy współwystępowaniu zagrożeń. Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2003, s. 49-55 (Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie ; )

37/48
Nr opisu: 0000018292
Przewietrzanie ścian prowadzonych w warunkach skojarzonych zagrożeń: tąpaniami, wyrzutami metanu, metanowego i klimatycznego.
[Aut.]: R. Frączek, Jacek* Frączek.
-Rat. Gór. 2003 nr 1, s. 12-16

38/48
Nr opisu: 0000032612
Vertical partitioning of tables in data warehouse systems.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
W: The Third International Workshop Control and Information Technology. IWCIT'03, Gliwice, September 22-23, 2003. [Gliwice] : [Instytut Elektroniki. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej], [2003], s. 31-36, bibliogr. 12 poz.
Toż na dysku optycznym (CD-ROM)

39/48
Nr opisu: 0000006523
Wpływ urabiania kombajnem w ścianie węglowej na możliwość zapalenia się metanu.
[Aut.]: R. Frączek, Jacek* Frączek.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 415-426, bibliogr. 14 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1600 Górnictwo ; z. 258)

zagrożenie metanowe ; urabianie węgla

methane hazard ; coal workability

40/48
Nr opisu: 0000003849
Wpływ wstrząsów górotworu na wydzielanie metanu na przykładzie ściany III-E1 w pokładzie 703/1 w kopalni węgla kamiennego "Rydułtowy".
[Aut.]: R. Frączek, Jacek* Frączek.
-Prz. Gór. 2003 t. 59 nr 7/8, s. 20-26, bibliogr. 20 poz.

Kopalnia Węgla Kamiennego Rydułtowy ; gaz kopalniany ; eksploatacja ścianowa ; dopływ metanu ; profilaktyka metanowa ; wentylacja wyrobisk korytarzowych

Rydultowy Hard Coal Mine ; mine gas ; mining exploitation ; methane inflow ; methane prevention ; ventilation of dog headings

41/48
Nr opisu: 0000000198
Modelowanie struktur wielowymiarowych w hurtowniach danych.
[Aut.]: Jacek* Frączek, Marcin Gorawski, Stanisław Kozielski.
-Arch. Informat. Teor. Stosow. 2000 t. 12 z. 3, s. 173-201, bibliogr. 14 poz.

42/48
Nr opisu: 0000003976   
Systemy DSS: projekt i opis modelu hurtowni danych.
[Aut.]: Marcin Gorawski, Jacek* Frączek.
-Informatyka 2000 R. 36 nr 5, s. 34-43, bibliogr. 3 poz.

43/48
Nr opisu: 0000003977   
Systemy DSS: projekt modelu hurtowni danych - dokumentowanie zmienności wymiarów.
[Aut.]: Marcin Gorawski, Jacek* Frączek.
-Informatyka 2000 R. 36 nr 6, s. 26-33, bibliogr. 7 poz.

44/48
Nr opisu: 0000025085
Integracja baz danych - przegląd metod i narzędzi. Analiza potrzeb na wybranym przykładzie.
[Aut.]: Jacek* Frączek, Jacek* Kmonk, Stanisław Kozielski, Dorota* Pierzchała, Robert Tutajewicz.
W: Sieci komputerowe. V Seminarium, [Gliwice, 18-19.03.1998 r.]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, s. 493-511, bibliogr. 15 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1381 Informatyka ; z. 34)

45/48
Nr opisu: 0000025907
Podsystem sterowania elektronicznej wagi kolejowej.
[Aut.]: Jacek* Frączek, M. Stypka.
W: Pojazdy szynowe '98. XIII Konferencja naukowa, Katowice-Ustroń, 8-10.10.1998 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, s. 65-69, bibliogr. 2 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1394 Transport ; z. 33)

46/48
Nr opisu: 0000028091
Analiza porównawcza realizacji bazy DaFiT w środowisku Oracle/Magic i Oracle/Developer 2000.
[Aut.]: M. Gorawski, Jacek* Frączek.
W: Sieci komputerowe. IV Seminarium, [Gliwice, 12-13.02.1997]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997, s. 348-358, bibligr. 15 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1356 Informatyka ; z. 32)

47/48
Nr opisu: 0000026513   
Baza Danych Fizykochemicznych i Termofizycznych.
[Aut.]: M. Gorawski, Jacek* Frączek.
-Informatyka 1997 R. 33 nr 6, s. 19-24

48/48
Nr opisu: 0000042166
Osiągnięcia w zakresie iskrobezpiecznych sieciowych systemów automatyki i pomiarów oraz inteligentnych przetworników pomiarowych w świetle potrzeb automatyzacji zakładów przeróbki kopalin.
[Aut.]: Jacek* Frączek.
W: XXIV Sympozjum Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN i Polskiego Komitetu Automatyzacji Kopalń Głębinowych i Odkrywkowych PCAMC na temat "Automatyzacja przeróbki kopalin", Ustroń-Jaszowiec, 20-22.XI.1996. Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 1996, s. 11-14, bibliogr. 15 poz. (Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; R. 34, nr 12 0208-7448)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie