Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CHMIELNIAK TADEUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 398Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/398
Nr opisu: 0000126775   
Analiza numeryczna procesu redukcji tlenków azotu w technologii SCR dla bloków węglowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Paweł* Pilarz.
Gliwice, 2018, 120 s., bibliogr. 73 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

CFD ; katalizator ; modelowanie numeryczne ; NOx ; SCR ; tlenek azotu

CFD ; catalyst ; numerical modelling ; NOx ; SCR ; nitrogen oxide

2/398
Nr opisu: 0000118811
Analysis of thermal and stress states in transient operation of a turbine co-operating with twinboiler.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Grzegorz Nowak, Henryk** Łukowicz, Andrzej Rusin.
-Heat Transf. Eng. 2018 vol. 39 iss. 13-14, s. 1251-1259, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 1.216. Punktacja MNiSW 25.000

3/398
Nr opisu: 0000128091
Ewolucja paliwowa i technologiczna polskiej energetyki na tle zmian w skali globu.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XIII Konferencja Kotłowa ICBT. Poland 2018, Szczyrk, 23-26 października 2018. 13th International Conference on Boiler Technology 2018. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2018, s. 117-118 + tekst na USB PenDrive, bibliogr. 26 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 48 1506-9702)
Pełny tekst na USB PenDrive

polityka energetyczna ; emisja CO2 ; wskaźniki Kay'a ; miks energetyczny ; scenariusze energetyczne dla Polski ; struktura paliwowa wytwarzania elektryczności

energy policy ; CO2 emission ; Kay's indexes ; energy mix ; energy scenarios for Poland ; fuel structure of electricity generation

4/398
Nr opisu: 0000127377   
Fuel structure of the world's energy needs according to various development scenarios.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Polit. Energ. 2018 vol. 21 iss. 3, s. 5-18, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

scenariusze energetyczne do 2060 ; struktura paliwowa wytwarzania elektryczności ; zmiany w emisji ditlenku węgla ; scenariusze energetyczne dla Polski

energy scenarios up to 2060 ; fuel structure of electricity generation ; changes in carbon dioxide emission ; energy scenarios for Poland

5/398
Nr opisu: 0000127103   
Numerical and experimental investigation of the fan with cycloidal rotor.
[Aut.]: Sławomir Dykas, Mirosław Majkut, Krystian Smołka, Michał** Strozik, Tadeusz Chmielniak, Tomasz Staśko.
-Mechanics Mech. Eng. 2018 vol. 22 nr 2, s. 447-454, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

cykloidalny wentylator wirnika ; obliczenia CFD ; eksperyment ; wentylator poprzeczny

cycloidal rotor fan ; CFD calculations ; experiment ; cross-flow fan

6/398
Nr opisu: 0000119849
Analiza numeryczna reaktora SCR typu high-dust dla kotła OP-650.
[Aut.]: Paweł* Pilarz, Tadeusz Chmielniak.
W: Współczesne problemy termodynamiki. Monografia. Praca zbiorowa. Pod red. Tomasza Burego i Andrzeja Szlęka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2017, s. 765-774, bibliogr. 12 poz.

katalizator ; model CFD ; redukcja NOx ; SCR

catalyst ; CFD model ; NOx reduction ; SCR

7/398
Nr opisu: 0000127379   
Energetyka wodorowa - podstawowe problemy.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Paweł Mońka.
-Polit. Energ. 2017 t. 20 z. 3, s. 55-66, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

wodór ; produkcja wodoru z wykorzystaniem OZE ; magazynowanie wodoru ; transport wodoru ; energetyczne technologie wodorowe

hydrogen ; hydrogen production using RES ; hydrogen storage ; hydrogen transport ; hydrogen energy technologies

8/398
Nr opisu: 0000119675
Energetyka wodorowa - szanse i bariery.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Paweł Mońka.
W: Współczesne problemy termodynamiki. Monografia. Praca zbiorowa. Pod red. Tomasza Burego i Andrzeja Szlęka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2017, s. 71-80, bibliogr. 23 poz.

wodór ; produkcja wodoru z wykorzystaniem OZE ; magazynowanie wodoru ; transport wodoru ; energetyczne technologie wodorowe

hydrogen ; hydrogen production using RES ; hydrogen storage ; hydrogen transport ; hydrogen energy technologies

9/398
Nr opisu: 0000119618
45 lat od powstania Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Jan Chmielniak. Członek korespondent PAN, m dr h.c. Jubileusz 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Wydawnictwo okolicznościowe. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2016, s. 17-41

Politechnika Śląska ; Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ; historia ; działalność naukowo-badawcza ; działalność dydaktyczna

Silesian University of Technology ; Institute of Power Engineering and Turbomachinery ; history ; scientific-research activities ; teaching activity

10/398
Nr opisu: 0000106108
Analiza entropowa układów hierarchicznych i hybrydowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2016, s. 43-51, bibliogr. 12 poz.

metoda entropii ; technologia energetyczna ; układ hierarchiczny ; ogniwo paliwowe ; układ hybrydowy

entropy method ; energy technology ; hierarchical system ; fuel cell ; hybrid system

11/398
Nr opisu: 0000106925   
Analysis of a gas system with a recirculation of the flue gases and carbon dioxide capture.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Paweł Mońka.
-Int. J. Thermodyn. 2016 vol. 19 no. 2, s. 62-69, bibliogr. 17 poz.

turbina gazowa ; recyrkulacja spalin ; koncentracja dwutlenku węgla ; wychwyt dwutlenku węgla ; CCS ; ogniwo wodorowe ; mieszanka paliwowa

gas turbine ; exhaust gas recirculation ; carbon dioxide concentration ; carbon dioxide capture ; CCS ; hydrogen fuel ; fuel mixture

12/398
Nr opisu: 0000115916
Analysis of thermal and stress states in transient operation of a turbine cooperating with twinboiler.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Grzegorz Nowak, Andrzej Rusin.
W: IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer. ICCHMT 2016, 23-26 May 2016, Cracow, Poland. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 72

13/398
Nr opisu: 0000107263
Badania w zakresie analiz cieplno-wytrzymałościowych, oceny trwałości i ryzyka prowadzone w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych.
[Aut.]: Andrzej Rusin, Tadeusz Chmielniak.
W: Turbiny cieplne. Teoria. Konstrukcja. Eksploatacja. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Andrzeja Rusina, Włodzimierza Wróblewskiego, Henryka Łukowicza. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, s. 355-372, bibliogr. 35 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 608)

turbina ; wytrzymałość ; trwałość ; ryzyko

turbine ; strength ; durability ; risk

14/398
Nr opisu: 0000119623
Badania w zakresie analiz cieplno-wytrzymałościowych, oceny trwałości i ryzyka prowadzone w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych.
[Aut.]: Andrzej Rusin, Tadeusz Chmielniak.
W: Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Jan Chmielniak. Członek korespondent PAN, m dr h.c. Jubileusz 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Wydawnictwo okolicznościowe. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2016, s. 42-60, bibliogr. 35 poz.

Politechnika Śląska ; Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ; badania eksperymentalne ; maszyna energetyczna ; analiza cieplna ; analiza wytrzymałościowa ; trwałość

Silesian University of Technology ; Institute of Power Engineering and Turbomachinery ; experimental research ; energy device ; thermal analysis ; strength analysis ; durability

15/398
Nr opisu: 0000107262
Badania w zakresie metodyki i analizy obiegów i instalacji złożonych technologii energetycznych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Sebastian Rulik.
W: Turbiny cieplne. Teoria. Konstrukcja. Eksploatacja. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Andrzeja Rusina, Włodzimierza Wróblewskiego, Henryka Łukowicza. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, s. 335-354, bibliogr. 17 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 608)

metody modelowania układów ; modernizacja układu cieplnego ; metoda entropowa

methods of systems modelling ; modernization of heating system ; entropy method

16/398
Nr opisu: 0000119621
Badania w zakresie metodyki i analizy obiegów i instalacji złożonych technologii energetycznych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Sebastian Rulik.
W: Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Jan Chmielniak. Członek korespondent PAN, m dr h.c. Jubileusz 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Wydawnictwo okolicznościowe. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2016, s. 77-98, bibliogr. 19 poz.

siłownia cieplna ; blok energetyczny ; obieg cieplny ; analiza termodynamiczna ; modelowanie cieplne

heat power plant ; power unit ; thermal cycle ; thermodynamic analysis ; thermal modelling

17/398
Nr opisu: 0000107242
Estymacja opłacalności układów gazowych z członem powietrznym.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Daniel* Czaja, Sebastian Lepszy.
W: Turbiny cieplne. Teoria. Konstrukcja. Eksploatacja. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Andrzeja Rusina, Włodzimierza Wróblewskiego, Henryka Łukowicza. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, s. 248-260, bibliogr. 16 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 608)

turbina gazowa ; układ gazowo-powietrzny ; nakład inwestycyjny ; koszt graniczny

gas turbine ; gas-air system ; investment outlays ; maximal accepted cost

18/398
Nr opisu: 0000110382   
Investigation of a combined gas-steam system with flue gas recirculation.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Paweł Mońka, Paweł* Pilarz.
-Chem. Process Eng. 2016 vol. 37 no. 2, s. 305-316, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.971. Punktacja MNiSW 15.000

cykl kombinowany ; CCS ; recyrkulacja spalin ; wzrost zawartości CO2 w spalinach ; modelowanie

combined cycle ; CCS ; flue gas recirculation ; rise in CO2 content in flue gase ; modelling

19/398
Nr opisu: 0000109565   
Modernizacja i rewitalizacja istniejących bloków węglowych ważnym warunkiem stabilności sektora wytwarzania elektryczności.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Andrzej Rusin, Henryk** Łukowicz.
-Polit. Energ. 2016 t. 19 z. 3, s. 49-60, bibliogr. 8 poz.
Referat wygłoszony na: Energetyka wobec nowych wyzwań. XXX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej, Zakopane, 9-12 października 2016. Punktacja MNiSW 10.000

blok węglowy ; modernizacja bloków węglowych ; bezpieczeństwo systemu energetycznego

coal-fired power unit ; modernization of coal-fired power units ; security of energy system

20/398
Nr opisu: 0000107264
Numeryczne i eksperymentalne badania przepływów pary wodnej w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych.
[Aut.]: Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas, Tadeusz Chmielniak.
W: Turbiny cieplne. Teoria. Konstrukcja. Eksploatacja. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Andrzeja Rusina, Włodzimierza Wróblewskiego, Henryka Łukowicza. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, s. 373-388, bibliogr. 40 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 608)

przepływ pary wodnej ; układ łopatkowy turbiny

steam flow ; turbine blade system

21/398
Nr opisu: 0000119620
Numeryczne i eksperymentalne badania przepływów pary wodnej w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych.
[Aut.]: Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas, Tadeusz Chmielniak.
W: Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Jan Chmielniak. Członek korespondent PAN, m dr h.c. Jubileusz 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Wydawnictwo okolicznościowe. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2016, s. 61-76, bibliogr. 40 poz.

Politechnika Śląska ; Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ; badania naukowe ; przepływ pary wodnej

Silesian University of Technology ; Institute of Power Engineering and Turbomachinery ; scientific research ; steam flow

22/398
Nr opisu: 0000106557
O początkach polskiej energetyki, jej nieustannym rozwoju, ale też obawach i nadziejach [Rozm. przepr.] Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, D. Kubek, M. Marchwiak.
-Nowa Energia 2016 nr 3, s. 4-8

energetyka polska ; Politechnika Śląska ; energetyka jądrowa

Polish power engineering ; Silesian University of Technology ; nuclear power plant

23/398
Nr opisu: 0000112633
Storage of energy obtained from renewable sources using hydrogen-fired gas turbines.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak, Paweł Mońka.
-J. Power Technol. 2016 vol. 96 iss. 6, s. 404-408, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

magazynowanie energii

energy storage ; hydrogen-fired gas turbine

24/398
Nr opisu: 0000106130
System magazynowania energii z elektrowni wiatrowych z wykorzystaniem podziemnych zbiorników wodoru.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak, Paweł Mońka.
W: Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2016, s. 59-75, bibliogr. 14 poz.

magazynowanie energii ; analiza ekonomiczna ; wodór

energy storage ; economic analysis ; hydrogen

25/398
Nr opisu: 0000108796
Technical and economic analysis of energy storage system using hydrogen underground reservoirs with covering of peak electricity demand.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak, Paweł Mońka.
W: Proceedings of 4rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2016, Gliwice - Katowice, Silesia, Poland, 14-16 September 2016. [Dokument elektroniczny]. Eds. Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Lucyna Czarnowska, Karolina Petela. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 333-340, bibliogr. 10 poz.

wodór ; magazynowanie energii ; analiza ekonomiczna ; szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną

hydrogen ; energy storage ; economic analysis ; peak electricity demand

26/398
Nr opisu: 0000108929
Thermal flexibility of a turbine set operating in a twin-boiler system.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Paweł* Pilarz.
W: Proceedings of 4rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2016, Gliwice - Katowice, Silesia, Poland, 14-16 September 2016. [Dokument elektroniczny]. Eds. Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Lucyna Czarnowska, Karolina Petela. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2016, dysk optyczny [CD-ROM] s. 515-524, bibliogr. 7 poz.

węglowy blok energetyczny ; zasobnik ciśnieniowy ; elastyczność cieplna ; instalacja dwukotłowa

coal fired power unit ; pressure tank ; thermal flexibility ; twin-boiler system

27/398
Nr opisu: 0000107094
Turbiny cieplne. Teoria. Konstrukcja. Eksploatacja. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Andrzeja Rusina, Włodzimierza Wróblewskiego, Henryka Łukowicza.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, 389 s.

turbina cieplna ; konstrukcja turbiny ; obieg cieplny ; termodynamika ; urządzenie energetyczne

heat turbine ; turbine design ; thermal cycle ; thermodynamics ; energy device

28/398
Nr opisu: 0000103021   
Analiza matematyczna pracy prostej turbiny gazowej po zmianie paliwa.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
-Zesz. Nauk. PRzesz., Mech. 2015 z. 87, s. 227-234, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

biogaz ; pompaż ; komora spalania ; turbina gazowa

biogas ; surge line ; combustion chamber ; gas turbine

29/398
Nr opisu: 0000104431   
Analysis of a gas system with a recirculation of the flue gases and carbon dioxide capture.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Paweł Mońka.
W: Proceedings of ECOS 2015. The 28th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 29th June - 3rd July 2015, Pau, France. [Dokument elektroniczny]. Pau : University of Pau, 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 1-12, bibliogr. 10 poz.

turbina gazowa ; recyrkulacja spalin ; koncentracja dwutlenku węgla ; wychwyt dwutlenku węgla ; CCS ; paliwo wodorowe ; mieszanka paliwowa

gas turbine ; exhaust gas recirculation ; carbon dioxide concentration ; carbon dioxide capture ; CCS ; hydrogen fuel ; fuel mixture

30/398
Nr opisu: 0000101105   
Economic assessment of gas-steam systems taking account of variable loads.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Daniel* Czaja.
-J. Power Technol. 2015 vol. 95 iss. 5, s. 54-62, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

koszt energii elektrycznej ; cykl gazowo-parowy ; profil obciążenia

cost of electricity ; gas-steam cycle ; load profile

31/398
Nr opisu: 0000104412
Elastyczność cieplna bloków energetycznych dużych mocy. Możliwości jej wzrostu.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Paweł* Pilarz.
-Nowa Energia 2015 nr 5/6, s. 40-53

32/398
Nr opisu: 0000101753   
Energy and economic analysis of the carbon dioxide capture installation with the use of monoethanolamine and ammonia.
[Aut.]: Krzysztof Bochon, Tadeusz Chmielniak.
-Arch. Thermodyn. 2015 vol. 36 no. 1, s. 93-110, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

separacja CO2 ; wychwyt węgla ; MEA ; analiza ekonomiczna ; amoniak schłodzony

CO2 separation ; carbon capture ; MEA ; economic analysis ; chilled ammonia

33/398
Nr opisu: 0000104433   
Energy consumption and economical evaluation of a CO2 capture installation for monoethanolamine and ammonia.
[Aut.]: Krzysztof Bochon, Tadeusz Chmielniak.
W: Proceedings of ECOS 2015. The 28th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 29th June - 3rd July 2015, Pau, France. [Dokument elektroniczny]. Pau : University of Pau, 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 1-13, bibliogr. 11 poz.

separacja CO2 ; wychwyt węgla ; MEA ; amoniak schłodzony ; analiza ekonomiczna

CO2 separation ; carbon capture ; MEA ; chilled ammonia ; economic analysis

34/398
Nr opisu: 0000098994
Ewolucja i prognozy rozwoju węglowych siłowni kondensacyjnych (kierunki wzrostu sprawności, istniejące i planowane bloki węglowe na wysokie parametry pary).
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Modelowanie i optymalizacja węglowych bloków energetycznych z wychwytem CO2. Praca zbiorowa. Pod. red. Tadeusza Chmielniaka, Henryka Łukowicza. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, s. 11-41, bibliogr. 65 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 552)

siłownia kondensacyjna ; wychwyt CO2 ; elastyczność cieplna

condensing power plant ; CO2 capture ; thermal flexibility

35/398
Nr opisu: 0000108033   
Influence of honeycomb rubbing on tip seal performance of turbine rotor.
[Aut.]: Daniel Frączek, Włodzimierz Wróblewski, Tadeusz Chmielniak.
W: 11th European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. ETC 2015, Madrid, Spain, 23 March 2015 through 27 March 2015. Faculty of Sciences for Physical Activity and Sport (INEF) of Technical University of Madrid (UPM) CampusMadrid. [B.m.] : European Conference on Turbomachinery, 2015, s. 1-13, bibliogr. 8 poz.

36/398
Nr opisu: 0000099875
Instalacje turbiny gazowej w energetyce i przemyśle.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Daniel* Czaja.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 398 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 559)

turbina gazowa ; spalanie biomasy ; zgazowanie biomasy ; układ gazowo-powietrzny ; energetyka gazowa ; usuwanie CO2 ; instalacja wodorowa

gas turbine ; biomass combustion ; biomass gasification ; gas-air system ; gas power engineering ; CO2 removal ; hydrogen installation

37/398
Nr opisu: 0000127620
Integracja bloku energetycznego z separacją CO2 metodą absorpcji chemicznej.
[Aut.]: Henryk** Łukowicz, Tadeusz Chmielniak, M. Mroncz.
W: Absorpcyjne usuwanie ditlenku węgla ze spalin kotłowych. Pod red. Marka Ściążko i Lucyny Więcław-Solny. Zabrze : Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 2015, s. 192-206, bibliogr. 4 poz.

blok energetyczny ; separacja CO2 ; absorpcja chemiczna

power unit ; CO2 separation ; chemical absorption

38/398
Nr opisu: 0000099016
Maszyny i urządzenia energetyczne węglowych bloków na wysokie parametry pary. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Andrzeja Rusina.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 573 s.

węglowy blok energetyczny ; kocioł ; turbina ; rurociąg energetyczny ; urządzenie energetyczne

coal power unit ; boiler ; turbine ; power pipeline ; energy device

39/398
Nr opisu: 0000104434   
Modeling of NOx reduction from exhaust gas by SCR.
[Aut.]: Paweł* Pilarz, Tadeusz Chmielniak.
W: Proceedings of ECOS 2015. The 28th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, 29th June - 3rd July 2015, Pau, France. [Dokument elektroniczny]. Pau : University of Pau, 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 1-12, bibliogr. 17 poz.

model CFD ; De-NOx ; selektywna redukcja katalityczna ; SCR

CFD model ; De-NOx ; selective catalytic reduction ; SCR

40/398
Nr opisu: 0000099017
Modelowanie i optymalizacja węglowych bloków energetycznych z wychwytem CO2. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Henryka Łukowicza.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 508 s.

siłownia kondensacyjna ; wychwyt CO2 ; układ kogeneracyjny

condensing power plant ; CO2 capture ; cogeneration system

41/398
Nr opisu: 0000101136   
Modelowanie numeryczne odazotowania spalin metodą SCR.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Paweł* Pilarz.
-Zesz. Nauk. PRzesz., Mech. 2015 z. 86, s. 157-164, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

katalizator ; model CFD ; redukcja NOx ; geometria kanałów

catalyst ; CFD model ; NOx reduction ; geometry of channels

42/398
Nr opisu: 0000099113
Nowe metody zwiększania sprawności siłowni cieplnych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Andrzej* Kochaniewicz, Sebastian Rulik.
W: Modelowanie i optymalizacja węglowych bloków energetycznych z wychwytem CO2. Praca zbiorowa. Pod. red. Tadeusza Chmielniaka, Henryka Łukowicza. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, s. 205-284, bibliogr. 63 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 552)

ciepło odpadowe ; przegrzew wewnętrzny ; ORC

waste heat ; internal superheating ; ORC

43/398
Nr opisu: 0000099110
Ograniczenia substancji szkodliwych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, W. Kordylewski, T. Fulczyk, Katarzyna* Stępczyńska-Drygas, D. Łuszkiewicz, Paweł* Pilarz, J. Zdeb.
W: Modelowanie i optymalizacja węglowych bloków energetycznych z wychwytem CO2. Praca zbiorowa. Pod. red. Tadeusza Chmielniaka, Henryka Łukowicza. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, s. 42-124, bibliogr. 67 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 552)

emisja gazów cieplarnianych ; emisja NOx ; emisja SO2 ; redukcja tlenków azotu

greenhouse gas emission ; NOx emission ; SO2 emission ; nitrogen oxide reduction

44/398
Nr opisu: 0000106524   
Opracowanie technologii dla wysoko sprawnych "zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin. Koncepcja i główne wyniki badań.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Polit. Energ. 2015 t. 18 z. 3, s. 75-85, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

węglowy blok kondensacyjny nowej klasy ; blok 50+ ; nowe metody diagnostyki ; separacja CO2 ; integracja instalacji wychwytu dwutlenku węgla z obiegiem cieplnym

new class of coal fired condensing power plant ; power unit 50+ ; new diagnostic method ; CO2 separation ; integration of carbon dioxide capture plant with water-steam cycle

45/398
Nr opisu: 0000103319   
Patent. Polska, nr 220 560. Sposób separacji gazów, zwłaszcza CO2. Int. Cl. B01D 53/62.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Leszek Remiorz, Tadeusz Chmielniak, Sławomir Dykas, Sebastian Rulik, Janusz Kotowicz.
Zgłosz. nr 394 806 z 09.05.2011. 30.11.2015, 4 s.

separacja gazów ; separacja CO2

gas separation ; CO2 separation

46/398
Nr opisu: 0000104219   
Thermodynamic and economic comparative analysis of air and steam bottoming cycle.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Daniel* Czaja, Sebastian Lepszy, Katarzyna* Stępczyńska-Drygas.
-Energy 2015 vol. 92, pt. 2, s. 189-196, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 4.292. Punktacja MNiSW 45.000

turbina gazowa ; Air Bottoming Cycle ; steam bottoming cycle ; elektrownia gazowo-parowa ; powietrzny wymiennik ciepła

gas turbine ; Air Bottoming Cycle ; steam bottoming cycle ; combined cycle power plant ; air heat exchanger

47/398
Nr opisu: 0000105624
Turbiny gazowe w instalacjach zasilanych biogazem.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
Gdańsk : Wydaw. Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, 2015, 172 s.
(Program Strategiczny NCBiR ; )

turbina gazowa ; biogaz ; spalanie biogazu ; analiza ekonomiczna ; układ gazowo-parowy

gas turbine ; biogas ; biogas combustion ; economic analysis ; gas-steam system

48/398
Nr opisu: 0000100806   
Układy gazowo-parowe z CO2 jako czynnikiem roboczym.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
-Zesz. Nauk. PRzesz., Mech. 2015 z. 87, s. 127-134, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

układ gazowo-parowy ; obieg nadkrytyczny ; analiza egzergetyczna ; obieg z regeneracją

gas-steam system ; supercritical cycle ; exergy analysis ; regenerative cycle

49/398
Nr opisu: 0000098993
Warunki rozwoju węglowych bloków energetycznych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Maszyny i urządzenia energetyczne węglowych bloków na wysokie parametry pary. Praca zbiorowa. Pod. red. Tadeusza Chmielniaka i Andrzeja Rusina. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, s. 17-41, bibliogr. 58 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 553)

blok nadkrytyczny ; węglowy blok energetyczny ; separacja dwutlenku węgla

supercritical unit ; coal power unit ; CO2 separation

50/398
Nr opisu: 0000089964
Analiza energetyczna instalacji wychwytu CO2 z uwzględnieniem pracy przy zmiennym obciążeniu.
[Aut.]: Krzysztof Bochon, Tadeusz Chmielniak.
-Rynek Energ. 2014 nr 1, s. 96-103, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

wychwyt CO2 ; absorpcja chemiczna ; MEA ; blok nadkrytyczny

CO2 capture ; chemical absorption ; MEA ; supercritical coal-fired unit

51/398
Nr opisu: 0000094794
Analiza energetyczna oraz ekonomiczna instalacji wychwytu CO2 z wykorzystaniem monoetanoloaminy oraz amoniaku.
[Aut.]: Krzysztof Bochon, Tadeusz Chmielniak.
W: Polski Mix Energetyczny 2014. PME 2014. Konferencja, Ustroń, 15-17 października 2014. Zeszyt streszczeń referatów. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2014, s. 29
Toż w jęz. ang. s. 30

wychwyt CO2 ; analiza energetyczna ; analiza ekonomiczna ; monoetanoloamina ; amoniak

CO2 capture ; energy analysis ; economic analysis ; monoethanolamine ; ammonia

52/398
Nr opisu: 0000095038
Analiza matematyczna pracy prostej turbiny gazowej po zmianie paliwa.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
W: XXII Zjazd Termodynamików, Polańczyk, 23-27 września 2014. Rozszerzony program zjazdu. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 90

turbina gazowa ; analiza matematyczna ; paliwo z odpadów ; biomasa

gas turbine ; mathematical analysis ; fuel from waste ; biomass

53/398
Nr opisu: 0000092676   
Analiza termodynamiczna i ekonomiczna obiegów gazowo-powietrznych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Daniel* Czaja.
Gliwice, 2014, 192 k., bibliogr. 171 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, dr inż. Sebastian Lepszy

układ gazowo-powietrzny ; turbina gazowa ; turbina powietrzna ; odzysk ciepła ; analiza termodynamiczna ; analiza ekonomiczna

gas-air system ; gas turbine ; air turbine ; heat recovery ; thermodynamic analysis ; economic analysis

54/398
Nr opisu: 0000094577   
Analiza układu gazowo-parowego z recyrkulacją spalin.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Paweł Mońka, Paweł* Pilarz.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XII Konferencja Kotłowa ICBT 2014, Szczyrk, 21-24 października 2014. 12th International Conference on Boiler Technology 2014. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, RAFAKO S.A. Racibórz. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2014, s. 203-204 + tekst na CD-ROM (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 35 1506-9702)
Pełny tekst na CD-ROM

układ gazowo-parowy ; recyrkulacja spalin ; wychwyt CO2 ; emisja zanieczyszczeń

gas-steam system ; exhaust gas recirculation ; CO2 capture ; pollutants emission

55/398
Nr opisu: 0000095008
Analiza układu turbiny gazowej z recylkulacją spalin.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Paweł Mońka.
W: XXII Zjazd Termodynamików, Polańczyk, 23-27 września 2014. Rozszerzony program zjazdu. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 23

turbina gazowa ; recyrkulacja spalin ; emisja gazów cieplarnianych ; wychwyt CO2

gas turbine ; exhaust gas recirculation ; greenhouse gas emission ; CO2 capture

56/398
Nr opisu: 0000097409
Analiza układu turbiny gazowej z recyrkulacją spalin.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Paweł Mońka.
W: Zastosowania analizy termodynamicznej do opisu zjawisk fizycznych i urządzeń energetycznych. Pod red. Mariusza Szewczyka. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2014, s. 9-19, bibliogr. 7 poz.

turbina gazowa ; recyrkulacja spalin ; koncentracja dwutlenku węgla ; chłodzenie spalin

gas turbine ; exhaust gas recirculation ; carbon dioxide concentration ; flue gas cooling

57/398
Nr opisu: 0000104376   
Dobór parametrów turbin gazowych nałej mocy w typoszeregu na podstawie kryterium ekonomicznego.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
W: Aktualne zagadnienia energetyki. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. K. Wójsa, P. Szulca. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2014, s. 181-190, bibliogr. 7 poz.

turbina gazowa ; biogaz rolniczy ; dobór parametrów ; analiza ekonomiczna

gas turbine ; agricultural biogas ; choice of parameters ; economic analysis

58/398
Nr opisu: 0000095091   
Economic evaluation of different-scale gas-steam power plants including costs of decommissioning of replaced units.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak, Daniel* Czaja.
-J. Power Technol. 2014 vol. 94 iss. 3, s. 219-225, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

układ gazowo-parowy ; analiza ekonomiczna

gas-steam system ; economic analysis

59/398
Nr opisu: 0000092444
Główne tendencje w procesie rozwoju turbiny gazowej.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Rynek Energ. 2014 nr 3, s. 69-75, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

turbina gazowa ; układ gazowo-parowy ; recyrkulacja spalin ; nadkrytyczny obieg zamknięty

gas turbine ; gas-steam system ; exhaust gas recirculation ; supercritical closed cycle

60/398
Nr opisu: 0000095012
Modelowanie numeryczne odazotowania spalin metodą SCR.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Paweł* Pilarz.
W: XXII Zjazd Termodynamików, Polańczyk, 23-27 września 2014. Rozszerzony program zjazdu. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 24

modelowanie numeryczne ; odazotowanie spalin ; SCR ; redukcja NOx

numerical modelling ; flue gas denitrification ; SCR ; NOx reduction

61/398
Nr opisu: 0000093708
Modelowanie procesów redukcji tlenków azotu w spalinach bloków węglowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Paweł* Pilarz.
-Rynek Energ. 2014 nr 5, s. 63-69, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

odazotowanie spalin ; selektywna redukcja katalityczna ; SCR ; redukcja NOx

flue gas denitrification ; selective catalytic reduction ; SCR ; NOx reduction

62/398
Nr opisu: 0000094589   
Niskoemisyjne innowacyjne technologie rekonstrukcji elektrowni węglowych z blokami o mocy 200 MW.
[Aut.]: T. Golec, B. Świątkowski, Z. Parczewski, Tadeusz Chmielniak, M. Żmija, W. Zygmański, M. Kaczorowski.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XII Konferencja Kotłowa ICBT 2014, Szczyrk, 21-24 października 2014. 12th International Conference on Boiler Technology 2014. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, RAFAKO S.A. Racibórz. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2014, s. 221-223 + tekst na CD-ROM (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 35 1506-9702)
Pełny tekst na CD-ROM

elektrownia węglowa ; blok energetyczny ; modernizacja ; DUO-BIO

coal-fired power plant ; power unit ; modernization ; DUO-BIO

63/398
Nr opisu: 0000094803
Ocena ekonomiczna układów gazowo-parowych z uwzględnieniem zmiennego obciążenia.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Daniel* Czaja.
W: Polski Mix Energetyczny 2014. PME 2014. Konferencja, Ustroń, 15-17 października 2014. Zeszyt streszczeń referatów. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2014, s. 46-47
Toż w jęz. ang. s. 47

układ gazowo-parowy ; obciążenie zmienne ; efektywność ekonomiczna

gas-steam system ; alternating load ; economic efficiency

64/398
Nr opisu: 0000095254
Opłacalność układu gazowo-powietrznego jako jednostki wytwórczej.
[Aut.]: Daniel* Czaja, Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Katarzyna* Stępczyńska-Drygas.
-Nowa Energia 2014 nr 1, s. 90

układ gazowo-powietrzny ; jednostka wytwórcza ; energia elektryczna ; turbina gazowa

gas-air system ; production unite ; electricity ; gas turbine

65/398
Nr opisu: 0000095013
Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanym z wychwytem CO2 ze spalin. Zadanie 1 Projektu Strategicznego Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii. Wybrane wyniki badań.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: XXII Zjazd Termodynamików, Polańczyk, 23-27 września 2014. Rozszerzony program zjazdu. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 25

zero-emisyjny blok węglowy ; wychwyt CO2 ; pozyskiwanie energii

zero-emission coal unit ; CO2 capture ; power generation

66/398
Nr opisu: 0000092294   
Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin. (Zadanie 1 Projektu Strategicznego Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii).
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Prz. Energ. 2014 nr 2, s. 30-35, bibliogr. 25 poz.

absorpcja chemiczna ; wychwyt CO2 ; oczyszczanie spalin ; wysokosprawne technologie energetyczne ; węgiel kamienny ; węgiel brunatny

chemical absorption ; CO2 capture ; flue gas purification ; high efficiency energetic technologies ; hard coal ; lignite

67/398
Nr opisu: 0000090326   
Scenariusze rozwoju technologii energetycznych - implikacje dla badań naukowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Aura 2014 nr 3, s. 4-8, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

technologie energetyczne ; emisja gazów cieplarnianych ; ograniczenie emisji ; odnawialne źródła energii

power engineering technologies ; greenhouse gas emission ; emission reduction ; renewable energy sources

68/398
Nr opisu: 0000094802
Termodynamiczna i ekonomiczna analiza porównawcza układów gazowo-powietrznych i gazowo-parowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Daniel* Czaja, Sebastian Lepszy, Katarzyna* Stępczyńska-Drygas.
W: Polski Mix Energetyczny 2014. PME 2014. Konferencja, Ustroń, 15-17 października 2014. Zeszyt streszczeń referatów. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2014, s. 45-46
Toż w jęz. ang. s. 46

układ gazowo-powietrzny ; układ gazowo-parowy ; analiza porównawcza ; analiza termodynamiczna ; analiza ekonomiczna

gas-air system ; gas-steam system ; comparative analysis ; thermodynamic analysis ; economic analysis

69/398
Nr opisu: 0000089973
Termodynamiczny i ekonomiczny dobór układu gazowo-powietrznego do pracy w tłoczniach gazu.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Daniel* Czaja, Sebastian Lepszy.
-INSTAL 2014 nr 2, s. 50-58, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

układ gazowo-powietrzny ; kompresor gazu ; ekspander powietrzny ; tłocznia gazu ; wymiennik spalinowo-powietrzny

gas-air system ; gas compressor ; expander ; gas compressor station ; combustion-air exchanger

70/398
Nr opisu: 0000095020
Thermo-economic comparative analysis of gas turbine GT10 integrated with air and steam bottoming cycle.
[Aut.]: Daniel* Czaja, Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
W: XXII Zjazd Termodynamików, Polańczyk, 23-27 września 2014. Rozszerzony program zjazdu. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 32

71/398
Nr opisu: 0000096636   
Thermo-economic comparative analysis of gas turbine GT10 integrated with air and steam bottoming cycle.
[Aut.]: Daniel* Czaja, Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
-Arch. Thermodyn. 2014 vol. 35 no. 4, s. 83-95, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

turbina gazowa ; Air Bottoming Cycle ; GT10 ; analiza termoekonomiczna

gas turbine ; Air Bottoming Cycle ; GT10 ; thermoeconomic analysis

72/398
Nr opisu: 0000095037
Układy gazowo-parowe z CO2 jako czynnikiem roboczym.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
W: XXII Zjazd Termodynamików, Polańczyk, 23-27 września 2014. Rozszerzony program zjazdu. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 89

układ gazowo-parowy ; technologie energetyczne ; ciepło odpadowe ; ciepło niskotemperaturowe ; straty egzergii

gas-steam system ; power engineering technologies ; waste heat ; low-temperature heat ; exergy losses

73/398
Nr opisu: 0000095247
Wykorzystanie turbin gazowych małej mocy w układach zasilanych biogazem.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
-Nowa Energia 2014 nr 2/3, s. 78

turbina gazowa ; biogaz ; odzysk energii

gas turbine ; biogas ; energy recovery

74/398
Nr opisu: 0000087988
60 lat od powstania Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Energia i środowisko w XXI wieku. Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału. Jubileuszowa konferencja 2013 z okazji 20-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, 60. rocznicy powstania Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, Gliwice 27 września 2013. Wydawnictwo okolicznościowe. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2013, s. 55-74 (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 30 1506-9702)

Politechnika Śląska ; Wydział Mechaniczny Energetyczny ; kadra naukowa ; działalność naukowa ; działalność dydaktyczna

Silesian University of Technology ; Faculty of Mechanical and Power Engineering ; scientific staff ; scientific activity ; teaching activity

75/398
Nr opisu: 0000095101
Air Bottoming Cycle as the improvement of gas turbine engine in compressor stations.
[Aut.]: Daniel* Czaja, Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
W: Proceedings of the 26th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2013, Guilin, Guangxi, China, July 16-19, 2013. Eds. J. Xu [et al.]. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. L045

Air Bottoming Cycle ; przetłocznia ; chłodnica międzystopniowa ; powietrzny wymiennik ciepła ; układ gazowo-powietrzny

Air Bottoming Cycle ; compressor station ; intercooler ; air heat exchanger ; gas-air system

76/398
Nr opisu: 0000095127
Analiza energetyczna instalacji wychwytu CO2 z uwzględnieniem pracy przy zmiennym obciążeniu.
[Aut.]: Krzysztof Bochon, Tadeusz Chmielniak.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. XI Konferencja PBEC, Warszawa, 2013 = Research & development in power engineering. XI Conference RDPE. Książka streszczeń. Warszawa : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Warszawska, 2013, s. 30

wychwyt CO2 ; analiza energetyczna ; obciążenie zmienne ; blok energetyczny

CO2 capture ; energy analysis ; alternating load ; power unit

77/398
Nr opisu: 0000089676
Analiza porównawcza różnych systemów chłodzenia międzystopniowego sprężarki w układach gazowo-powietrznych.
[Aut.]: Daniel* Czaja, Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
W: Analiza systemów energetycznych. Praca zbiorowa. Pod red. B. Węglowskiego, P. Dudy. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2013, s. 85-99, bibliogr. 10 poz.

turbina gazowa ; układ gazowo-powietrzny ; sprawność ; system chłodzenia międzystopniowego ; wymiennik spalinowo-powietrzny

gas turbine ; gas-air system ; efficiency ; interstage cooling ; combustion-air exchanger

78/398
Nr opisu: 0000095072
Analiza wpływu zmiany paliwa na pracę sprężarki i komory spalania w turbinie gazowej małej mocy.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak, Sebastian Rulik.
W: Maszyny i urządzenia energetyczne. Praca zbiorowa. Pod red.: S. Łopaty, S. Grądziela. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2013, s. 139-150, bibliogr. 3 poz.

turbina gazowa ; komora spalania ; sprężarka ; gaz niskokaloryczny

gas turbine ; combustion chamber ; compressor ; low-caloric gas

79/398
Nr opisu: 0000112965
Badania stali X12CrMoWVNbN10-1-1 w aspekcie możliwości zastosowania na wirniki turbin parowych bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, J. Dobrzański, Andrzej Rusin.
W: Materiały i technologie stosowane w budowie kotłów o parametrach nadkrytycznych o temperaturze pary do 700oC. III Międzynarodowa N-T Konferencja Spawalnicza Powerwelding 2013, Ostaniec, 3-4 październik 2013. Praca zbiorowa. Pod red. A. Hernasa, J. Pasternaka. Gliwice : [b.w.], 2013, s. 107-127, bibliogr. 20 poz.

turbina parowa ; stal X12CrMoWVNbN10-1-1 ; parametry nadkrytyczne

steam turbine ; X12CrMoWVNbN10-1-1 steel ; supercritical parameters

80/398
Nr opisu: 0000091871   
Dobór struktur układów gazowo-parowych z uwzględnieniem wybranych aspektów technologicznych i rynkowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
-Polit. Energ. 2013 t. 16 z. 4, s. 49-63, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

energetyka gazowa ; układ gazowo-parowy ; elastyczność cieplna ; obliczenia ekonomiczne

gas power engineering ; gas-steam system ; thermal flexibility ; economic calculation

81/398
Nr opisu: 0000095102
Energy analysis and design assumptions for small gas turbine with external combustion of gas from biomass gasification.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
W: Proceedings of the 26th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2013, Guilin, Guangxi, China, July 16-19, 2013. Eds. J. Xu [et al.]. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. E046

turbina gazowa ; zgazowanie biomasy ; spalanie zewnętrzne

gas turbine ; biomass gasification ; external combustion

82/398
Nr opisu: 0000112737
Główne tendencje w ewolucji technologicznej węglowego bloku kondensacyjnego.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Materiały i technologie stosowane w budowie kotłów o parametrach nadkrytycznych o temperaturze pary do 700oC. III Międzynarodowa N-T Konferencja Spawalnicza Powerwelding 2013, Ostaniec, 3-4 październik 2013. Praca zbiorowa. Pod red. A. Hernasa, J. Pasternaka. Gliwice : [b.w.], 2013, s. 9-35, bibliogr. 29 poz.

węglowy blok kondensacyjny ; siłownia kondensacyjna ; ciepło odpadowe ; wychwyt dwutlenku węgla

coal fired power unit ; condensing power plant ; waste heat ; carbon dioxide capture

83/398
Nr opisu: 0000095061
Modelowanie procesów redukcji tlenków azotu w spalinach bloków węglowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Paweł* Pilarz.
W: Maszyny i urządzenia energetyczne. Praca zbiorowa. Pod red.: S. Łopaty, S. Grądziela. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2013, s. 43-56, bibliogr. 10 poz.

redukcja emisji NOx ; blok węglowy ; odazotowanie spalin ; SCR

NOx emission reduction ; coal-fired power unit ; flue gas denitrification ; SCR

84/398
Nr opisu: 0000088033
Ocena ekonomiczna układów gazowo-parowych różnej mocy z uwzględnieniem kosztów likwidacji zastąpionych elektrowni.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak, Daniel* Czaja.
W: Energetyka gazowa 2013. EG 2013. Materiały V konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 9-11 października 2013. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2013, s. 111-119, bibliogr. 9 poz.

układ gazowo-parowy ; analiza ekonomiczna

gas-steam system ; economic analysis

85/398
Nr opisu: 0000095153
Operation of a gas turbine air bottoming cycle at part load.
[Aut.]: Daniel* Czaja, Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. XI Konferencja PBEC, Warszawa, 2013 = Research & development in power engineering. XI Conference RDPE. Książka streszczeń. Warszawa : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Warszawska, 2013, s. 85

86/398
Nr opisu: 0000095257   
Operation of a gas turbine air bottoming cycle at part load.
[Aut.]: Daniel* Czaja, Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
-J. Power Technol. 2013 vol. 93 iss. 5, s. 279-286, bibliogr. 16 poz.
Iss. 5 special issue "Research and development in power engineering 2013". Punktacja MNiSW 12.000

praca przy niepełnym obciążeniu ; Air Bottoming Cycle ; turbina gazowa

part-load operation ; Air Bottoming Cycle ; gas turbine

87/398
Nr opisu: 0000095154
Preliminary selection of an air heat exchanger operating in a gas turbine air bottoming cycle.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Daniel* Czaja, Sebastian Lepszy.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. XI Konferencja PBEC, Warszawa, 2013 = Research & development in power engineering. XI Conference RDPE. Książka streszczeń. Warszawa : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Warszawska, 2013, s. 86

88/398
Nr opisu: 0000107685   
Patent. Polska, nr 213 989. Przepompownia ścieków. Int. Cl. E03F 5/22, F04B 23/12.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Andrzej** Korczak, Tadeusz Chmielniak, Karol** Kuś, Grzegorz Peczkis.
Zgłosz. nr 387 578 z 23.03.2009. Opubl. 28.06.2013, s. 1-6

przepompownia ; pompa przeponowa ; pompa wyporowa

pumping station ; diaphragm pump ; positive-displacement pump

89/398
Nr opisu: 0000089657
Scenariusze rozwoju technologii energetycznych - implikacje dla badań naukowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Analiza systemów energetycznych. Praca zbiorowa. Pod red. B. Węglowskiego, P. Dudy. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2013, s. 71-84, bibliogr. 20 poz.

emisja gazów cieplarnianych ; ograniczenie emisji ; dekarbonizacja ; technologie energetyczne ; rozwój technologii ; polityka energetyczna

greenhouse gas emission ; emission reduction ; decarbonization ; power engineering technologies ; technology development ; energy policy

90/398
Nr opisu: 0000088983   
Selection of the air heat exchanger operating in a gas turbine air bottoming cycle.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Daniel* Czaja, Sebastian Lepszy.
-Arch. Thermodyn. 2013 vol. 34 no. 4, s. 93-106, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

powietrzny wymiennik ciepła ; Air Bottoming Cycle ; turbina gazowa

air heat exchanger ; Air Bottoming Cycle ; gas turbine

91/398
Nr opisu: 0000087998
Termodynamiczny i ekonomiczny dobór układu gazowo-powietrznego do pracy w tłoczniach gazu.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Daniel* Czaja, Sebastian Lepszy.
W: Energetyka gazowa 2013. EG 2013. Materiały V konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 9-11 października 2013. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2013, s. 45-64, bibliogr. 31 poz.

układ gazowo-parowy ; kompresor gazu ; ekspander powietrzny ; tłocznia gazu ; wymiennik spalinowo-powietrzny

gas-steam system ; gas compressor ; expander ; gas compressor station ; combustion-air exchanger

92/398
Nr opisu: 0000095099
Thermodynamic and economic analysis of Gas Turbine Air Bottoming Cycle as a high efficient peaking power plant.
[Aut.]: Daniel* Czaja, Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
W: Proceedings of the 26th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2013, Guilin, Guangxi, China, July 16-19, 2013. Eds. J. Xu [et al.]. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. L021

układ gazowo-powietrzny ; Air Bottoming Cycle ; rynek bilansujący ; elektrownia szczytowa

gas-air system ; Air Bottoming Cycle ; balancing market ; peaking power plant

93/398
Nr opisu: 0000095058
Wzrost sprawności obiegu siłowni kondensacyjnej przez zastosowanie przegrzewu wewnętrznego.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, P. Krzyślak.
W: Maszyny i urządzenia energetyczne. Praca zbiorowa. Pod red.: S. Łopaty, S. Grądziela. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2013, s. 29-41, bibliogr. 12 poz.

przegrzew wewnętrzny ; siłownia kondensacyjna ; potencjał termodynamiczny ; blok energetyczny

internal reheat ; condensing power plant ; thermodynamic potential ; power unit

94/398
Nr opisu: 0000084026   
A thermodynamic and economic comparative analysis of combined gas-steam and gas turbine air bottoming cycle.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Daniel* Czaja, Sebastian Lepszy.
W: The 25th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization and Simulation of Energy Conversion Systems and Processes. ECOS 2012, Perugia, June 26th - June 29th, 2012 [online]. Vol. 3. Ed. by U. Desideri, G. Manfrida, E. Sciubba. Firenze : Firenze University Press, 2012, s. 34-53, bibliogr. 34 poz. (Proceedings e report ; nr 90)
Dostępny w Internecie: http://www.fupress.com/Archivio/pdf/5494.pdf [dostęp 21 maja 2013]

turbina powietrzna ; Air Bottoming Cycle ; turbina gazowa ; kocioł odzyskowy ; sprawność ; układ gazowo-parowy ; wymiennik ciepła ; powietrzny wymiennik ciepła ; kogeneracja ; analiza ekonomiczna ; analiza termodynamiczna

air turbine ; Air Bottoming Cycle ; gas turbine ; heat recovery steam generator ; efficiency ; gas-steam cycle ; heat exchanger ; air heat exchanger ; cogeneration ; economic analysis ; thermodynamic analysis

95/398
Nr opisu: 0000075809
Analiza termodynamiczna i ekonomiczna układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla oraz membranową separacją ditlenku węgla.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Katarzyna* Janusz-Szymańska, Tadeusz Chmielniak, Leszek Remiorz, Tomasz* Iluk.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 206 s., bibliogr. 178 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 407)

układ gazowo-parowy ; analiza termodynamiczna ; analiza ekonomiczna ; zgazowanie węgla ; IGCC ; wychwyt CO2

gas-steam plant ; thermodynamic analysis ; economic analysis ; coal gasification ; IGCC ; CO2 capture

96/398
Nr opisu: 0000075380
Analiza wpływu zmiany składu biogazu na pracę komory spalania turbiny gazowej.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Sebastian Rulik, Tadeusz Chmielniak.
W: Energetyka 2012. VII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 7-9 listopada 2012. Katalog okolicznościowy. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 71

turbina gazowa ; biogaz ; spalanie

gas turbine ; biogas ; combustion

97/398
Nr opisu: 0000079052
Analiza wpływu zmiany składu biogazu na pracę komory spalania turbiny gazowej.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Sebastian Rulik, Tadeusz Chmielniak.
-Arch. Spal. 2012 vol. 12 nr 3, s. 153-170, bibliogr. 10 poz.

biogaz ; komora spalania ; turbina gazowa

biogas ; combustion chamber ; gas turbine

98/398
Nr opisu: 0000083794
Analiza wybranych rozwiązań technologicznych integracji instalacji separacji CO2 z blokami energetycznymi.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
-Nowa Energia 2012 nr 2, s. 152
Referat wygłoszony na: Gospodarujemy racjonalnie energią. Formu Energetyków GRE 2012. XIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna.

blok energetyczny ; separacja CO2 ; emisja zanieczyszczeń ; kocioł

power unit ; CO2 separation ; pollutants emission ; boiler

99/398
Nr opisu: 0000083785
Analiza wykorzystania ciepła spalin z mikroturbiny gazowej do suszenia biomasy.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
W: Spalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowym. II Forum paliw alternatywnych, Złotniki Lubańskie, 19-22 września 2012 r. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 77-82, bibliogr. 12 poz.

turbina gazowa ; spalanie biomasy ; suszenie biomasy

gas turbine ; biomass combustion ; biomass drying

100/398
Nr opisu: 0000083755   
Analysis of gas turbine combined heat and power system for carbon capture installation of coal-fired power plant.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Katarzyna* Wójcik.
-Energy 2012 vol. 45 iss. 1, s. 125-133, bibliogr. 17 poz.
Referat wygłoszony na: The 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy, ECOS 2011. Impact Factor 3.651. Punktacja MNiSW 40.000

wychwyt CO2 ; absorpcja chemiczna ; emisja uniknięta ; układ gazowo-parowy ; analiza ekonomiczna

CO2 capture ; chemical absorption ; avoided emission ; gas-steam cycle ; economic analysis

101/398
Nr opisu: 0000074377   
Dual-fuel gas and coal-fired systems - concepts of new applications.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 1, s. 3-22, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

układ wielopaliwowy ; polityka energetyczna ; emisja CO2

multi-fuel cycle ; energy policy ; CO2 emission

102/398
Nr opisu: 0000083788
Efektywność termodynamiczna wprowadzenia przegrzewu wewnętrznego w obiegach siłowni kondensacyjnych dużej mocy.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, P. Krzyślak.
-Nowa Energia 2012 nr 2, s. 142-143, bibliogr. 2 poz.
Referat wygłoszony na: Gospodarujemy racjonalnie energią. Formu Energetyków GRE 2012. XIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna.

siłownia kondensacyjna ; obieg cieplny ; przegrzew

condensing power plant ; thermal cycle ; overheat

103/398
Nr opisu: 0000075403
Energochłonność procesu separacji CO2 ze spalin metodą aminową dla bloku 900 MW na parametry nadkrytyczne.
[Aut.]: Katarzyna* Wójcik, Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
W: Energetyka 2012. VII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 7-9 listopada 2012. Katalog okolicznościowy. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 109

dwutlenek węgla ; spaliny ; absorbcja ; energochłonność

carbon dioxide ; exhaust gas ; absorption ; energy consumption

104/398
Nr opisu: 0000083890
Energochłonność procesu separacji CO2 ze spalin metodą anionową dla bloku 900 MW na parametry nadkrytyczne.
[Aut.]: Katarzyna* Wójcik, Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
-Systems 2012 vol. 17 spec. iss., s. 91-99, bibliogr. 5 poz.

separacja CO2 ; odsiarczanie ; aminowe usuwanie CO2 ; absorpcja

CO2 separation ; desulfurization ; amine CO2 removal ; absorption

105/398
Nr opisu: 0000074480   
Fluid Mechanics Conference.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Włodzimierz Wróblewski.
-Biul. Pol. Śl. 2012 nr 10, s. 38-39

konferencja ; Politechnika Śląska ; Fluid Mechanics Conference

conference ; Silesian University of Technology ; Fluid Mechanics Conference

106/398
Nr opisu: 0000083786
Główne tematy badawcze zadania 1 Projektu Strategicznego "Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii" w kontekście podstawowych kierunków rozwoju technologii energetycznych paliw kopalnych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Nowa Energia 2012 nr 2, s. 101-103, bibliogr. 3 poz.
Referat wygłoszony na: Gospodarujemy racjonalnie energią. Formu Energetyków GRE 2012. XIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna.

pozyskiwanie energii ; czyste technologie węglowe ; polityka energetyczna

power generation ; clean coal technologies ; energy policy

107/398
Nr opisu: 0000085656   
Models for water steam condensing flows.
[Aut.]: Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas, Tadeusz Chmielniak.
-Arch. Thermodyn. 2012 vol. 33 no. 1, s. 67-86, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

para mokra ; dysza Lavala ; model kondensacji w przepływach

wet steam ; Laval nozzle ; condensing flow model

108/398
Nr opisu: 0000107695   
Patent. Polska, nr 211 778. Sposób i układ odzysku ciepła przegrzania w obiegach turboparowych. Int. Cl. F01K 7/00, F01K 7/34.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Tadeusz Chmielniak, P. Krzyślak.
Zgłosz. nr 385 497 z 23.06.2008. Opubl. 29.06.2012, s. 1-4

odzysk ciepła ; przegrzanie ; obieg turboparowy

heat recovery ; overheating ; steam turbine circulation

109/398
Nr opisu: 0000084099
Technical and economic analysis of the gas turbine air bottoming cycle.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Daniel* Czaja, Sebastian Lepszy.
W: Proceedings of ASME Turbo Expo 2012. GT2012, Copenhagen, Denmark, June 11-15, 2012. [Dokument elektroniczny]. New York : American Society of Mechanical Engineers, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 32 poz.

110/398
Nr opisu: 0000077986
The selection of gas turbine air bottoming cycle for Włocławek compressor station.
[Aut.]: Daniel* Czaja, Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
W: Proceedings of 3rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2012, Gliwice, Poland, September 18-20, 2012. Eds: Wojciech Stanek, Michał Budnik, Lucyna Czarnowska. Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology. Gliwice : Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology, 2012, s. 151-152, bibliogr. 3 poz.

turbina gazowa ; powietrzny wymiennik ciepła ; turbina powietrzna ; Air Bottoming Cycle

gas turbine ; air heat exchanger ; air turbine ; Air Bottoming Cycle

111/398
Nr opisu: 0000075361
Thermodynamic potential of a gas turbine air bottoming cycle in the energy and process applications.
[Aut.]: Daniel* Czaja, Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Katarzyna* Stępczyńska.
W: Energetyka 2012. VII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 7-9 listopada 2012. Katalog okolicznościowy. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 48-49

112/398
Nr opisu: 0000073319   
Układy gazowo-parowe.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Energ. dla Przem. 2012 nr 3/4, s. 30-33, bibliogr. 11 poz.

układ gazowo-parowy ; turbina gazowa ; wytwarzanie energii elektrycznej ; ekologia

gas-steam plant ; gas turbine ; electricity generation ; ecology

113/398
Nr opisu: 0000078134   
Wysoko sprawne "zero-emisyjne" bloki węglowe zintegrowane w wychwytem CO2 ze spalin.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz.
-Polit. Energ. 2012 t. 15 z. 3, s. 91-106, bibliogr. 12 poz.
Referat wygłoszony na: Gospodarka - surowce - energia - środowisko. XXVI Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej, Zakopane, 14-17 października 2012. Punktacja MNiSW 6.000

węglowy blok kondensacyjny ; ciepło odpadowe ; spaliny ; suszenie węgla ; wychwyt CO2

coal fired condensing power plant ; waste heat ; exhaust gas ; coal drying ; CO2 capture

114/398
Nr opisu: 0000077337
XX Fluid Mechanics Conference, Gliwice, 17-20 September 2012. Book of abstracts. Eds: Tadeusz Chmielniak, Włodzimierz Wróblewski.
Gliwice : Institute of Power Engineering and Turbomachinery of Silesian University of Technology, 2012

mechanika płynów ; sterowanie przepływem ; przepływ ciepła ; spalanie ; przepływ wielofazowy

fluid mechanics ; flow control ; heat flow ; combustion ; multiphase flow

115/398
Nr opisu: 0000069977   
Algorithm for design calculation of axial flow gas turbine compressor. Comparison with GTD-350 compressor design.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Sebastian Rulik.
-Mechanics Mech. Eng. 2011 vol. 15 nr 3, s. 207-216, bibliogr. 5 poz.

sprężarka osiowa ; turbina gazowa ; projekt

axial compressor ; gas turbine ; design

116/398
Nr opisu: 0000063994
An analysis of the use of waste heat from exhaust gases of a brown coal-fired power plant for drying coal.
[Aut.]: Henryk** Łukowicz, Tadeusz Chmielniak, Andrzej* Kochaniewicz, Marcin* Mroncz.
-Rynek Energ. 2011 nr 1, s. 157-163, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

blok energetyczny ; suszenie węgla brunatnego ; kocioł ; wzrost sprawności

power unit ; lignite coal drying ; boiler ; efficiency increase

117/398
Nr opisu: 0000084089
Analysis of gas turbine air-bottoming cycle and heat exchanger modeling.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Daniel* Czaja.
W: Proceedings of the 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2011, Novi Sad, Serbia, July 4-7, 2011. Eds: M. Bojić [et al.]. Nis : Faculty of Mechanical Engineering, 2011, s. 798-813, bibliogr. 10 poz.

turbina powietrzna ; Air Bottoming Cycle ; odzysk ciepła ; urządzenie wytwarzające energię ; wymiennik ciepła

air turbine ; Air Bottoming Cycle ; heat recovery ; power generating unit ; heat exchanger

118/398
Nr opisu: 0000084087
Analysis of gas turbine combined heat and power system for carbon capture installation of coal fired power plant.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Katarzyna* Wójcik.
W: Proceedings of the 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2011, Novi Sad, Serbia, July 4-7, 2011. Eds: M. Bojić [et al.]. Nis : Faculty of Mechanical Engineering, 2011, s. 605-616

wychwyt CO2 ; absorpcja chemiczna ; emisja uniknięta ; układ gazowo-parowy ; analiza ekonomiczna

CO2 capture ; chemical absorption ; avoided emission ; gas-steam cycle ; economic analysis

119/398
Nr opisu: 0000068619
Coal-gas system with CO2 capture - technical and economic analysis.
[Aut.]: Katarzyna* Wójcik, Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
-Rynek Energ. 2011 nr 5, s. 125-131, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

absorpcja chemiczna ; emisja uniknięta ; wychwyt CO2

chemical absorption ; avoided emission ; CO2 capture

120/398
Nr opisu: 0000068480
Condensing power plant cycle - assessing possibilities of improving efficiency.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Thermodynamics in science and technology. Proceedings of the 1-st International Congress on Thermodynamics, Poznań, Poland, 4-7 September 2011. Pt. 2. Ed. by L. Bogusławski. Polish Academy of Science. Committee of Thermodynamics and Combustion, Poznań University of Technology. Faculty of Machines and Transport. Chair of Thermal Engineering. Poznań : [Wydaw. Politechniki Poznańskiej], 2011, s. 1029-1038, bibliogr. 19 poz.

elektrownia ; technologie węglowe ; efektywność

power plant ; coal technologies ; efficiency

121/398
Nr opisu: 0000069611   
Gas-steam cycle as a source of energy for carbon dioxide capture from flue gases of a large coal power plant.
[Aut.]: Katarzyna* Wójcik, Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
-Arch. Energ. 2011 t. 41 nr 3/4, s. 15-28, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

wychwyt CO2 ; spaliny ; separacja CO2 ; układ gazowo-parowy

CO2 capture ; exhaust gas ; CO2 separation ; gas-steam cycle

122/398
Nr opisu: 0000083779
Mathematical modeling of fuel change in micro gas turbine systems.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
W: From research to industry and market. 19th European Biomass Conference. Proceedings of the international conference, Berlin, Germany, 6-10 June 2011. [Dokument elektroniczny]. Eds: M. Faulstich [et al.]. Florence : ETA-Florence Renewable Energies, 2011, dysk optyczny (DVD-ROM) VP2.1.5, s. 1207-1210, bibliogr. 9 poz.

biogaz ; turbina gazowa ; modelowanie

biogas ; gas turbine ; modelling

123/398
Nr opisu: 0000085267
Models for water steam condensing flows.
[Aut.]: Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas, Tadeusz Chmielniak.
W: HEAT 2011. The 6th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Ryn, Poland, June 28 - July 2, 2011. Conference proceedings. Ed. M. Poniewski, S. Alabrudziński. [Sierpc] : [Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DRUKARNIA], 2011, s. 379-386, bibliogr. 13 poz.

124/398
Nr opisu: 0000063946   
Nadkrytyczne bloki węglowe. Kierunki poprawy sprawności i ograniczenia emisji CO2.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Andrzej* Kochaniewicz, Marcin* Mroncz.
-Energetyka 2011 nr 2/3, s. 84-87, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

ograniczenie emisji ; emisja CO2 ; ciepło odpadowe ; spaliny ; turbina parowa

emission reduction ; CO2 emission ; waste heat ; exhaust gas ; steam turbine

125/398
Nr opisu: 0000083826
Produkcja energii elektrycznej z biomasy w ukladach z turbinami gazowymi.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Sebastian Rulik, Katarzyna* Wójcik, Tadeusz Chmielniak.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. X Konferencja, Warszawa, 13-16 grudnia 2011 r. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2011, s. 185-195, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 27 0860-858X)

biomasa ; spalanie biomasy ; zgazowanie biomasy ; piroliza ; turbina gazowa

biomass ; biomass combustion ; biomass gasification ; pyrolysis ; gas turbine

126/398
Nr opisu: 0000068578   
Prototyp wirtualny silnika Stirlinga typu "alpha". Wstępne wyniki badań.
[Aut.]: Leszek Remiorz, Tadeusz Chmielniak.
-Model. Inż. 2011 t. 10 nr 41, s. 347-352, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

silnik Stirlinga ; silnik wirtualny ; energia słoneczna ; odnawialne źródła energii

Stirling engine ; virtual engine ; solar energy ; renewable energy sources

127/398
Nr opisu: 0000063991
Rola różnych rodzajów technologii w osiągnięciu celów emisyjnych w perspektywie do 2050.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Rynek Energ. 2011 nr 1, s. 3-9, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

polityka energetyczna ; scenariusz referencyjny ; scenariusz technologiczny ; separacja CO2

energy policy ; reference scenario ; technology scenario ; CO2 capture

128/398
Nr opisu: 0000068484   
Szanse i bariery w rozwoju technologii energetycznych paliw kopalnych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Polit. Energ. 2011 t. 14 z. 2, s. 23-34, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

paliwo kopalne ; technologie energetyczne ; Unia Europejska ; polityka energetyczna

fossil fuel ; power engineering technologies ; European Union ; energy policy

129/398
Nr opisu: 0000069979   
The use of air-bottoming cycle as a heat source for the carbon dioxide capture installation of a coalfired power unit.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Daniel* Czaja.
-Arch. Thermodyn. 2011 vol. 32 no. 3, s. 89-101, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

absorpcja chemiczna ; CCS ; turbina gazowa

chemical absorption ; CCS ; gas turbine

130/398
Nr opisu: 0000085230
Węglowy blok kondensacyjny - możliwości rozwoju.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Profesor zw. dr hab. inż. Tadeusz Jan Chmielniak. Członek korespondent PAN. Dr h.c. Politechniki Częstochowskiej. Doktor Honoris Causa Politechniki Śląskiej. Wydawnictwo okolicznościowe. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2011, s. 31-79, bibliogr. 68 poz.
Zeszyt nr 27

blok kondensacyjny ; siłownia kondensacyjna ; odsiarczanie spalin

condensing unit ; condensing power plant ; flue gas desulphurisation

131/398
Nr opisu: 0000070526
Wpływ separacji CO2 ze spalin na pracę bloku 460 MW.
[Aut.]: Katarzyna* Wójcik, Tadeusz Chmielniak.
-Środ. i Rozw. 2011 nr 23, s. 136-145, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

separacja CO2 ; absorpcja chemiczna ; energochłonność ; dwutlenek węgla ; wychwyt CO2

CO2 separation ; chemical absorption ; energy consumption ; carbon dioxide ; CO2 capture

132/398
Nr opisu: 0000070693
Wykorzystanie układów gazowo-powietrznych w ciepłownictwie.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Daniel* Czaja, Sebastian Lepszy.
W: Rynek ciepła 2011. Materiały i studia. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. Lublin : Wydaw. Kaprint, 2011, s. 341-352, bibliogr. 20 poz.

Air Bottoming Cycle ; turbina gazowa ; kogeneracja ; ciepłownictwo

Air Bottoming Cycle ; gas turbine ; cogeneration ; heat engineering

133/398
Nr opisu: 0000067526
Analiza wpływu zmiany paliwa na pracę mikroturbiny gazowej.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
W: Forum Energetyków. GRE 2010. XII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 31 maja - 2 czerwca 2010. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2010, s. 135-136 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska nr 336 Elektryka ; z. 64)
Pełny tekst na CD-ROM

turbina gazowa ; biomasa ; obieg regeneracyjny

gas turbine ; biomass ; regenerative cycle

134/398
Nr opisu: 0000063914
Analiza wykorzystania ciepła odpadowego ze spalin bloku węglowego opalanego węglem bruntanym do suszenia węgla.
[Aut.]: Henryk** Łukowicz, Tadeusz Chmielniak, Andrzej* Kochaniewicz, Marcin* Mroncz.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT 2010, Szczyrk, 19-22 października 2010 = 11th International Conference on Boiler Technology 2010. T. 2. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary [i in.]. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2010, s. 173-188, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 25 1506-9702)

ciepło odpadowe ; suszenie ; blok nadkrytyczny ; młyn elektromagnetyczny

waste heat ; drying process ; supercritical unit ; electromagnetic mill

135/398
Nr opisu: 0000061299   
Condensing power plant cycle - assessing possibilities of improving its efficiency.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz.
-Arch. Thermodyn. 2010 vol. 31 no. 3, s. 105-113, bibliogr. 11 poz.

siłownia kondensacyjna ; wzrost wydajności ; obieg Clausiusa-Rankine'a

condensing power plant ; efficiency improvement ; Clausius-Rankine cycle

136/398
Nr opisu: 0000083549
Directions of improving efficiency and reducing CO2 emission in coal-fired supercritical power units.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Andrzej* Kochaniewicz, Marcin* Mroncz.
W: Energetyka 2010. VI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 3-5 listopada 2010. Katalog okolicznościowy. Politechnika Wrocławska. Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. [Wrocław] : [Politechnika Wrocławska], 2010, s. 53

nadkrytyczny blok węglowy ; wzrost wydajności ; odzysk ciepła ze spalin ; wychwyt CO2

supercritical coal-fired unit ; efficiency improvement ; flue gas heat recovery ; CO2 capture

137/398
Nr opisu: 0000083781
Directions of improving efficiency and reducing CO2 emission in coal-fired supercritical power units.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Andrzej* Kochaniewicz, Marcin* Mroncz.
-Arch. Energ. 2010 t. 40 nr 3, s. 33-44, bibliogr. 6 poz.

węglowy blok energetyczny ; emisja CO2 ; nadkrytyczny blok węglowy ; spaliny ; wzrost wydajności ; odzysk ciepła ze spalin

coal power unit ; CO2 emission ; supercritical coal-fired unit ; efficiency improvement ; flue gas heat recovery

138/398
Nr opisu: 0000065619
Directions of improving efficiency and reducing CO2 emission in coal-fired supercritical power units.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Andrzej* Kochaniewicz, Marcin* Mroncz.
W: Energetyka 2010. VI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, [Wrocław, 3-5 listopada 2010]. Gdańsk : [Polska Akademia Nauk. Komitet Problemów Energetyki], 2010, s. 33-44, bibliogr. 6 poz. (Archiwum Energetyki ; t. 40, nr spec. 3 0066-684X)

139/398
Nr opisu: 0000057033
Metody i algorytmy analizy złożonych układów, siłowni kondesacyjnych.
[Aut.]: P. Krzyślak, Tadeusz Chmielniak.
W: Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Andrzeja Ziębika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 45-109, bibliogr. 17 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 261)

siłownia kondensacyjna ; obieg cieplny ; model liniowy ; model nieliniowy ; macierz diagnostyczna

condensing power plant ; thermal cycle ; linear model ; nonlinear model ; diagnostic matrix

140/398
Nr opisu: 0000067513
Nadkrytyczne bloki węglowe - kierunki poprawy sprawności i ograniczenia emisji CO2.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Andrzej* Kochaniewicz, Marcin* Mroncz.
W: Forum Energetyków. GRE 2010. XII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 31 maja - 2 czerwca 2010. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2010, s. 23-24, bibliogr. 2 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska nr 336 Elektryka ; z. 64)
Pełny tekst na CD-ROM

blok energetyczny ; turbina parowa ; emisja CO2 ; nadkrytyczny blok węglowy

power unit ; steam turbine ; CO2 emission ; supercritical coal-fired unit

141/398
Nr opisu: 0000057034
Nowe propozycje poprawy sprawności obiegu.
[Aut.]: D. Butrymowicz, Tadeusz Chmielniak, Sławomir Dykas, J. Głuch, Andrzej* Kochaniewicz, P. Krzyślak, R. Kwidziński, Henryk** Łukowicz, Sebastian Rulik, M. Trela, Włodzimierz Wróblewski.
W: Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Andrzeja Ziębika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 110-211, bibliogr. 58 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 261)

blok energetyczny ; obieg cieplny ; sprawność ; układ wody chłodzącej ; strumienica parowo-wodna ; odzysk ciepła ; spaliny

power unit ; thermal cycle ; efficiency ; cooling water system ; steam-water injector ; heat recovery ; exhaust gas

142/398
Nr opisu: 0000063559   
Numerical method for modeling of acoustic waves propagation.
[Aut.]: Sławomir Dykas, Włodzimierz Wróblewski, Sebastian Rulik, Tadeusz Chmielniak.
-Arch. Acoust. 2010 vol. 35 nr 1, s. 35-48, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.504

fala akustyczna ; wahania ; szum aerodynamiczny ; równanie Eulera

acoustic wave ; fluctuations ; aerodynamic noise ; Euler equation

143/398
Nr opisu: 0000059086
Obieg siłowni kondensacyjnej - ocena możliwości poprawy sprawności.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz.
W: Systemy, technologie i urządzenia energetyczne. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. J. Talera. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2010, s. 33-42, bibliogr. 11 poz.

siłownia kondensacyjna ; obieg Clausiusa-Rankine'a

condensing power plant ; Clausius-Rankine cycle

144/398
Nr opisu: 0000057027
Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych. Praca zbiorowa. Pod red.: Tadeusza Chemielniaka, Andrzeja Ziębika.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010

nadkrytyczny blok węglowy ; obieg ciepła ; elektroenergetyka

supercritical coal-fired unit ; heat circulation ; electrical power engineering

145/398
Nr opisu: 0000083719
Ocena granicznych kosztów inwestycyjnych dla przedsięwzięć zwiększających sprawność generacji elektryczności.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
W: Systemy, technologie i urządzenia energetyczne. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. J. Talera. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2010, s. 1007-1019, bibliogr. 2 poz.

koszt graniczny ; generacja elektryczności ; emisja dwutlenku węgla

maximal accepted cost ; electricity generation ; carbon dioxide emission

146/398
Nr opisu: 0000058673
Piroliza węgla dla obniżenia emisji rtęci z procesów spalania do atmosfery.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, K. Głód, M. Kopczyński.
W: Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin. Praca zbiorowa. Pod red. Wojciecha Nowaka, Marka Pronobisa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 389-411, bibliogr. 24 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 265)

kocioł energetyczny ; spalanie węgla ; rtęć ; emisja rtęci ; usuwanie rtęci ; piroliza niskotemperaturowa

power boiler ; coal combustion ; mercury ; mercury emission ; mercury removal ; low-temperature pyrolysis

147/398
Nr opisu: 0000062952
Pozyskiwanie energii z ogniw paliwowych typu PEM chłodzonych cieczą.
[Aut.]: Włodzimierz* Ogulewicz, Daniel Węcel, Grzegorz Wiciak, Henryk** Łukowicz, Janusz Kotowicz, Tadeusz Chmielniak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 109 s., bibliogr. 49 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 298)

ogniwo paliwowe ; energia elektryczna ; PEM ; paliwo wodorowe

fuel cell ; electricity ; PEM ; hydrogen fuel

148/398
Nr opisu: 0000063905
Projekt strategiczny Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Zadanie 1: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin. Zarys programu badań.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT 2010, Szczyrk, 19-22 października 2010 = 11th International Conference on Boiler Technology 2010. T. 1. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary [i in.]. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2010, s. 87-95, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 25 1506-9702)

pozyskiwanie energii ; zero-emisyjny blok węglowy ; wychwyt CO2

power generation ; zero-emission coal unit ; CO2 capture

149/398
Nr opisu: 0000063906
Rola różnych rodzajów technologii w osiągnięciu celów emisyjnych w perspektywie do 2050.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT 2010, Szczyrk, 19-22 października 2010 = 11th International Conference on Boiler Technology 2010. T. 1. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary [i in.]. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2010, s. 97-110, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 25 1506-9702)

polityka energetyczna ; redukcja CO2 ; technologia CCS

energy policy ; CO2 reduction ; CCS technology

150/398
Nr opisu: 0000065340
Separacja CO2 ze spalin z bloku na parametry nadkrytyczne - analiza i konsekwencje.
[Aut.]: Katarzyna* Wójcik, Tadeusz Chmielniak.
-Arch. Spal. 2010 vol. 10 nr 1/2, s. 65-75, bibliogr. 6 poz.

separacja CO2 ; MEA ; wychwyt CO2 ; absorpcja ; desorpcja

CO2 separation ; MEA ; CO2 capture ; absorption ; desorption

151/398
Nr opisu: 0000063980
Skala wyzwań w związku z polityką energetyczną UE i bieżącą sytuacją w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Wyzwania paliwowe, technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki. Opracowanie Komitetu Problemów Energetyki PAN. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Macieja Pawlika, Jacka Malko, Janusza Lewandowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 23-26, bibliogr. 2 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 291)

polityka energetyczna ; bezpieczeństwo energetyczne ; emisja CO2 ; zużycie energii ; wytwarzanie energii elektrycznej

energy policy ; energy security ; CO2 emission ; energy consumption ; electricity generation

152/398
Nr opisu: 0000063981
Stan rozwoju i pakiet technologii energetycznych.
[Aut.]: M. Pawlik, Tadeusz Chmielniak, Jan** Składzień, M. Ściążko, W. Nowak.
W: Wyzwania paliwowe, technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki. Opracowanie Komitetu Problemów Energetyki PAN. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Macieja Pawlika, Jacka Malko, Janusza Lewandowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 126-187, bibliogr. 63 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 291)

energia pierwotna ; technologie energetyczne ; technologie węglowe ; elektrownia parowa ; elektrownia nadkrytyczna ; technologie zeroemisyjne ; spalanie tlenowe ; wychwyt CO2 ; elektrownia gazowa ; elektrownia gazowo-parowa ; reaktor jądrowy ; odnawialne źródła energii ; efektywność energetyczna

primary energy ; power engineering technologies ; coal technologies ; steam power plant ; supercritical power plant ; zero emissions technologies ; oxycombustion ; CO2 capture ; gas power plant ; steam-gas power plant ; nuclear reactor ; renewable energy sources ; power engineering efficiency

153/398
Nr opisu: 0000057037
Studia możliwych do zastosowania technologii zmniejszenia emisji CO2.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Katarzyna* Janusz-Szymańska, Janusz Kotowicz, Henryk** Łukowicz, I. Majchrzak-Kucęba, Marcin* Mroncz, W. Nowak, M. Panowski, J. Rakowski, Katarzyna* Wójcik.
W: Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Andrzeja Ziębika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 306-424, bibliogr. 140 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 261)

blok energetyczny ; wychwyt CO2 ; redukcja emisji CO2 ; dekarbonizacja ; adsorpcja fizyczna ; metody membranowe

power unit ; CO2 capture ; CO2 emission reduction ; decarbonization ; physical adsorption ; membrane methods

154/398
Nr opisu: 0000083880
Technical and economic analysis of biomass integrated gasification combined cycle.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
W: Power for land, sea and air. ASME Turbo Expo 2010, Glasgow, UK, June 14-18, 2010. [Dokument elektroniczny]. New York : American Society of Mechanical Engineers, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) GT2010-23407, s. 1-7, bibliogr. 10 poz.

155/398
Nr opisu: 0000063978
Technologiczny, ekologiczy oraz ekonomiczny stan polskiego sektora wytwarzania elektryczności i ciepła.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Wyzwania paliwowe, technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki. Opracowanie Komitetu Problemów Energetyki PAN. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Macieja Pawlika, Jacka Malko, Janusza Lewandowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 19-22, bibliogr. 3 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 291)

energia pierwotna ; wytwarzanie energii elektrycznej ; efektywność termodynamiczna

primary energy ; electricity generation ; thermodynamic effectiveness

156/398
Nr opisu: 0000057790   
The influence of membrane CO2 separation on the efficiency of a coal-fired power plant.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Tadeusz Chmielniak, Katarzyna* Janusz-Szymańska.
-Energy 2010 vol. 35 iss. 2, s. 841-850, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 3.597

separacja membranowa ; elektrociepłownia nadkrytyczna ; wychwyt CO2

membrane separation ; supercritical power plant ; CO2 capture

157/398
Nr opisu: 0000059719
Węglowe technologie energetyczne 2020+.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: XXIV Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej. Surowce - energia - klimat, Zakopane, 10-13 października 2010. Cz. 1. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2010, s. 77-90, bibliogr. 23 poz. (Polityka Energetyczna ; t. 13, z. 2 1429-6675)

technologie energetyczne ; rozwój technologii ; technologie węglowe ; blok kondensacyjny ; spalanie tlenowe ; IGCC ; wychwyt CO2

power engineering technologies ; technology development ; coal technologies ; steam cycle ; oxy-combustion ; IGCC ; CO2 separation

158/398
Nr opisu: 0000057026
Wprowadzenie.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Andrzeja Ziębika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 13-18, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 261)

polityka energetyczna ; technologie energetyczne ; technologie węglowe ; elektrownia

energy policy ; power engineering technologies ; coal technologies ; power plant

159/398
Nr opisu: 0000063976
Wprowadzenie.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Wyzwania paliwowe, technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki. Opracowanie Komitetu Problemów Energetyki PAN. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Macieja Pawlika, Jacka Malko, Janusza Lewandowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 11-18, bibliogr. 8 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 291)

polityka energetyczna ; wytwarzanie energii elektrycznej ; emisja CO2

energy policy ; electricity generation ; CO2 emission

160/398
Nr opisu: 0000057032
Wybór obiegu standardowego.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Marcin* Mroncz.
W: Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Andrzeja Ziębika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 19-44, bibliogr. 15 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 261)

siłownia kondensacyjna ; obieg cieplny ; blok kondensacyjny ; sprawność

condensing power plant ; thermal cycle ; condensing unit ; efficiency

161/398
Nr opisu: 0000062639
Wychwyt i transport CO2 ze spalin - efekty energetyczne i analiza ekonomiczna.
[Aut.]: Katarzyna* Wójcik, Tadeusz Chmielniak.
-Rynek Energ. 2010 nr 6, s. 51-55, bibliogr. 9 poz.

separacja CO2 ; absorpcja chemiczna ; analiza ekonomiczna

CO2 capture ; chemical absorption ; economic analysis

162/398
Nr opisu: 0000063954
Wyzwania paliwowe, technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki. Opracowanie Komitetu Problemów Energetyki PAN. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Macieja Pawlika, Jacka Malko, Janusza Lewandowskiego.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010

163/398
Nr opisu: 0000067999
Zasadność budowy zespołów turbin gazowych w Polsce - aspekty techniczne i ekologiczne.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz.
W: Ewolucja polskiej energetyki. Materiały sympozjum informacyjno-szkoleniowego, Szczyrk 2010. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. 29-39

164/398
Nr opisu: 0000051807   
Analiza i optymalizacja układów gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Sebastian Lepszy.
Gliwice, 2009, 156 k., bibliogr. 62 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

biomasa ; zgazowanie biomasy ; układ gazowo-parowy ; biopaliwo ; generator gazu

biomass ; biomass gasification ; gas-steam cycle ; biofuel ; gasifier

165/398
Nr opisu: 0000084093
Conjugate heat transfer modeling of convective cooling blades.
[Aut.]: Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas, Krzysztof Bochon, Tadeusz Chmielniak.
W: Fluid dynamics and thermodynamics. 8th European Conference on Turbomachinery, Graz, Austria, 23-27 March 2009. Conference proceedings. Eds: F. Heitmeir, F. Martelli, M. Manna. Graz : Verlag der Technischen Universitat, 2009, s. 651-660

166/398
Nr opisu: 0000055012
Elektrownie kondensacyjne typu capture ready.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, Henryk** Łukowicz, Katarzyna* Wójcik.
-Arch. Energ. 2009 t. 39 nr 2, s. 131-143, bibliogr. 7 poz.

elektrownia kondensacyjna ; wychwyt CO2 ; spaliny

condensing power plant ; CO2 capture ; exhaust gas

167/398
Nr opisu: 0000058717
Energetyczna i ekonomiczna analiza układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem biomasy.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
W: Współczesne problemy energetyki gazowej i gazownictwa. Praca zbiorowa. Pod red.: Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka, Andrzeja Walewskiego. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2009, s. 339-351, bibliogr. 8 poz.
Toż na CD-ROM

biomasa ; zgazowanie biomasy ; wytwarzanie energii elektrycznej ; układ gazowo-parowy ; analiza energetyczna ; analiza ekonomiczna

biomass ; biomass gasification ; electricity generation ; gas-steam plant ; energy analysis ; economic analysis

168/398
Nr opisu: 0000083762
Modelowanie i analiza ekonomiczna układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem biomasy.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
W: Rynek gazu 2009. Konferencja, Kazimierz Dolny, 18-20 czerwca 2009. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kapronia. Lublin : Wydaw. Kaprint, 2009, s. 165-181, bibliogr. 8 poz.

biomasa ; zgazowanie ; układ gazowo-parowy ; analiza ekonomiczna

biomass ; gasification ; gas-steam cycle ; economic analysis

169/398
Nr opisu: 0000055036
Możliwe scenariusze rozwoju technologii energetycznych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Arch. Energ. 2009 t. 39 nr 2, s. 161-165, bibliogr. 3 poz.

energetyka ; ograniczenie emisji CO2 ; technologie energetyczne ; czyste technologie węglowe

power engineering ; reduction of CO2 emission ; power engineering technologies ; clean coal technologies

170/398
Nr opisu: 0000058716
Możliwości ograniczenia emisji CO2 w istniejących blokach gazowo-parowych elektrociepłowni.
[Aut.]: Henryk** Łukowicz, Tadeusz Chmielniak, Marcin* Mroncz.
W: Współczesne problemy energetyki gazowej i gazownictwa. Praca zbiorowa. Pod red.: Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka, Andrzeja Walewskiego. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2009, s. 305-316, bibliogr. 4 poz.
Toż na CD-ROM

elektrociepłownia gazowo-parowa ; separacja CO2 ; charakterystyka energetyczna

gas-steam power plant ; CO2 separation ; energy characteristic

171/398
Nr opisu: 0000058719
Ocena możliwości zmiany paliwa w instalacji turbiny gazowej małej mocy.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
W: Współczesne problemy energetyki gazowej i gazownictwa. Praca zbiorowa. Pod red.: Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka, Andrzeja Walewskiego. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2009, s. 403-414, bibliogr. 7 poz.
Toż na CD-ROM

turbina gazowa ; paliwo gazowe ; wytwarzanie energii elektrycznej ; wartość opałowa

gas turbine ; gaseous fuel ; electricity generation ; calorific value

172/398
Nr opisu: 0000083837
Spalanie tlenowe w nadkrytycznym bloku węglowym.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
W: Nowoczesne technologie spalania paliw w energetyce.. Konferencja naukowo-techniczna oraz I-sza Szkoła Spalania, Złotniki Lubańskie, 20 - 23 października 2009. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-15, bibliogr. 10 poz.

spalanie tlenowe ; nadkrytyczny blok węglowy ; wychwyt CO2

oxycombustion ; supercritical coal-fired unit ; CO2 capture

173/398
Nr opisu: 0000056549
Strategie rozwojowe w zakresie maszyn i urządzeń energetycznych. Konferencja, Gliwice, 28-29.09.2009. Zbiór referatów. Pod red. T. Chmielniaka, M. Strozika.
Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2009

urządzenie energetyczne ; ogniwo paliwowe ; kocioł fluidalny ; kocioł pyłowy ; wodny reaktor jądrowy ; turbina parowa

power device ; fuel cell ; fluidized boiler ; fly ash boiler ; water nuclear reactor ; steam turbine

174/398
Nr opisu: 0000056542
Turbiny gazowe. Kierunki rozwoju.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Strategie rozwojowe w zakresie maszyn i urządzeń energetycznych. Konferencja, Gliwice, 28-29.09.2009. Zbiór referatów. Pod red. T. Chmielniaka, M. Strozika. Komitet Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2009, s. 113-131, bibliogr. 52 poz.

turbina gazowa ; układ gazowo-parowy ; biopaliwo ; mikroturbina ; komora spalania

gas turbine ; gas-steam cycle ; biofuel ; microturbine ; combustion chamber

175/398
Nr opisu: 0000042380
Analiza nadkrytycznych układów siłowni parowych z odzyskiem ciepła ze spalin.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Andrzej* Kochaniewicz.
-Arch. Energ. 2008 t. 38 nr 2, s. 35-43, bibliogr. 3 poz.

kocioł energetyczny ; spaliny ; odzysk ciepła ; podgrzewacz powietrza

power boiler ; exhaust gas ; heat recovery ; air heater

176/398
Nr opisu: 0000041177   
Analysis of electricity and heat generation in a PEM fuel cell and a concept of evacuation of heat generated in a fuel cell.
[Aut.]: Ewa* Sopel, Tadeusz Chmielniak.
-Arch. Thermodyn. 2008 vol. 29 no. 3, s. 3-24, bibliogr. 16 poz.

ogniwo paliwowe ; ogniwo paliwowe PEM ; bilans energetyczny ; charakterystyka napięciowo-prądowa

fuel cell ; PEM fuel cell ; energy balance ; voltage-current characteristic

177/398
Nr opisu: 0000084096
Analysis of the biomass integrated combined cycles with two different structures of gas turbines.
[Aut.]: Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak.
W: Power for land, sea and air. GT2008. Proceedings of ASME Turbo Expo 2008, Berlin, Germany, June 9-13, 2008. [Dokument elektroniczny]. New York : American Society of Mechanical Engineers, 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 8 poz.

178/398
Nr opisu: 0000050242
Analysis of the efficiency measures for power generating technologies.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Wojciech Kosman.
W: Diagnostics of new-generation thermal power plants. Ed. by T. Chmielniak, M. Trela. The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences. Gdańsk : Wydaw. Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 453-503

179/398
Nr opisu: 0000049918
Analysis of the humidification effect on electricity and heat generation in a tubular proton exchange membrane fuel cell.
[Aut.]: Ewa* Sopel, Tadeusz Chmielniak.
-Chem. Process Eng. 2008 vol. 29 no. 4, s. 1013-1026, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.199

180/398
Nr opisu: 0000057128   
Comparative analysis of energy potential of three ways of configuration of a condenser power plant thermal cycle.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, P. Krzyślak.
-Pol. Marit. Res. 2008 vol. 15 nr 4, s. 30-36, bibliogr. 11 poz.

energia ; analiza porównawcza ; skraplacz ; elektrownia ; obieg cieplny ; regeneracja ; separacja ; podgrzewacz

energy ; comparative analysis ; condenser ; power plant ; thermal cycle ; regeneration ; separation ; preheater

181/398
Nr opisu: 0000048032
Determination of performance and parameters for turboprop and turboshaft engine for modification through change of gas temperature before turbine.
[Aut.]: S. Antas, Tadeusz Chmielniak.
-Int. J. Turbo Jet-Engines 2008 vol. 25 iss. 3, s. 197-208, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.295

182/398
Nr opisu: 0000050243
Diagnostics of new-generation thermal power plants. Ed. by T. Chmielniak, M. Trela.
Gdańsk : Wydaw. Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, 2008, 508 s.

183/398
Nr opisu: 0000042143   
Experimental and numerical investigations of the averaging Pitot tube and analysis of installation effects on the flow coefficient.
[Aut.]: Daniel Węcel, Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz.
-Flow Meas. Instrum. 2008 vol. 19 iss. 5, s. 301-306, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.819

pomiar strumienia objętości ; CFD ; rurka Pitota

flow measurement ; CFD ; Pitot tube

184/398
Nr opisu: 0000043133
Integracja instalacji wychwytu CO2 z kondensacyjnymi blokami energetycznymi.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, Henryk** Łukowicz.
-Rynek Energ. 2008 nr 6, s. 75-81, bibliogr. 9 poz.

separacja CO2 ; blok energetyczny ; zasilanie instalacji wychwytu parą

CO2 separation ; power unit ; capture system steam supply

185/398
Nr opisu: 0000043126
Kierunki wzrostu sprawności współczesnych bloków energetycznych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Andrzej* Kochaniewicz.
-Rynek Energ. 2008 nr 6, s. 14-20, bibliogr. 9 poz.

blok energetyczny ; siłownia kondensacyjna ; sprawność siłowni

power unit ; condensing power plant ; power plant efficiency

186/398
Nr opisu: 0000048932
Modeling of the gas steam cycle integrated with biomass pressurized gasification.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
-Arch. Combust. 2008 vol. 28 nr 1/2, s. 11-20, bibliogr. 9 poz.

187/398
Nr opisu: 0000085172
Modelowanie przepływu w wieńcach maszyn wirnikowych.
[Aut.]: S. Antas, Tadeusz Chmielniak.
-J. Aeronaut. Integra 2008 nr 2, s. 3-24, bibliogr. 103 poz.

modelowanie przepływu ; maszyna wirnikowa ; silnik lotniczy

flow modelling ; rotating machinery ; aircraft engine

188/398
Nr opisu: 0000052066
Modernizacja kotłów rusztowych w aspekcie krajowych i unijnych uwarunkowań prawnych. X Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 28-30.10.2009. Pod red. Tadeusza Chmielniaka, Gerarda Kosmana, Marka Pronobisa.
Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2009

189/398
Nr opisu: 0000084082
Możliwe scenariusze rozwoju technologii energetycznych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Forum Energetyków. GRE 2008. XI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 19-21 maja 2008. Opole : Politechnika Opolska, 2008, s. 63-65, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska nr 323 Elektryka ; z. 60)

technologie energetyczne ; emisja CO2 ; ograniczenie emisji CO2 ; rozwój technologii ; energia odnawialna

power engineering technologies ; CO2 emission ; CO2 emission reduction ; technology development ; renewable energy

190/398
Nr opisu: 0000051046
Siłownie kondensacyjne "Capture Ready".
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, Henryk** Łukowicz, Katarzyna* Bełch.
W: Forum Energetyków. GRE 2008. XI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 19-21 maja 2008. Opole : Politechnika Opolska, 2008, s. 67-70 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska nr 323 Elektryka ; z. 60)

191/398
Nr opisu: 0000085171
Technologie energetyczne.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2008, 564 s., bibliogr.

technologie energetyczne ; rozwój technologii ; konwersja energii ; siłownia kondensacyjna ; energia odnawialna ; elektrownia jądrowa ; energia wiatru ; energia słoneczna ; elektrownia wodna ; geoenergetyka ; zgazowanie biomasy

power engineering technologies ; technology development ; energy conversion ; condensing power plant ; renewable energy ; nuclear power plant ; wind energy ; solar energy ; hydro power plant ; geoenergetics ; biomass gasification

192/398
Nr opisu: 0000039495   
The influence of membrane separation on the efficiency of a coal fired power plant.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Tadeusz Chmielniak, Katarzyna* Janusz.
W: Proceedings of the 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. Mini-Symposium - Clean Coal Technologies. ECOS 2008, Cracow - Gliwice, Poland, June 24-27, 2008. Vol. 4. Eds. Andrzej Ziębik, Zygmunt Kolenda, Wojciech Stanek. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2008, s. 1739-1746, bibliogr. 14 poz.

wychwyt CO2 ; separacja membranowa ; elektrociepłownia nadkrytyczna

CO2 capture ; membrane separation ; supercritical power plant

193/398
Nr opisu: 0000042164
Układy energetyczne zintegrowane ze zgazowaniem biomasy.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Skorek, Jacek Kalina, Sebastian Lepszy.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 280 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 172)

biomasa ; układ energetyczny ; zgazowanie biomasy

biomass ; energy system ; biomass gasification

194/398
Nr opisu: 0000051037
Using a CFD/CAA technique aerodynamic noise assessment.
[Aut.]: Sławomir Dykas, Włodzimierz Wróblewski, Tadeusz Chmielniak.
W: Power for land, sea and air. ASME Turbo Expo 2008, Berlin, Germany, June 9-13, 2008. New York : American Society of Mechanical Engineers, 2008, GT2008-50140

195/398
Nr opisu: 0000042373
Wychwyt, transport i składowanie CO2 - przegląd technologii.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Katarzyna* Bełch.
-Arch. Energ. 2008 t. 38 nr 1, s. 61-81, bibliogr. 19 poz.

dwutlenek węgla ; spaliny ; separacja CO2 ; wychwyt CO2 ; składowanie CO2 ; usuwanie CO2

carbon dioxide ; exhaust gas ; CO2 separation ; CO2 capture ; CO2 storage ; CO2 removal

196/398
Nr opisu: 0000041378
An analysis of the effect of supplementary firing on efficiency of combined cycle plant for electric and thermal power cogeneration.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Tadeusz Chmielniak.
W: Proceedings of the "Efektivni energetika VIII", Ostrava, 15-20 April 2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 41-50

197/398
Nr opisu: 0000075074
Analiza porównawcza potencjału energetycznego trzech sposobów organizacji obiegów cieplnych siłowni kondensacyjnej.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, P. Krzyślak.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 127-137, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

siłownia kondensacyjna ; obieg ciepła ; potencjał energetyczny

condensing power plant ; heat circulation ; energy potential

198/398
Nr opisu: 0000075076
Analiza termodynamiczna układu gazowo parowego zintegrowanego ze zgazowaniem biomasy.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 139-147, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

zgazowanie biomasy ; analiza termodynamiczna ; układ gazowo-parowy

biomass gasification ; thermodynamic analysis ; gas-steam plant

199/398
Nr opisu: 0000028640
Energetyka oparta na węglu - konieczność czy strategia?.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Karbo 2007 R. 52 nr 2, s. 77-80, bibliogr. 4 poz.

technologie energetyczne ; technologie węglowe ; układ gazowo-parowy ; sprawność energetyczna ; wychwyt CO2

power engineering technologies ; coal technologies ; gas-steam system ; energy efficiency ; CO2 capture

200/398
Nr opisu: 0000042893
Hybrid uRANS/Euler method of aeroacoustic noise prediction.
[Aut.]: Sławomir Dykas, Włodzimierz Wróblewski, Tadeusz Chmielniak.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, Łódź - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [Łódź] : [Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of Łódź], 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-5, bibliogr. 4 poz.

aeroakustyka ; uRANS ; Euler

aeroacoustic ; uRANS ; Euler

201/398
Nr opisu: 0000042941
Hybrid uRANS/Euler method of aeroacoustic noise prediction.
[Aut.]: Sławomir Dykas, Włodzimierz Wróblewski, Tadeusz Chmielniak.
W: 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics. CMM-2007, Łódź - Spała, Poland, June 19-22, 2007. Short papers. Eds: K. Dems [et al.]. Łódź : Faculty of Civil, Architecture and Environmental Engineering Technical University of Łódź, 2007, s. 137-138, bibliogr. 4 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

aeroakustyka ; uRANS ; Euler

aeroacoustic ; uRANS ; Euler

202/398
Nr opisu: 0000041140
Modelowanie procesu zgazowania biomasy i integracji tego procesu z układem gazowo parowym.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
W: Współczesne technologie i urządzenia energetyczne. WTiUE - 2007. [I Konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 18-19 październik 2007]. Ed. Jan Taler. Kraków : [Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki], 2007, s. 67-76, bibliogr. 6 poz.

biomasa ; zgazowanie biomasy ; odnawialne źródła energii ; produkcja energii elektrycznej ; układ gazowo-parowy ; model matematyczny ; generator gazu

biomass ; biomass gasification ; renewable energy sources ; electricity production ; gas-steam system ; mathematical model ; gasifier

203/398
Nr opisu: 0000032371
Nadkrytyczne bloki węglowe. Realizowany Program Badawczy (2007-2010).
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Technologie energetyczne nowej generacji. V Konferencja naukowa, Bielsko-Biała, 24-25 maja 2007 r.. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, SIMP Katowice. Sekcja Energetyczna. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2007, s. 11-22, bibliogr. 16 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 17 1506-9702)

nadkrytyczny blok węglowy ; technologie węglowe

supercritical coal-fired unit ; coal technologies

204/398
Nr opisu: 0000031558
Nowe technologie wykorzystania pierwotnych stałych nośników energii.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: XXI Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Paliwa dla energetyki - rynki i technologie, Zakopane, 7-10 października 2007. Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2007, s. 25-39, bibliogr. 23 poz. (Polityka Energetyczna ; t. 10, z. spec. 2 1429-6675)

czyste technologie węglowe ; układ gazowo-parowy ; zgazowanie węgla ; IGCC

clean coal technologies ; gas-steam system ; coal gasification ; IGCC

205/398
Nr opisu: 0000032372
Nowy typoszereg odśrodkowych pionowych pomp okrętowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Andrzej** Korczak, Grzegorz Peczkis, N. Dorobisz, T. Synowiec.
W: Wentylatory i pompy przemysłowe. VII Międzynarodowa konferencja, Szczyrk, 17.10-19.10.2007 r.. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2007, s. 65-74, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 18 1506-9702)

pompa okrętowa ; typoszereg ; pompa prototypowa

ship pump ; series of types ; prototype pump

206/398
Nr opisu: 0000036582
Operation analysis of gas turbine set after the change of fuel composition.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz.
-Trans. Inst. Fluid-Flow Mach. 2007 no. 120, s. 71-94, bibliogr. 15 poz.

turbina gazowa ; regenerator ; biogaz

gas turbine ; regenerator ; biogas

207/398
Nr opisu: 0000041168   
Simulation modules of thermal processes for performance control of CHP plant with a gas turbine unit.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Wojciech Kosman, Gerard** Kosman.
-Appl. Therm. Eng. 2007 vol. 27 iss. 13, s. 2181-2187, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 0.868

diagnostyka ; wydajność ; CHP

diagnostics ; performance ; CHP

208/398
Nr opisu: 0000041318
Struktury technologiczne energetycznego wykorzystania biomasy.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce. Praca zbiorowa. Red.: Marek Ściążko, Jarosław Zuwała, Marek Pronobis. Instytyt Chemicznej Przeróbki Węgla, Politechnika Śląska. Zabrze : [Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla], 2007, s. 113-131, bibliogr. 28 poz.

biomasa ; zgazowanie biomasy ; energetyka ; produkcja energii cieplnej

biomass ; biomass gasification ; power industry ; heat production

209/398
Nr opisu: 0000040688
Technical and economical analysis of gas-turbine systems with external combustion of the biomass.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
-Arch. Thermodyn. 2007 vol. 28 no. 3, s. 67-80, bibliogr. 12 poz.

biomasa ; turbina gazowa ; spalanie biomasy

biomass ; gas turbine ; biomass combustion

210/398
Nr opisu: 0000085244
Technologie energetyczne - nowe horyzonty. Wykład inauguracyjny roku akademickiego 2007/2008 w Politechnice Śląskiej.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
Gliwice : [b.w.], 2007, 51 s., bibliogr. 37 poz.

technologie energetyczne ; blok kondensacyjny ; technologie węglowe ; turbina gazowa ; energetyka gazowa ; energetyka jądrowa

power engineering technologies ; condensing unit ; coal technologies ; gas turbine ; gas power engineering ; nuclear power engineering

211/398
Nr opisu: 0000040695   
The influence of some selected parameters on the thermodynamic characteristics of a CHP plant with a gas turbine.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Tadeusz Chmielniak.
-J. Pol. CIMAC 2007 vol. 2 no. 1, s. 255-263, bibliogr. 12 poz.

CHP ; elektrociepłownia ; charakterystyka termodynamiczna ; Primary Energy Saving

CHP ; heat and power plant ; thermodynamic characteristic ; Primary Energy Saving

212/398
Nr opisu: 0000037377
Usuwanie ditlenku węgla ze spalin energetycznych drogą absorpcji chemicznej z zastosowaniem monoetanoloaminy.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Katarzyna* Bełch.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VIII Konferencja, Warszawa, 11-14 grudnia 2007 r. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2007, s. 115-125, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 25)

spaliny ; usuwanie CO2 ; MEA ; absorpcja chemiczna

flue gas ; CO2 removal ; MEA ; chemical absorption

213/398
Nr opisu: 0000039599
Wieloaspektowe eksperymentalne i numeryczne badania struktury przepływu w osiowym nieskoobrotowym stopniu sprężającym.
[Aut.]: Andrzej** Witkowski, Tadeusz Chmielniak, Michał** Strozik, Mirosław Majkut, Jacek* Żukowski, Marcin* Ziach.
W: I Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2007, Warszawa, 28-31 sierpnia 2007 r. Streszczenia referatów. Red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. Warszawa : [Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej], 2007, s. 23
Pełny tekst na CD-ROM

struktura przepływu ; koło wirnikowe

flow structure ; rotor disk

214/398
Nr opisu: 0000043035
Wybór parametrów obiegu dla polskiego nadkrytycznego bloku węglowego.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz.
W: Współczesne technologie i urządzenia energetyczne. WTiUE - 2007. [I Konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 18-19 październik 2007]. Ed. Jan Taler. Kraków : [Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki], 2007, s. 77-92, bibliogr. 11 poz.

produkcja energii elektrycznej ; nadkrytyczny blok węglowy ; siłownia kondensacyjna

electricity production ; supercritical coal-fired unit ; condensing power plant

215/398
Nr opisu: 0000023107   
Analiza wpływu zaburzeń przepływu na dokładność pomiaru strumienia płynu w rurociągach. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Daniel Węcel.
Gliwice, 2006, 130 s., bibliogr. 88 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

pomiar przepływu ; mechanika płynów ; metody numeryczne ; kryza ; przepływomierz ; strumień objętości

flow measurement ; fluid mechanics ; numerical methods ; diaphragm ; flowmeter ; volume flow

216/398
Nr opisu: 0000030954
Badania przepływów przez szczeliny osiowe.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Andrzej** Korczak, Grzegorz Peczkis.
-Zesz. Nauk. PŚwiętokrz., Mech. 2006 z. 85, s. 66-88

przepływ turbulentny ; przepływ przejściowy ; szczelina ; spadek ciśnienia

turbulent flow ; transition flow ; slot ; pressure drop

217/398
Nr opisu: 0000030876   
Badania wpływu struktury elektrowni gazowo-parowych na charakterystyki sprawności.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Tadeusz Chmielniak.
-Zesz. Nauk. AM Szczecin 2006 nr 10, s. 273-286, bibliogr. 12 poz.

elektrownia gazowo-parowa ; układ gazowo-parowy ; turbina gazowa

steam-gas power plant ; gas-steam system ; gas turbine

218/398
Nr opisu: 0000022102
Energetyczne wykorzystanie biomasy. Przegląd zagadnień.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
W: Forum Energetyków. GRE 2006. X Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Bielsko-Biała, 12-14 czerwca 2006. T. 1. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2006, s. 85-102, bibliogr. 29 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska nr 315 Elektryka ; z. 56)

biomasa ; odnawialne źródła energii ; spalanie zewnętrzne ; turbina gazowa

biomass ; renewable energy sources ; external combustion ; gas turbine

219/398
Nr opisu: 0000030941
Investigations of the flow through the sealing face clearance.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Andrzej** Korczak, A. Papierski, Grzegorz Peczkis.
W: Hydrodynamic theory of lubrication - 120th anniversary. International scientific symposium, Orel, Russia, May 18-20, 2006. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 133-144, bibligor. 7 poz.

przepływ laminarny ; przepływ turbulentny ; tarcza odciążająca ; szczelina czołowa

laminar flow ; turbulent flow ; balance disk ; face clearance

220/398
Nr opisu: 0000024204
Moduł awaryjności i dyspozycyjności bloków energetycznych w systemie analiz technicznych PKE SA.
[Aut.]: H. Tymowski, K. Szynol, B. Kardoliński, Piotr Muszyński, Gerard** Kosman, Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Wojciech Kosman.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa X Konferencja Kotłowa 2006, Szczyrk, Orle Gniazdo, 17-20 października 2006. T. 4. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2006, s. 119-135, bibliogr. 1 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 16 1506-9702)

blok energetyczny ; awaryjność urządzeń ; MAD-1 ; MAD-2 ; MAD-3

power unit ; failure frequency ; MAD-1 ; MAD-2 ; MAD-3

221/398
Nr opisu: 0000022104
Możliwości obniżenia kosztów eksploatacji instalacji energetycznych wynikające z kryterium efektywności pracy.
[Aut.]: Gerard** Kosman, Tadeusz Chmielniak, Wojciech Kosman.
W: Forum Energetyków. GRE 2006. X Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Bielsko-Biała, 12-14 czerwca 2006. T. 1. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2006, s. 333-342, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska nr 315 Elektryka ; z. 56)

turbina gazowa ; ocena stanu technicznego ; diagnostyka ; remont maszyny

gas turbine ; assessment of technical condition ; diagnostics ; machine repair

222/398
Nr opisu: 0000025616
Możliwości poprawy niedoskonałości termodynamicznej procesów zaopatrzenia w elektryczność.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, J. Lewandowski.
W: Analiza możliwości zmniejszenia niedoskonałości termodynamicznej procesów zaopatrzenia w elektryczność, ciepło i chłód w aspekcie zrównoważonego rozwoju kraju. Pod red.: Andrzeja Ziębika, Jana Szarguta, Wojciecha Stanka. Polska Akademia Nauk. Wydział IV Nauk Technicznych. Komitet Termodynamiki i Spalania. Warszawa : [Polska Akademia Nauk. Wydział IV Nauk Technicznych. Komitet Termodynamiki i Spalania], 2006, s. 129-181, bibliogr. 18 poz.

technologie energetyczne ; zaopatrzenie w energię elektryczną ; siłownia kondensacyjna ; układ gazowo-parowy

power engineering technologies ; electricity supply ; condensing power plant ; gas-steam system

223/398
Nr opisu: 0000024021
Nadkrytyczne bloki węglowe - założenia programu badawczego.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa X Konferencja Kotłowa 2006, Szczyrk, Orle Gniazdo, 17-20 października 2006. T. 1. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2006, s. 111-123, bibliogr. 18 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 16 1506-9702)

nadkrytyczny blok węglowy ; technologia spalania ; program badawczy

supercritical coal-fired unit ; burning technology ; research program

224/398
Nr opisu: 0000030833
New experimental research on transonic flows with condensation.
[Aut.]: Sławomir Dykas, Tadeusz Chmielniak, Józef** Czepiel.
-Systems 2006 vol. 11 iss. 1, s. 22-28, bibliogr. 10 poz.

225/398
Nr opisu: 0000036882
Nowe badania eksperymentalne przepływów okołodźwiękowych z kondensacją.
[Aut.]: Sławomir Dykas, Tadeusz Chmielniak, Józef** Czepiel.
W: XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Bełchatów, 17-21 września 2006 r.. Abstrakty. Pod red. H. Kudeli, P. Reguckiego. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 44

kondensacja ; para wodna ; powietrze wilgotne

condensation ; water steam ; humid air

226/398
Nr opisu: 0000022501
Nowe technologie energetyczne.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Energetyka'2006. Konferencja naukowo-techniczna, [Wrocław, 8-10 listopada 2006]. Gdańsk : [Polska Akademia Nauk. Komitet Problemów Energetyki], 2006, s. 27-36, bibliogr. 8 poz. (Archiwum Energetyki ; t. 36, nr spec. 0066-684X)

227/398
Nr opisu: 0000030918
Numerical modelling of aerodynamic noise with the use of URANS and Euler methods.
[Aut.]: Sławomir Dykas, Włodzimierz Wróblewski, Tadeusz Chmielniak.
-Inż. Chem. Proces. 2006 t. 27 z. 3/1, s. 685-694. Impact Factor 0.098

228/398
Nr opisu: 0000036890
Numeryczne modelowanie aerodynamicznego hałasu metodą sprzężoną uRANS+Euler.
[Aut.]: Sławomir Dykas, Włodzimierz Wróblewski, Tadeusz Chmielniak.
W: XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów, Bełchatów, 17-21 września 2006 r.. Abstrakty. Pod red. H. Kudeli, P. Reguckiego. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 45, bibliogr. 2 poz.

hałas aerodynamiczny ; uRANS ; Euler ; modelowanie numeryczne

aerodynamic noise ; uRANS ; Euler ; numerical modelling

229/398
Nr opisu: 0000023072
Optimization procedure of blade cooling system.
[Aut.]: Grzegorz Nowak, Iwona Nowak, Tadeusz Chmielniak.
-Arch. Thermodyn. 2006 vol. 27 no. 3, s. 63-82, bibliogr. 14 poz.

algorytm genetyczny ; chłodzenie ; optymalizacja

genetic algorithm ; cooling ; optimization

230/398
Nr opisu: 0000025371
Support for operation strategy in CHP plants with gas turbines.
[Aut.]: Gerard** Kosman, Tadeusz Chmielniak, Wojciech Kosman.
W: Proceedings of the ASME Turbo Expo 2006. Presented at the 2006 ASME Turbo Expo, Barcelona, Spain, May 6-11, 2006. Vol. 4. New York : American Society of Mechanical Engineers, 2006, s. 885-892, bibliogr. 7 poz.

231/398
Nr opisu: 0000030897
Techno-economical analysis of gas-turbine systems with external combustion of the biomass.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
W: Heat transfer and renewable sources of energy. HTRSE 2006, Szczecin, 2006. Eds: J. Mikielewicz, W. Nowak, A. Stachel. Polish Academy of Science. Committee of Thermodynamics and Combustion [et al.]. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2006, s. 33-40

232/398
Nr opisu: 0000022597
Technologie energetyczne a bezpieczeństwo energetyczne kraju.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Andrzej** Ziębik, K. Stańczyk.
W: Bezpieczeństwo energetyczne kraju. [Konferencja], Warszawa, czerwiec 2006. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. [Warszawa] : [b.w.], 2006, s. 28-48, bibliogr. 35 poz.
PŚl. sygn. Cz.01 116089

233/398
Nr opisu: 0000021025
The influence of the constructional features of a ring-ball mill on its efficiency.
[Aut.]: Kazimierz Mroczek, Tadeusz Chmielniak.
-Arch. Mech. Eng. 2006 vol. 53 nr 1, s. 89-116, bibliogr. 11 poz.

młyn pierścieniowo-kulowy ; cechy konstrukcyjne ; węgiel ; wydajność młyna

ring-ball mill ; design features ; coal ; mill efficiency

234/398
Nr opisu: 0000030895
Układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem paliw stałych i odpadów.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Konferencja naukowo-techniczna pn. Nowoczesne technologie spalania węgla i paliw odpadowych, Szczyrk, 15-17 listopada 2006 r.. Materiały konferencyjne. Bielsko-Biała : Drukarnia Timex, 2006, s. 34-48

235/398
Nr opisu: 0000016330
Analiza parametryczna różnych struktur układów z turbiną gazową ze spalaniem zewnętrznym biomasy.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Wojciech Kosman.
W: Zrównoważone systemy energetyczne - nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii. Konferencja naukowa, Zakopane-Kościelisko, 12-14 października 2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 336-344

236/398
Nr opisu: 0000020869
Analiza układów dwupaliwowych z wykorzystaniem biomasy.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VII Konferencja PBEC, Warszawa 2005. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2005, s. 49-56, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Mechanika ; z. 211)

biomasa ; układ dwupaliwowy ; układ energetyczny ; turbina gazowa

biomass ; two-fuel power unit ; energy system ; gas turbine

237/398
Nr opisu: 0000021372
Cooling structure optimisation of a turbine blade.
[Aut.]: Grzegorz Nowak, Tadeusz Chmielniak.
W: 6th European Conference on Turbomachinery - Fluid Dynamics and Thermodynamics, Lille, France, 7-11 March 2005. Conference proceedings. Ecole Nationale Superieure d'Arts et Metiers. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 845-853

238/398
Nr opisu: 0000038268
Determination of the flowmeters characteristics based on computational fluid dynamics.
[Aut.]: Daniel Węcel, Tadeusz Chmielniak.
W: Compressor & turbine flow systems - theory & application areas. SYMKOM'05. International Symposium. Vol. 2. Łódź : Instytut Maszyn Przepływowych. Politechnika Łódzka, 2005, s. 565-572, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 966 Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery ; no. 128, vol. 2)

239/398
Nr opisu: 0000020872
Diagnostyka cieplno-przepływowa układu turbiny parowej oparta na analizie generacji entropii.
[Aut.]: Henryk** Łukowicz, Tadeusz Chmielniak.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VII Konferencja PBEC, Warszawa 2005. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2005, s. 145-152, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Mechanika ; z. 211)

entropia ; turbina gazowa ; siłownia parowa ; diagnostyka cieplno-przepływowa

entropy ; gas turbine ; steam electric power station ; thermal and magnetic properties

240/398
Nr opisu: 0000020414
Experimental and computational investigations of the unsteady flow in an axial flow low speed compressor stage.
[Aut.]: Andrzej** Witkowski, Tadeusz Chmielniak, Michał** Strozik, Mirosław Majkut, Jacek* Żukowski.
W: 6th European Conference on Turbomachinery - Fluid Dynamics and Thermodynamics, Lille, France, 7-11 March 2005. Conference proceedings. Ecole Nationale Superieure d'Arts et Metiers. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 168-177

241/398
Nr opisu: 0000020411
Losses prediction in the wet steam flow through the rotor blade row using different numerical methods.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas, Henryk** Łukowicz.
W: 6th European Conference on Turbomachinery - Fluid Dynamics and Thermodynamics, Lille, France, 7-11 March 2005. Conference proceedings. Ecole Nationale Superieure d'Arts et Metiers. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 416-425

242/398
Nr opisu: 0000017747
Low-power gas turbines.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Trans. Inst. Fluid-Flow Mach. 2005 no. 117, s. 39-58, bibliogr. 40 poz.

mikroturbina ; turbina gazowa małej mocy ; regeneracja

microturbine ; low-power gas turbine ; regeneration

243/398
Nr opisu: 0000011912
Modelowanie przepływu pary w turbinie w zagadnieniach diagnostyki cieplno-przepływowej.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz.
W: Kongres nauki Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z okazji 60-lecia Uczelni. 50-lecie kierunku Inżynieria Środowiska. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 145-153, bibliogr. 5 poz.

przepływ pary ; linia rozprężania ; równanie Stodoli-Flügla ; turbina kondensacyjna ; turbina upustowo-kondensacyjna ; modelowanie

steam flow ; expansion line ; Stodola-Flügel equation ; condensing turbine ; bleed-condensing turbine ; modelling

244/398
Nr opisu: 0000014610
Moduł diagnostyczny do oceny procesów cieplnych w turbinach gazowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Wojciech Kosman.
W: Energetyka gazowa. Międzynarodowa III konferencja naukowo-techniczna 2005, Szczyrk, Orle Gniazdo, 19-21 kwietnia 2005 r. = Energy from gas. International III scientific and technical conference 2005. T. 1. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Centrum Doskonałości OPTI_Energy. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 2005, s. 105-121, bibliogr. 8 poz.

245/398
Nr opisu: 0000021084
Moduł diagnostyczny do oceny procesów cieplnych w turbinach gazowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Wojciech Kosman.
-Inż. Chem. Proces. 2005 t. 26 z. 4, s. 859-873, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.087

turbina gazowa ; badanie diagnostyczne ; pomiar cieplny ; diagnostyka okresowa ; diagnostyka bieżąca ; moduł symulacyjny ; ocena eksploatacyjna

gas turbine ; diagnostic test ; thermal measurement ; periodical diagnostics ; on-line diagnostics ; simulation module ; exploitation assessment

246/398
Nr opisu: 0000020473
On-line performance evaluation of CHP plant with cooled gas turbine supported by off-line analysis results.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Wojciech Kosman, Gerard** Kosman.
W: Proceedings of the ASME TURBO EXPO 2005. Power for land, sea and air, Reno-Tahoe, Nevada, USA, June 6-9, 2005. [Dokument elektroniczny]. New York : American Society of Mechanical Engineers, 2005, dysk optyczny (CD-ROM) paper GT2005-68120, s. 1-8

247/398
Nr opisu: 0000020474
Optimization of cooling passages within a turbine vane.
[Aut.]: Grzegorz Nowak, Włodzimierz Wróblewski, Tadeusz Chmielniak.
W: Proceedings of the ASME TURBO EXPO 2005. Power for land, sea and air, Reno-Tahoe, Nevada USA, June 6-9, 2005. [Dokument elektroniczny]. New York : American Society of Mechanical Engineers, 2005, dysk optyczny (CD-ROM) paper GT2005-68552, s. 1-8

248/398
Nr opisu: 0000014609
Tendencje w rozwoju turbin gazowych małej mocy.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Energetyka gazowa. Międzynarodowa III konferencja naukowo-techniczna 2005, Szczyrk, Orle Gniazdo, 19-21 kwietnia 2005 r. = Energy from gas. International III scientific and technical conference 2005. T. 1. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Centrum Doskonałości OPTI_Energy. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 2005, s. 87-103, bibliogr. 38 poz.

249/398
Nr opisu: 0000013839
The choice of design features for ring-ball mills.
[Aut.]: Kazimierz Mroczek, Tadeusz Chmielniak.
-Arch. Mech. Eng. 2005 vol. 52 nr 2, s. 191-205, bibliogr. 12 poz.

młyn pierścieniowo-kulowy ; cechy konstrukcyjne ; wydajność młyna

ring-ball mill ; design features ; mill efficiency

250/398
Nr opisu: 0000020862
Turbiny gazowe małej mocy w nowych technologiach energetycznych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. VII Konferencja PBEC, Warszawa 2005. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2005, s. 37-48, bibliogr. 42 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Mechanika ; z. 211)

turbina gazowa ; technologie energetyczne ; komora spalania

gas turbine ; power engineering technologies ; combustion chamber

251/398
Nr opisu: 0000022007
Wpływ chłodzenia w procesie sprężania na efektywność instalacji z turbinami gazowymi.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Wojciech Kosman.
W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, Gdańsk - Sopot, 5-8.09.2005. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. Pruszcz Gdański : Wydaw. AGNI, 2005, s. 141-142
Toż na CD-ROM

sprężanie adiabatyczne ; sprężanie izotermiczne ; chłodzenie turbiny ; turbina gazowa ; efektywność termodynamiczna

adiabatic compression ; isothermal compression ; turbine cooling ; gas turbine ; thermodynamic effectiveness

252/398
Nr opisu: 0000011911
Wyznaczanie charakterystyk przepływomierzy na podstawie numerycznych modeli mechaniki płynów.
[Aut.]: Daniel Węcel, Tadeusz Chmielniak, Jacek* Żukowski.
W: Kongres nauki Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z okazji 60-lecia Uczelni. 50-lecie kierunku Inżynieria Środowiska. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 135-143, bibliogr. 7 poz.

pomiar strumienia substancji ; metody zwężkowe ; rurka uśredniająca ; ciśnienie dynamiczne ; numeryczna mechanika płynów ; CFD ; kryza

substance stream measurement ; reducer methods ; averaging tube ; dynamic pressure ; computational fluid dynamics ; CFD ; diaphragm

253/398
Nr opisu: 0000014249
Analysis of cycle configurations for the modernization of combined heat and power plant by fitting a gas turbine system.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, W. Kosman.
-Trans. ASME, J. Eng. Gas Turbines Power 2004 vol. 126 nr 4, s. 816-822. Impact Factor 0.213

254/398
Nr opisu: 0000009382
Biomass fueled combined cycles.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, G. Skorek.
W: Proceedings of the Ten International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. HTRSE - 2004, [Międzyzdroje, 2004]. Eds: J. Mikielewicz and W. Nowak. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004, s. 35-42, bibliogr. 8 poz.

255/398
Nr opisu: 0000010169
Biomass fueled gas turbines cycles.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, G. Skorek.
W: Second International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice-Ustroń, Poland, June 21-25, 2004. Eds: Andrzej Ziębik [i in.]. Institute of Thermal Technology Silesian University of Technology, Commision of Energy Engineering Polish Academy of Sciences, Centre of Excellence OPTI_Energy. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2004, s. 65-74, bibliogr. 25 poz.

biomasa ; zgazowanie ; technologia ; cykl kombinowany

biomass ; gasification ; technology ; combined cycle

256/398
Nr opisu: 0000014372
Expansion line modeling and strength diagnostics of internally cooled gas turbines.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, W. Kosman.
W: Proceedings of the ASME Turbo Expo 2004, Vienna, 14-17 June 2004. Vol. 3. New York : American Society of Mechanical Engineers, 2004, s. 513-520, bibliogr. 9 poz.
ASME Paper nr GT2004-53550

257/398
Nr opisu: 0000014716
Modeling of the characteristic of a gas-and-steam power station with a triple-pressure waste-heat boiler.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz.
W: Technical, economic and environmental aspects of combined cycle power plants, Gdańsk, 2-3.12.2004. Ed. Z. Domachowski. Gdańsk University of Technology. Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology. Department of Automatics and Turbine Propulsion. Gdańsk : Gdańsk University of Technology. Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology, [2004], s. 11-19

258/398
Nr opisu: 0000083646
Numeryczna analiza przepływu w rurociągach wspomagająca zwężkowy pomiar strumienia substancji.
[Aut.]: Daniel Węcel, Tadeusz Chmielniak.
W: XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów - XVI KKMP, Waplewo, 20-23 września 2004. [Dokument elektroniczny]. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2004, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr.10 poz.

rurociąg ; pomiar strumienia substancji ; model turbulencji ; czujnik przepływu

pipeline ; substance stream measurement ; turbulence model ; flow sensor

259/398
Nr opisu: 0000008784
Perspektywiczne technologie energetyczne. Cz. 1.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Gosp. Paliw. 2004 nr 6, s. 20-26, bibliogr. 21 poz.

260/398
Nr opisu: 0000009276
Perspektywiczne technologie energetyczne. Cz. 2.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Gosp. Paliw. 2004 nr 7/8, s. 23-28, bibliogr. 21 poz.

261/398
Nr opisu: 0000015741
Perspektywiczne technologie wykorzystania węgla w energetyce.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Systems 2004 vol. 9, s. 211-220

262/398
Nr opisu: 0000009884
Poprawa efektywności pracy turbin ciepłowniczych w zakresie małego zapotrzebowania na ciepło.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, Henryk** Łukowicz.
-INSTAL 2004 nr 10, s. 24-27, bibliogr. 5 poz.

zapotrzebowanie na ciepło ; turbina ciepłownicza ; efektywność pracy ; turbozespół ; wymiennik ciepła ; modernizacja ; sezonowe zużycie ciepła

heat demand ; heat turbine ; work efficiency ; turbine set ; heat exchanger ; modernization ; seasonal heat consumption

263/398
Nr opisu: 0000009585
Praca turbiny ciepłowniczej po zmianie połączenia wymienników wody sieciowej.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, Henryk** Łukowicz, Maciej* Roskosz.
W: IX Międzynarodowe Forum Energetyków. GRE 2004. [Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Bielsko-Biała, 7-9 czerwca 2004 r.]. T. 1. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2004, s. 113-124, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska nr 295 Elektryka ; z. 53)

turbina ciepłownicza ; układ cieplny ; wymiennik ciepła ; turbozespół

heat turbine ; thermal system ; heat exchange ; turbine set

264/398
Nr opisu: 0000009881
Recenzja. [Aut.]: Tadeusz Chmielniak. -Energetyka 2004 nr 10, s.626-627
[Praca recenzowana]: Diagnostyka cieplno-przepływowa obiektów energetycznych / J. A. Krzyżanowski, J. Głuch. Gdańsk 2004

265/398
Nr opisu: 0000010149
Simulation module for off design performance calculations of cooled gas turbines.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, W. Kosman.
W: Second International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice-Ustroń, Poland, June 21-25, 2004. Eds: Andrzej Ziębik [i in.]. Institute of Thermal Technology Silesian University of Technology, Commision of Energy Engineering Polish Academy of Sciences, Centre of Excellence OPTI_Energy. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2004, s. 57-64, bibliogr. 4 poz.

turbina gazowa ; modelowanie ; chłodzenie wewnętrzne

gas turbine ; modelling ; internal cooling ; off design performance

266/398
Nr opisu: 0000009337   
Skojarzona produkcja ciepła i elektryczności z wykorzystaniem biomasy.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, G. Skorek.
-Prz. Elektrot. 2004 R. 80 nr 9, s. 889-893, bibliogr. 14 poz.

biomasa ; zgazowanie biomasy ; układ gazowo-parowy

biomass ; biomass gasification ; gas-steam system

267/398
Nr opisu: 0000007884
Technologie energetyczne.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 496 s., bibliogr.

268/398
Nr opisu: 0000009583
Technologie energetyczne.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: IX Międzynarodowe Forum Energetyków. GRE 2004. [Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Bielsko-Biała, 7-9 czerwca 2004 r.]. T. 1. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2004, s. 105-111, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska nr 295 Elektryka ; z. 53)

technologia energetyczna ; paliwo kopalne ; energia odnawialna ; urządzenie energetyczne ; odnawialne źródła energii

power engineering technologies ; fossil fuel ; renewable energy ; energy device ; renewable energy sources

269/398
Nr opisu: 0000014119   
Wpływ cech konstrukcyjnych młyna pierścieniowo-kulowego na jego wydajność. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Kazimierz Mroczek.
Gliwice, 2004, 112 s., bibliogr. 93 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

270/398
Nr opisu: 0000024111
Badania i optymalizacja geometrycznych cech konstrukcyjnych wirników promieniowych z wolnym wylotem czynnika.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, E. Prysok.
W: Wentylatory przemysłowe. VI Konferencja naukowa, Zakopane, 1-3 października 2003 r.. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2003, s. 13-24, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 13 1506-9702)

wirnik promieniowy ; optymalizacja geometryczna

radial impeller ; geometrical optimization

271/398
Nr opisu: 0000013824   
Badania wpływu geometrii obudów spiralnych na sprawności wentylatorów promieniowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jarosław Dziuba.
Gliwice, 2003, 161 s., bibliogr. 34 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

kolektor spiralny ; wentylator promieniowy ; wirnik wentylatora promieniowego ; transport gazu ; przepływ ; kinematyka

spiral collector ; centrifugal fan ; centrifugal fan rotor ; gas transportation ; flow ; kinematics

272/398
Nr opisu: 0000083866
Coupled analysis of cooled gas turbine blades.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Włodzimierz Wróblewski, Grzegorz Nowak, Daniel Węcel.
W: Power for land sea and air. Proceedings of ASME Turbo Expo 2003, Atlanta, Georgia, USA, June 16-19, 2003. Vol. 5. New York : American Society of Mechanical Engineers, 2003, GT2003-38657, s. 551-558, bibliogr. 24 poz.

turbina gazowa ; łopatka

gas turbine ; blade

273/398
Nr opisu: 0000015753
Investigations concerning the effectiveness of producing electric energy in instalations with gas turbines.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz.
W: Explo-Diesel and Gas-Turbine'03. Keeping diesel engines and gas turbines in movement with regard to environmental protection. 3rd International scientific-technical conference, Gdańsk - Międzyzdroje - Lund, May 5-9, 2003. [B.m.] : [b.w.], 2003, s. 133-143

274/398
Nr opisu: 0000006894
Modelowanie linii ekspansji w turbinie gazowej z uwzględnieniem chłodzenia układów łopatkowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, W. Kosman.
W: Aktualne problemy energetyki cieplnej. Seminarium poświęcone 80-tej rocznicy urodzin profesora Jana Szarguta, Gliwice, październik 2003. Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 2003, s. 15-25, bibliogr. 6 poz.

turbina gazowa ; układ łopatkowy ; chłodzenie wewnętrzne

gas turbine ; blade system ; internal cooling

275/398
Nr opisu: 0000006353
Modelowanie wpływu parametrów chłodzenia na sprawność i moc turbiny gazowej.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, W. Kosman.
W: Dostosowanie energetyki do standardów europejskich w zakresie techniki i ekologii. IV Konferencja naukowa, Szczyrk 22-23 maja 2003 r.. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, SIMP Katowice. Sekcja Energetyczna, Energomontaż-Południe S.A.. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2003, s. 21-30, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 12 1506-9702)

turbina gazowa ; chłodzenie spalin ; sprawność turbiny ; moc turbiny ; symulacja pracy turbiny ; model numeryczny

steam turbine ; flue gas cooling ; turbine efficiency ; turbine power ; turbine simulation ; numerical model

276/398
Nr opisu: 0000005704
Modernizacja elektrociepłowni przy dużym zużyciu elementów kotłów i turbin parowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, W. Kosman.
W: Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej. Seminarium, Gliwice, wrzesień 2003. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2003, s. 51-69, bibliogr. 9 poz.

elektrociepłownia ; modernizacja ; turbina gazowa

heat power plant ; modernization ; gas turbine

277/398
Nr opisu: 0000006352
Nowe rozwiązania konstrukcyjne i metody diagnostyki turbin parowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, Henryk** Łukowicz, Krzysztof Nawrat.
W: Dostosowanie energetyki do standardów europejskich w zakresie techniki i ekologii. IV Konferencja naukowa, Szczyrk 22-23 maja 2003 r.. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, SIMP Katowice. Sekcja Energetyczna, Energomontaż-Południe S.A.. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2003, s. 5-20, bibliogr. 23 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 12 1506-9702)

turbina parowa ; konstrukcja turbiny ; eksploatacja ; obieg cieplny ; diagnostyka cieplno-przepływowa ; wytrzymałość ; turbina nadkrytyczna ; sterowanie procesami

steam turbine ; turbine design ; thermal cycle ; thermal and magnetic properties ; strength ; supercritical turbine ; process control

278/398
Nr opisu: 0000006572   
Nowe technologie energetyczne. Zakres badań.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 2003 z. 139, s. 193-205, bibliogr. 33 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. PŚl., Inż. Środ. z. 48

technologia energetyczna ; energetyka

energy technology ; power engineering

279/398
Nr opisu: 0000006438
Numerical prediction of losses in the low pressure last stage blade.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas.
W: Selected papers from the International Conference on Turbines of Large Output devoted to 100th Anniversary of Prof. Robert Szewalski Birthday, Gdańsk, September 22-24, 2003. Gdańsk : Institute of Fluid-Flow Machinery. Polish Academy of Sciences, 2003, s. 119-66, bibliogr. 19 poz. (Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery ; no. 113 0079-3205)

turbina parowa ; modelowanie przepływu ; metody numeryczne ; para mokra ; straty

steam turbine ; flow modelling ; numerical methods ; wet steam ; losses

280/398
Nr opisu: 0000005710
Ogniwa paliwowe w układach energetycznych małej mocy.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej. Seminarium, Gliwice, wrzesień 2003. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2003, s. 175-189, bibliogr. 9 poz.

układ energetyczny małej mocy ; ogniwo paliwowe

small-scale energy system ; fuel cell

281/398
Nr opisu: 0000006436
Steam turbines for supercritical power plants - design and operation problems.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman.
W: Selected papers from the International Conference on Turbines of Large Output devoted to 100th Anniversary of Prof. Robert Szewalski Birthday, Gdańsk, September 22-24, 2003. Gdańsk : Institute of Fluid-Flow Machinery. Polish Academy of Sciences, 2003, s. 5-24, bibliogr. 26 poz. (Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery ; no. 113 0079-3205)

turbina parowa ; nadkrytyczne parametry pary

steam turbine ; supercritical steam parameters

282/398
Nr opisu: 0000000927
A method for calculation of characteristics of one-stage and two-stage axial-flow turbines.
[Aut.]: S. Antas, Tadeusz Chmielniak, J. Kujda.
-Trans. Inst. Fluid-Flow Mach. 2002 no. 111, s. 17-36, bibliogr. 23 poz.

283/398
Nr opisu: 0000009415
Analiza możliwości zwiększenia sprawności elektrociepłowni z turbinami ciepłowniczymi poprzez modernizację obiegu cieplnego.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, Henryk** Łukowicz, Maciej* Roskosz.
W: Energetyka 2002. Konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 6-8 listopada 2002. Wrocław : Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów. Politechnika Wrocławska, 2002, s. 141-148, bibliogr. 3 poz.

284/398
Nr opisu: 0000000929
Application of CFD methods for performance and design improvements of turbomachinery.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Trans. Inst. Fluid-Flow Mach. 2002 no. 110, s. 69-80, bibliogr. 21 poz.

285/398
Nr opisu: 0000003390
Dobór członu gazowego do istniejącego układu parowego z turbinami ciepłowniczymi. Cz. 1: Ocena wyjściowego stanu technicznego turbin.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, W. Kosman.
W: Energetyka gazowa. II Konferencja naukowo-techniczna 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 23-26 kwietnia 2002 r.. T. 1. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 65-84, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 9 1506-9702)

286/398
Nr opisu: 0000003389
Dobór członu gazowego do istniejącego układu parowego z turbinami ciepłowniczymi. Cz.2: Porównanie wybranych wariantów modernizacji.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, W. Kosman.
W: Energetyka gazowa. II Konferencja naukowo-techniczna 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 23-26 kwietnia 2002 r.. T. 1. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 85-102, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 9 1506-9702)

287/398
Nr opisu: 0000004742
Facility for measurements of the unsteady flow fields in the axial flow low speed compressor stage.
[Aut.]: Andrzej** Witkowski, Tadeusz Chmielniak, Michał** Strozik, Mirosław Majkut.
W: The First UCF - SUT [University of Central Florida - Silesian University of Technology] Seminar, Niedzica Castle, Poland, June, 7-9, 2002. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 53-54, bibliogr. 4 poz.

288/398
Nr opisu: 0000003514
Facility for turbulence and unsteadiness measurements in a axial flow low speed compressor stage by means of periodic multisampling with triple splite fiber probes and 3-D laser Doppler anemometer.
[Aut.]: Andrzej** Witkowski, Tadeusz Chmielniak, Michał** Strozik, Mirosław Majkut.
W: The First UCF - SUT [University of Central Florida - Silesian University of Technology] Seminar, Niedzica Castle, Poland, June 7-9, 2002. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], [2002], dysk optyczny (CD-ROM) 37 slajdów

289/398
Nr opisu: 0000003388
Metody doboru optymalnych parametrów instalacji turbin gazowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz.
W: Energetyka gazowa. II Konferencja naukowo-techniczna 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 23-26 kwietnia 2002 r.. T. 1. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 103-116, bibliogr. 14 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 9 1506-9702)

290/398
Nr opisu: 0000007756
Modelowanie stref kondensacji w części niskoprężnej turbiny parowej.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Włodzimierz Wróblewski, Henryk** Łukowicz.
W: Maszyny i urządzenia we współczesnych technologiach energetycznych. Zimowe seminarium z okazji: 30-lecia Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych oraz 35-lecia pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej prof. Tadeusza Chmielniaka, Ustroń, 28.02-01.03.2002 r.. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 93-104, bibliogr. 36 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 8 1506-9702)

291/398
Nr opisu: 0000000453
Ocena efektów eksploatacyjnych, ekologicznych i ekonomicznych rekonstrukcji bloku nr 1 w Elektrowni Siersza.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman.
-Energetyka 2002 nr 10/11, s. 764-771, bibliogr. 10 poz.

292/398
Nr opisu: 0000007513
Optymalizacja wybranych parametrów elektrowni gazowo-parowej.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 207-218, bibliogr. 12 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

293/398
Nr opisu: 0000007515
Sprzężona analiza procesu chłodzenia łopatek turbin.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Andrzej Rusin, Włodzimierz Wróblewski, Grzegorz Nowak, Daniel Węcel.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 227-234, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

294/398
Nr opisu: 0000007787
Stanowisko do badań turbulencji przepływu nieustalonego w osiowym, niskoobrotowym stopniu sprężającym.
[Aut.]: Andrzej** Witkowski, Tadeusz Chmielniak, Michał** Strozik, Mirosław Majkut, J. Żukowski.
W: Maszyny i urządzenia we współczesnych technologiach energetycznych. Zimowe seminarium z okazji: 30-lecia Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych oraz 35-lecia pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej prof. Tadeusza Chmielniaka, Ustroń, 28.02-01.03.2002 r.. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 277-286, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 8 1506-9702)

295/398
Nr opisu: 0000003391
Układy gazowo-parowe zintegrowane ze zgazowaniem węgla. Przegląd zagadnień.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Energetyka gazowa. II Konferencja naukowo-techniczna 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 23-26 kwietnia 2002 r.. T. 1. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 45-63, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 9 1506-9702)

296/398
Nr opisu: 0000007755
Wpływ wybranych parametrów na efektywność wytwarzania energii elektrycznej w prostej instalacji turbiny gazowej.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz.
W: Maszyny i urządzenia we współczesnych technologiach energetycznych. Zimowe seminarium z okazji: 30-lecia Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych oraz 35-lecia pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej prof. Tadeusza Chmielniaka, Ustroń, 28.02-01.03.2002 r.. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 81-92, bibliogr. 12 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 8 1506-9702)

297/398
Nr opisu: 0000007767
Wspomaganie nadzoru nad pracą układu chłodzenia turbin bloków ciepłowniczych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Włodzimierz Wróblewski, Henryk** Łukowicz, L. Wiśniowski, A. Szerszeń.
W: Maszyny i urządzenia we współczesnych technologiach energetycznych. Zimowe seminarium z okazji: 30-lecia Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych oraz 35-lecia pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej prof. Tadeusza Chmielniaka, Ustroń, 28.02-01.03.2002 r.. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 105-114, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 8 1506-9702)

298/398
Nr opisu: 0000007514
Zastosowanie algorytmów neuronowych do określania charakterystyk układów gazowo-parowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz, Leszek Remiorz.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 1. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 219-226, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 2)

299/398
Nr opisu: 0000024202
Analiza wskaźników techniczno-ekonomicznych małej elektrociepłowni opalanej gazem.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Tadeusz Chmielniak.
W: Dostosowanie energetyki do standardów europejskich w zakresie techniki i ekologii. III Konferencja naukowa, Szczyrk, 24-25 maja 2001 r.. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, SIMP Katowice. Sekcja Energetyczna. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2001, s. 71-82, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 6 1506-9702)

300/398
Nr opisu: 0000007064
Change of surge margin of a turboshaft engine compressor in manufacturing conditions.
[Aut.]: S. Antas, Tadeusz Chmielniak.
-Int. J. Turbo Jet-Engines 2001 vol. 18 iss. 2, s. 105-115. Impact Factor 0.128

301/398
Nr opisu: 0000007495
Chłodzenie układów łopatkowych turbin gazowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Andrzej Rusin, Włodzimierz Wróblewski, Henryk** Łukowicz, Grzegorz Nowak.
W: XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy połączone z jubileuszem XXX-lecia Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice - Szczyrk, 3-6 września 2001. T. 1. Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej, Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], [2001], s. 79-86, bibliogr. 6 poz.

302/398
Nr opisu: 0000002092
Kierunki rozwoju energetyki węglowej.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Karbo 2001 R. 46 nr 6, s. 190-198, bibliogr. 21 poz.

303/398
Nr opisu: 0000001734
Methods of determining the admissible price of fuels for combined head and power generating plants fired with natural gas.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Tadeusz Chmielniak.
-Arch. Energ. 2001 t. 30 nr 3/4, s. 27-41, bibliogr. 8 poz.

304/398
Nr opisu: 0000001875
Modelowanie optymalnych układów parowo-gazowych z wykorzystaniem algorytmów neuronowych.
[Aut.]: Janusz Kotowicz, Tadeusz Chmielniak, Leszek Remiorz.
-Gosp. Paliw. 2001 R. 49 nr 10, s. 13-17, bibliogr. 4 poz.

305/398
Nr opisu: 0000009621
Modelowanie przepływów turbulentnych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, S. Drobniak.
W: Modelowanie w mechanice. XL Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 19-23.02.2001. [T. 1]. Red. Ewa Opoka. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2001, s. 53-58, bibliogr. 20 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika Śląska] nr 15)

306/398
Nr opisu: 0000065884
Modelowanie przepływów turbulentnych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, S. Drobniak.
W: Modelowanie w mechanice. XL Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], Wisła, 19-23.02.2001. Streszczenia referatów. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej. Politechnika Śląska w Gliwicach. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2001, s. 49-50, bibliogr. 11 poz.
Tekst w j. ang. s. 51

307/398
Nr opisu: 0000009623
Określenie efektywności turbozespołów po zmianie warunków pracy układu chłodzenia.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Włodzimierz Wróblewski.
W: Modelowanie w mechanice. XL Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 19-23.02.2001. [T. 1]. Red. Ewa Opoka. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2001, s. 59-64, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika Śląska] nr 15)

308/398
Nr opisu: 0000065885
Określenie efektywności turbozespołów po zmianie warunków pracy układu chłodzenia.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Włodzimierz Wróblewski.
W: Modelowanie w mechanice. XL Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], Wisła, 19-23.02.2001. Streszczenia referatów. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej. Politechnika Śląska w Gliwicach. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2001, s. 53
Tekst w j. ang. s. 54

309/398
Nr opisu: 0000007038   
Parametric analysis of a dual fuel parallel coupled combined cycle.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz, Jacek* Łyczko.
-Energy 2001 vol. 26 iss. 12, s. 1063-1074. Impact Factor 0.553

310/398
Nr opisu: 0000024112
Sposoby ograniczenia emisji CO2 z procesów energetycznego przetwórstwa paliw kopalnych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, T. Chmielniak.
W: Dostosowanie energetyki do standardów europejskich w zakresie techniki i ekologii. III Konferencja naukowa, Szczyrk, 24-25 maja 2001 r.. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, SIMP Katowice. Sekcja Energetyczna. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2001, s. 25-38, bibliogr. 41 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 6 1506-9702)

311/398
Nr opisu: 0000022071
Wpływ wybranych parametrów na efektywność elektrociepłowni z turbiną gazową.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz.
W: Problemy badawcze energetyki cieplnej. V Konferencja PBEC, Warszawa 2001. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2001, s. 41-52, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Mechanika ; z. 190)

312/398
Nr opisu: 0000004637
Zadania brzegowe chłodzenia układów łopatkowych turbin gazowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Andrzej Rusin, Henryk** Łukowicz, Włodzimierz Wróblewski.
W: Modelowanie w mechanice. XL Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], Wisła, 19-23.02.2001. Streszczenia referatów. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej. Politechnika Śląska w Gliwicach. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2001, s. 55
Tekst w j. ang. s. 56

313/398
Nr opisu: 0000002630
Analiza złożonych układów turbin gazowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, S. Pająk.
W: Energetyka gazowa. I Konferencja naukowo-techniczna'2000, Szczyrk, Orle Gniazdo, 17-20 października 2000 r.. T. 1. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2000, s. 63-77, bibliogr. 1 poz.

314/398
Nr opisu: 0000009439
Kierunki rozwoju energetyki konwencjonalnej.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Energetyka 2000. Konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 8-10 listopada 2000. T. 1. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 5-22, bibliogr. 22 poz. (Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej ; nr 56 Seria: Konferencje ; nr 10 0324-9395)

315/398
Nr opisu: 0000005456
Małe elektrociepłownie gazowe i gazowo-parowe.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Inf. INSTAL 2000 nr 1, s. 14-16, bibliogr. 4 poz.

316/398
Nr opisu: 0000004126   
Method of calculation of new cyclone-type separator with swirling baffle and bottom take off of clean gas. Pt 1.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Andrzej** Bryczkowski.
-Chem. Eng. Process. 2000 vol. 39 iss. 5, s. 441-448. Impact Factor 0.388

317/398
Nr opisu: 0000036762
Utylizacja energetyczna odpadów z procesu wzbogacania węgla z zastosowaniem nowoczesnych technik fluidalnych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz, Zbigniew** Rataj, Andrzej** Walewski, Wacław Wojnar.
W: Materiały konferencji naukowej pt. Bezodpadowe technologie w kompleksie górniczo-energetycznym. Zbiór referatów z realizacji projektu celowego nr 2160/C. T12-9/98 pt. Kompleksowe zagospodarowanie odpadów w KWK "Janina", Gliwice-Libiąż, 31 stycznia 2000 r.. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 39-60

318/398
Nr opisu: 0000002631
Wpływ wybranych parametrów na efektywność ekonomiczną elektrociepłowni z silnikiem spalinowym lub turbiną gazową.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz, A. Lipko.
W: Energetyka gazowa. I Konferencja naukowo-techniczna'2000, Szczyrk, Orle Gniazdo, 17-20 października 2000 r.. T. 1. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2000, s. 43-62, bibliogr. 11 poz.

319/398
Nr opisu: 0000009989
Współczesne tendencje deterministycznego opisu turbulencji - metoda LES.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, S. Drobniak.
W: Nowe kierunki rozwoju mechaniki. III Konferencja PTMTS, [Wisła], 27-29.10.2000. Red. E. Opoka. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000, s. 17-26, bibliogr. 29 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; Politechnika Śląska nr 14)

320/398
Nr opisu: 0000017726
Zastosowanie metody entropowej w diagnostyce termicznej siłowni parowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz.
W: VII Forum Energetyków "Pod Szyndzielnią". GRE 2000, [Bielsko-Biała], 2000. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2000, s. 39-52, bibliogr. 2 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska nr 255 Elektryka ; z. 49)

321/398
Nr opisu: 0000007531
Badania parametryczne dwupaliwowych układów gazowo-parowych sprzężonych równolegle.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Jacek* Łyczko.
W: Materiały konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Zakopane, 6-11 września 1999. T. 1. Kraków : [Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Politechnika Krakowska], 1999, s. 183-192, bibliogr. 4 poz.

322/398
Nr opisu: 0000012172   
Generacja optymalnych układów gazowo-parowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Leszek Remiorz.
Gliwice, 1999, 145 s., bibliogr.60 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

323/398
Nr opisu: 0000014439   
Modelowanie i optymalizacja dwupaliwowych sprzężonych równolegle układów parowo-gazowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jacek* Łyczko.
Gliwice, 1999, 122, 45 s., bibliogr. 54 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

324/398
Nr opisu: 0000003153   
Turbina gazowa - ważny silnik energetyczny.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1999 z. 131, s. 53-64, bibliogr. 8 poz.

325/398
Nr opisu: 0000024027
Układy dwupaliwowe jako ważny potencjał modernizacyjny.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Dostosowanie energetyki do standardów europejskich w zakresie techniki i ekologii. II Konferencja naukowa, Bielsko-Biała, 27-28 maja 1999 r.. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, SIMP Katowice. Sekcja Energetyczna. Gliwice : [b.w.], 1999, s. 31-40, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 3 1506-9702)

326/398
Nr opisu: 0000007530
Wielowarstwowy obiektowy system analizy układów parowo-gazowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz, Leszek Remiorz.
W: Materiały konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Zakopane, 6-11 września 1999. T. 1. Kraków : [Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Politechnika Krakowska], 1999, s. 171-182, bibliogr. 8 poz.

327/398
Nr opisu: 0000074759
Modernisation of the heating plant turbines.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman.
W: Contemporary problems of thermal engineering. International seminar devoted to professor Jan Szargut's 50-th anniversary of scientific activity = Współczesne problemy energetyki cieplnej. Międzynarodowe seminarium poświęcone 50-leciu pracy naukowej profesora Jana Szarguta, Gliwice-Ustroń 2-4 września 1998. Eds: Zbigniew Rudnicki, Janusz Skorek, Andrzej Ziębik. Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej, Polska Akademia Nauk. Komitet Problemów Energetyki, Komitet Termodynamiki i Spalania. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 1998, s. 49-61, bibliogr. 7 poz.

328/398
Nr opisu: 0000024541
Modular algorithm for the flow analysis in heat turbines.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Włodzimierz Wróblewski.
-Pr. Inst. Masz. Przepł. 1998 z. 104, s. 19-29, bibliogr. 11 poz.

329/398
Nr opisu: 0000038196   
Numeryczne badanie przepływów gazów rzeczywistych przy użyciu schematów typu "upwind". Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Sławomir Dykas.
Gliwice, 1998, 101 k., bibliogr. 46 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

330/398
Nr opisu: 0000025248
Turbiny cieplne. Podstawy teoretyczne.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 427 s.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2116 0434-0825)

331/398
Nr opisu: 0000026488   
A time-marching methods for calculation of the water vapor flows.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas.
-Mech. Teor. Stosow. 1997 vol. 35 no. 2, s. 329-346, bibliogr. 16 poz.

332/398
Nr opisu: 0000026870
Analysis of combined gas-steam cycles with supplementary firing.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz.
-Arch. Energ. 1997 t. 26 nr 3/4, s. 71-83, bibliogr. 4 poz.

333/398
Nr opisu: 0000026933
Calculations of water vapour flow with condensation.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas.
-Arch. Thermodyn. 1997 vol. 18 no. 1/2, s. 99-114, bibliogr. 13 poz.

334/398
Nr opisu: 0000026489   
Godunov-type schemes in the transonic flow calculations.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Włodzimierz Wróblewski.
-Mech. Teor. Stosow. 1997 vol. 35 no. 2, s. 305-327, bibliogr. 19 poz.

335/398
Nr opisu: 0000026698   
Identification of the rotor blade wake and 3D turbulence structure in axial flow low speed compressor stage.
[Aut.]: Andrzej** Witkowski, Tadeusz Chmielniak, Michał** Strozik.
-Mech. Teor. Stosow. 1997 vol. 35 no. 4, s. 829-848, bibliogr. 12 poz.

336/398
Nr opisu: 0000026693
Macierze współczynników wrażliwości dla układów siłowni parowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Arch. Energ. 1997 t. 26 nr 1/2, s. 43-50, bibliogr. 2 poz.

337/398
Nr opisu: 0000026974
Maszyny przepływowe.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997, 236 s., bibliogr. 37 poz.

338/398
Nr opisu: 0000026660
Metoda kontroli pracy układu chłodzenia.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas, W. Wilczewski.
-Energetyka 1997 R. 51 nr 12, s. 64-68, bibliogr. 3 poz.

339/398
Nr opisu: 0000026658
Ocena efektywności termodynamicznej modernizacji turbin parowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, W. Wilczewski.
-Energetyka 1997 R. 51 nr 12, s. 95-99, bibliogr. 2 poz.

340/398
Nr opisu: 0000026940
Power optimization of an engine working in a closed Brayton cycle.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, T. Chmielniak.
-Arch. Thermodyn. 1997 vol. 18 no. 3/4, s. 81-94, bibliogr. 14 poz.

341/398
Nr opisu: 0000026656
Współpraca Elektrowni Jaworzno III SA z Instytutem Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, Marek Pronobis.
-Energetyka 1997 R. 51 nr 12, s. 117-119

342/398
Nr opisu: 0000042033   
Celowość stosowania nadkrytycznych parametrów pary w blokach Elektrowni Opole.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Zbigniew** Rataj, Andrzej** Walewski.
W: Rozwój maszyn i urządzeń energetycznych. Konferencja naukowo-techniczna. Jubileuszowy zjazd'96, [Szczyrk, 5-7 listopada 1996]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, s. 137-150, bibliogr. 22 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1350 Energetyka ; z. 127 [a])

343/398
Nr opisu: 0000042036   
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zarys historii, kierunki badań.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Rozwój maszyn i urządzeń energetycznych. Konferencja naukowo-techniczna. Jubileuszowy zjazd'96, [Szczyrk, 5-7 listopada 1996]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, s. 13-24 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1350 Energetyka ; z. 127 [a])

344/398
Nr opisu: 0000042062   
Kierunki badań w zakresie teorii i konstrukcji cieplnych maszyn przepływowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Rozwój maszyn i urządzeń energetycznych. Konferencja naukowo-techniczna. Jubileuszowy zjazd'96, [Szczyrk, 5-7 listopada 1996]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, s. 79-102, bibliogr. 57 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1350 Energetyka ; z. 127 [a])

345/398
Nr opisu: 0000034983
Lokalny rynek energii jako wspomaganie restrukturyzacji Śląska.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Tadeusz** Glinka, Gerard** Kosman, Edward** Kostowski, Jan** Popczyk, Stefan** Postrzednik, Włodzimierz** Sikora, Jan** Składzień, Jerzy** Tomeczek, Wilibald** Winkler, Andrzej** Ziębik.
-Energetyka 1996 R. 50 nr 7, s. 407-415

346/398
Nr opisu: 0000075560
Maszyny przepływowe. Kierunki badań.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: XVI Zjazd Termodynamików, Kołobrzeg - Koszalin, 1996. Materiały konferencyjne. T. 3. Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Koszalińska. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1996, s. 73-99, bibliogr. 75 poz.

347/398
Nr opisu: 0000035967   
Modelowanie układów gazowo-parowych. Przegląd zagadnień i wyników obliczeń.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz.
W: Rozwój maszyn i urządzeń energetycznych. Konferencja naukowo-techniczna. Jubileuszowy zjazd'96, [Szczyrk, 5-7 listopada 1996]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, s. 119-135, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1350 Energetyka ; z. 127 [a])

348/398
Nr opisu: 0000035954
Numeryczne modelowanie ekspansji pary mokrej.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Włodzimierz Wróblewski, Sławomir Dykas.
W: Piąta ogólnopolska konferencja przeglądowa projektów finansowanych przez KBN dla obszaru tematycznego: Wirnikowe maszyny przepływowe - przepływ, przetwarzanie energii, Łódź, 19 kwietnia 1996. Politechnika Łódzka. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 1996, s. 43-52, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; z. 749 Cieplne Maszyny Przepływowe ; nr 110)

349/398
Nr opisu: 0000086461
Optymalizacja mocy silnika pracującego obiegu Bryona.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, T. Chmielniak.
W: XVI Zjazd Termodynamików, Kołobrzeg - Koszalin 1996. Materiały konferencyjne. T. 1. Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Koszalińska. Kołobrzeg : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1996, s. 197-208

350/398
Nr opisu: 0000042063   
Wpływ ciśnienia w skraplaczu na pracę ostatniego stopnia części niskoprężnej turbiny.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz.
W: Rozwój maszyn i urządzeń energetycznych. Konferencja naukowo-techniczna. Jubileuszowy zjazd'96, [Szczyrk, 5-7 listopada 1996]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, s. 103-118, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1350 Energetyka ; z. 127 [a])

351/398
Nr opisu: 0000033126   
Badania przepływów w stanach różnego obciążenia układów łopatkowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1995 z. 126, s. 107-131, bibliogr. 7 poz., 9 tabl.

352/398
Nr opisu: 0000033131   
Kierunki badań w zakresie teorii i konstrukcji cieplnych maszyn przepływowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1995 z. 126, s. 9-32, bibliogr. 52 poz.

353/398
Nr opisu: 0000037662   
Nowe technologie energetyczne. Stan aktualny i przewidywane kierunki rozwoju.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Aktualne problemy energetyki polskiej w aspekcie ochrony środowiska. Sesja naukowa '95. Jubileuszowy Zjazd Wychowanków Wydziału Mechanicznego Energetycznego, [Gliwice, 19-20.05.1995]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, s. 105-129, bibliogr. 21 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1280 Energetyka ; z. 125)

354/398
Nr opisu: 0000033183
Stan rozwoju i znaczenie nowych technologii energetycznych dla modernizacji, rekonstrukcji oraz budowy instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Energetyka 1995 R. 49 nr 11, s. 485-491, bibliogr. 11 poz.

355/398
Nr opisu: 0000033125   
Wpływ cech geometrycznych bieżni miażdżącej na wydajność młyna pierścieniowo-kulowego - wyniki badań eksperymentalnych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Józef** Czepiel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1995 z. 126, s. 133-147, bibliogr. 6 poz.

356/398
Nr opisu: 0000046964
Czyste technologie węglowe produkcji energii elektrycznej i ciepła.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz.
W: Katalog V Międzynarodowych Targów Ekologicznych. INTER-ECO'94, Katowice, 20-23 kwiecień 1994. Katowice : Centrum Informacji Techniczno-Handlowej i Usług Poligraficznych "INFOGRAF", 1994, s. 108

357/398
Nr opisu: 0000043308
Lutnia wirowa z wentylatorem w wentylacji kombinowanej.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, W. Frydel.
-Prz. Gór. 1994 t. 50 nr 4, s. 29-31, bibliogr. 2 poz.

358/398
Nr opisu: 0000047526   
Nowe technologie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła dla modernizacji, rekonstrukcji i budowy nowych źródeł.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, J. Thamm.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. VII Konferencja Kotłowa, Szczyrk, 7-10 listopada 1994 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 93-115, bibliogr. 13 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1260 Energetyka ; z. 120)

359/398
Nr opisu: 0000044179
Podstawy teorii profilów i palisad łopatkowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989, 426 s.
(Maszyny Przepływowe ; Polska Akademia Nauk. Instytut Maszyn Przepływowych t. 4 0860-3324)

360/398
Nr opisu: 0000044214
Racjonalizacja użytkowania energii w zakładach przemysłowych. Poradnik audytora energetycznego.
[Aut.]: Jan Szargut, Andrzej** Ziębik, Joachim** Kozioł, Roman** Janiczek, Kazimierz** Kurpisz, Tadeusz Chmielniak, Ryszard* Wilk.
Warszawa : Fundacja Poszanowania Energii, 1994, 395 s. 1 tabl., bibliogr.

361/398
Nr opisu: 0000043889
Stand for investigations of three-dimensional, turbulent flow in axial compressing stage.
[Aut.]: Andrzej** Witkowski, Tadeusz Chmielniak, M. Mirski, Michał** Strozik.
-Arch. Bud. Masz. 1994 t. 41 z. 3/4, s. 235-254, bibliogr. 18 poz.

362/398
Nr opisu: 0000043476
Układ parowo-gazowy zintegrowany z częściowym zgazowaniem węgla.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz, Jarosław* Zachariasz, M. Ściążko.
-Gosp. Paliw. 1994 R. 42 nr 10, s. 7-10, 15

363/398
Nr opisu: 0000047319
Zagadnienia modernizacji turbin i wentylatorów energetycznych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Wojciech Kosman, Joachim** Otte, Andrzej Rusin.
W: Gospodarka remontowa energetyki. GRE'94. IV Konferencja, Bielsko-Biała. Opole : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1994, s. 43-57, bibliogr. 14 poz. (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu ; nr 199 Elektryka ; z. 38 0209-0805)

364/398
Nr opisu: 0000085940
Badania odpylaczy wirowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Joachim** Otte, W. Frydel.
W: Przepływowe maszyny wirnikowe. Zbiór prac VII konferencji naukowo-technicznej, Rzeszów 1993. T. 2. Pod red. K. Oczosia, J. Sieniawskiego. Rzeszów : Wydaw. Uczelniane Politechniki Rzeszowskiej, 1993, s. 105-110

365/398
Nr opisu: 0000046098
Instalacja tunelu parowego do badań silnie obciążonych palisad łopatkowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Teodor** Werbowski, Ernest** Gielata.
W: Przepływowe maszyny wirnikowe. Zbiór prac VII konferencji naukowo-technicznej, Rzeszów 1993. T. 2. Pod red. K. Oczosia, J. Sieniawskiego. Rzeszów : Wydaw. Uczelniane Politechniki Rzeszowskiej, 1993, s. 119-122

366/398
Nr opisu: 0000047349
Parametryczna optymalizacja stopni turbinowych w ujęciu jednowymiarowym.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz.
W: Zagadnienia maszyn przepływowych. Gdańsk : Wydaw. Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, 1993, s. 147-161, bibliogr. 8 poz.

367/398
Nr opisu: 0000046754
Prediction of real gas effects via generalized compressibility potentials.
[Aut.]: J. Górski, Tadeusz Chmielniak.
W: Energy systems and ecology. ENSEC'93. Proceedings of the international conference, Cracow, Poland, July 5-9, 1993. Vol. 1. Ed. by J. Szargut, Z. Kolenda, G. Tsatsaronis, A. Ziębik. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 191-198, bibliogr. 20 poz.

368/398
Nr opisu: 0000045559   
Patent. Polska, nr 161 799. Sposób i układ elektryczny do wykrywania nieszczelności rur powierzchni grzewczych kotłów parowych, zwłaszcza mających tendencje do okresowego występowania dominujących składowych widma tła akustycznego w zakresie częstotliwości poniżej 300 Hz. Int. Cl. G01M 3/24, G01R 23/165.
Politechnika Śląska, Elektrownia "RYBNIK", Polska
Twórcy: Marek** Kurowicz, Henryk** Szepe, T. Sopicki, Jerzy** Antoniak, Tadeusz Chmielniak, M. Kopeć.
Zgłosz. nr 283 133 z 29.12.1989. Opubl. 30.07.1993, 4 s., 1 tabl.

369/398
Nr opisu: 0000046837
Stanowisko do badan trójwymiarowego nieustalonego przepływu w osiowym stopniu sprężającym.
[Aut.]: Andrzej** Witkowski, Tadeusz Chmielniak, Michał** Strozik, M. Mirski.
W: Przepływowe maszyny wirnikowe. Zbiór prac VII konferencji naukowo-technicznej, Rzeszów 1993. T. 2. Pod red. K. Oczosia, J. Sieniawskiego. Rzeszów : Wydaw. Uczelniane Politechniki Rzeszowskiej, 1993, s. 59-67, bibliogr. 8 poz.

370/398
Nr opisu: 0000046849
Systemy monitorowania parametrów cieplnych i mechanicznych urządzeń cieplnych siłowni.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, Piotr** Ostrowski.
W: Aktualne problemy w elektroenergetyce. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Kozubnik, 16-17 września 1993. T. 1: Kontrola. Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Gliwice : [b.w.], 1993, s. 103-112

371/398
Nr opisu: 0000046140
Turbiny cieplne. Podstawy teoretyczne.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1993, 427 s.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1737 0434-0825)

372/398
Nr opisu: 0000086494   
Wentylatory - rozwoj badań i konstrukcji.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Joachim** Otte.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1993 z. 118, s. 345-370

373/398
Nr opisu: 0000052375
Analiza termodynamiczna układu typu kombi zintegrowanego z odgazowaniem węgla.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, H. Zieliński, M. Ściążko, G. Kaczmarzyk.
-Karbo 1992 R. 37 nr 1, s. 17-21, bibliogr. 1 poz.

374/398
Nr opisu: 0000056273
Badanie nowych struktur wysokosprawnych czystych technologii przetwórstwa węgla w energię elektryczną i ciepło.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz.
W: Gospodarka remontowa energetyki. GRE'92. III Konferencja, Bielsko-Biała. Opole : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1992, s. 94 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu ; nr 180 Elektryka ; z. 34 0209-0805)

375/398
Nr opisu: 0000052641
Instalacja badawcza urządzeń odpylających.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Joachim** Otte, W. Frydel, L. Roj.
-Masz. Gór. 1992 R. 10 nr 3, s. 50-55

376/398
Nr opisu: 0000052556
Numeryczna analiza transonicznego opływu profilów strugą o zmiennej grubości.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Andrzej** Misiewicz, Włodzimierz Wróblewski.
-Pr. Inst. Masz. Przepł. 1992 z. 93, s. 15-25, bibliogr. 11 poz.

377/398
Nr opisu: 0000053092
Przedsięwzięcia technologiczne służące doskonaleniu procesów i urządzeń cieplnych siłowni parowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
W: Gospodarka remontowa energetyki. GRE'92. III Konferencja, Bielsko-Biała. Opole : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1992, s. 15-24, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu ; nr 180 Elektryka ; z. 34 0209-0805)

378/398
Nr opisu: 0000052721
Przykłady oceny trwałości elementów turbin parowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, Andrzej Rusin, R. Galas.
W: Gospodarka remontowa energetyki. GRE'92. III Konferencja, Bielsko-Biała. Opole : Wyższa Szkoła Inżynierska, 1992, s. 93 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu ; nr 180 Elektryka ; z. 34 0209-0805)

379/398
Nr opisu: 0000052947   
Patent. Polska, nr 159 567. Sposób odsiarczania i końcowego odpylania spalin kotłowych oraz urządzenie do odsiarczania i końcowego odpylania spalin kotłowych. Politechnika Śląska. Polska Int. Cl. B01D 53/34, B01D 53/14.
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Spółka z o.o., Polska
Twórcy: Andrzej** Walewski, Tadeusz Chmielniak, S. Janusz, H. Adamczyk, E. Krajewski, A. Maczynski, Wacław Wojnar.
Zgłosz. nr 276 978 z 30.12.1988. Opubl. 31.12.1992, 4 s. 1 tabl.

380/398
Nr opisu: 0000053482
Budowa i eksploatacja kotłów tematem IV Konferencji Kotłowej '90.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Mirosław* Krupa.
-Energetyka 1991 R. 45 nr 5, s. 172-173

381/398
Nr opisu: 0000054745   
Modelowanie przepływu w procesie projektowania wieńców łopatkowych maszyn wirnikowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz, Włodzimierz Wróblewski.
W: Modelowanie w mechanice. XXX Sympozjon. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, s. 51-54, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1112 Mechanika ; z. 103)

382/398
Nr opisu: 0000053367   
Numerical solution of 2-D transonic flow through an axial turbine stage.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Włodzimierz Wróblewski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1991 z. 112, s. 37-51, bibliogr. 13 poz.

383/398
Nr opisu: 0000053556
Racjonalizacja użytkowania węgla w zintegrowanych układach produkcji energii.
[Aut.]: G. Kaczmarczyk, H. Zieliński, M. Ściążko, J. Rychły, Tadeusz Chmielniak.
-Koks 1991 R. 36 nr 1, s. 3-7

384/398
Nr opisu: 0000060314
Obciążenia cieplne turbin parowych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman.
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1990, 345 s.

385/398
Nr opisu: 0000060138
Ocena rozległości strefy oderwania strumienia przy małych obciążeniach stopnia turbinowego.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz.
-Pr. Inst. Masz. Przepł. 1990 z. 92, s. 113-124, bibliogr. 15 poz.

386/398
Nr opisu: 0000060317
Pełzanie elementów turbin cieplnych.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, Andrzej Rusin.
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1990, 255 s.

387/398
Nr opisu: 0000061737   
Patent. Polska, nr 148 237. Sposób wymuszonego chłodzenia turbin parowych dużej mocy zwłaszcza typu akcyjnego z kadłubami dwupowłokowymi. Int. Cl. F01D 35/12.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, Z. Jaromin, W. Kosiak, T. Sopicki.
Zgłosz. nr P 251 865 z 07.02.1985. Opubl. 28.02.1990, 2 s.

388/398
Nr opisu: 0000060234
The influence of selected parameters on the effects of blade cascades mutual interaction in a turbine stage.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Włodzimierz Wróblewski.
W: Interfluid. 1st International Congress on Fluid Handling Systems, Essen, 10-12 September 1990. Abstract Handbook. Frankfurt am Main : DECHEMA, 1990, s. 541

389/398
Nr opisu: 0000061800
The monitoring system of operational efficiency and thermal load in steam turbines based an measuring steam parameters.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, Andrzej Rusin.
W: Interfluid. 1st International Congress on Fluid Handling Systems, Essen, 10-12 September 1990. Abstract Handbook. Frankfurt am Main : DECHEMA, 1990, s. 249-256, bibliogr. 4 poz.

390/398
Nr opisu: 0000059994
Wpływ wybranych parametrów termodynamicznych na sprawność układu parowo-gazowego.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz.
-Koks 1990 R. 35 nr 12, s. 280-284, bibliogr. 4 poz.

391/398
Nr opisu: 0000062084
Influence of the design features on the creep life of turbine elements.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Gerard** Kosman, Andrzej Rusin.
W: Steam turbines of large output. IXth Conference with international participation, Karlove Vary 28-30 November 1989. D. 3. Ceskoslovenska Vedeckotechnicka Spolecnost. Plzen : Dum Techniky, 1989, s. 297-301, bibliogr. 2 poz.

392/398
Nr opisu: 0000062085
Influence of the shape of flow channel limiting surfaces on the radial gradient of degree of reaction.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Henryk** Łukowicz.
W: Steam turbines of large output. IXth Conference with international participation, Karlove Vary 28-30 November 1989. D. 2. Ceskoslovenska Vedeckotechnicka Spolecnost. Plzen : Dum Techniky CSVTS, 1989, s. 185-189, bibliogr. 6 poz.

393/398
Nr opisu: 0000062990
Methodologie der Vorhersage der Erosionsabnutzung bei Schlagern von Ventilatormühlen.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz.
W: IX. Wissenschaftliche Konferenz für Energiewirtschaft, Zittau, 7 bis 9 Juni 1989. Konferenzbeiträge der Session VII. Technische Hochschule Zittau. [Zittau] : [b.w.], 1989, s. 30-34

394/398
Nr opisu: 0000064707
Analiza przepływu cząstek węgla w instalacji z młynem wentylatorowym.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Janusz Kotowicz.
W: Budowa i eksploatacja młynów do przemiału węgla. Materiały II konferencji naukowo-technicznej, Rydzyna, 25-28 września 1988. Fabryka Palenisk Mechanicznych w Mikołowie. Rydzyna : Centrum Postępu Technicznego SIMP, 1988, s. 25-35, bibliogr. 19 poz.

395/398
Nr opisu: 0000064351
Erozja pyłowa w maszynach przepływowych. Przegląd zagadnień.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak.
-Zag. Ekspl. Masz. 1988 vol. 23 z. 4, s. 439-459, bibliogr. 49 poz.

396/398
Nr opisu: 0000064890
Modelowanie nieustalonego przepływu transonicznego przez palisadę profili turbiny osiowej.
[Aut.]: Tadeusz Chmielniak, Andrzej** Misiewicz, Włodzimierz Wróblewski.
W: Modelowanie w mechanice. XXVII Sympozjon, Gliwice - Wisła, kwiecień 1988. Zbiór referatów. Politechnika Śląska, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice. Gliwice : [b.w.], 1988, s. 51-58, bibliogr. 5 poz. (Prace ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice nr 55)

397/398
Nr opisu: 0000043077   
Rozwiązanie zadania transonicznego przepływu przez układy łopatkowe stopnia. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Włodzimierz Wróblewski.
Gliwice, 1988, 132 s., bibliogr. 44 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Energetyczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

398/398
Nr opisu: 0000043079   
Wpływ prędkości kątowej układu mielącego na wydajność młyna pierścieniowo-kulowego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Józef** Czepiel.
Gliwice, 1988, 157 s., bibliogr. 42 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Energetyczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak

stosując format:
Nowe wyszukiwanie