Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZECHOWICZ DYMITR
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/29
Nr opisu: 0000132752
Preparation of glycidol via dehydrohalogenation of 3-chloro-1,2-popanediol using bipolar membrane electrodialysis.
[Aut.]: Andrzej Milewski, Dymitr Czechowicz, Agata Jakóbik-Kolon, Piotr Dydo.
-ACS Sustain. Chem. Eng. 2019 vol. 7 iss. 22, s. 18640-18646, bibliogr. 1 poz.. Impact Factor 6.970. Punktacja MNiSW 140.000

membrana bipolarna ; elektrodializa ; glicyd ; 3-chloro-1,2-propandiol ; monochlorohydryny

bipolar membrane ; electrodialysis ; glycidol ; 3-chloro-1,2-propendiol ; monochlorohydrins

2/29
Nr opisu: 0000125509
Preparation of triglycerol from glycerol and epichlorohydrin at room temperature: synthesis optimization and toxicity studies.
[Aut.]: Andrzej Milewski, Piotr Dydo, Agata Jakóbik-Kolon, Dymitr Czechowicz, Dorota Babilas, Małgorzata* Burek, Sylwia Waśkiewicz, Anna Byczek-Wyrostek, Tomasz Krawczyk, Anna Kasprzycka.
-ACS Sustain. Chem. Eng. 2018 vol. 6 iss. 10, s. 13208-13216, bibliogr.. Impact Factor 6.970. Punktacja MNiSW 40.000

trójglicerydy ; oligoglicerole ; trietanoloamina ; epichlorohydryna ; toksyczność

triglycerides ; oligoglycerols ; triethanolamine ; epichlorohydrin ; toxicity

3/29
Nr opisu: 0000120296
Innowacyjne impregnaty i emulsje na bazie wosków parafinowych.
[Aut.]: Beata Orlińska, Agnieszka Siewniak, Tomasz Krawczyk, Dymitr Czechowicz, Karol Erfurt, Adam Andrzej Marek, Krzysztof Skutil.
W: Ochrona środowiska. XVIII Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń-Jaszowiec, 08-10 listopada 2017 r. Abstrakty. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 30

produkty parafinowe ; substancje szkodliwe ; właściwości fizykochemiczne

paraffin products ; harmful substances ; physical and chemical properties

4/29
Nr opisu: 0000115793
Badanie składu płynu zwrotnego z symulacji szczelinowania łupków gazonośnych w autoklawie ciśnieniowym.
[Aut.]: Agata Jakóbik-Kolon, Marian Turek, Piotr Dydo, Krzysztof Labus, Dymitr Czechowicz, Andrzej** Koszorek.
W: Nauka i przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Z. Hubickiego. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii, 2015, s. 631-635, bibliogr. 4 poz.

płyn zwrotny ; szczelinowanie ; łupek gazonośny ; autoklaw

flowback water ; fracturing ; gas-bearing shale ; autoclave

5/29
Nr opisu: 0000057922   
Badania nad możliwością bezpośredniego wykorzystania krajowych zaazotowanych gazów ziemnych w perspektywicznych procesach przemiany metanu.
[Aut.]: Dymitr Czechowicz, Krzysztof Skutil, Marian* Taniewski.
-Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 7, s. 983-988, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.290

gaz ziemny ; gaz zaazotowany ; proces OCM ; proces OCMT ; proces MDA ; proces MCD ; konwersja metanu

natural gas ; nitrogen-rich gas ; OCM process ; OCMT process ; MDA process ; MCD process ; methane conversion

6/29
Nr opisu: 0000049719
Badania nad możliwością wykorzystania gazów ziemnych w procesach utleniającego metylowania.
[Aut.]: Dymitr Czechowicz.
W: VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, 21-25 czerwca 2009 r.. Materiały kongresowe. T. 1. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2009, s. 63-64 (Chemik ; nr 6 supl. 0009-2886)

gaz ziemny ; utlenianie metanu

natural gas ; methane oxidation

7/29
Nr opisu: 0000056447   
Nitrogen-rich natural gases as a potential direct feedstock for some novel methane transformation processes. Pt 2: Non-oxidative processes.
[Aut.]: Krzysztof Skutil, Dymitr Czechowicz, Marian* Taniewski.
-Energy and Fuels 2009 vol. 23 iss. 9, s. 4449-4459, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 2.319

gaz ziemny ; surowiec ; przetwarzanie metanu ; proces beztlenowy

natural gas ; feedstock ; methane transformation ; non-oxidative process

8/29
Nr opisu: 0000056448   
Nitrogen-rich natural gases as a potential direct feedstock for some novel methane transformation processes. Pt 1: Oxidative processes.
[Aut.]: Dymitr Czechowicz, Krzysztof Skutil, Marian* Taniewski.
-Energy and Fuels 2009 vol. 23 iss. 9, s. 4438-4448, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 2.319

gaz ziemny ; surowiec ; przetwarzanie metanu ; proces beztlenowy

natural gas ; feedstock ; methane transformation ; non-oxidative process

9/29
Nr opisu: 0000040628   
Infrared spectroscopy of ferroelectric nanowires of antimony sulfoiodide.
[Aut.]: Anna Starczewska, R. Wrzalik, Marian** Nowak, Piotr Szperlich, Łukasz* Bober, Janusz Szala, D. Stróż, Dymitr Czechowicz.
-Infrared Phys. Technol. 2008 vol. 51 iss. 4, s. 307-315, bibliogr. 58 poz.. Impact Factor 1.037

sonochemia ; jodosiarczek antymonu ; nanoprzewody ferroelektryczne ; absorbancja IR ; etanol

sonochemistry ; antimony sulfoiodide ; ferroelectric nanowires ; IR absorbance ; ethanol

10/29
Nr opisu: 0000049415
Nitrogen-rich natural gases as direct feedstocks in some prospective methane conversion processes. Studies with CH4-N2 model mixtures.
[Aut.]: Dymitr Czechowicz, Krzysztof Skutil, Marian* Taniewski.
-Pol. J. Appl. Chem. 2008 vol. 52 nr 1/2, s. 55-70, bibliogr. 22 poz.

metan ; mieszanina metan-azot ; zaazotowany gaz ziemny ; sprzęganie utleniające ; rozkład metanu ; dehydroaromatyzacja

methane ; methane-nitrogen mixture ; nitrogen-rich natural gas ; oxidative coupling ; decomposition of methane ; dehydroaromatization

11/29
Nr opisu: 0000021849
Badania nad krzyżowym utleniającym sprzęganiem metanu i toluenu do styrenu.
[Aut.]: Dymitr Czechowicz.
W: V Kongres Technologii Chemicznej. Techem 5, Poznań, 11-15 września 2006. Streszczenia. T. 1. Poznań : [Poli-Graf-Jak], 2006, s. 45

12/29
Nr opisu: 0000012454   
Wybrane procesy z udziałem metanu jako czynnika metylującego.
[Aut.]: Dymitr Czechowicz.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 454-457, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 0.104

metan ; metylowanie

methane ; methylation

13/29
Nr opisu: 0000012105   
An integrated process of oxidative coupling of methane and pyrolysis of naphtha in a scaled-up unit.
[Aut.]: Dymitr Czechowicz, Krzysztof Skutil, Artur* Tórz, Marian* Taniewski.
-J. Chem. Technol. Biotechnol. 2004 vol. 79, s. 182-186, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.899

etylen ; metan ; proces zintegrowany ; addytywność

ethylene ; methane ; integrated process ; additivity

14/29
Nr opisu: 0000020273
Badania w skali wielkolaboratoryjnej nad zintegrowanym procesem utleniającego sprzęgania metanu i pirolizy.
[Aut.]: Dymitr Czechowicz, Krzysztof Skutil, Artur* Tórz, Marian* Taniewski.
W: Rozwój technologii chemicznej i potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. TECHEM 4. IV Kongres Technologii Chemicznej, Łódź, 8-12 września 2003 r.. Łódź : Oficyna Wydaw. Tercja, 2003, s. 138, bibliogr. 2 poz.

15/29
Nr opisu: 0000006476
Biodegradacja węglowodorów aromatycznych w technologii PRB dla wód gruntowych wybranego składowiska odpadów.
[Aut.]: T. Suponik, Dymitr Czechowicz.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 247-257, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1599 Górnictwo ; z. 257)

16/29
Nr opisu: 0000000792   
Koncepcje technologiczne procesu katalitycznego utleniającego sprzęgania metanu.
[Aut.]: Dymitr Czechowicz.
-Przem. Chem. 2002 t. 81 nr 4, s. 228-233, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.180

17/29
Nr opisu: 0000004545
Studies on the possible integration in the same reactor of the oxidative coupling of methane and transformation of propane.
[Aut.]: Marian* Taniewski, Dymitr Czechowicz.
W: III Kongres Technologii Chemicznej "Technologia chemiczna na przełomie wieków". TECHEM 3, Gliwice, 5-8 września 2000. Streszczenia referatów, komunikatów ustnych i posterów. Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 37

18/29
Nr opisu: 0000015864
Studies on the possible integration in the same reactor of the oxidative coupling of methane and transformation of propane.
[Aut.]: Marian* Taniewski, Dymitr Czechowicz.
W: Technologia chemiczna na przełomie wieków. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 115-118, bibliogr. 3 poz.

19/29
Nr opisu: 0000038179   
Badania nad zintegrowanym procesem przemiany metanu i benzyny do etylenu. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Dymitr Czechowicz.
Gliwice, 1998, 89 s., 34 k. tabl., bibliogr. 45 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Marian* Taniewski

20/29
Nr opisu: 0000020184
Etylen z metanu i benzyn w zintegrowanym procesie.
[Aut.]: Marian* Taniewski, Dymitr Czechowicz.
W: II Kongres Technologii Chemicznej. Techem 2. Materiały II Kongresu Technologii Chemicznej, Wrocław, 15-18 września 1997. T. 4. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 1998, s. 1659-1670, bibliogr. 10 poz.

21/29
Nr opisu: 0000024591   
On additivity of the yields of ethylene formed from methane and naphtha by an integrated process.
[Aut.]: Marian* Taniewski, Dymitr Czechowicz.
-J. Chem. Technol. Biotechnol. 1998 vol. 73 no. 3, s. 304-310, bibliogr. 7 poz.

22/29
Nr opisu: 0000026906
Ethylene from methane and naphtha by an integrated process.
[Aut.]: Marian* Taniewski, Dymitr Czechowicz.
-Ind. Eng. Chem. Res. 1997 vol. 36 iss. 10, s. 4193-4197, bibliogr. 12 poz.

23/29
Nr opisu: 0000019541
Etylen z metanu w zintegrowanym procesie.
[Aut.]: Marian* Taniewski, Dymitr Czechowicz.
W: II Kongres Technologii Chemicznej. Techem 2, Wrocław, 15-18 września 1997. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 2. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1997, s. 508

24/29
Nr opisu: 0000035403   
The effect of dilution of the catalyst bed on its heat-transfer characteristics in oxidative coupling of methane.
[Aut.]: Marian* Taniewski, Alfred* Lachowicz, Krzysztof Skutil, Dymitr Czechowicz.
-Chem. Eng. Sci. 1996 vol. 51 iss. 18, s. 4271-4278. Impact Factor 1.405

25/29
Nr opisu: 0000038466   
The effect of dilution of the catalyst bed on its heat-transfer characteristics in oxidative coupling of methane.
[Aut.]: Marian* Taniewski, Alfred* Lachowicz, Krzysztof Skutil, Dymitr Czechowicz.
-Chem. Eng. Sci. 1996 vol. 51 iss. 18, s. 4271-4278, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 1.405

26/29
Nr opisu: 0000043521
Ethylene from methane by a one-stage process: product distribution along a tubular reactor.
[Aut.]: Marian* Taniewski, Alfred* Lachowicz, Rita** Lachowicz, Dymitr Czechowicz, Krzysztof Skutil.
-Ind. Eng. Chem. Res. 1994 vol. 33 no 2, s. 185-190, bibliogr.24 poz.

27/29
Nr opisu: 0000043652   
Evidence for a high oxygen mobility in Li/MgO.
[Aut.]: Marian* Taniewski, Alfred* Lachowicz, Rita** Lachowicz, Dymitr Czechowicz, Krzysztof Skutil.
-Catal. Lett. 1994 vol. 26 iss 3-4, s. 355-363, bibliogr. 17 poz.

28/29
Nr opisu: 0000043303   
Studia nad jednostadiowym procesem przemiany metanu w etylen w reaktorze rurowym.
[Aut.]: Marian* Taniewski, Krzysztof Skutil, Rita** Lachowicz, Dymitr Czechowicz, Alfred* Lachowicz.
-Przem. Chem. 1994 t. 73 nr 4, s. 132-135, bibliogr. 28 poz.

29/29
Nr opisu: 0000052583
Possible contribution of oxidative transformation and decomposition of hydrocarbons in the zone of pyrolysis of methane oxidative coupling reactor.
[Aut.]: Marian* Taniewski, Krzysztof Skutil, Dymitr Czechowicz.
-Pol. J. Appl. Chem. 1993 vol. 37 nr 1/2, s. 109-117, bibliogr. 17 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie