Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DEBUDAJ-GRABYSZ AGNIESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000128073
CoMSA: compression of protein multiple sequence alignment files.
[Aut.]: Sebastian Deorowicz, Joanna Walczyszyn, Agnieszka Debudaj-Grabysz.
-Bioinformatics 2019 vol. 35 iss. 2, s. 227-234, bibliogr.. Impact Factor 5.481. Punktacja MNiSW 45.000

2/18
Nr opisu: 0000116660
Sorting data on ultra-large scale with RADULS: new incarnation of radix sort.
[Aut.]: Marek Kokot, Sebastian Deorowicz, Agnieszka Debudaj-Grabysz.
W: Beyond databases, architectures and structures. Towards efficient solutions for data analysis and knowledge representation. 13th International conference, BDAS 2017, Ustroń, Poland, May 30 - June 2, 2017. Proceedings. Eds. Stanisław Kozielski, Dariusz Mrozek, Paweł Kasprowski, Bożena Małysiak-Mrozek, Daniel Kostrzewa. Cham : Springer International Publishing, 2017, s. 235-245, bibliogr. 15 poz. (Communications in Computer and Information Science ; vol. 716 1865-0929)

sortowanie pozycyjne

radix sort ; thread-level parallelization

3/18
Nr opisu: 0000109769   
FAMSA: fast and accurate multiple sequence alignment of huge protein families.
[Aut.]: Sebastian Deorowicz, Agnieszka Debudaj-Grabysz, Adam Gudyś.
-Sci. Rep. 2016 vol. 6, art. no. 33964 s. 1-13, bibliogr. 40 poz.. Impact Factor 4.259. Punktacja MNiSW 40.000

4/18
Nr opisu: 0000100277   
KMC 2: fast and resource-frugal k-mer counting.
[Aut.]: Sebastian Deorowicz, Marek Kokot, S. Grabowski, Agnieszka Debudaj-Grabysz.
-Bioinformatics 2015 vol. 31 iss. 10, s. 1569-1576. Impact Factor 5.766. Punktacja MNiSW 45.000

5/18
Nr opisu: 0000088384
Kalign-LCS - a more accurate and faster variant of Kalign2 algorithm for the multiple sequence alignment problem.
[Aut.]: Sebastian Deorowicz, Agnieszka Debudaj-Grabysz, Adam Gudyś.
W: Man-machine interactions 3. Eds: Aleksandra Gruca, Tadeusz Czachórski, Stanislaw Kozielski. Berlin : Springer, 2014, s. 495-502, bibliogr. 18 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 242 2194-5357)

zestawienia wielosekwencyjne ; najdłuższy wspólny podciąg

multiple sequence alignment ; longest common subsequence

6/18
Nr opisu: 0000090196   
Disk-based k-mer counting on a PC.
[Aut.]: Sebastian Deorowicz, Agnieszka Debudaj-Grabysz, S. Grabowski.
-BMC Bioinformatics 2013 vol. 14 art. nr 160, s. 1-12, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 2.672. Punktacja MNiSW 35.000

zliczanie k-merów ; asemblacja genomów z użyciem grafów de Bruijna ; wielokrotne dopasowanie sekwencji ; powtarzanie wykrywania

k-mer counting ; de Bruijn graph genome assemblers ; multiple sequence alignment ; repeat detection

7/18
Nr opisu: 0000083382   
Evaluations of the new synchronization method for the parallel simulations of wireless networks.
[Aut.]: S. Nowak, Agnieszka Debudaj-Grabysz.
-Int. J. Comput. Theor. Eng. 2013 vol. 5 no. 4, s. 698-702, bibliogr. 20 poz.

8/18
Nr opisu: 0000071080
Algorytmy i struktury danych. Wybór zaawansowanych metod.
[Aut.]: Agnieszka Debudaj-Grabysz, Sebastian Deorowicz, Jacek Widuch. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 148 s., bibliogr.
Skrypt nr 2494

algorytm ; struktura danych ; tablica sufiksów ; algorytm grafowy ; algorytm genetyczny ; metaheurystyka

algorithm ; data structure ; suffix array ; graph algorithm ; genetic algorithm ; metaheuristics

9/18
Nr opisu: 0000065366
Algorytmy i struktury danych. Wybór zaawansowanych metod.
[Aut.]: Agnieszka Debudaj-Grabysz, Sebastian Deorowicz, Jacek Widuch.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 148 s.
Skrypt nr 2469

10/18
Nr opisu: 0000040392
Theoretical and practical issues of parallel simulated annealing.
[Aut.]: Agnieszka Debudaj-Grabysz, Zbigniew** Czech.
W: Parallel processing and applied mathematics. PPAM 2007. 7th International conference, Gdansk, Poland, September 9-12, 2007. Revised selected papers. Berlin : Springer, 2008, s. 189-198, bibliogr. 16 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 4967 0302-9743)

11/18
Nr opisu: 0000076300
Klasyfikacja równoległych algorytmów symulowanego wyżarzania.
[Aut.]: Agnieszka Debudaj-Grabysz.
W: Systemy wspomagania decyzji. T. 2. Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Katowicach. Katowice : Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, 2007, s. 216-226

12/18
Nr opisu: 0000025390
Load balanced parallel simulated annealing on a cluster of SMP nodes.
[Aut.]: Agnieszka Debudaj-Grabysz, R. Rabenseifner.
W: Euro-Par 2006 parallel processing. 12th International Euro-Par Conference, Dresden, Germany, August 28 - September 1, 2006. Proceedings. Eds: W. E. Nagel, W. V. Walter, W. Lehner. Berlin : Springer, 2006, s. 1075-1084, bibliogr. 18 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 4128 0302-9743)

13/18
Nr opisu: 0000029603   
Równoległe algorytmy symulowanego wyżarzania. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agnieszka Debudaj-Grabysz.
Gliwice, 2006, 183 s., bibliogr. 92 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew** Czech

obliczenia równoległe ; wyżarzanie symulowane ; algorytm równoległy

parallel computing ; simulated annealing ; parallel algorithm

14/18
Nr opisu: 0000013557
A concurrent implementation of simulated annnealing and its application to the VRPTW optimization problem.
[Aut.]: Agnieszka Debudaj-Grabysz, Zbigniew** Czech.
W: Distributed and parallel systems. Cluster and grid computing. Eds: Zoltan Juhasz, Peter Kacsuk, Dieter Kranzlmuller. New York : Springer, 2005, s. 201-209 (The Kluwer International Series in Engineering and Computer Science; SECS ; vol. 777 0893-3405)

15/18
Nr opisu: 0000019878   
Nesting OpenMP in MPI to implement a hybrid communication method of parallel simulated annealing on a cluster of SMP nodes.
[Aut.]: Agnieszka Debudaj-Grabysz, R. Rabenseifner.
W: Recent advances in parallel virtual machine and message passing interface. 12th European PVM/MPI Users' Group Meeting, Sorrento, Italy, September 18-21, 2005. Proceedings. Eds.: B. Di Martino, D. Kranzlmuller, J. Dongarra. Berlin : Springer, 2005, s. 18-27 bibliogr. 16 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; 3666 0302-9743). Impact Factor 0.402

16/18
Nr opisu: 0000076301   
A concurrent implementation of the simulated annealing by the method of multiple trials.
[Aut.]: Agnieszka Debudaj-Grabysz.
-Informatica 2002 vol. 26 nr 1, s. 57-64

interfejs transmisji wiadomości ; MPI ; symulowane wyżarzanie

message passing interface ; MPI ; simulated annealing ; concurrent computing

17/18
Nr opisu: 0000003054
O pewnej organizacji przetwarzania wsadowego w wykorzystaniem poczty elektronicznej.
[Aut.]: Agnieszka Debudaj-Grabysz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Informat. 2000 z. 38, s. 117-132, bibliogr. 10 poz.

18/18
Nr opisu: 0000024643
Przykład wykorzystania komputera osobistego w procesie nadzorowania pracy układu automatyki przemysłowej.
[Aut.]: Agnieszka Debudaj-Grabysz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Informat. 1998 z. 35, s. 7-20, bibliogr. 5 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie