Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZECH ZBIGNIEW
Liczba odnalezionych rekordów: 60Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/60
Nr opisu: 0000130095   
Równoległe algorytmy rozwi±zywania trudnych obliczeniowo problemów dotycz±cych języków formalnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Tomasz* Jastrz±b.
Gliwice, 2019, 145 s., bibliogr. 146 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew** Czech

algorytm równoległy ; obliczenia równoległe ; język formalny ; teoria automatów ; równoległy algorytm dekompozycyjny ; dekompozycja języków skończonych

parallel algorithm ; parallel computation ; formal language ; automata theory ; parallel decomposition algorithm ; decomposition of finite languages

2/60
Nr opisu: 0000106611
A parallel algorithm for decomposition of finite languages.
[Aut.]: Tomasz* Jastrz±b, Zbigniew Czech, W. Wieczorek.
W: Parallel computing: on the road to exascale. Eds.: Gerhard R. Joubert, Hugh Leather, Mark Parsons, Frans Peters, Mark Sawyer. Amsterdam : IOS Press, 2016, s. 401-410, bibliogr. 12 poz. (Advances in Parallel Computing ; vol. 27 0927-5452)

dekompozycja języków skończonych ; języki i automaty ; algorytm równoległy

decomposition of finite languages ; languages and automata ; parallel algorithm

3/60
Nr opisu: 0000108944   
Influence of the light source and curing parameters on microhardness of a silorane-based dental composite material.
[Aut.]: Piotr* Malara, Zbigniew Czech, W. ¦widerski.
-Arch. Metall. Mater. 2016 vol. 61 iss. 3, s. 1331-1336, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.571. Punktacja MNiSW 30.000

kompozyt stomatologiczny ; polimeryzacja ¶wiatłem ; siloran ; mikrotwardo¶ć

dental composite ; light-curing ; silorane ; microhardness

4/60
Nr opisu: 0000113786
Introduction to parallel computing.
[Aut.]: Zbigniew Czech.
Cambridge : Cambridge University Press, 2016, 384 s.

5/60
Nr opisu: 0000113527
Parallel induction of nondeterministic finite automata.
[Aut.]: Tomasz* Jastrz±b, Zbigniew Czech, W. Wieczorek.
W: Parallel processing and applied mathematics. 11th International conference, PPAM 2015, Krakow, Poland, September 6-9, 2015. Revised Selected Papers. Pt. 1. Eds.: Roman Wyrzykowski, Ewa Deelman, Jack Dongarra, Konrad Karczewski, Jacek Kitowski, Kazimierz Wiatr. Berlin : Springer International Publishing, 2016, s. 248-257, bibliogr. 12 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9573 0302-9743)

algorytm równoległy ; automaty skończone niedeterministyczne ; nieliniowe programowanie całkowitoliczbowe

parallel algorithm ; nondeterministic finite automata ; integer nonlinear programming

6/60
Nr opisu: 0000104785   
Degree of conversion of dental composite materials in relation to different lightcuring parameters.
[Aut.]: Piotr* Malara, Zbigniew Czech, W. ¦widerski.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2015 vol. 70 iss. 2, s. 60-69, bibliogr. 47 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

kompozyty ; siloran ; metakrylan ; stopień konwersji ; polimeryzacja ¶wiatłem

composites ; silorane ; methacrylate ; degree of conversion ; light-curing

7/60
Nr opisu: 0000096834   
A parallel algorithm for the decomposition of finite languages.
[Aut.]: Tomasz* Jastrz±b, Zbigniew Czech.
-Stud. Informat. 2014 vol. 35 nr 4, s. 5-16, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

algorytm równoległy ; język skończony ; dekompozycja lingwistyczna ; dekompozycja języków skończonych

parallel algorithm ; finite language ; linguistic decomposition ; finite languages decomposition

8/60
Nr opisu: 0000097279
Co-operation schemes for the parallel memetic algorithm.
[Aut.]: Jakub Nalepa, M. Blocho, Zbigniew Czech.
W: Parallel processing and applied mathematics. PPAM 2013. 10th International conference, Warsaw, Poland, September 8-11, 2013. Revised selected papers. Pt. 1. Ed. by Roman Wyrzykowski, Jack Dongarra, Konrad Karczewski, Jerzy Wa¶niewski. Berlin : Springer, 2014, s. 191-201, bibliogr. 17 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 8384 0302-9743)

równoległy algorytm memetyczny ; schemat współdziałania ; hybrydowy algorytm genetyczny ; zagadnienie trasowania pojazdów z oknami czasowymi

parallel memetic algorithm ; co-operation scheme ; hybrid genetic algorithm ; vehicle routing problem with time windows

9/60
Nr opisu: 0000095575   
A parallel memetic algorithm for the vehicle routing problem with time windows.
[Aut.]: M. Blocho, Zbigniew Czech.
W: 2013 Eighth International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing. 3PGCIC, Compiegne, France, 28-30 October 2013. Eds.: F. Xhafa[et al.]. Los Alamitos : IEEE Computer Society, 2013, s. 144-151, bibliogr. 21 poz.

algorytm genetyczny ; algorytm wyszukiwania lokalnego ; równoległy algorytm memetyczny ; przetwarzanie równoległe projektów ; zagadnienie trasowania pojazdów z oknami czasowymi

genetic algorithm ; local search algorithm ; parallel memetic algorithm ; parallel processes cooperation schemes ; vehicle routing problem with time windows

10/60
Nr opisu: 0000091243
New selection schemes in a memetic algorithm for the vehicle routing problem with time windows.
[Aut.]: Jakub Nalepa, Zbigniew Czech.
W: Adaptive and natural computing algorithms. 11th International Conference. ICANNGA 2013, Lausanne, Switzerland, April 4-6, 2013. Proceedings. Eds: M. Tomassini, A. Antonioni, F. Daolio, P. Buesser. Berlin : Springer, 2013, s. 396-405, bibliogr. 14 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 7824 0302-9743)

11/60
Nr opisu: 0000113772
Wprowadzenie do obliczeń równoległych.
[Aut.]: Zbigniew Czech.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2013, 454 s.

12/60
Nr opisu: 0000075058
A parallel algorithm for minimizing the number of routes in the vehicle routing problem with time windows.
[Aut.]: M. Błocho, Zbigniew Czech.
W: Parallel processing and applied mathematics. PPAM 2011. 9th International conference, Torun, Poland, September 11-14, 2011. Revised selected papers. Pt 1. Berlin : Springer, 2012, s. 255-265, bibliogr. 30 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 7203 0302-9743)

algorytm równoległy ; problem trasowania pojazdów ; okno czasowe ; lokalne poszukiwanie z przewodnikiem ; heurystyka ; algorytm aproksymacyjny ; biblioteka MPI

parallel algorithm ; vehicle routing problem ; time window ; guided local search ; heuristics ; approximation algorithm ; MPI library

13/60
Nr opisu: 0000070768   
A parallel heuristic algorithm to solve the vehicle routing problem with time windows.
[Aut.]: Jakub Nalepa, Zbigniew Czech.
-Stud. Informat. 2012 vol. 33 nr 1, 91-106, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

trasowanie pojazdów ; okno czasowe ; heurystyka ; algorytm memetyczny ; algorytm aproksymacyjny

vehicle routing ; time window ; heuristics ; memetic algorithm ; approximation algorithm

14/60
Nr opisu: 0000076623   
Adaptive threads co-operation schemes in a parallel heuristic algorithm for the vehicle routing problem with time windows.
[Aut.]: Jakub Nalepa, Zbigniew Czech.
-Theor. Appl. Informat. 2012 vol. 24 no. 3, s. 191-203, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

VRPTW ; algorytm równoległy ; interfejs OpenMP

VRPTW ; parallel algorithm ; OpenMP interface ; co-operation frequency

15/60
Nr opisu: 0000067739   
An improved route minimization algorithm for the vehicle routing problem with time windows.
[Aut.]: M. Błocho, Zbigniew Czech.
-Stud. Informat. 2011 vol. 32 nr 3B, s. 5-19, bibliogr. 12 poz.

trasowanie pojazdów ; algorytm aproksymacyjny ; okno czasowe

vehicle routing ; approximation algorithm ; time window

16/60
Nr opisu: 0000059407   
A parallel simulated annealing algorithm as a tool for fitness landscapes exploration.
[Aut.]: Zbigniew Czech.
W: Parallel and distributed computing. Ed. by Alberto Ros. Vukovar : In-Teh, 2010, s. 247-271, bibliogr. 37 poz.

17/60
Nr opisu: 0000056648
Algorytmy i struktury danych. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Zbigniew Czech, Sebastian Deorowicz, Piotr Fabian.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2010, 225 s., bibliogr.
Skrypt nr 2450

algorytm ; struktura danych ; matematyka dyskretna

algorithm ; data structure ; discrete mathematics

18/60
Nr opisu: 0000059152   
Implementing a parallel simulated annealing algorithm.
[Aut.]: Zbigniew Czech, Wojciech* Mikanik, R. Skinderowicz.
W: Parallel processing and applied mathematics. PPAM 2009. 8th International conference, Wrocław, Poland, September 13-16, 2009. Revised selected papers. Pt 1. Eds: R. Wyrzykowski [et al.]. Berlin : Springer, 2010, s. 146-155, bibliogr. 7 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 6067 0302-9743)

równoległe symulowane wyżarzanie ; biblioteka MPI ; interfejs OpenMP ; problem trasowania pojazdów

parallel simulated annealing ; MPI library ; OpenMP interface ; vehicle routing problem

19/60
Nr opisu: 0000065733
Równoległy algorytm dekompozycji języków skończonych.
[Aut.]: Zbigniew Czech.
W: Systemy wspomagania decyzji. Instytut Informatyki Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach. Katowice : Uniwersytet ¦l±ski. Instytut Informatyki, 2010, s. 289-295, bibliogr. 4 poz.

20/60
Nr opisu: 0000070319   
Wprowadzenie do obliczeń równoległych.
[Aut.]: Zbigniew Czech.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010, 276 s., bibliogr. 313 poz.

21/60
Nr opisu: 0000059117
Scability of parallel systems: a case study.
[Aut.]: Zbigniew Czech.
W: Systemy wspomagania decyzji. Instytut Informatyki Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach. Katowice : [Uniwersytet ¦l±ski. Instytut Informatyki], 2009, s. 151-158, bibliogr. 15 poz.

skalowalno¶ć ; system równoległy ; frakcja szeregowa ; liczby pierwsze

scalability ; parallel system ; serial fraction ; prime numbers

22/60
Nr opisu: 0000048013   
Statistical measures of a fitness landscape for the vehicle routing problem.
[Aut.]: Zbigniew Czech.
W: 22nd IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium. IPDPS 2008, Miami, Florida, USA, April 14-18, 2008. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2008, s. 1-8, bibliogr. 13 poz.

trasowanie ; algorytm równoległy ; wyżarzanie symulowane ; analiza statystyczna

routing ; parallel algorithm ; simulated annealing ; statistical analysis

23/60
Nr opisu: 0000040392
Theoretical and practical issues of parallel simulated annealing.
[Aut.]: Agnieszka* Debudaj-Grabysz, Zbigniew Czech.
W: Parallel processing and applied mathematics. PPAM 2007. 7th International conference, Gdansk, Poland, September 9-12, 2007. Revised selected papers. Berlin : Springer, 2008, s. 189-198, bibliogr. 16 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 4967 0302-9743)

24/60
Nr opisu: 0000027930
Algorytmy i struktury danych. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Zbigniew Czech, Sebastian Deorowicz, Piotr Fabian.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, 231 s., bibliogr.
Skrypt nr 2400

matematyka dyskretna ; algorytm ; algorytm zachłanny ; struktura danych ; algorytm grafowy

discrete mathematics ; algorithm ; greedy algorithm ; data structure ; graph algorithm

25/60
Nr opisu: 0000037559   
Algorytmy optymalizacji wielokryterialnej w problemach komunikacyjnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jacek Widuch.
Gliwice, 2007, 187 k., bibliogr. 156 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew** Czech

algorytm ; sieć komunikacyjna ; optymalizacja wielokryterialna ; problem transportowy ; teoria grafów

algorithm ; communication network ; multi-criteria optimization ; transportation problem ; graph theory

26/60
Nr opisu: 0000031651
Co-operation of processes in parallel simulated annealing.
[Aut.]: Zbigniew Czech.
W: Proceedings of the 18th IASTED International Conference on Parallel and Distributed Computing and Systems, Dallas, USA, November 13 - 15, 2006. Ed. S. Q. Zheng. Anaheim : Acta Press, 2006, s. 401-406

27/60
Nr opisu: 0000029436
Frequency of co-operation of parallel simulated annealing processes.
[Aut.]: Zbigniew Czech, Bożena Wieczorek.
W: Parallel processing and applied mathematics. PPAM 2005. 6th International conference, Częstochowa, Poland, September 11-14, 2005. Revised selected papers. Eds.: R. Wyrzykowski [et al.]. Berlin : Springer, 2006, s. 43-50, bibliogr. 5 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 3911 0302-9743)

28/60
Nr opisu: 0000029603   
Równoległe algorytmy symulowanego wyżarzania. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agnieszka* Debudaj-Grabysz.
Gliwice, 2006, 183 s., bibliogr. 92 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew** Czech

obliczenia równoległe ; wyżarzanie symulowane ; algorytm równoległy

parallel computing ; simulated annealing ; parallel algorithm

29/60
Nr opisu: 0000068717   
Solving bicriterion optimization problems by parallel simulated annealing.
[Aut.]: Zbigniew Czech, Bożena Wieczorek.
W: 14th EUROMICRO International Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing. PDP 2006, Montbeliard-Sochaux, France, 15-17 February 2006. Proceedings. Los Alamitos : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006, s. 7-14, bibliogr. 7 poz. (Proceedings - Euromicro Workshop on Parallel and Distributed Processing ; 1066-6192)

optymalizacja koloni± mrówek ; algorytm genetyczny ; programowanie genetyczne ; algorytm genetyczny ; trasowanie ; symulowane wyżarzanie ; pojazd ; równoległe symulowane wyżarzanie ; optymalizacja bikryterialna ; zagadnienie trasowania pojazdów z oknami czasowymi

ant colony optimization ; cooling ; genetic algorithm ; genetic programming ; heuristic algorithm ; routing ; simulated annealing ; vehicle ; parallel simulated annealing ; bicriterion optimization ; vehicle routing problem with time windows

30/60
Nr opisu: 0000031650   
Speeding up sequential simulated annealing by parallelization.
[Aut.]: Zbigniew Czech.
W: International Symposium on Parallel Computing in Electrical Engineering. PAR ELEC 2006, Bialystok, Poland, 13-17 September 2006. Los Alamitos : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006, s. 349-354, bibliogr. 6 poz.

złożono¶ć obliczeniowa ; minimalizacja ; badania operacyjne ; algorytmy równoległe ; symulowane wyżarzanie ; pojazd

computational complexity ; minimization ; operations research ; parallel algorithms ; simulated annealing ; vehicle

31/60
Nr opisu: 0000013557
A concurrent implementation of simulated annnealing and its application to the VRPTW optimization problem.
[Aut.]: Agnieszka* Debudaj-Grabysz, Zbigniew Czech.
W: Distributed and parallel systems. Cluster and grid computing. Eds: Zoltan Juhasz, Peter Kacsuk, Dieter Kranzlmuller. New York : Springer, 2005, s. 201-209 (The Kluwer International Series in Engineering and Computer Science; SECS ; vol. 777 0893-3405)

32/60
Nr opisu: 0000009197   
Parallel simulated annealing for bicriterion optimization problems.
[Aut.]: P. Czarnas, Zbigniew Czech, P. Gocyła.
W: Parallel processing and applied mathematics. 5th International conference. PPAM 2003, Częstochowa, Poland, September 7-10, 2003. Revised papers. Eds.: R. Wyrzykowski [et al.]. Berlin : Springer, 2004, s. 233-240 (Lecture Notes in Computer Science ; 3019 0302-9743). Impact Factor 0.513

33/60
Nr opisu: 0000014130   
Wybrane cechy sygnału mowy w procesie interakcji głosowej z komputerem w języku polskim. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Piotr Fabian.
Gliwice, 2004, 139 s., bibliogr. 66 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew** Czech

34/60
Nr opisu: 0000013907   
Algorytmy szeregowania rozkazów dla procesów superskalarnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Michał* Kolano.
Gliwice, 2003, 163 s., bibliogr. 107 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew** Czech

architektura procesora ; potokowanie ; procesor superskalarny ; szeregowanie zadań

processor architecture ; pipelining ; superscalar processor ; task scheduling

35/60
Nr opisu: 0000008355
Ant colony programming for approximation problems.
[Aut.]: M. Boryczka, Zbigniew Czech, W. Wieczorek.
W: Genetic and evolutionary computation - GECCO 2003. Genetic and Evolutionary Computation Conference, Chicago, IL, USA, July 12-16, 2003. Proceedings. Pt 1. Eds: E. Cantu-Paz [et al.]. Berlin : Springer-Verlag, 2003, s. 142-143 (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 2723 0302-9743)

36/60
Nr opisu: 0000012083   
Metoda automatycznego rozpoznawania podpisów. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jacek Szedel.
Gliwice, 2003, 140 s., bibliogr. 111 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew** Czech

rozpoznawanie znaków ; podpis odręczny ; analiza statyczna ; fałszerstwo ; skalowanie

character recognition ; handwritten signature ; static analysis ; forgery ; scaling

37/60
Nr opisu: 0000013134   
Universal lossless data compression algorithms. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Sebastian Deorowicz.
Gliwice, 2003, 206 s., bibliogr. 203 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew** Czech

algorytm BWT ; algorytm kompresji ; bezstratna kompresja danych ; transformata Burrowsa-Wheelera

BWT algorithm ; compression algorithm ; lossless compression ; Burrows-Wheeler transform

38/60
Nr opisu: 0000003213   
Three parallel algorithms for simulated annealing.
[Aut.]: Zbigniew Czech.
W: Parallel processing and applied mathematics. 4th International conference. PPAM 2001, Nałęczów, Poland, September 9-12.2001. Revised papers. Ed. Roman Wyrzykowski [ i in.]. Berlin : Springer, 2002, s. 210-217, bibliogr. 15 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 2328 0302-9743). Impact Factor 0.515

39/60
Nr opisu: 0000012838   
Bezstratne algorytmy kompresji obrazów. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Roman Starosolski.
Gliwice, 2001, 134 s., bibliogr. 126 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew** Czech

40/60
Nr opisu: 0000000242
Grammars in genetic programming.
[Aut.]: W. Wieczorek, Zbigniew Czech.
-Control Cybern. 2000 vol. 29 nr 4, s. 1019-1030. Impact Factor 0.152

41/60
Nr opisu: 0000012411
Symulacja pamięci wspólnej w komputerach równoległych z pamięci± rozproszon±. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Wojciech* Mikanik.
Gliwice, 2000, 132 s., bibliogr. 75 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew** Czech

42/60
Nr opisu: 0000008181
Programowanie współbieżne. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Czecha.
[Aut.]: Bożena Wieczorek, Zbigniew Czech, [i in.]. Wyd. 4.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, 195 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika ¦l±ska] nr 2191 0434-0825)

43/60
Nr opisu: 0000005920
Solving the set-partitioning problem using parallel simulated annealing.
[Aut.]: Zbigniew Czech.
W: Proceedings of the Third International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics. PPAM'99, Kazimierz Dolny, Poland, September 14-17, 1999. Eds: R. Wyrzykowski, B. Mochnacki, H. Piech, J. Szopa. Institute of Mathematics and Computer Science. Technical University of Częstochowa. Częstochowa : Institute of Mathematics and Computer Science. Technical University of Częstochowa, 1999, s. 256-265, bibliogr. 14 poz.

44/60
Nr opisu: 0000025272
Systemy operacyjne i języki obliczeń równoległych. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Czecha.
[Aut.]: Zbigniew Czech, Piotr Fabian, Wojciech* Mikanik, Bożena Wieczorek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1998, 126 s., bibliogr.
(Skrypt ; [Politechnika ¦l±ska] nr 2121 0434-0825)

45/60
Nr opisu: 0000026878   
Perfect hashing.
[Aut.]: Zbigniew Czech, G. Havas, B. Majewski.
-Theor. Comput. Sci. 1997 vol. 182 iss. 1/2, s. 1-143

46/60
Nr opisu: 0000035413   
A family of perfect hashing methods.
[Aut.]: J. Majewski, N. Wormald, G. Havas, Zbigniew Czech.
-Comput. J. 1996 vol. 39 iss. 6, s. 547-554

47/60
Nr opisu: 0000036285
Randomized PRAM simulation using T9000 transputers.
[Aut.]: Zbigniew Czech, Wojciech* Mikanik.
W: High-performance computing and networking. International Conference and Exhibition HPCN EUROPE 1996, Brussels, Belgium, April 15-19, 1996. Proceedings. Eds: H. Liddell [i in.]. Berlin : Springer, 1996, s. 736-743, bibliogr. 4 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 1067 0302-9743)

48/60
Nr opisu: 0000033451
Generating minimal perfect hash functions.
[Aut.]: Zbigniew Czech.
-Arch. Informat. Teor. Stosow. 1995 t. 7 z. 1/4, s. 23-40, bibliogr. 35 poz.

49/60
Nr opisu: 0000033532
Programowanie współbieżne. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Czecha. Wyd. 3.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1995

50/60
Nr opisu: 0000033595
Programowanie współbieżne. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Czecha.
[Aut.]: Bożena* Bartoszek, A. Czarnożyński, Zbigniew Czech, Marek* Konopka, B. Majewski, Z. Szczerbiński, M. Wojtulewicz. Wyd. 3.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1995, 195 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1931 0434-0825)

51/60
Nr opisu: 0000046644
Parallel searching for a first solution.
[Aut.]: Marek* Konopka, Zbigniew Czech, Bożena* Bartoszek.
W: Workshop on Design Methodologies for Microelectronics and Signal Processing, Gliwice - Cracow, Poland, 20-23 October 1993. Proceedings. Silesian Technical University, Gliwice. Department of Automatic Control, Electronics and Computer Science. Gliwice : Institute of Electronics. Silesian Technical University, 1993, s. 317-324, bibliogr. 5 poz.

52/60
Nr opisu: 0000046176
Programowanie współbieżne. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Czecha.
[Aut.]: Bożena* Bartoszek, Aleksander* Czarnożyński, Zbigniew Czech, Marek* Konopka, Bohdan* Majewski, Z. Szczerbiński, M. Wojtulewicz. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1993, 195 s., bibliogr. 33 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1777 0434-0825)

53/60
Nr opisu: 0000046386   
Równoległe algorytmy znajdowania minimalnych, doskonałych funkcji mieszaj±cych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marek* Konopka.
Gliwice, 1993, 151 s., bibliogr. 78 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Zbigniew** Czech

54/60
Nr opisu: 0000052616   
An optimal algorithm for generating minimal perfect hash functions.
[Aut.]: Zbigniew Czech, G. Havas, B. Majewski.
-Inf. Process. Lett. 1992 vol. 43 nr 5, s. 257-264

55/60
Nr opisu: 0000052555
Generating a minimal perfect hash function in O(M2) time.
[Aut.]: Zbigniew Czech, S. Majewski.
-Arch. Informat. Teor. Stosow. 1992 t. 4 z. 1/4, s. 3-20, bibliogr. 19 poz.

56/60
Nr opisu: 0000054303
Laboratorium podstaw programowania komputerów (materiały pomocnicze). Praca zbiorowa. Pod red. Z. Czecha.
[Aut.]: Marek* Konopka, S. Lepiarczyk, Bohdan* Majewski, Krzysztof* Nałęcki, J. Pieszka, S. Węsierski, A. Wielgus, Stanisław* Wołek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1991, 105 s., bibliogr. 9 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1585 0434-0825)

57/60
Nr opisu: 0000053989
Programowanie współbieżne. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Czecha.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1991

58/60
Nr opisu: 0000054305
Programowanie współbieżne. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Czecha.
[Aut.]: Bożena* Bartoszek, Aleksander* Czarnożyński, Zbigniew Czech, Marek* Konopka, Bohdan* Majewski, Z. Szczerbiński, M. Wojtulewicz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1991, 195 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1638 0434-0825)

59/60
Nr opisu: 0000064330
An improved algorithm for the maximum-sum subvector problem.
[Aut.]: Zbigniew Czech.
-Podst. Ster. 1988 t. 18 z. 1/2, s. 19-28, bibliogr. 4 poz.

60/60
Nr opisu: 0000064483   
Efficient implementation of detection of undefined variables.
[Aut.]: Zbigniew Czech.
-Comput. J. 1988 vol. 31 iss. 6, s. 545-549

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie