Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CIBIS JERZY
Liczba odnalezionych rekordów: 73Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/73
Nr opisu: 0000128572   
Microclimate in buildings and the quality of life in the context of architectural design.
[Aut.]: Beata Majerska-Pałubicka, Jerzy Cibis.
W: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018), 18-22 June 2018, Prague, Czech Republic [online]. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 092013 s. 1-9, bibliogr. 11 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 471 1757-8981)

2/73
Nr opisu: 0000127789
Directions of transformation of social building in Poland on the background of foreign solutions.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Beata Majerska-Pałubicka.
W: S.ARCH 2018. The 5th International Conference on Architecture and Built Environment with AWARDS, Venice, Italy, 29-31 May 2018. Book of abstracts. Erlangen : Get It Published, 2018

mieszkalnictwo społeczne ; parametryzacja ; jakość życia ; optymalizacja kosztów ; obudowa wielorodzinna

social housing ; parametrization ; quality of life ; cost optimization ; multi-family housing

3/73
Nr opisu: 0000123968
The microclimate in the facilities and the quality of life in the context of architectural design.
[Aut.]: Beata Majerska-Pałubicka, Jerzy Cibis.
W: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2018, Prague, Czech Republic, 18-22 June 2018. Abstract collection book. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 664

4/73
Nr opisu: 0000122616
Typologia układów mieszkaniowych Górnego Śląska w latach 1848-2013 - archetypy i ich elastyczność modernizacyjna.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. IX Konferencja naukowo-techniczna, Zielona Góra, 21-23 marca 2018 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 29

układ mieszkaniowy ; Górny Śląsk ; rozwój budownictwa socjalnego ; okres międzywojenny ; modernizm

housing arrangement ; Upper Silesia ; social building development ; interwar period ; modernism

5/73
Nr opisu: 0000122615
Typology of housing arrangements of Upper Silesia in 1848-2013 years - archetypes and their modernization flexibility.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Bud. i Archit. 2018 vol. 17 nr 1, s. 85-93, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

układ mieszkaniowy ; Górny Śląsk ; rozwój budownictwa socjalnego ; okres międzywojenny ; modernizm

housing arrangement ; Upper Silesia ; social building development ; interwar period ; modernism

6/73
Nr opisu: 0000117260   
Diagnosis of transformation in architecture and construction of the housing stock in the years 1848-2013 in selected cities of Upper Silesia.
[Aut.]: Jerzy Cibis, B. Nowogońska.
W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium 2017. WMCAUS 2017, Prague, Czech Republic, 12-16 June 2017. Abstract collection book [online]. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 518
Dostępny w Internecie: https://www.wmcaus.org/files/WMCAUS2017_Book.pdf [dostęp 6 lipca 2017]

7/73
Nr opisu: 0000119642
Diagnosis of transformation in architecture and construction of the housing stock in the years 1848-2013 in selected cities of Upper Silesia.
[Aut.]: Jerzy Cibis, B. Nowogońska.
W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2017, 12-16 June 2017, Prague, Czech Republic. Eds. Marian Drusa, Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Eva Coisson, Jaroslaw Rybak, Andrea Segalini. Bristol : Institute of Physics, 2017, art. 052060 s. 1-11, bibliogr. 7 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 245 1757-8981)

8/73
Nr opisu: 0000120308   
Diagnoza transformacji architektoniczno-budowlanej zasobów mieszkaniowych XIX i XX wieku wybranych miast Górnego Śląska.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Czas. Inż. Ląd. Środ. Archit. 2017 t. 34 z. 64, nr 3/II, s. 19-30, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

modernizm ; budownictwo mieszkaniowe ; rewitalizacja ; Górny Śląsk ; studium przypadku ; architektura mieszkaniowa ; renowacja

modernism ; housing ; revitalization ; Upper Silesia ; case study ; housing architecture ; renovation

9/73
Nr opisu: 0000117261   
Technical problems of residential construction.
[Aut.]: B. Nowogońska, Jerzy Cibis.
W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium 2017. WMCAUS 2017, Prague, Czech Republic, 12-16 June 2017. Abstract collection book [online]. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 522
Dostępny w Internecie: https://www.wmcaus.org/files/WMCAUS2017_Book.pdf [dostęp 6 lipca 2017]

10/73
Nr opisu: 0000119641   
Technical problems of residential construction.
[Aut.]: B. Nowogońska, Jerzy Cibis.
W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium. WMCAUS 2017, 12-16 June 2017, Prague, Czech Republic. Eds. Marian Drusa, Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Eva Coisson, Jaroslaw Rybak, Andrea Segalini. Bristol : Institute of Physics, 2017, art. 052042 s. 1-6, bibliogr. 10 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 245 1757-8981)

11/73
Nr opisu: 0000107470
Tuning wielkiej płyty. Przyczyny. możliwości, realizacje.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
W: Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych. Tuning maszyny do mieszkania. T. 2. Red. Damian Radwański. Gliwice : Wydaw. Nowiny, 2016, s. 59-78

12/73
Nr opisu: 0000105387
Zabudowa wielorodzinna. Podstawy projektowania.
[Aut.]: Jan** Pallado, Małgorzata Balcer-Zgraja, Jerzy Cibis, A. Kwiatek, Aleksandra Witeczek, A. Morga, Ewa* Odyjas, Martyna* Wojtuszek, Magdalena* Załęcka-Myszkiewicz, A. Myczkowski, M. Preisner, K. Sapota. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 145 s., bibliogr. 116 poz.

zabudowa wielorodzinna ; projektowanie architektoniczne ; budynek wielorodzinny ; osiedle mieszkaniowe ; mieszkanie

multi-family housing ; architectural designing ; multifamily building ; housing estate ; flat

13/73
Nr opisu: 0000100642
Identyfikacja zmian architektoniczno-budowlanych zasobów mieszkaniowych z lat 1848-2013 wybranych miast Górnego Śląska.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 253 s., bibliogr. 143 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 566)
Rozprawa habilitacyjna

zabudowa mieszkaniowa ; modernizm ; zasoby mieszkaniowe ; Górny Śląsk

residential area ; modernism ; housing stock ; Upper Silesia

14/73
Nr opisu: 0000104677   
Renovation and modernization of residential structures in Gliwice based on survey of the environment built from the years 1848-2014.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Joanna Serdyńska.
-Civ. Environ. Eng. Rep. 2015 nr 16 (1), s. 41-49, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

zasoby mieszkaniowe ; Górny Śląsk ; Gliwice ; modernizacja budynku ; renowacja ; ankieta

housing stock ; Upper Silesia ; Gliwice ; building modernization ; renovation ; survey

15/73
Nr opisu: 0000098487   
Renowacja i modernizacja struktury mieszkaniowej w Gliwicach na podstawie badań ankietowych.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Joanna Serdyńska.
W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Zielona Góra, 19-20 marca 2015 r. Materiały konferencyjne - streszczenia. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra : [b.w.], 2015, s. 29-30

struktura mieszkalna ; środowisko mieszkaniowe ; środowisko zbudowane ; studium przypadku ; modernizacja ; renowacja

accomodation structure ; housing environment ; built environment ; case study ; modernization ; renovation

16/73
Nr opisu: 0000098660   
Renowacja i modernizacja struktury mieszkaniowej w Gliwicach na podstawie badań ankietowych środowiska zbudowanego z lat 1848-2014.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Joanna Serdyńska.
-Civ. Environ. Eng. Rep. 2015 no. 12, s. 1-26, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

zasoby mieszkaniowe ; Górny Śląsk ; modernizacja ; renowacja ; ankieta

housing stock ; Upper Silesia ; modernization ; renovation ; survey

17/73
Nr opisu: 0000093305
Advanced therapy medicinal products for human use - a new multidisciplinary technical and educational challenge in engineering and quality assurance.
[Aut.]: E. Olender, A. Kaminski, Jerzy Cibis, I. Uhrynowska-Tyszkiewicz.
W: Joint International Conference on Engineering Education & International Conference on Information Technology. ICEE/ICIT 2014, Riga, Latvia, 2-6 June. Conference proceedings. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 10-17, bibliogr. 15 poz.

ATMP ; produkt inżynierii tkankowej ; bank tkanek ; czyste pomieszczenie

ATMP ; tissue engineered product ; tissue establishment ; clean room

18/73
Nr opisu: 0000093307      
Architecture change in a post-Bologna world of higher education in Poland - case study.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Joanna Serdyńska.
W: Proceedings of the 2nd International Conference in Architecture and Urban Design. 2-ICAUD, Tirana, Albania, 08-10 May 2014. Ed. by: A. Hasa [et al.]. Tirana : Department of Architecture. Epoka University, 2014, paper no. 151 s. 1-6, bibliogr. 6 poz.

szkolnictwo wyższe ; realizacja procesu bolońskiego ; architektura ; profil absolwenta

higher education ; implementation of Bologna process ; architecture ; graduate profile

19/73
Nr opisu: 0000093304
Enhancemend of technology tranfser between university and industry - tools and proposals elaborated in a joint project between the Polish Ministry of Science and Higher Education and University of California, Berkeley.
[Aut.]: E. Olender, K. Churski, M. Malesa, A. Moniuszko-Malinowska, A. Nikodym-Bilska, J. Ortyl, R. Rusinek, Jerzy Cibis.
W: Joint International Conference on Engineering Education & International Conference on Information Technology. ICEE/ICIT 2014, Riga, Latvia, 2-6 June. Conference proceedings. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 200-207, bibliogr. 9 poz.

transfer technologii ; komercjalizacja ; innowacja ; długoterminowa edukacja

technology transfer ; commercialization ; innovation ; long-life education ; academia-industry relationship

20/73
Nr opisu: 0000093306
New network between industry and Polish universities.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
W: Joint International Conference on Engineering Education & International Conference on Information Technology. ICEE/ICIT 2014, Riga, Latvia, 2-6 June. Conference proceedings. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 213-221, bibliogr. 8 poz.

sieć ; przedsiębiorczość ; innowacja ; transfer technologii ; badanie ; lider Innowacji

network ; entrepreneurship ; innovation ; technology transfer ; research ; business partnership ; innovation leader

21/73
Nr opisu: 0000093490
Zabudowa wielorodzinna. Podstawy projektowania.
[Aut.]: Jan** Pallado, Małgorzata Balcer-Zgraja, Jerzy Cibis, A. Kwiatek, Aleksandra Witeczek, A. Morga, Ewa* Odyjas, Martyna* Wojtuszek, Magdalena* Załęcka-Myszkiewicz, A. Myczkowski, M. Preisner, K. Sapota.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014, 145 s., bibliogr. 116 poz.

zabudowa wielorodzinna ; zespół mieszkaniowy ; mieszkanie ; projektowanie architektoniczne ; budynek wielorodzinny

multi-family buildings ; housing estate ; flat ; architectural design ; multifamily building

22/73
Nr opisu: 0000093300
Egalitarny wymiar luksusu w architekturze modernistycznej.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Wiesław* Olejko.
W: Oblicza modernizmu w architekturze. Paradygmat luksusu w architekturze modernizmu XX wieku. "Trójgłowy smok" - architektura dwudziestolecia międzywojennego na Górnym Śląsku (1922-1939). Red. Ryszard Nakonieczny, Justyna Wojtas-Swoszowska. Katowice : Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2013, s. 41-45, bibliogr. 7 poz.

architektura modernistyczna ; obiekt luksusowy ; egalitaryzm

modern architecture ; luxury object ; egalitarianism

23/73
Nr opisu: 0000076340   
Commonality modernist architectural forms of housing from the years 1919-1939.
[Aut.]: Jerzy Cibis, A. Bednarski.
W: Architektura v perspektive. Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. stoleti. Martina Perinkova a kolektiv. Ostrava : Stavebni fakulta. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2012, s. 12-15

24/73
Nr opisu: 0000081428
Commonality modernist architectural forms of housing from the years 1919-1939.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Adam* Bednarski.
W: Transformations in twentieth-century architecture = Promeny architektury 2. poloviny 20. stoleti. Eva Spackova a kolektiv. Ostrava : Stavebni fakulta. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2012, s. 153-158

25/73
Nr opisu: 0000076451
Racibórz wymiera - NaM chce go ożywić.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Now. Raciborskie 2012 nr 45, s. 2

26/73
Nr opisu: 0000076355   
The second life of a large panel.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Wiesław* Olejko.
W: Architektura v perspektive. Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. stoleti. Martina Perinkova a kolektiv. Ostrava : Stavebni fakulta. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2012, s. 27-31

27/73
Nr opisu: 0000081422
The second life of a large panel - the modernization of a large panel construction.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Wiesław* Olejko.
W: Transformations in twentieth-century architecture = Promeny architektury 2. poloviny 20. stoleti. Eva Spackova a kolektiv. Ostrava : Stavebni fakulta. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava, 2012, s. 42-47

28/73
Nr opisu: 0000076513
Budynek kina Capitol w Katowicach wyremontowany. Ale kina nie będzie.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Dziennik Zach. 2011 nr 258, s. 3

29/73
Nr opisu: 0000070509
Drugie życie wielkiej płyty. Modernizacja budownictwa wielkopłytowego.
[Aut.]: Wiesław* Olejko, Jerzy Cibis.
W: Nowoczesność w architekturze 5. Urbanistyka i architektura miasta postindustrialnego, Katowice 2012 = Modernity in architecture 5. Urban planning and architecture of postindustrial city, Katowice 2012. Monografia. Praca zbiorowa. T. 3/4. Pod red. Tomasza Wagnera. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, 2011, s. 75-84, bibliogr. 5 poz.

budownictwo wielkopłytowe ; osiedle mieszkaniowe ; modernizacja budynku ; rewitalizacja

large panel building ; housing estate ; building modernization ; revitalization

30/73
Nr opisu: 0000076518
Dyskoteki w budynku dawnego Capitolu nie będzie.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Dziennik Zach. 2011 nr 78, s. 4

31/73
Nr opisu: 0000076515
Katowice: Trwa remont budynku dawnego kina Capitol.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Dziennik Zach. 2011 nr 251, s. 4

32/73
Nr opisu: 0000076510
Katowicki Capitol wraca do dawnej świetności.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Gaz. Wybor. 2011 nr 195, s. 1

33/73
Nr opisu: 0000065578      
Modernizacja zasobów mieszkaniowych w technologii wielkopłytowej - możliwości realizacji w polskich realiach społeczno-ekonomicznych.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Wiesław* Olejko.
-Prz. Bud. 2011 nr 4, s. 48-51, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

budownictwo wielkopłytowe ; zabudowa mieszkaniowa ; zespół mieszkalny ; rewitalizacja

large panel building ; residential area ; housing estate ; revitalization

34/73
Nr opisu: 0000076509
Obiekty których wyjątkowości nie znamy.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Now. Raciborskie 2011 nr 14, s. 4

35/73
Nr opisu: 0000076506
Pierwsza dyskoteka w odnowionym Capitolu.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Gaz. Wybor. 2011 nr 262, s. 1

36/73
Nr opisu: 0000076514
Remont kina Capitol, najstarszego w Katowicach.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Dziennik Zach. 2011 nr 196, s. 2

37/73
Nr opisu: 0000070080
Utylitaryzm idei "Familoka" w postindustrialnym krajobrazie Górnego Śląska.
[Aut.]: Adam* Bednarski, Jerzy Cibis.
W: Nowoczesność w architekturze 5. Urbanistyka i architektura miasta postindustrialnego, Katowice 2012 = Modernity in architecture 5. Urban planning and architecture of postindustrial city, Katowice 2012. Monografia. Praca zbiorowa. T. 3/4. Pod red. Tomasza Wagnera. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Katedra Projektowania Architektonicznego, 2011, s. 53-74, bibliogr. 13 poz.

krajobraz postindustrialny ; Górny Śląsk ; osiedle robotnicze

post-industrial landscape ; Upper Silesia ; workers' housing estate

38/73
Nr opisu: 0000076508
Gorzelnia zmienia się w Galerię.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Now. Raciborskie 2010 nr 2, s. 2

39/73
Nr opisu: 0000062845
Modernizacja zasobów mieszkaniowych w technologii wielkopłytowej - możliwości realizacji w polskich realiach społeczno-ekonomicznych.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Wiesław* Olejko.
W: Nowoczesność w architekturze. Restrukturyzacja i rewaloryzacja zespołów mieszkalnych. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Witeczka. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Architektury, Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2010, s. 29-36, bibliogr. 8 poz.

budownictwo wielkopłytowe ; zabudowa mieszkaniowa ; zespół mieszkalny

large panel building ; residential area ; housing estate

40/73
Nr opisu: 0000062846   
Multiculturalism and modernist architecture of Racibórz meaning in the context of postwar transformation.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Adam* Bednarski.
W: Techne Ostrava 2010. IX. Rocnik Mezinarodniho festivalu filmu a televiznich poradu o technickych a prumyslovych pamatkach, Ostrava - Poruba, 20.-22. rijna 2010. Sbornik prispevku z mezinarodniho kolokvia a odbornych seminaru. Ostrava-Poruba : DK POKLAD, 2010, s. 18-22, bibliogr. 1 poz.
Toż w jęz. pol. Tamże s. 23-27

architektura ; dziedzictwo kulturowe ; modernizm ; Racibórz

architecture ; cultural heritage ; modernism ; Racibórz

41/73
Nr opisu: 0000062857   
New functions in postindustrial environment - Bulwary Nadodrzańskie in Racibórz.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Wiesław* Olejko.
W: Lide a prostor v perspektive. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Katedra Architektury. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2010, s. 7-13
Tekst równoległy w jęz. pol.

bulwar ; Racibórz ; zagospodarowanie terenów poprzemysłowych ; rewitalizacja terenów poprzemysłowych

boulevard ; Racibórz ; post-industrial land development ; post-industrial area revitalization

42/73
Nr opisu: 0000076507
Racibórz nie wykorzystuje atutów.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Now. Raciborskie 2010 nr 20, s. 6

43/73
Nr opisu: 0000062844
Spuścizna modernizmu przedwojennego ziemi raciborskiej w świetle powojennych transformacji.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Adam* Bednarski.
W: Wielokulturowość ziemi śląskiej. Powojenne migracje 1945-1956. Sesja naukowa z okazji 65 rocznicy zakończenia II wojny światowej, Racibórz, 7-8.05.2010. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. 1-6

44/73
Nr opisu: 0000058178
Aktualność idei "miast-ogrodów" w kontekście modernistycznych osiedli mieszkaniowych Górnego Śląska.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Adam* Bednarski.
W: Nowoczesność w architekturze. Ruda Śląska - nowoczesne miasto policentryczne. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Witeczka. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2009, s. 161-168, bibliogr. 7 poz.

miasto ogród ; osiedle mieszkaniowe ; planowanie przestrzenne ; model niemiecki ; Górny Śląsk

garden city ; housing estate ; spatial planning ; German model ; Upper Silesia

45/73
Nr opisu: 0000058257   
Budynki plombowe uzupełniające zabudowę śródmiejską jako element rewitalizacji obszarów centrów miast.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Wiesław* Olejko.
W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5. Red. T. Biliński. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, s. 97-104, bibliogr. 3 poz.

rewitalizacja miasta ; śródmieście ; budynek plombowy

revitalization of town ; city center ; seal building

46/73
Nr opisu: 0000062843      
Degradacja architektoniczna i socjologiczna osiedli patronackich końca XIX wieku w Rudzie Śląskiej.
[Aut.]: Jerzy Cibis, E. Lorek.
W: Architektura - predstavy a skutecnost. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 2009, s. 16-18, bibliogr. 5 poz.

Ruda Śląska ; degradacja architektoniczna ; rewitalizacja miasta ; osiedle robotnicze ; osiedle patronackie

Ruda Śląska ; architectural degradation ; revitalization of town ; workers' housing estate ; patronage settlement

47/73
Nr opisu: 0000062881      
Architektura modernistyczna - równość wobec ideii.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Wiesław* Olejko.
-Teka Komis. Archit. Urban. Stud. Kraj. 2008 t. 4a, s. 196-202, bibliogr. 7 poz.

modernizm ; architektura luksusu ; komfort

modernism ; luxury architecture ; comfort

48/73
Nr opisu: 0000062841   
Istniejące zasoby mieszkaniowe krajów postkomunistycznych - aktualne potrzeby i możliwości rewitalizacji.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4. Red. T. Biliński. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 75-84, bibliogr. 7 poz.

budownictwo mieszkaniowe ; budownictwo wielkopłytowe ; rewitalizacja osiedla

housing ; large panel building ; estate revitalization

49/73
Nr opisu: 0000051191
Współczesne mieszkanie...pojęcie materialne czy duchowe?.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
W: Nowoczesność w architekturze. Zabrze - scalanie przestrzeni miejskiej . Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Witeczka. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2008, s. 95-98

nowoczesna architektura ; mieszkanie ; mieszkaniec ; projektowanie

modern architecture ; flat ; inhabitant ; designing

50/73
Nr opisu: 0000036895
Nowoczesność czy współczesna deformacja?.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
W: Nowoczesność w architekturze. Architektura pustych miejsc - Bytom. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Witeczka. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Architektury. Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2007, s. 53-58, bibliogr. 4 poz.

nowoczesność w architekturze ; architektura współczesna ; ruch nowoczesny ; koncepcja architektoniczna

modernity in architecture ; contemporary architecture ; modern movement ; architectural concept

51/73
Nr opisu: 0000019008   
Egalitarny wymiar luksusu w architekturze modernistycznej.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Wiesław* Olejko.
W: Paradygmat luksusu w architekturze modernizmu XX wieku. III Międzynarodowe seminarium naukowe Sekcji Architektury Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Gliwice, 5-7 maja 2006. [Gliwice] : [b.w.], 2006, s. 18-20, bibliogr. 7 poz.

52/73
Nr opisu: 0000019005   
Nowe funkcje w środowisku poprzemysłowym - możliwości adaptacji na cele mieszkaniowe.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Wiesław* Olejko.
W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2. Red. T. Biliński. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, s. 61-70, bibliogr. 6 poz.

53/73
Nr opisu: 0000018967
Preferencje standardu i form przyszłej zabudowy mieszkaniowej.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Wiesław* Olejko.
W: 30 lat Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Konferencje i wystawy. Białystok : Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, 2006, s. 78
Tekst równoległy w jęz. ang.

osiedle mieszkaniowe ; architektura mieszkaniowa

housing estate ; housing architecture

54/73
Nr opisu: 0000018963
Preferencje standardu i form przyszłej zabudowy mieszkaniowej.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Wiesław* Olejko.
W: Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast. Red.: H. Zaniewska, A. Tokajuk. Białystok : Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, 2006, s. 229-232, bibliogr. 1 poz.

55/73
Nr opisu: 0000019000   
Kształtowanie przestrzeni uniwersalnej w obiektach poprzemysłowych w kontekście rewitalizowanego kwartału w Zabrzu.
[Aut.]: Jerzy Cibis, A. Lesiak.
W: Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. II Konferencja międzynarodowa, Zabrze, 12-13.05.2005 r.. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Urząd Miejski w Zabrzu. Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2005, s. 331-338

56/73
Nr opisu: 0000018995
Nowe kierunki rozwoju centrum Katowic na terenie likwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego "Katowice".
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Jerzy Cibis, Krzysztof* Pucher, M. Strączek.
W: Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. II Konferencja międzynarodowa, Zabrze, 12-13.05.2005 r.. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Urząd Miejski w Zabrzu. Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2005, s. 95-101

57/73
Nr opisu: 0000018956   
Rewitalizacja istniejących zasobów mieszkaniowych - aktualne potrzeby i możliwości realizacji.
[Aut.]: Jerzy Cibis, Wiesław* Olejko.
W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1. Red. T. Biliński. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 53-65

renowacja urbanistyczna ; rewitalizacja ; mieszkanie ; Górny Śląsk

urban renovation ; revitalization ; flat ; Upper Silesia

58/73
Nr opisu: 0000076332   
Submerged city.
[Aut.]: M. Gilner, Jan Kubec, Jerzy Cibis.
-Arkkitehtuurikilpailuja 2005 nr 5, s. 27

59/73
Nr opisu: 0000076522
Auchan wchodzi do Raciborza.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Wiad. Handl. 2004 nr 9, s. 4

60/73
Nr opisu: 0000077673
Czemu służą teorie architektury?.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
W: Teoria a praktyka w architekturze współczesnej. Architektura a nauka. Materiały VII sympozjum, Rybna, 27-28 czerwca 2002. Red.: Andrzej Niezabitowski, Magdalena Żmudzińska-Nowak, Justyna Wojtas. Gliwice : TaP - Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej. Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2002, s. 28-43

61/73
Nr opisu: 0000076444
Katowice dla Muz?.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Tryb. Gór. 2001 nr 42, s. 1

62/73
Nr opisu: 0000076504
Wyobraźnia wyszła spod ziemi.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Gaz. Wybor. 2001 nr 256, s. 12

63/73
Nr opisu: 0000076445
Pszów... całkiem nowe miasto.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Tryb. Śląska 1999 nr 59, s. 2

64/73
Nr opisu: 0000014327   
Aktywizacja centralnych kwartałów miejskich - problematyka i uwarunkowania. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
Gliwice, 1998, 164 s., bibliogr. 104 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: dr hab. inż. arch. Janina** Klemens

65/73
Nr opisu: 0000076443
Plac inaczej.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Now. Gliw. 1998 nr 1, s. 8

66/73
Nr opisu: 0000076430
Plac w Gliwicach.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Górnośl. Inf. Archit. 1998 nr 3/4, s. 2

67/73
Nr opisu: 0000076439
Abstrakcyjny Piłsudski.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Dziennik Gliw. 1997 nr 212, s. 5

68/73
Nr opisu: 0000076438
Gliwicki kalendarz Tysiąclecia.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Dziennik Gliw. 1997 nr 212, s. 4

69/73
Nr opisu: 0000076426
Odważny, ale nierealny.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Tryb. Śląska 1997 nr 59, s. 2

70/73
Nr opisu: 0000076441
Przed zmianami.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Now. Raciborskie 1997 nr 11, s. 3

71/73
Nr opisu: 0000076429
Sarp Express.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Górnośl. Inf. Archit. 1997 nr 8/9, s. 2

72/73
Nr opisu: 0000018942   
Aktywizacja centralnych kwartałów miejskich na przykładzie miast śląskich.
[Aut.]: Jerzy Cibis.
-Zesz. Nauk. PŚl., Archit. 1996 z. 32, s. 5-43, bibliogr. 12 poz.

73/73
Nr opisu: 0000076427
Ci którym się powiodło....
[Aut.]: Jerzy Cibis, Wiesław* Olejko.
-Tyg. Raciborski 1990 nr 0 z 24.12.1990, s. 5

stosując format:
Nowe wyszukiwanie