Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DŹWIGOŁ HENRYK
Liczba odnalezionych rekordów: 188Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/188
Nr opisu: 0000129019   
An entrepreneurship model for assessing the investment attractiveness of regions.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, O. Aleinikova, Y. Umanska, N. Shmygol, Y. Pushak.
-J. Entrep. Educ. 2019 vol. 22 spec. iss. 1, s. 1-7, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Entrepreneurship: investment and innovation. Punktacja MNiSW 20.000

model przedsiębiorczości ; atrakcyjność inwestycyjna ; aparat logiki rozmytej ; infrastruktura ; system hierarchiczny ; ocena

entrepreneurship model ; investment attractiveness ; fuzzy logic apparatus ; infrastructure ; hierarchical system ; rating

2/188
Nr opisu: 0000128992   
Evaluation of the energy security as a component of national security of the country.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz, Z. Zhyvko, Radosław Miśkiewicz, H. Pushak.
-J. Secur. Sustain. Issues 2019 vol. 8 nr 3, s. 307-317, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

bezpieczeństwo narodowe ; niezależność energetyczna ; kompleks energetyczny ; energochłonność produkcji ; bezpieczeństwo energetyczne ; zintegrowana ocena

national security ; energy independence ; energy complex ; energy intensity of production ; energy security ; integrated evaluation

3/188
Nr opisu: 0000129259
Gospodarka rynkowa w dobie globalnych wyzwań XXI wieku.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Wyzwania cywilizacyjne we współczesnej gospodarce. Wybrane aspekty. Red. Wojciech Drożdż, Mariola Dźwigoł-Barosz. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2019, s. 32-55, bibliogr.

zarządzanie ; gospodarka rynkowa ; struktura sieciowa ; zarządzanie czasowe

management ; market economy ; network structure ; time management

4/188
Nr opisu: 0000125265
Controlling in the process of managing a modern enterprise.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, O. Bezchasnyi.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 577-585, bibliogr. 28 poz.

5/188
Nr opisu: 0000124626   
Controlling w procesie zarządzania chemicznym przedsiębiorstwem produkcyjnym.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Radosław Wolniak.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 7, s. 1114-1116, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

przemysł chemiczny ; controlling ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; przedsiębiorstwo produkcyjne

chemical industry ; controlling ; enterprise management ; manufacturing company

6/188
Nr opisu: 0000131430   
Factors determining the quality of research processes in management sciences.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-J. Res. Adm. Sci. 2018 vol. 7 no. 2, s. 25-31, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

metodologia ; proces badawczy ; metody badań

methodology ; research process ; research methods

7/188
Nr opisu: 0000127646   
Higher education in the era of global economy.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Macrotheme Rev. 2018 vol. 7 iss. 4, s. 48-62, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

szkolnictwo wyższe ; gospodarka światowa ; biznes

higher education ; global economy ; business

8/188
Nr opisu: 0000127093   
Interim manager: identyfikacja kompetencji kierowników do zadań specjalnych.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, D. Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 120, s. 65-72, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

kompetencje interim managera ; interim manager ; kierownik do zadań specjalnych ; zarządzanie czasowe

interim manager's competencies ; interim manager ; special task manager ; interim management

9/188
Nr opisu: 0000124570
Ìnnovacìjne promislove pìdpriêmstvo u formuvannì stalogo rozvitku. Monografìâ. Za red. O. Ì. Amošì, H. Džvìgola, R. Mìškêvìča.
Kiïv : NAN Ukraïni. Ìnstitut ekonomiìki promislovostiì, 2018, 296 s.

10/188
Nr opisu: 0000124568
Kìl'kìsnì metodi v procesì trìangula~3cìï ì ïh vikoristannâ v pìdpriêmstvah na neosvoênih teritorìâh.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Ìnnovacìjne promislove pìdpriêmstvo u formuvannì stalogo rozvitku. Monografìâ. Za red. O. Ì. Amošì, H. Džvìgola, R. Mìškêvìča. Nacìonal'na Akademìâ Nauk Ukraïni. Ìnstitut ekonomìki promislovost~61, Akademìâ Ekonomìčnih Nauk Ukraïni. Kiïv : NAN Ukraïni. Ìnstitut ekonomiìki promislovostiì, 2018, s. 33-43, bibliogr.

11/188
Nr opisu: 0000126078
Koncepcìâ buduvannâ programi restrukturizacìï pìdpriemstva.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz, Radosław Miśkiewicz.
W: Structural transformations and problems of information economy formation. Collective monograph. Ed.: Pershyna Olena. Department of Economics and Business-Processes Modelling. Alfred Nobel University. New York : Yunona Publishing, 2018, s. 24-35, bibliogr. 33 poz.

12/188
Nr opisu: 0000125892
Menedżer we współczesnych innowacyjnych przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Nowe zarządzanie publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. Kazimierz Pająk. Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2018, s. 61-76, bibliogr.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie czasowe ; zarządzanie projektem ; przedsiębiorstwo innowacyjne ; menedżer

enterprise management ; interim management ; project management ; innovative enterprise ; manager

13/188
Nr opisu: 0000124183
Metody ilościowe w procesie triangulacji i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwach na terenach niezagospodarowanych.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Sinergetična spìvpracâ v rozv'âzannì socìl'no-ekonomìčnih problem: nauka, osvìta, praktika, 12-13 červiâ 2018 roku, m. Svâtogìrs'k, Ukraïna. VI Sympozjum naukowe "Ukraina - Polska - współpraca synergetyczna". Slov'âns'k : Vydav.B. I. Matorìna, 2018, s. 24-31, bibliogr.

triangulacja ; metody ilościowe ; proces badawczy

triangulation ; quantitative methods ; research process

14/188
Nr opisu: 0000128167
Model gospodarki rynkowej w dobie globalizacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Rozvitok upravlìnnâ proektami ekonomìčnogo ta socìal'nogo sprâmuvannâ v umovah suspìl'no-polìtičnih transformacìj. Monografìâ. Za red. Oleni Alejnìkovoï. Nacìonal'na akademìâ pedagogìčnih nauk Ukraïni, DVNZ "Unìversitet menedžmentu osvìti", Navčal'no-naukovij ìnstitut menedžmentu ta psihologìï. Kiiv : Institut obdarovanoi ditini NAPN Ukraini, 2018, s. 264-276, bibliogr. 17 poz.

innowacyjność ; zarządzanie czasowe ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; menedżer ; gospodarka rynkowa

innovativeness ; time management ; business management ; manager ; market economy

15/188
Nr opisu: 0000125264
Production control in the company.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, L. Firlej, A. C. Muntean.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 475-481, bibliogr. 29 poz.

16/188
Nr opisu: 0000122888   
Quantitative methods in the triangulation process.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Proceedings of the IISES Annual Conference, Sevilla, Spain, 05 - 08 March 2018. [Dokument elektroniczny]. Ed. by Jiri Rotschedl, Klara Cermakova. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, E-book s. 53-68, bibliogr. (International Academic Conference Proceedings ; 2336-5617)

metoda ; metodologia ; proces badawczy ; triangulacja ; metody ilościowe

method ; methodics ; research process ; triangulation ; quantitative methods

17/188
Nr opisu: 0000125149   
Scientific research methodology in management sciences.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Financ. Credit Act.: Probl. Theory Pract. 2018 vol. 2 no. 25, s. 424-437, bibliogr. 53 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

badania naukowe ; metodologia badań ; metodologia zarządzania ; oryginalność badań

scientific research ; research methodology ; management methodology ; research originality

18/188
Nr opisu: 0000125867   
Scientific research methodology in management sciences.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 118, s. 117-134, bibliogr. 50 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

badania naukowe ; metodologia badań ; metodologia zarządzania

scientific research ; research methodology ; management methodology

19/188
Nr opisu: 0000127156   
Selecting methods within a research process - scientific and practical considerations.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 87-96, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

metody badawcze ; procedura ; technika

research methods ; procedure ; technique

20/188
Nr opisu: 0000128231
Supporting gender parity in order to achieve sustainable development.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz, Henryk Dźwigoł.
-Econ. Finance 2018 nr 12, s. 52-76, bibliogr. 56 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

menedżer ; dyskryminacja płciowa ; zrównoważony rozwój

manager ; gender discrimination ; sustainable development

21/188
Nr opisu: 0000122965
Untersuchungsmethodik.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku. Red. Marcin Jakubiec, Agnieszka Barcik. Bielsko-Biała : Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2018, s. 51-67, bibliogr.

22/188
Nr opisu: 0000125940
Współczesne procesy badawcze w naukach o zarządzaniu. Uwarunkowania metodyczne i metodologiczne.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2018, 612 s., bibliogr. 615 poz.

proces badawczy ; metody badawcze ; techniki badawcze ; nauka o zarządzaniu

research process ; research methods ; research techniques ; management science

23/188
Nr opisu: 0000125870   
Zarządzanie czasowe w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, D. Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 118, s. 147-157, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie czasowe ; kompetencje ; organizacja

interim management ; competences ; organization

24/188
Nr opisu: 0000127094   
Zarządzanie w procesie budowy nowej organizacji przedsiębiorstw.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, D. Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 120, s. 73-83, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

nowa organizacja przedsiębiorstwa ; przedsiębiorstwo przyszłości ; menedżer przyszłości ; controlling

new enterprise organization ; enterprise of the future ; manager of the future ; controlling

25/188
Nr opisu: 0000122428
Audyt wiedzy w szpitalach klinicznych województwa śląskiego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Katarzyna Łyp.
Zabrze, 2017, 2 t. (211; 304 k.), bibliogr. 206 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. Henryk Dźwigoł, dr hab. inż. Katarzyna Dohn

audyt wiedzy ; zarządzanie wiedzą ; szpital kliniczny ; organizacja oparta na wiedzy

knowledge audit ; knowledge management ; clinical hospital ; knowledge based organization

26/188
Nr opisu: 0000116115
Business management - compendium.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Oxford : Alpha Science International Ltd., 2017, 84 s.

27/188
Nr opisu: 0000122543
Controlling as a company management concept.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Ekon. Visn. Don'basu 2017 no. 4, s. 142-146, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

kontroling ; budżetowanie w firmie ; nowoczesna koncepcja zarządzania ; sterowanie procesami

controlling ; budgeting in the company ; modern management concept ; process control

28/188
Nr opisu: 0000116601   
Model of strategic identification of enterprise's organisational system.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 111-124, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

system organizacyjny ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; model

organizational system ; enterprise management ; model

29/188
Nr opisu: 0000117662
Organisational structure within the process of organisation management.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Mark. i Rynek 2017 R. 24 nr 7, dysk optyczny (CD-ROM) s. 171-183, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

30/188
Nr opisu: 0000118762
Struktura organizacyjna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Mark. i Rynek 2017 R. 24 nr 7, s. 172-183, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

31/188
Nr opisu: 0000107479
Analiza wybranych metod w procesie badawczym.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Mark. i Rynek 2016 R. 23 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 200-213, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

proces badawczy ; metody ilościowe ; metoda PERT ; metoda delficka ; metoda CPM

research process ; quantitative methods ; PERT method ; Delphi method ; CPM method ; quantitative methods

32/188
Nr opisu: 0000106391   
Menedżer do zadań specjalnych.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 95-106, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

interim manager ; przedsiębiorczość organizacyjna ; zarządzanie czasem

interim manager ; organisational enterpreneurship ; time management

33/188
Nr opisu: 0000114324   
Modelling of restructuring process.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 99, s. 89-106, bibliogr. 38 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

metoda kontrolingu ; budżetowanie ; organizacja

controlling method ; budgeting ; organization

34/188
Nr opisu: 0000108684   
Restructuring as tool in the process of modern enterprise development.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 93, s. 115-127, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

restrukturyzacja ; zmiana organizacyjna ; typ restrukturyzacji ; zakres restrukturyzacji

restructuring ; organizational change ; restructuring type ; restructuring scope

35/188
Nr opisu: 0000102776      
Badanie skuteczności procesów restrukturyzacji szpitali zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Karolina Wielicka-Gańczarczyk.
Zabrze, 2015, 322 k., bibliogr. 67 poz + zał. 243 k.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. Henryk Dźwigoł, dr Anna* Męczyńska

restrukturyzacja szpitali ; służba zdrowia ; system ochrony zdrowia ; szpital

hospitals restructuring ; health protection ; health care system ; hospital

36/188
Nr opisu: 0000096889
Business management.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Oxford : Alpha Science International, 2015, 266 s., bibliogr. 385 poz.

37/188
Nr opisu: 0000096890
Business management.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
New Delhi : Narosa Publishing House, 2015, 266 s., bibliogr. 385 poz.

38/188
Nr opisu: 0000102041      
Warsztat badawczy w naukach o zarządzaniu.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 83, s. 133-142, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

nauka o zarządzaniu ; metody badawcze ; proces badawczy

management science ; research methods ; research process

39/188
Nr opisu: 0000100658   
Założenia do budowy metodyki badawczej.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 78, s. 99-116, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

praca badawcza ; metody badawcze ; model badawczy ; nauka o zarządzaniu

research dissertation ; research methods ; research model ; management science

40/188
Nr opisu: 0000091990   
Menedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 93-104, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

menedżer ; zarządzanie strategiczne ; przedsiębiorstwo przyszłości ; planowanie strategiczne

manager ; strategic management ; future enterprise ; strategic planning

41/188
Nr opisu: 0000092322
Unternehmensmanagement im 21. Jahrhundert.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Borsdorf : Edition Winterwork, 2014, 240 s., bibliogr. 378 poz.

42/188
Nr opisu: 0000088612
Kompetencje w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Mariola Dźwigoł-Barosz, Henryk Dźwigoł.
W: Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 188-202, bibliogr. 21 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 505)

kompetencje menedżerskie ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie wiedzą ; przedsiębiorstwo przyszłości

managerial competences ; enterprise management ; knowledge management ; future enterprise

43/188
Nr opisu: 0000088479   
Metodyka badawcza w naukach o zarządzaniu na przykładzie wybranych metod.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 63, s. 85-110, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

nauka o zarządzaniu ; metoda Lider ; organizacja przedsiębiorstwa

management science ; Leader method ; business organization

44/188
Nr opisu: 0000088552   
Skuteczność procesu restrukturyzacji szpitali zlokalizowanych w województwie śląskim - koncepcja badań.
[Aut.]: Karolina Wielicka, Henryk Dźwigoł, Anna** Męczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 63, s. 455-466, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

restrukturyzacja ; szpital ; województwo śląskie

restructuring ; hospital ; Silesian Voivodeship

45/188
Nr opisu: 0000088213
System wczesnego ostrzegania warunkiem zmian w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 271-280, bibliogr. 24 poz.

46/188
Nr opisu: 0000088599
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 262 s., bibliogr. 378 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 458)

zarządzanie przedsiębiorstwem ; rozwój przedsiębiorstwa ; controlling ; struktura organizacyjna ; organizacja inteligentna ; zarządzanie zmianami

enterprise management ; development of enterprise ; controlling ; organizational structure ; intelligent organization ; changes management

47/188
Nr opisu: 0000088173
Zarządzanie strategiczne w warunkach zmian w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Uwarunkowania, metody i strategie rozwoju przedsiębiorstw. Monografia = Determinants, methods and strategies of development of enterprises. Red.: H. Howaniec, A. Madyda, W. Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013, s. 49-61, bibliogr. 39 poz.

48/188
Nr opisu: 0000072160   
Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 61-82, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

publiczna wewnętrzna kontrola finansowa ; operacja finansowa ; ewidencja ; operacja gospodarcza

public internal financial control ; financial operation ; recording ; business operation

49/188
Nr opisu: 0000075029   
Model restrukturyzacji kierunkujący procesy zmian w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2012, s. 248-259, bibliogr. 33 poz.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; gospodarka oparta na wiedzy ; restrukturyzacja organizacyjna

enterprise management ; enterprise restructuring ; knowledge-based economy ; organizational restructuring

50/188
Nr opisu: 0000079419
Nowe koncepcje zarządzania. Red.: Henryk Dźwigoł, Joanna Kurowska-Pysz, Dariusz Owsiak.
Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012

51/188
Nr opisu: 0000079418
System zarządzania ryzykiem w procesie zarządzania uczelnią wyższą.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowe koncepcje zarządzania. Red.: Henryk Dźwigoł, Joanna Kurowska-Pysz, Dariusz Owsiak. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012, s. 177-199 (Zarządzanie XXI wieku ; t. 3)

52/188
Nr opisu: 0000072165   
System zarządzania ryzykiem w uczelni wyższej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Henryk Dźwigoł, Krzysztof Wodarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 125-139, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

szkoła wyższa ; kontrola zarządcza ; zarządzanie ryzykiem ; Politechnika Śląska

university ; management control ; risk management ; Silesian University of Technology

53/188
Nr opisu: 0000074323
Controlling finansowy w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 88-101, bibliogr. 14 poz.

controlling finansowy ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; płynność finansowa

financial controlling ; enterprise management ; financial liquidity

54/188
Nr opisu: 0000066789
Kontroling w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 205 s., bibliogr. 147 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 299)

kontroling ; zarządzanie ; budżetowanie ; przedsiębiorstwo

controlling ; management ; budgeting ; company

55/188
Nr opisu: 0000066659   
Organizacja przedsiębiorcza w warunkach XXI wieku.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 56, s. 41-58, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

organizacja przedsiębiorcza ; zarządzanie wiedzą ; zarządzanie strategiczne ; przedsiębiorczość

entrepreneurial organization ; knowledge management ; strategic management ; entrepreneurship

56/188
Nr opisu: 0000074320
System kontroli zarządczej.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 73-87, bibliogr. 16 poz.

kontrola zarządcza ; zarządzanie publiczne ; zarządzanie ryzykiem

management control ; public management ; risk management

57/188
Nr opisu: 0000063079
Controlling jako system zharmonizowanych działań w sferze zarządzania.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2010, s. 124-136, bibliogr. 38 poz.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; kontroling

enterprise management ; controlling

58/188
Nr opisu: 0000058114
Controlling w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2010 z. 53, s. 61-79, bibliogr. 41 poz.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; kontroling

enterprise management ; controlling

59/188
Nr opisu: 0000069892
Controlling w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Ekon. WSEA Bytom 2010 nr 1, s. 68-80

60/188
Nr opisu: 0000069893
Diagnoza systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Ekon. WSEA Bytom 2010 nr 1, s. 80-91

61/188
Nr opisu: 0000063080
Model przedsiębiorstwa przyszłości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2010, s. 137-148, bibliogr. 11 poz.

przedsiębiorstwo ; biznesowy model przedsiębiorstwa ; zarządzanie przedsiębiorstwem

enterprise ; business model of enterprise ; enterprise management

62/188
Nr opisu: 0000062956
Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 217 s., bibliogr. 333 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 279)

restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; zarządzanie strategiczne

enterprise restructuring ; strategic management

63/188
Nr opisu: 0000079408
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa produkcyjnego i usługowego w warunkach XXI wieku.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Ekon. WSEA Bytom 2010 nr 2, s. 86-102

64/188
Nr opisu: 0000069789
Uwarunkowania determinujące rozwój przedsiębiorczości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Pr. Nauk. GWSP Gliwice, Ekon. 2010 t. 1, s. 9-13

65/188
Nr opisu: 0000085765
Uwarunkowania determinujące rozwój przedsiębiorczości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju ludzi i organizacji. Pod red. M. Zielińskiego, A. Warzechy. Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2010, s. 13-22 (Prace Naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości ; Ekonomia ; t. 1)

66/188
Nr opisu: 0000079407
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
-Zesz. Ekon. WSEA Bytom 2010 nr 1, s. 80-91

67/188
Nr opisu: 0000079401
Human resource management in the process of change in an enterprise.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Współczesne wyzwania wobec zarządzania. Joachim Foltys [et al.]. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Mateja Bela. Wydział Zarządzania. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009, s. 362-367

68/188
Nr opisu: 0000057062   
Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Organ. i Zarz. 2009 nr 2, s. 25-41, bibliogr. 27 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; restrukturyzacja organizacyjna ; obszar działalności ; podejście systemowe

mining company ; organizational restructuring ; area of activity ; system approach

69/188
Nr opisu: 0000049205
Model strategicznej diagnozy systemu organizacyjnego podstawą rozwoju przedsiębiorswa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 49-64, bibliogr. 17 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 214)

organizacja ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie strategiczne ; diagnoza strategiczna

organization ; enterprise management ; strategic management ; strategic diagnosis

70/188
Nr opisu: 0000079396
Nauki o zarządzaniu w procesie projektowania nowoczesnej organizacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Współczesne wyzwania wobec zarządzania. Joachim Foltys [et al.]. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Mateja Bela. Wydział Zarządzania. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009, s. 177-185

71/188
Nr opisu: 0000076801
Organizacja przedsiębiorcza w warunkach XXI wieku.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 35-46, bibliogr. 28 poz.

przedsiębiorczość ; zarządzanie wiedzą ; outsourcing ; zarządzanie strategiczne

entrepreneurship ; knowledge management ; outsourcing ; strategic management

72/188
Nr opisu: 0000058604
Przedsiębiorstwo przyszłości - nowe wyzwania.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 57-70, bibliogr. 18 poz.

przedsiębiorstwo XXI wieku ; globalizacja ; rozwój gospodarczy ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; organizacja

21st century enterprise ; globalization ; economic development ; business management ; organization

73/188
Nr opisu: 0000079399
The influence of organisation structure over enterprise efficiency.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Współczesne wyzwania wobec zarządzania. Joachim Foltys [et al.]. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Mateja Bela. Wydział Zarządzania. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009, s. 185-192

74/188
Nr opisu: 0000079393
Uwarunkowania determinujące rozwój przedsiębiorczości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz.
W: Współczesne wyzwania wobec zarządzania. Joachim Foltys [et al.]. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Mateja Bela. Wydział Zarządzania. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009, s. 170-177

75/188
Nr opisu: 0000039289
Model diagnozy strategicznej systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008, Szczyrk, 25-29 lutego 2008. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2008, s. 657-664, bibliogr. 14 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 72 2081-0237)

diagnoza strategiczna ; ekwiwalentność ; metoda Lider

strategic diagnosis ; equivalence ; Leader method

76/188
Nr opisu: 0000039292
Model doskonalenia przedsiębiorstwa XXI wieku.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008, Szczyrk, 25-29 lutego 2008. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2008, s. 665-674, bibliogr. 26 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 72 2081-0237)

doskonalenie przedsiębiorstwa ; model oparty na wiedzy ; organizacja

enterprise development ; knowledge based model ; organization

77/188
Nr opisu: 0000039288
Organizacja globalna w procesie rozwoju.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008, Szczyrk, 25-29 lutego 2008. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2008, s. 649-655, bibliogr. 21 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 72 2081-0237)

organizacja globalna wirtualna ; elastyczność ; fraktal

virtual global organization ; flexibility ; fractal

78/188
Nr opisu: 0000073582
Organizacja globalna wirtualna w procesie rozwoju.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 64-73, bibliogr. 18 poz.

organizacja ; organizacja globalna wirtualna ; elastyczność organizacji ; technologie informatyczne

organization ; virtual global organization ; organization flexibility ; information technologies

79/188
Nr opisu: 0000037777
Problemy zarządzania nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 57-69, bibliogr. 25 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 158)

nauka o zarządzaniu ; zarządzanie strategiczne ; zarządzanie organizacją gospodarczą ; zrównoważony rozwój

management science ; strategic management ; management of economic organization ; sustainable development

80/188
Nr opisu: 0000036771
Restrukturyzacja jako narzędzie w procesie budowy współczesnego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 3, s. 205-211, bibliogr. 22 poz.

przedsiębiorstwo ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; planowanie strategiczne ; organizacja

enterprise ; enterprise restructuring ; strategic planning ; organization

81/188
Nr opisu: 0000047810
Restrukturyzacja obszarów działalności przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 372-380, bibliogr. 13 poz.

82/188
Nr opisu: 0000046524
Wirtualność organizacji globalnej.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 46, s. 17-28, bibliogr. 20 poz.

organizacja globalna wirtualna ; wirtualność ; elastyczność organizacji ; technologie informacyjne ; orintacja na klienta

virtual global organization ; virtuality ; organization flexibility ; information technologies ; customer focus

83/188
Nr opisu: 0000032413
Budowa modelu innowacji wartości przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 200-210, bibliogr. 17 poz.

wartość przedsiębiorstwa ; innowacyjność ; model innowacja wartości ; nowa przestrzeń rynkowa

enterprise value ; innovation ; value innovation model ; new marketspace

84/188
Nr opisu: 0000079387
Controlling in the process of production enterprise management.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Process management in production systems. Eds: J. Lewandowski, I. Jałmużna. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 171-180

85/188
Nr opisu: 0000039345
Controlling jako narzędzie w procesie zarządzania.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej. Konferencja, Katowice, 23-24 listopada 2006 r. Praca zbiorowa. Pod red. Wiesława M. Grudzewskiego. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : [Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jęzków Obcych], 2007, s. 235-243, bibliogr. 13 poz.

przedsiębiorstwo ; zarządzanie ; controlling

company ; management ; controlling

86/188
Nr opisu: 0000029141
Controlling jako narzędzie wspierające proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Szczyrk, 19-23 lutego 2007. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2007, s. 659- 667, bibliogr. 14 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 69 2081-0237)

moduł controllingu ; wskaźnik budżetowy ; metoda regresji wielorakiej

controlling module ; budget index ; multiple regression method

87/188
Nr opisu: 0000025310
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2007 R. 58 nr 1, s. 36-41, bibliogr. 14 poz.

controlling ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; przedsiębiorstwo górnicze

controlling ; enterprise management ; mining enterprise

88/188
Nr opisu: 0000079390
Diagnosis of production enterprise organizational system.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Process management in production systems. Eds: J. Lewandowski, I. Jałmużna. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 171-180

89/188
Nr opisu: 0000079381
Diagnoza systemu organizacyjnego w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym. Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk, 12-14 września 2007. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2007, s. 59-69

90/188
Nr opisu: 0000079383
Koncepcja modelu przedsiębiorstwa przyszłości.
[Aut.]: Jan** Misztal, Henryk Dźwigoł.
W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Rokity. Red. K. Jędralska. Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2007, s. 215-227

91/188
Nr opisu: 0000079382
Model innowacji wartości przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2007. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym. Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szczyrk, 12-14 września 2007. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2007, s. 69-79

92/188
Nr opisu: 0000040447
Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007, 383 s.

93/188
Nr opisu: 0000029140
Proces budowy modelu restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Szczyrk, 19-23 lutego 2007. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2007, s. 629-636, bibliogr. 6 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 69 2081-0237)

model restrukturyzacji ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; kluczowy obszar działalności

restructuring model ; enterprise restructuring ; key activity area

94/188
Nr opisu: 0000032417
Proces diagnozy przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 375-387, bibliogr. 22 poz.

proces diagnozy przedsiębiorstwa ; zarządzanie strategiczne ; diagnoza strategiczna ; system organizacyjny ; przedsiębiorstwo przyszłości

enterprise diagnostic process ; strategic management ; strategic diagnosis ; organizational system ; future enterprise

95/188
Nr opisu: 0000039346
Restrukturyzacja jako przykład modelowania zmiany w organizacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej. Konferencja, Katowice, 23-24 listopada 2006 r. Praca zbiorowa. Pod red. Wiesława M. Grudzewskiego. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : [Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jęzków Obcych], 2007, s. 281-289, bibliogr. 8 poz.

organizacja ; proces restrukturyzacji ; modelowanie procesów ; zmiana organizacyjna

organization ; restructuring process ; process modelling ; organizational change

96/188
Nr opisu: 0000028277
Struktura organizacyjna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 41, s. 69-82, bibliogr. 16 poz.

przedsiębiorstwo ; struktura organizacyjna ; przedsiębiorstwo przyszłości ; controlling ; przedsiębiorstwo wirtualne

enterprise ; organizational structure ; future enterprise ; controlling ; virtual enterprise

97/188
Nr opisu: 0000032386
Zmiany w obszarach działalności przedsiębiorstwa podstawą budowy organizacji inteligentnej.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjność w przemyśle i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 81-88, bibliogr. 13 poz.

organizacja inteligentna ; przekształcanie przedsiębiorstwa ; zarządzanie zmianami ; globalizacja ; proces zmian

intelligent organization ; company transformation ; changes management ; globalization ; change process

98/188
Nr opisu: 0000030363
Metoda controllingu w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym. Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica, 13-15 września 2006. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2006, s. 97-107

99/188
Nr opisu: 0000030364
Modelowanie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2006. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym. Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Krynica, 13-15 września 2006. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2006, s. 107-117

100/188
Nr opisu: 0000030844
Modelowanie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 215-224, bibliogr. 8 poz.

restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; przedsiębiorstwo przyszłości ; gospodarka rynkowa

enterprise restructuring ; future enterprise ; market economy

101/188
Nr opisu: 0000022142
Organizacja marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 19-27 bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1723 Organizacja i Zarządzanie ; z. 36)

strategia marketingowa ; przedsiębiorstwo górnicze ; strategia przedsiębiorstwa ; rynek docelowy

marketing strategy ; mining enterprise ; enterprise strategy ; target market

102/188
Nr opisu: 0000028505
Strategiczna Karta Wyników w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 27-39

103/188
Nr opisu: 0000073386
Strategiczna Karta Wyników w procesie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 27-38, bibliogr. 4 poz.

Strategiczna Karta Wyników ; przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie przedsiębiorstwem

Balanced Scorecard ; mining company ; enterprise management

104/188
Nr opisu: 0000020588
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 34, s. 51-62, bibliogr. 20 poz.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; spin-off ; lean management ; przedsiębiorstwo przyszłości

enterprise management ; spin-off ; lean management ; future enterprise

105/188
Nr opisu: 0000119330
Zasoby ludzkie w procesie budowy przedsiębiorstwa przyszłości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 316-325, bibliogr. 9 poz.

zasoby ludzkie ; przedsiębiorstwo przyszłości ; System Zarządzania Kadrami

human resources ; future enterprise ; System of Human Resource Management

106/188
Nr opisu: 0000021098
Kapitał społeczny i jego wpływ na zmiany zachodzące w firmie.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Eurpejskiej. Wybrane problemy. Pod red. B. Kożusznik, A. Wziątek-Staśko. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 107-115 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2304 0208-6336)

107/188
Nr opisu: 0000021099
Model organizacyjny przedsiębiorstwa przyszłości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Krynica, 14-16 września 2005. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2005, s. 125-134

108/188
Nr opisu: 0000047782
Organizacja procesu produkcji węgla kamiennego - ekonomiczne sterowanie produkcją.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 47-56, bibliogr. 17 poz.

węgiel kamienny ; organizacja produkcji ; efektywność ; controlling

hard coal ; production organization ; effectiveness ; controlling

109/188
Nr opisu: 0000047786
Projektowanie modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa przyszłości.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 239-249, bibliogr. 21 poz.

przedsiębiorstwo przyszłości ; model organizacyjny ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; struktura organizacyjna

future enterprise ; organizational model ; enterprise management ; organizational structure

110/188
Nr opisu: 0000021100
Struktura organizacyjna w procesie działalności przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Krynica, 14-16 września 2005. Red. K. Czopek. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2005, s. 181-190

111/188
Nr opisu: 0000013278
Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie zmian.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Ekon. Organ. Przeds. 2005 R. 56 nr 7, s. 40-46, bibliogr. 17 poz.

112/188
Nr opisu: 0000012296
Zarządzanie kapitałem ludzkim w procesie zmian zachodzących w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2005 R. 56 nr 5, s. 237-240, bibliogr. 22 poz.

zarządzanie zmianami ; organizacja ucząca się ; zmiana organizacyjna ; menedżer ; przedsiębiorstwo przyszłości ; kapitał ludzki

change management ; learning organization ; organizational change ; manager ; future enterprise ; human capital

113/188
Nr opisu: 0000011337
Zmiany w organizacji procesu produkcji węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2005 R. 56 nr 2, s. 57-61, bibliogr. 17 poz.

kopalnia węgla kamiennego ; proces produkcyjny ; organizacja produkcji ; zmiana organizacyjna ; sterowanie produkcją ; controlling ; efektywność ; rachunek kosztów ; budżetowanie

hard coal mine ; production process ; production organization ; organizational change ; production control ; controlling ; effectiveness ; cost accounting ; budgeting

114/188
Nr opisu: 0000010518
Obszar efektywności w systemie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 21, s. 261-273, bibliogr. 7 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; restrukturyzacja górnictwa ; gospodarka rynkowa ; system zarządzania

mining enterprise ; mining restructuring ; market economy ; management system

115/188
Nr opisu: 0000008618
Obszary efektywności w systemie zarządzania przedsiębiorstwem górniczym.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2004 R. 55 nr 5, s. 205-210, bibliogr. 7 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; system zarządzania ; efektywność

mining enterprise ; management system ; efficiency

116/188
Nr opisu: 0000009934
Ochrona środowiska w Górnośląskim i Donieckim Zagłębiu Węglowym. Praca zbiorowa. Pod red. M. Chudka i K. F. Sapickiego.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Jan** Zych, Marian* Kawulok, Piotr Strzałkowski, Henryk Dźwigoł, Henryk Kleta, Janusz* Konior, Józef Władysław** Parchański, Roman Ścigała, [i in.].
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 592 s., bibliogr. 36 poz.

117/188
Nr opisu: 0000017750
Proces zmian w obszarze marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Konferencja naukowa pt. Kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość - pożądane czy zbędne atrybuty, Gliwice, 16 czerwca 2004 r.. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 162-167

118/188
Nr opisu: 0000015391
Proces zmian w obszarze marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Krynica, 15-17 września 2004. Pod red. Kazimierza Czopka. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2004, s. 151-160

119/188
Nr opisu: 0000009611
Procesy zmian w przedsiębiorstwie - poglądy różnych autorów.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2004 R. 55 nr 9, s. 387-392, bibliogr. 36 poz.

przedsiębiorstwo ; zmiany

company ; changes

120/188
Nr opisu: 0000079333
Procesy zmian w światowym górnictwie i elektroenergetyce.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Katowice : Instytut Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Promotor", 2004, 140 s.

121/188
Nr opisu: 0000079330
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej. Praca zbiorowa. Pod red. Henryka Dźwigoła.
Katowice : Instytut Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Promotor", 2004, 106 s.

122/188
Nr opisu: 0000008616
Struktura organizacyjna, a racjonalność ekonomiczna.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2004 R. 55 nr 3, s. 100-105, bibliogr. 37 poz.

przedsiębiorstwo ; struktura organizacyjna ; model organizacyjny ; ekonomia

company ; organizational structure ; organizational model ; economy

123/188
Nr opisu: 0000015593
Wpływ struktury organizacyjnej na efektywność przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 131-140, bibliogr. 10 poz.

struktura organizacyjna ; efektywność przedsiębiorstwa ; zarządzanie przedsiębiorstwem

organizational structure ; efficiency of enterprise ; enterprise management

124/188
Nr opisu: 0000009850
Zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym w procesie restrukturyzacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Polit. Energ. 2004 t. 7 z. spec., s. 133-144, bibliogr. 6 poz.

kluczowy obszar działalności ; efektywność ; podsystem zarządzania ; przedsiębiorstwo górnicze

key activity area ; effectiveness ; management subsystem ; mining enterprise

125/188
Nr opisu: 0000015592
Zarządzanie zmianą w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 340-348

126/188
Nr opisu: 0000008617
Zmiana jako warunek restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2004 R. 55 nr 4, s. 179-182, bibliogr. 22 poz.

restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; zmiany

enterprise restructuring ; changes

127/188
Nr opisu: 0000017751
Zmiany w organizacji procesu produkcji węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Konferencja naukowa pt. Kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość - pożądane czy zbędne atrybuty, Gliwice, 16 czerwca 2004 r.. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 68-74

128/188
Nr opisu: 0000015390
Zmiany w organizacji procesu produkcji węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Krynica, 15-17 września 2004. Pod red. Kazimierza Czopka. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2004, s. 161-170

129/188
Nr opisu: 0000032468
Controlling jako instrument wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie zmian.
[Aut.]: Krzysztof Wodarski, Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2003. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003, s. 477-491, bibliogr. 38 poz.

controlling ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; wspomaganie zarządzania

controlling ; business management ; management supporting

130/188
Nr opisu: 0000079322
Controlling jako instrument wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie zmian.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 11, s. 488-494, bibliogr. 40 poz.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; controlling

enterprise management ; controlling

131/188
Nr opisu: 0000010646
Controlling jako podsystem zarządzania przedsiębiorstwem w procesie zmian.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Prz. Organ. 2003 nr 2, s. 31-35, bibliogr. 30 poz.

zarządzanie ; controlling operacyjny ; controlling strategiczny ; przedsiębiorstwo

company ; operational controlling ; strategic controlling ; company

132/188
Nr opisu: 0000011616
Controlling w zarządzaniu produkcją.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003, Szczyrk, 17-21 lutego 2003. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2003, s. 35-49 (Sympozja i Konferencje ; nr 58 2081-0237)

133/188
Nr opisu: 0000079758
Studium zarządzania zmianami w zgrupowaniu kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 245 s., bibliogr. 257 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1549 Organizacja i Zarządzanie ; z. 14)

restrukturyzacja górnictwa ; kopalnia węgla kamiennego ; system zarządzania

mining restructuring ; hard coal mine ; management system

134/188
Nr opisu: 0000032463
Wpływ kapitału ludzkiego na zmiany zachodzące w firmie.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2003. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003, s. 257-269, bibliogr. 36 poz.

kapitał ludzki ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; wydajność pracy

human capital ; human resources management ; productivity

135/188
Nr opisu: 0000010636
Zarządzanie procesami marketingu i sprzedaży. Organizacja rynku.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 5, s. 212-215, bibliogr. 6 poz.

węgiel kamienny ; marketing ; rynek węglowy

hard coal ; marketing ; carbon market

136/188
Nr opisu: 0000010635
Zarządzanie procesami marketingu i sprzedaży według koncepcji różnych autorów. Cz. 1.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 3, s. 112-115, bibliogr. 31 poz.

konkurencyjność przedsiębiorstw ; zarządzanie marketingiem

enterprises competitiveness ; marketing management

137/188
Nr opisu: 0000011617
Zarządzanie procesem produkcji węgla.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003, Szczyrk, 17-21 lutego 2003. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2003, s. 83-100 (Sympozja i Konferencje ; nr 58 2081-0237)

138/188
Nr opisu: 0000010637
Zmiany w obszarze zarządania procesami marketingu i sprzedaży węgla.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2003 R. 54 nr 6, s. 277-279, bibliogr. 8 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; sprzedaż węgla ; marketing

mining enterprise ; coal sale ; marketing

139/188
Nr opisu: 0000079773
Aspekty geotechniczne i ekonomiczne dużego postępu frontu z postojami sobotnio-niedzielnymi.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Jan** Zych.
W: Geotechnika, Strbske Pleso, 2002. Zbornik = Geotechnics. The Coference Proceedings. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 179-184

140/188
Nr opisu: 0000032379
Dialog społeczny jako warunek skuteczności zmian w przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania]. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 295-304, bibliogr. 12 poz.

141/188
Nr opisu: 0000079295
Doświadczenia Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. w zakresie likwidacji szybów w latach 1994-2001.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Jan** Zych.
W: Stavebni likvidace dolu. Nebezpeci plynouci z nekvalifikovane likvidace. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 2002, s. 41-50

142/188
Nr opisu: 0000079293
Integracja środowiska górniczego na przykładzie procesów restrukturyzacyjnych w KWK "Bielszowice".
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Stavebni likvidace dolu. Nebezpeci plynouci z nekvalifikovane likvidace. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 2002, s. 26-34

143/188
Nr opisu: 0000079309
Istota oddziaływania rachunku kosztów w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2002, s. 69-74, bibliogr. 4 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; rachunek kosztów ; koszty przedsiębiorstwa

hard coal mining ; cost accounting ; enterprise costs

144/188
Nr opisu: 0000079307
Nowe spojrzenie na proces zarządzania przedsiębiorstwem górniczym.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2002, s. 33-39, bibliogr. 11 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie przemysłem ; restrukturyzacja ; podejmowanie decyzji

mining enterprise ; enterprise management ; restructuring ; decision making

145/188
Nr opisu: 0000079297
Ocena ryzyka zawodowego jako element profilaktyki bhp w kopalniach Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, G. Ochman, S. Rajwa.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2002 nr 2, s. 21-25, bibliogr. 4 poz.

146/188
Nr opisu: 0000079302
Organizacja i zarządzanie w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki rynkowej.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - koszty i efekty reformy, Ustroń, 13-14 czerwca 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 59-73

147/188
Nr opisu: 0000079305
Praktyczny aspekt zarządzania przez projekty na przykładzie kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 11-13 września 2002. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2002, s. 91-100

148/188
Nr opisu: 0000079304
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa górniczego, podstawowe zmiany w systemie zarządzania.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2002. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 11-13 września 2002. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2002, s. 101-116

149/188
Nr opisu: 0000079296
Usprawnienie systemu zarządzania kopalniami węgla kamiennego poprzez zarządzanie projektami.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 1, s. 2-4

150/188
Nr opisu: 0000079504
Wybrane elementy systemu zarządzania przedsiębiorstwem górniczym w okresie zmian restrukturyzacyjnych.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Prz. Organ. 2002 nr 7/8, s. 21-25, bibliogr. 14 poz.

151/188
Nr opisu: 0000079294
Wybrane zagadnienia restrukturyzacji Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Stavebni likvidace dolu. Nebezpeci plynouci z nekvalifikovane likvidace. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 2002, s. 16-26

152/188
Nr opisu: 0000079502
Zarządzanie projektami w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Prz. Organ. 2002 nr 1, s. 20-22, bibliogr. 16 poz.

153/188
Nr opisu: 0000079508
Zarządzanie przez projekty - element zintegrowanego systemu zarządzania kopalniami węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Zintegrowane systemy zarządzania - jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. II Międzynarodowa konferencja naukowa, Szczyrk, 15-17 października 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 419-129, bibliogr. 16 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1558 Organizacja i Zarządzanie ; z. 12)

154/188
Nr opisu: 0000079301
Zarządzanie przez projekty szansą poprawy efektywności ekonomicznej kopalni.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Konferencja naukowa nt. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - koszty i efekty reformy, Ustroń, 13-14 czerwca 2002. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 237-245

155/188
Nr opisu: 0000079300
Zarządzanie zmianami w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki rynkowej.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwami w warunkach gospodarki rynkowej. Konferencja naukowa, Ruda Śląska, 2002. Materiały konferencyjne. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 2-6

156/188
Nr opisu: 0000079299
Zmiany w systemie zarządzania w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2002 R. 53 nr 5, s. 184-190

157/188
Nr opisu: 0000079284
Budżetowanie - skuteczna metoda zarządzania Spółką Węglową.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Górnictwo 2001 R. 25 nr 1, s. 35-47, bibliogr. 5 poz.

158/188
Nr opisu: 0000076460
Budżetowanie i kontrola kosztów drogą minimalizacji kosztów produkcji górniczej.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, Henryk Dźwigoł.
W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2001. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym, Bukowina Tatrzańska, 12-14 września 2001. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 2001, s. 211-230

159/188
Nr opisu: 0000079249
Compte de charges par department et modele de decompte de benefices des mines de Rudzka Spółka Węglowa S.A.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Universitaria Ropet 2001 Lucrarile Stiintifice ale Simpozionului International. Inginerie Miniera, International Scientific Symposium, Focus- Petrosani, Rumunia, 2001. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 142-159

160/188
Nr opisu: 0000079250
Controlling - praktyczna koncepcja poprawy efektywności i skuteczności zarządzania w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Marian Czesław Turek, Henryk Dźwigoł.
W: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - zarządzanie innowacjami. Konferencja naukowa, Gliwice, 2001 r. Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 10-20

161/188
Nr opisu: 0000079283
Nowe elementy systemu zarządzania kosztami Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w erze postindustrialnej, Kazimierz Dolny, październik 2001. Materiały konferencyjne. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2001, s. 97-105

zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie kosztami ; budżetowanie ; controlling

enterprise management ; cost management ; budgeting ; controlling

162/188
Nr opisu: 0000079287
Nowe elementy zarządzania w przemyśle wydobywczym w okresie restrukturyzacji na przykładzie Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Przemysł wydobywczy 2001. Konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 6-7 grudnia 2001. Red. J. Chmura. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków : Wydaw. "SCRIPTUM", 2001, s. 81-94

163/188
Nr opisu: 0000079501
Nowoczesna organizacja przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Prz. Organ. 2001 nr 10, s. 25-27, bibliogr. 21 poz.

164/188
Nr opisu: 0000079281
Nowoczesna organizacja warunkiem rozwoju firmy.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Uwarunkowania regionalne i globalne. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2001, s. 472-783

165/188
Nr opisu: 0000079285
Nowoczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach koniecznej restrukturyzacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 10, s. 395-398, bibliogr. 22 poz.

166/188
Nr opisu: 0000079286
Nowoczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach koniecznej restrukturyzacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej, Ruda Śląska, 2001. Materiały konferencyjne. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 2-11

167/188
Nr opisu: 0000079251
Oddziałowy rachunek kosztów oraz model budżetowania kosztów w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - zarządzanie innowacjami. Konferencja naukowa, Gliwice, 2001 r. Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 11-21

168/188
Nr opisu: 0000079252
Optymalizacja procesu odtwarzania zdolności wydobywczych kopalni z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, Ryszard** Żyliński.
W: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - zarządzanie innowacjami. Konferencja naukowa, Gliwice, 2001 r. Politechnika Śląska, Polska Akademia Nauk, Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 31-40

169/188
Nr opisu: 0000079768
Primenenie bûdžetogo metoda dlâ upravleniâ deâtel'nost'û šaht ugol'nogo obŝestva v Pol'še.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Izv. Vyss. Uceb. Zaved. Gorn. Ž. 2001 nr 2, s. 77-87, bibliogr. 5 poz.

170/188
Nr opisu: 0000008572
Problemy ochrony powierzchni w północnym rejonie obszaru górniczego zlikwidowanej kopalni "Zabrze".
[Aut.]: Jan** Zych, Z. Baranowski, Henryk Dźwigoł.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2001, Szczyrk, 19-23 lutego 2001. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2001, s. 455-466, bibliogr. 2 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 48 2081-0237)

171/188
Nr opisu: 0000079290
Przebudowa systemu zarządzania i organizacji w Rudzkiej Spółce Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Górnictwo 2001 R. 25 nr 4, s. 281-284, bibliogr. 4 poz.

172/188
Nr opisu: 0000079282
Struktury organizacji w procesie zarządzania na przykładzie górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Uwarunkowania regionalne i globalne. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2001, s. 541-550

173/188
Nr opisu: 0000079292
Wykorzystanie silników, zasilanych gazem metanowym, do produkcji energii elektrycznej i ciepła w kopalniach Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, K. Wywioł, A. Dombrot.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 4, s. 144-148, bibliogr. 2 poz.

174/188
Nr opisu: 0000079253
Zmiany w przedsiębiorstwie jako istota nowoczesnego zarządzania firmą w okresie restrukturyzacji.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 7/8, s. 290-293, bibliogr. 12 poz.

175/188
Nr opisu: 0000079288
Zmiany w systemie zarządzania kopalniami węgla kamiennego na przykładzie Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Górnictwo 2001 R. 25 nr 4, s. 271-280, bibliogr. 5 poz.

176/188
Nr opisu: 0000079237
Budgeting - cost management system.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Technology innovation and to put it in practice, papers on the technology in coal industry. Eds: Jishu Chuangxin Yu Shijian. Association of the Coal Industry in China. Xuzhou : China University of Mining and Technology Press, 2000, s. 490-493

177/188
Nr opisu: 0000079241
Budżetowanie - system zarządzania kosztami.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 2, 27-33

178/188
Nr opisu: 0000079247
Budżetowanie, controlling. Praktyczny aspekt zarządzania spółką węglową na przykładzie RŚL.SW S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne Struktury w Górnictwie i Efektywne Pozyskiwanie Surowców Mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 155-168 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

179/188
Nr opisu: 0000079500
Eksploatacja pokładu 502 w KWK "Bielszowice" w warunkach zagrożeń skojarzonych.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, A. Krzyżowski, J. Toczka.
W: TĄPANIA 2000. VII Konferencja naukowo-techniczna na temat: Profilatyka tąpaniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych, Katowice, 15-17 listopada 2000 r.. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 15-23 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 36)

180/188
Nr opisu: 0000079242
Element skutecznego zarządzania.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2000 R. 38 nr 2, s. 33-41

181/188
Nr opisu: 0000079246
Nowy system zarządzania w górnictwie węgla kamiennego na przykładzie Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - ocena wdrożonych rozwiązań. Konferencja naukowa, Ustroń, 8-9 czerwca 2000 r. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 57-71

182/188
Nr opisu: 0000079244
Oddziałowy rachunek kosztów oraz model rozliczania kosztów i zysku kopalń Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Prz. Gór. 2000 t. 56 nr 7/8, s. 37-46

183/188
Nr opisu: 0000004286
Problemy ochrony powierzchni po zlikwidowaniu kopalni na przykładzie byłej kopalni "Zabrze".
[Aut.]: Jan** Zych, Z. Baranowski, Henryk Dźwigoł.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 5: Ochrona środowiska naturalnego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 407-417, bibliogr. 1 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

184/188
Nr opisu: 0000079240
System budżetowania kosztów podstawowym czynnikiem usprawnienia zarządzania spółką węglową.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 7/8, 318-321

185/188
Nr opisu: 0000079238
The element of effective management in mining industry on exaple of Rudzka Coal Company.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Technology innovation and to put it in practice, papers on the technology in coal industry. Eds: Jishu Chuangxin Yu Shijian. Association of the Coal Industry in China. Xuzhou : China University of Mining and Technology Press, 2000, s. 493-497

186/188
Nr opisu: 0000079248
Zagrożenie tąpaniami w kopalniach Rudzkiej Spółki Węglowej S.A..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł, A. Krzyżowski.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2000 nr 11, s. 20-26, bibliogr. 5 poz.

187/188
Nr opisu: 0000079239
Zmiany w systemie organizacji i zarządzania w Rudzkiej Spółce Węglowej SA..
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 5, s. 199-204

188/188
Nr opisu: 0000079245
Zmiany w systemie zarządzania Rudzka Spółką Węglową. Praktyczny aspekt zarządzania kosztami.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Możliwości i potrzeby wykorzystania budżetowania w zarządzaniu górnictwem. Konferencja Naukowa- Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa Polskiej Akademii Nauk , Materiały Konferencyjne. Ruda Śląska, 2000. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 1-16

stosując format:
Nowe wyszukiwanie