Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BENDKOWSKI JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 85Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/85
Nr opisu: 0000133339   
Managing knowledge commons in coworking communities.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2019 z. 135, s. 21-31, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

wspólna wiedza ; wspólnota coworkingowa ; rozwój zrównoważony

knowledge commons ; coworking community ; sustainable development

2/85
Nr opisu: 0000133379
Parallax effect in research on community of practice.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Contemporary management in extractive industries - multidimensional and practical approach. Ed. Izabela Jonek-Kowalska. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 119-131, bibliogr. 28 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 795)

wspólnota działań ; legitymizuące uczestnictwo na obrzeżach ; teoria społecznego uczenia się ; negocjacje znaczeń ; reifikacja ; partycypacja

community of practice ; legitimate peripheral participation ; social learning theory ; negotiation of meaning ; reification ; participation

3/85
Nr opisu: 0000131784
Rozwój coworkingu - nowej formy pracy w gospodarce opartej na wiedzy.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 września 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2019, s. 33

coworking ; gospodarka oparta na wiedzy ; elastyczne formy zatrudnienia

coworking ; knowledge based economy ; flexible forms of employment

4/85
Nr opisu: 0000127767   
Coworking - nowa forma pracy w gospodarce cyfrowej.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 124, s. 19-32, bibliogr. 43 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

cyfryzacja gospodarki ; nowe formy pracy ; coworking ; współpraca ; rozwój wiedzy ; transfer wiedzy

digital economy ; new forms of work ; coworking ; collaboration ; knowledge creation ; knowledge transfer

5/85
Nr opisu: 0000126019   
Coworking - środowisko pracy wspierające mobilnych pracowników wiedzy.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 118, s. 55-67, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

coworking ; wsparcie społeczne ; wspólnota coworkingowa ; mobilny pacownik wiedzy ; transfer wiedzy

coworking ; social support ; coworking community ; mobile knowledge worker ; knowledge transfer

6/85
Nr opisu: 0000126117
Korzyści implementacji coworkingu w środowisku organizacyjnym.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. IV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 27-29 września 2018 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. IV International interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2018, s. 36

coworking ; implementacja coworkingu ; strategia biznesowa

coworking ; implementation of coworking ; business strategy

7/85
Nr opisu: 0000127707   
Korzyści z implementacji coworkingu w środowisku organizacyjnym.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 123, s. 27-3, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

coworking ; wspólnota coworkingowa ; zarządzanie talentami ; innowacje ; produktywność

coworking ; coworking community ; talent management ; innovations ; productivity

8/85
Nr opisu: 0000129284   
Role gatekeepera w procesie tworzenia i rozwoju wirtualnej sieci wiedzy.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski, M. Synowiec.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 132, s. 77-95, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

gatekeeper ; wirtualna sieć wiedzy ; tworzenie wiedzy ; transfer wiedzy ; organizacyjne uczenie się

gatekeeper ; virtual network of knowledge ; creation of knowledge ; transfer of knowledge ; organizational learning

9/85
Nr opisu: 0000127126   
Rozwój kompetencji pracowników w gospodarce wirtualnej.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 11-24, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

gospodarka wirtualna ; współkonfiguracja ; inteligentna fabryka ; sieć społeczna ; uczenie się w miejscu pracy ; doskonalenie kompetencji

virtual economy ; co-configuration ; smart factory ; social network ; knowledge network ; workplace learning ; competency development

10/85
Nr opisu: 0000118058
Aktywność obywatelska w warunkach nowych form integracji społecznej.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Aktualne problemy. Praca zbiorowa. 9. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2017, s. 23-35, bibliogr. 25 poz.

aktywność obywatelska ; media społecznościowe ; sieć społecznościowa ; nowe wspólnoty ; integracja społeczna

active citizenship ; social media ; social network ; new communities ; social network

11/85
Nr opisu: 0000119865   
Empirical study on engagement of coal mines employees.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 111, s. 69-81, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zaangażowanie ; efektywność ; motywacja ; tożsamość ; kopalnia węgla kamiennego

engagement ; effectiveness ; motivation ; identity ; hard coal mine

12/85
Nr opisu: 0000121694
Rola mediów społecznościowych w procesie uczenia się na stanowisku pracy.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Gospodarka cyfrowa 2016. Zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie. Praca zespołowa. Red.: Artur Gąsiorkiewicz, Kamil Sitarski, Olga Sobolewska, Michał Wiśniewski. Warszawa : Wydział Zarządzania. Politechnika Warszawska, 2017, s. 8-18, bibliogr. 27 poz.

wirtualizacja ; współkonfiguracja ; uczenie się na stanowisku pracy ; media społecznościowe ; sieć społeczna

virtualization ; co-configuration ; workplace learning ; social media ; social network

13/85
Nr opisu: 0000119026
Teoria ekspansywnego uczenia się. Nowe podejście do organizacyjnego uczenia się w perspektywie sieciowej.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. III Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 28-30 września 2017 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Third international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2017, s. 37

gospodarka wirtualna ; interaktywne formy organizacji pracy i produkcji ; współkonfiguracja ; organizacyjne uczenie się ; teoria ekspansywnego uczenia się

virtual economy ; co-configuration ; interactive forms of work and production ; organizational learning ; theory of expansive learning

14/85
Nr opisu: 0000117153   
Teoria ekspansywnego uczenia się.. Nowe podejście do organizacyjnego uczenia się w perspektywie sieciowej.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 11-22, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

gospodarka wirtualna ; interaktywność ; organizacja pracy ; organizacja produkcji ; współkonfiguracja ; organizacyjne uczenie się ; teoria ekspansywnego uczenia się

virtual economy ; interaction ; work organization ; production organization ; co-configuration ; organizational learning ; theory of expansive learning

15/85
Nr opisu: 0000119058   
Zarządzanie procesami rozwoju tymczasowych sieci współpracy.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 108, s. 23-34, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

gospodarka wirtualna ; interaktywne formy organizacji pracy i produkcji ; współkonfiguracja ; teoria ekspansywnego uczenia się ; tymczasowe sieci współpracy

virtual economy ; interactive forms of work and production ; co-configuration ; theory of expansive learning ; ad-hoc collaboration networks

16/85
Nr opisu: 0000120591   
Zmiany w pracy produkcyjnej w perspektywie koncepcji "Przemysł 4.0".
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 112, s. 21-33, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

Przemysł 4.0 ; interaktywne formy organizacji pracy i produkcji ; praca produkcyjna ; kompetencje zawodowe ; organizacja pracy ; środowisko pracy

Industrie 4.0 ; interactive forms of work and production ; production work ; work competencies ; organization of work ; work environment

17/85
Nr opisu: 0000106359   
Jednostkowe korzyści z uczestnictwa w nieformalnych sieciach wiedzy.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 11-23, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

sieć społeczna ; nieformalna sieć wiedzy ; wspólnota wiedzy ; zarządzanie wiedzą ; korzyści jednostkowe

social network ; informal knowledge network ; knowledge community ; knowledge management ; individual profit

18/85
Nr opisu: 0000108674   
Korzyści organizacyjne związane z funkcjonowaniem nieformalnych sieci wiedzy.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 93, s. 19-30, bibliogr. 44 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

nieformalna sieć wiedzy ; wspólnota wiedzy ; kapitał społeczny ; zarządzanie wiedzą ; korzyści organizacyjne

informal knowledge network ; knowledge community ; social capital ; knowledge management ; organizational benefits

19/85
Nr opisu: 0000111254   
Tworzenie wiedzy i uczenie się w warunkach nowej organizacji pracy w gospodarce wirtualnej.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 95, s. 23-36, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

gospodarka wirtualna ; rewolucja 4.0 ; organizacja pracy ; uczenie horyzontalne ; uczenie wertykalne ; wirtualna sieć wiedzy ; co-configuration ; knotworking

virtual economy ; 4.0 revolution ; work organization ; horizontal learning ; vertical learning ; virtual knowledge network ; co-configuration ; knotworking

20/85
Nr opisu: 0000119950
Tworzenie wiedzy i uczenie się w warunkach nowej organizacji pracy w gospodarce wirtualnej.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 września 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2016, s. 32

gospodarka wirtualna ; rewolucja 4.0 ; nowa organizacja pracy ; horyzontalne uczenie sie ; wertykalne uczenie sie ; wirtualna sieć wiedzy ; co-configuration ; knotworking

virtual economy ; 4.0 revolution ; new work forms ; horizontqal learning ; vertical learning ; virtual knowledge network ; co-configuration ; knotworking

21/85
Nr opisu: 0000101759   
Tworzenie i transfer wiedzy w perspektywie ontologiczno-epistemologicznej.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 39-50, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

tworzenie wiedzy ; transfer wiedzy ; wiedza ukryta ; wiedza jawna ; wiedza globalna ; wiedza lokalna ; wspólnota ; konwersja wiedzy

knowledge creation ; knowledge transfer ; tacit knowledge ; explicit knowledge ; global knowledge ; local knowledge ; community ; knowledge conversion

22/85
Nr opisu: 0000101846
Tworzenie i transfer wiedzy w perspektywie ontologiczno-epistemologicznej.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 43
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

transfer wiedzy ; tworzenie wiedzy ; wiedza ukryta ; wiedza jawna ; wiedza globalna ; wiedza lokalna ; konwersja wiedzy ; wspólnota

knowledge transfer ; knowledge creation ; tacit knowledge ; explicit knowledge ; global knowledge ; local knowledge ; knowledge conversion ; community

23/85
Nr opisu: 0000100652   
Uwarunkowania międzyorganizacyjnego transferu wiedzy w łańcuchu dostaw produktów innowacyjnych.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 78, s. 7-20, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

transfer wiedzy ; łańcuch dostaw ; produkt innowacyjny ; sieć logistyczna

knowledge transfer ; supply chain ; innovative product ; logistic network

24/85
Nr opisu: 0000093446   
Kształtowanie wspólnot wiedzy. Główne wyzwania dla organizacji.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 73, s. 35-46, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

wspólnota wiedzy ; wiedza lokalna ; wiedza globalna ; wiedza cicha ; wiedza jawna ; tworzenie wiedzy ; dystrybucja wiedzy

community of knowledge ; local knowledge ; global knowledge ; tacit knowledge ; explicit knowledge ; knowledge creation ; knowledge distribution

25/85
Nr opisu: 0000091669   
Kształtowanie zaufania na potrzeby tworzenia i dystrybucji wiedzy w organizacji sieciowej.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 69, s. 39-52, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

organizacja sieciowa ; zaufanie ; wspólnota działań ; kreowanie wiedzy ; dyfuzja wiedzy

network organization ; trust ; community of practice ; knowledge creation ; knowledge diffusion

26/85
Nr opisu: 0000091983   
Wspólnota działań a formalne i nieformalne struktury organizacyjne.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 21-34, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

wspólnota działań ; struktura organizacyjna ; jednostka organizacyjna ; grupa robocza ; nieformalna sieć pracowników

community of practice ; organizational structure ; organizational unit ; working team ; informal employee network

27/85
Nr opisu: 0000090902   
Wspólnota działań w perspektywie badań organizacyjnych.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Organ. i Zarz. 2014 nr 1, s. 5-21, bibliogr. 59 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

wspólnota działań ; grupowe uczenie się ; organizacyjne uczenie się ; teoria sytuacyjnego uczenia się ; legitymizujące uczenie sie na obrzeżach

community of practice ; group learning ; organizational learning ; situated learning theory ; legitimate peripheral participation

28/85
Nr opisu: 0000097616   
Wspólnota wiedzy, wspólnota działań oraz sieć wiedzy w perspektywie zarządzania wiedzą.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 76, s. 23-38, bibliogr. 38 poz.
Tytuł zeszytu: Paradygmat sieciowy - wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Pod red. Lilli Knop, Joanny Machnik-Słomki, Sławomira Olko. Punktacja MNiSW 11.000

wspólnota wiedzy ; wspólnota działań ; sieć wiedzy ; wirtualna wspólnota działań ; wspólnota biznesowa ; sieć działań

community of knowledge ; community of practice ; knowledge network ; virtual community of practice ; business community ; network of practice

29/85
Nr opisu: 0000089764
Modele rozwoju wspólnot działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 245-255, bibliogr. 26 poz.

30/85
Nr opisu: 0000089763
Strukturelle Dimensionen der Vertrauensbildung in einer Wissensgemeinschaft.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Ideenraume gestalten. Hrsg. Swetlana Franken. Aachen : Shaker, 2013, s. 100-127, bibliogr. 18 poz.

31/85
Nr opisu: 0000088558   
Technologiczne czynniki kreowania i dyfuzji wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 63, s. 517-530, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

kreowanie wiedzy ; dyfuzja wiedzy ; organizacja sieciowa ; wspólnota działań

knowledge creation ; knowledge diffusion ; network organization ; community of practice

32/85
Nr opisu: 0000089765
Typologia wspólnot działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Prz. Organ. 2013 nr 6, s. 8-12, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

wspólnota działań ; klasyfikacja ; zarządzanie wiedzą

community of practice ; classification ; knowledge management

33/85
Nr opisu: 0000074128
Czynniki rozwoju szybkiego zaufania w zespołach wirtualnych.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Prz. Organ. 2012 nr 5, s. 36-40, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wirtualna wspólnota działań ; zaufanie organizacyjne

virtual community of practice ; organizational trust

34/85
Nr opisu: 0000074127   
Interaktywno-sieciowy model kształtowania wspólnot działań w kreowaniu i dyfuzji wiedzy w organizacjach.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 330 s., bibliogr. 285 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 402)
Rozprawa habilitacyjna

organizacja sieciowa ; wiedza ; wspólnota działań ; gospodarka oparta na wiedzy

network organization ; knowledge ; community of practice ; knowledge-based economy

35/85
Nr opisu: 0000074134
Kommunikationsstrategien von Kernmitgliedern der Wissensnetzwerke.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Kollektive Intelligenz als Antrieb für Innovation. Hrsg. S. Franken. Aachen : Shaker, 2012, s. 57-83

36/85
Nr opisu: 0000075025   
Kształtowanie wspólnot działań w organizacji sieciowej.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2012, s. 134-146, bibliogr. 11 poz.

organizacja sieciowa ; wspólnota działań ; przedsiębiorstwo kurierskie ; wiedza ; środowisko pracy

network organization ; community of practice ; courier enterprise ; knowledge ; work environment

37/85
Nr opisu: 0000074129   
Tworzenie wirtualnych rynków wiedzy dla wspomagania przedsiębiorczości.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Probl. Zarz. 2012 vol. 10 nr 1, s. 63-84, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

wirtualna wspólnota działań ; rynek wiedzy ; zarządzanie wiedzą ; przedsiębiorczość

virtual community of practice ; knowledge market ; knowledge management ; entrepreneurship

38/85
Nr opisu: 0000074131
Wirtualna wspólnota działań jako narzędzie kreowania i dyfuzji wiedzy w organizacji sieciowej.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji. Pod red. S. Lachiewicza, A. Zakrzewskiej-Bielawskiej. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2012, s. 213-225, bibliogr. 26 poz.

39/85
Nr opisu: 0000076252
Zachowania komunikacyjne głównych aktorów wirtualnych sieci wiedzy.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Organ. i Kier. 2012 nr 2, s. 63-77, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

sieć wiedzy ; wirtualna wspólnota działań ; kreowanie wiedzy ; dyfuzja wiedzy ; zachowania komunikacyjne ; grupowe uczenie się

knowledge network ; virtual community of practice ; knowledge creation ; knowledge diffusion ; communication behavior ; group learning

40/85
Nr opisu: 0000074132
Zachowania komunikacyjne głównych aktorów wirtualnych wspólnot działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Management 2012 vol. 16 no. 1, s. 624-636, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

41/85
Nr opisu: 0000074271
Zachowania komunikacyjne głównych aktorów wirtualnych wspólnot działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Organ. i Kier. 2012 nr 2, s. 5-20, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

zachowania komunikacyjne

42/85
Nr opisu: 0000071924
Communities of practice in der innovationsarbeit.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Strategic alliances between the public and private sector. Contributions to the workshop at The Silesian University of Technology in Zabrze, Poland, 16th March, 2011. Eds: Dieter Jacob, Christoph Winter, Teodor Winkler. Freiberg : Technische Universitat Bergakademie Freiberg, 2011, s. 55-66, bibliogr. (Freiberger Forschungshefte ; D: Wirtschaftswissenschaften ; 241 0071-9412)

43/85
Nr opisu: 0000066414
Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski, Józef Bendkowski. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 324 s., bibliogr.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; menedżer ; zarządzanie strategiczne ; zarządzanie personelem ; zarządzanie zmianami ; etyka biznesu

enterprise management ; manager ; strategic management ; personnel management ; changes management ; business ethics

44/85
Nr opisu: 0000074130
Przesłanki tworzenia zaufania w środowisku wirtualnym.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców. Pod red. M. Gablety, A. Pietroń-Pyszczek. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 83-90, bibliogr. 21 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 223 1899-3192)

45/85
Nr opisu: 0000071933
Strukturalne przesłanki rozwoju kapitału społecznego wirtualnych wspólnot działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa. Red. J. Skalik, G. Bełz. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 29-36 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 218 1899-3192)

46/85
Nr opisu: 0000073328
Wykorzystanie analizy sieci społecznych do badania wirtualnych wspólnot działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 139-147, bibliogr. 26 poz.

sieć społeczna ; wirtualna wspólnota działań ; sieć wiedzy

social network ; virtual community of practice ; knowledge network

47/85
Nr opisu: 0000067368   
Cultivating virtual communities of learning.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: International Conference on Engineering Education. ICEE'2010, Gliwice, Poland, July 18-22, 2010. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Gliwice : Silesian University of Technology, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-5, bibliogr. 13 poz.

środowisko ; wspólnota działań ; wiedza ; wirtualna społeczność nauki

environment ; community of practice ; knowledge ; virtual learning community

48/85
Nr opisu: 0000056978
Charakterystyka ról w procesie tworzenia i funkcjonowania wspólnot działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. 1. Pod red. S. Partyckiego. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009, s. 235-240

49/85
Nr opisu: 0000056982
Instrumenty tworzenia i rozwoju organizacyjnych sieci wiedzy w oparciu o wspólnoty działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 429-439, bibliogr. 8 poz.

wspólnota działań ; zarządzanie wiedzą ; promocja ; zarządzanie organizacją

community of practice ; knowledge management ; promotion ; organization management

50/85
Nr opisu: 0000056974
Kształtowanie motywacji do uczestnictwa w wirtualnych sieciach wiedzy na przykładzie wspólnot działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. Red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 292-300 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 43 Materiały konferencyjne ; 1899-3192)

51/85
Nr opisu: 0000056981
Metodyka implementacji modelu zarządzania wiedzą opartego na koncepcji wspólnot działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Nowe kierunki. Red. K. Zimniewicz. Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009, s. 46-54 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 129)

52/85
Nr opisu: 0000056980
Model zarządzania wiedzą oparty na koncepcji "wspólnoty działań".
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji. Red. M. Czerska, H. Czubasiewicz. Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 771-780 (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; 2/3 1732-1565)

53/85
Nr opisu: 0000056977
Scenariusze tworzenia i rozwoju wspólnot działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji. Pod red. A. Adamik, S. Lachiewicza. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 285-295

54/85
Nr opisu: 0000056975   
Społeczne aspekty tworzenia systemów zarządzania wiedzą opartych na wirtualnych wspólnotach działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009, s. 88-95, bibliogr. 11 poz.

wspólnota działań ; partycypacja ; motywacja ; rozwój osobisty

community of practice ; participation ; motivation ; personal development

55/85
Nr opisu: 0000056973
Tożsamość wspólnot działań w międzynarodowych organizacjach gospodarczych.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Studia z zarządzania międzykulturowego. Cz. 2. Red. Ł. Sułkowski, K. Waniek. Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, 2009, s. 71-80 (Studia i Monografie ; [Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi] nr 22)

56/85
Nr opisu: 0000073017
Tożsamość wspólnot działań w międzynarodowych organizacjach gospodarczych.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Studia z zarządzania międzykulturowego. Cz. 2. Red. Ł. Sułkowski, K. Waniek. Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2009, s. 71-80, bibliogr. 18 poz. (Studia i Monografie ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi nr 22)

globalizacja ; wspólnota gospodarcza ; gospodarka narodowa

globalization ; economic community ; national economy

57/85
Nr opisu: 0000056979
Wspomaganie procesu tworzenia i rozwoju sieci wiedzy na przykładzie wspólnoty działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, trendy, problemy. Red. B. Godziszewski, B. Kołosowska, J. Szołno-Koguc. Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa, 2009, s. 23-33

58/85
Nr opisu: 0000055406   
Zarządzanie procesem tworzenia i rozwoju wspólnot działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Organ. i Zarz. 2009 nr 1, s. 97-112, bibliogr. 16 poz.

wspólnota działań ; tożsamość organizacyjna ; partycypacja ; motywacja

community of practice ; organizational identity ; participation ; motivation

59/85
Nr opisu: 0000047801
"Decyzyjność" kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłów tradycyjnych.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 54-63, bibliogr. 12 poz.

60/85
Nr opisu: 0000074250
Model kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa budowlanego.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zarz. Przeds. 2008 nr 1, s. 7-12, bibliogr. 17 poz.

kapitał intelektualny ; przedsiębiorstwo budowlane ; zarządzanie zasobami ludzkimi

intellectual capital ; construction company ; human resources management

61/85
Nr opisu: 0000051257
Możliwości adaptacji przesiębiorstw przemysłów tradycyjnych do warunków gospodarki opartej na wiedzy.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Nowoczesne instrumenty zarządzania. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2008, s. 267-277 (Przyszłość Zarządzania ; )

62/85
Nr opisu: 0000037617
Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski, Józef Bendkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 324 s., bibliogr.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; menedżer ; zarządzanie strategiczne ; zarządzanie personelem ; zarządzanie zmianami ; etyka biznesu

enterprise management ; manager ; strategic management ; personnel management ; changes management ; business ethics

63/85
Nr opisu: 0000051399
Przesłanki tworzenia wirtualnych sieci wiedzy w oparciu o wspólnoty działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. Pod red. A. Stabryły. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 120-128 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1 1899-6205)

64/85
Nr opisu: 0000050997   
Rola feedbacku w tworzeniu wiedzy organizacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. WSEkon-Społ. Ostrołęka 2008 nr 6, s. 11-15, bibliogr. 5 poz.

65/85
Nr opisu: 0000051267
Tworzenie kreatywnych środowisk pracy w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Uwarunkowania i prawidłowości gospodarcze wywierające wpływ na efektywność funkcjonowania organizacji. Red. T. Dudycz. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2008, s. 65-73

66/85
Nr opisu: 0000051378
Tworzenie organizacyjnych sieci wiedzy na przykładzie Wspólnoty Działań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji. Pod red. S. Lachiewicza, A. Zakrzewskiej-Bielawskiej. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 414-424

67/85
Nr opisu: 0000051346
Wiedza jednostkowa a proces tworzenia wiedzy organizacyjnej.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju oragnizacji. Praca zbiorowa. Pod red. A. Glińskiej-Neweś. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 57-69

68/85
Nr opisu: 0000050975
Wspólnota działań jako metoda zarządzania wiedzą w organizacjach.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Prz. Organ. 2008 nr 5, s. 24-28

zarządzanie wiedzą ; wspólnota działań ; wiedza ; grupowe uczenie się

knowledge management ; community of practice ; knowledge ; group learning

69/85
Nr opisu: 0000041086   
Wybrane aspekty tworzenia wiedzy organizacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Organ. i Zarz. 2008 nr 1, s. 117-134, bibliogr. 10 poz.

proces tworzenia wiedzy ; przemysły tradycyjne ; wiedza jednostkowa ; wiedza organizacyjna ; eksternalizacja wiedzy ; sprzężenie zwrotne

knowledge creation process ; traditional industries ; individual knowledge ; organizational knowledge ; knowledge extrenalisation

70/85
Nr opisu: 0000031827
Kultura profesjonalizmu w kierowaniu zmianami restrukturyzacyjnymi w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, 175 s., bibliogr. 105 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 140)

zmiana organizacyjna ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; profesjonalizm ; kadra kierownicza

organizational change ; enterprise restructuring ; professionalism ; managerial staff

71/85
Nr opisu: 0000039879
Przesłanki kreowania wysokiego transferu wiedzy w organizacjach innowacyjnych.
[Aut.]: Józef Bendkowski, Jacek* Bendkowski.
W: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji. Praca zbiorowa. Pod red. A. Lipki i S. Waszczaka. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 341-347

72/85
Nr opisu: 0000032410
Przesłanki tworzenia kreatywnych środowisk pracy w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 28-39, bibliogr. 5 poz.

przedsiębiorstwo ; kreatywność ; innowacyjność ; proces innowacyjny ; zarządzanie innowacjami

enterprise ; creativity ; innovation ; innovative process ; innovation management

73/85
Nr opisu: 0000029636
Przesłanki tworzenia wysokiego transferu wiedzy na potrzeby zarządzania rytmem zmian.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Prz. Organ. 2007 nr 7/8, s. 7-10, bibliogr. 9 poz.

transfer wiedzy ; zarządzanie zmianami ; organizacja innowacyjna

knowledge transfer ; changes management ; innovative organization

74/85
Nr opisu: 0000039937
Zastosowanie strategii narzucania tempa zmian w przemyśle pokryć podłogowych PVC.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Probl. Zarz. 2007 nr 1, s. 87-102

75/85
Nr opisu: 0000022141
E-learning jako instrument wspomagający tworzenie wiedzy w organizacji.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 9-18 bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1723 Organizacja i Zarządzanie ; z. 36)

e-learning ; organizacja oparta na wiedzy ; zarządzanie wiedzą ; przewaga konkurencyjna

e-learning ; knowledge based organization ; knowledge management ; competitive advantage

76/85
Nr opisu: 0000119322
Kierowanie procesem dzielenia się wiedzą w organizacji innowacyjnej.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 288-294, bibliogr. 8 poz.

dzielenie się wiedzą ; organizacja innowacyjna

knowledge sharing ; innovative organization

77/85
Nr opisu: 0000020571
Teoretyczne aspekty procesu tworzenia wiedzy w organizacji.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 29, s. 27-36, bibliogr. 6 poz.

zarządzanie wiedzą ; zarządzanie organizacją ; kapitał intelektualny

knowledge management ; organization management ; intellectual capital

78/85
Nr opisu: 0000056916
Globalisierung und Umstrukturierung von Regionen am Beispiel Oberschlesien.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Globalisierung : Risiko oder Chance für Osteuropa?. Ed. M. S. Assländer, R. Kamiński. Frankfurt am Main : Lang, 2005, s. 135-144 (Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa ; Bd 9 1437-9783)

79/85
Nr opisu: 0000015409
Analiza modelu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa budowlanego.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski, Anna Michna.
W: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji. Red. Jan Skalik. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004, s. 321-328 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1045 0324-8445)

80/85
Nr opisu: 0000010146
Umiejętności kierownicze a proces kreowania wiedzy w organizacji.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: MARKETING - INNOWACJE - INFORMACJA "Marketing w społeczeństwie informacyjnym". Materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Szczyrk, 20-21 listopada 2003 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 9-17, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1626 Organizacja i Zarządzanie ; z. 24)

organizacja ; kreowanie wiedzy

organization ; knowledge creation

81/85
Nr opisu: 0000056914
Analiza kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyniki badań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski, Anna Michna.
W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność - restrukturyzacja - rozwój. Red. R. Borowiecki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji Przedsiębiorstw, Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania - Cecios. Warszawa : [b.w.], 2003, s. 381-389

82/85
Nr opisu: 0000056915
Podstawy kadry kierowniczej wobec wzorów kultury profesjonalizmu.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Menedżer XXI wieku - ile wiedzy, ile umiejętności?. Pod red. E. Bojar. Politechnika Lubelska, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Lublinie. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2003, s. 6-15

83/85
Nr opisu: 0000032464
Zarządzanie kapitałem ludzkim i organizacyjnym w przedsiębiorstwie budowlanym - wyniki badań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski, Anna Michna.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2003. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003, s. 280-289, bibliogr. 5 poz.

kapitał ludzki ; kapitał organizacyjny ; przedsiębiorstwo budowlane ; kultura organizacyjna

human capital ; organizational capital ; construction company ; organizational culture

84/85
Nr opisu: 0000056971
Umiejętności kierownicze konieczne do skutecznego przeprowadzenia zmian restrukturyzacyjnych.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
W: Rozważania wokół pracy. Red.: Jacek Rąb, Jerzy Broda, Aldona Musiał. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2001, s. 263-273

restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; kadra kierownicza

enterprise restructuring ; managerial staff

85/85
Nr opisu: 0000003094
Przedmiot poznania w badaniach kultury organizacyjnej.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 2000 z. 7, s. 41-51, bibliogr. 16 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie