Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BIAŁY MARIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/16
Nr opisu: 0000114672
Analiza numeryczna współpracy fundamentów dwóch zbiorników przeciwpożarowych z uwarstwionym podłożem.
[Aut.]: Mariusz Biały, Rafał Uliniarz.
W: Analizy i do¶wiadczenia w geoinżynierii. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki i Mariana Łupieżowca. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2017, s. 49-58, bibliogr. 8 poz. (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 651). Punktacja MNiSW 20.000

zbiornik przeciwpożarowy ; podłoże gruntowe ; obliczenia numeryczne ; osiadanie fundamentu

fire container ; subsoil ; numerical calculations ; foundation settlement

2/16
Nr opisu: 0000115892   
Analysis of interaction of prefabricated reinforced concrete tunnel with subsoil.
[Aut.]: Mariusz Biały, Szymon Skrzypiec.
-Czas. Tech., ¦ 2015 R. 112 z. 2-¦, s. 21-27, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

żelbetowy tunel prefabrykowany ; współpraca tunelu z podłożem ; współpraca tunelu z zasypk± ; analiza numeryczna

prefabricated tunnel made of reinforced concrete ; interaction between tunnel and subsoil ; interaction between tunnel and backfill ; numerical analysis

3/16
Nr opisu: 0000091606   
Kalibrowanie modelu współdziałania fundamentu chłodni z podłożem.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Mater. Bud. 2014 nr 5, s. 3-4, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

hiperboloidalna chłodnia kominowa ; kalibracja modelu numerycznego ; współdziałanie konstrukcji z podłożem

hyperbolic cooling tower ; calibration of numerical model ; soil-structure interaction

4/16
Nr opisu: 0000071382   
Monitorowanie osiadań fundamentów hiperboidalnej chłodni kominowej.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Prz. Bud. 2012 nr 5, s. 40-43, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

chłodnia kominowa ; osiadanie fundamentu ; monitoring ; badanie gruntu

cooling tower ; foundation settlement ; monitoring ; soil test

5/16
Nr opisu: 0000081306   
Wzmocnienie słabego podłoża nasypu autostrady na terenie zalewowym.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Czas. Tech., ¦ 2011 R. 108 z. 3-¦, s. 3-10, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wymiana dynamiczna ; obci±żenie próbne ; współdziałanie nasypu z podłożem

dynamic replacement ; test load ; embankment-subsoil interaction

6/16
Nr opisu: 0000057168
Modelowanie numeryczne i analiza współdziałania fundamentu chłodni kominowej z podłożem gruntowym.
[Aut.]: Mariusz Biały, Maciej* Gryczmański.
-Inż. i Bud. 2010 R. 66 nr 5/6, s. 284-287, bibliogr. 8 poz.

modelowanie numeryczne ; fundament ; podłoże gruntowe

numerical modelling ; foundation ; cooling tower ; ground surface

7/16
Nr opisu: 0000057159
Modelowanie numeryczne współpracy chłodni kominowej z podłożem gruntowym.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Prz. Bud. 2010 nr 5, s. 44-47, bibliogr. 6 poz.

chłodnia kominowa ; konstrukcja żelbetowa ; konstrukcja hiperboidalna ; podłoże gruntowe ; osiadanie fundamentów ; analiza numeryczna

cooling tower ; reinforced concrete structure ; hyperboid structure ; ground surface ; foundation subsidence ; numerical analysis

8/16
Nr opisu: 0000081307
Wpływ izotropowego wzmocnienia plastycznego na osiadania chłodni kominowej na prekonsolidowanym podłożu gruntowym.
[Aut.]: Mariusz Biały.
W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. 55 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii L±dowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB "Krynica 2009", Kielce - Krynica, 20-25 wrze¶nia 2009 r. Red. Z. Rusin. Kielce : Wydaw. Politechniki ¦więtokrzyskiej, 2009, s. 291-298, bibliogr. 9 poz.

9/16
Nr opisu: 0000081309
Wpływ prekonsolidacji podłoża na osiadania hiperboloidalnej chłodni kominowej.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Czas. Tech., ¦ 2009 R. 106 z. 4-¦, s. 3-14, bibliogr. 11 poz.

hiperboloidalna chłodnia kominowa ; monitoring osiadań ; współdziałanie konstrukcji z podłożem

hyperbolic cooling tower ; settlements monitoring ; soil-structure interaction

10/16
Nr opisu: 0000048073
Przestrzenna analiza współdziałania fundamentu chłodni kominowej z nieliniowo odkształcalnym podłożem przy uwzględnieniu sztywno¶ci nadbudowy. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Mariusz Biały.
Gliwice, 2008, 181 s., bibliogr. 85 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Budownictwa. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Maciej* Gryczmański

chłodnia kominowa ; fundament ; osiadanie gruntu ; rozkład naprężenia ; podłoże gruntowe ; podłoże sprężysto-plastyczne ; siły wewnętrzne ; model MES ; model numeryczny

cooling tower ; foundation ; ground settlement ; stress distribution ; subsoil ; elasto-plastic subsoil ; internal forces ; FEM model ; numerical model

11/16
Nr opisu: 0000065469   
Zastosowanie modelu FC + MCC w analizie numerycznej współpracy chłodni kominowej z podłożem gruntowym.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Czas. Tech., ¦ 2008 R. 105 z. 3-¦, s. 21-29, bibliogr. 10 poz.

chłodnia kominowa ; układ konstrukcja-podłoże ; analiza numeryczna

cooling tower ; soil-structure system ; numerical analysis

12/16
Nr opisu: 0000030080   
Modelowanie współdziałania chłodni kominowej z podłożem gruntowym.
[Aut.]: Mariusz Biały.
W: Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki. Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 91-99, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1756 Budownictwo ; z. 111)

chłodnia kominowa ; podłoże gruntowe ; symulacja numeryczna

cooling tower ; subsoil ; numerical simulation

13/16
Nr opisu: 0000031983   
Trójwymiarowe modelowanie współdziałania chłodni kominowej z podłożem gruntowym.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2007 z. 112, s. 27-34, bibliogr. 8 poz.

chłodnia kominowa ; fundament pier¶cieniowy ; podłoże gruntowe ; symulacja numeryczna

cooling tower ; ring foundation ; subsoil ; numerical simulation

14/16
Nr opisu: 0000062577   
Nieliniowa analiza interakcji obiektu mostowego o konstrukcji zamkniętej z gruntem.
[Aut.]: Mariusz Biały.
W: III Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników, [Białystok- Augustów, 21-23.06.2006]. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2006, s. 17-23, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej ; Budownictwo ; z. 29 1730-6752)

konstrukcja mostu ; analiza nieliniowa ; MES ; model gruntu

bridge construction ; nonlinear analysis ; FEM ; soil model

15/16
Nr opisu: 0000023011   
Nieliniowa analiza współpracy mostu o konstrukcji zamkniętej z gruntem.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2006 z. 109, s. 29-36, bibliogr. 7 poz.

metoda elementów skończonych ; most żelbetowy ; teoria Coulomba-Mohra

finite element method ; reinforced concrete bridge ; Coulomb-Mohr theory

16/16
Nr opisu: 0000081308   
Analiza numeryczna układu fundament pier¶cieniowy - podłoże gruntowe sprężysto-plastyczne pod obci±żeniem ci±głym.
[Aut.]: Mariusz Biały.
-Zesz. Nauk. P¦l., Bud. 2004 z. 102, s. 107-114, bibliogr. 8 poz.

symulacja numeryczna ; fundament pier¶cieniowy ; podłoże sprężysto-plastyczne ; analiza numeryczna

numerical simulation ; ring foundation ; elasto-plastic subsoil ; numerical analysis

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie