Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BARON-WIATEREK MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 137Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/137
Nr opisu: 0000127089   
Instrumenty prawne zarządzania czasem pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 120, s. 7-14, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

czas pracy ; przepisy prawne ; elastyczność czasu pracy ; organizacja czasu pracy

working time ; legal regulations ; flexibility of working time ; organization of working time

2/137
Nr opisu: 0000118056
Prawo do zatrudnienia w konstytucyjnym porządku prawnym.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Aktualne problemy. Praca zbiorowa. 9. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2017, s. 11-21, bibliogr. 23 poz.

konstytucja ; prawo do pracy ; wolność pracy

constitution ; right to work ; freedom of work

3/137
Nr opisu: 0000114607   
Aktywizacja zawodowa osób w wieku produkcyjnym niemobilnym.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Stud. Ekon. 2016 nr 290, s. 74-82, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

zatrudnienie ; rynek pracy ; osoby starsze niemobilne

employment ; labour market ; immobile productive age

4/137
Nr opisu: 0000113582   
Instrumenty prawne wspierające zatrudnienie osób powyżej 50. roku życia.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Stud. Ekon. 2016 nr 292, s. 7-19, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

5/137
Nr opisu: 0000113584   
Instrumenty wspierania osób młodych na rynku pracy po zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Stud. Ekon. 2016 nr 257, s. 32-43, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

6/137
Nr opisu: 0000099991   
Organizacja rozwiązywania problemów społecznych przez samorząd terytorialny.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek, I. Grzanka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 9-19, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie strategiczne ; sektor publiczny ; działalność społeczna

strategic management ; public sector ; social activity

7/137
Nr opisu: 0000113586
Zasady i formy współdziałania organizacji pozarządowych samorządu terytorialnego.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej. Pod red. Elżbiety Górnikowskiej-Zwolak i Wiesławy Walkowskiej. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 171-184, bibliogr. 26 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3436 0208-6336)

8/137
Nr opisu: 0000099386
Instrumenty aktywizacji osób starszych po zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Rola aktywnej polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych. T. 2, Aktywna polityka rynku pracy i pracy socjalnej. Pod red. Katarzyny Głąbickiej. PTPS - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Radom : Wydaw. UTH, 2014, s. 73-108, bibliogr. 28 poz.

9/137
Nr opisu: 0000097671   
Partnerstwo publiczno-społeczne we wspólnotach terytorialnych.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek, Izabela* Grzanka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 76, s. 217-229, bibliogr. 19 poz.
Tytuł zeszytu: Paradygmat sieciowy - wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Pod red. Lilli Knop, Joanny Machnik-Słomki, Sławomira Olko. Punktacja MNiSW 11.000

partnerstwo publiczno-społeczne ; współdziałanie ; samorząd terytorialny ; organizacja pozarządowa

public-social partnership ; cooperation ; self-government ; non-governmental organization

10/137
Nr opisu: 0000097667   
Prawo miejscowe jako podstawa funkcjonowania społeczności lokalnej - wybrane aspekty.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 76, s. 189-198, bibliogr. 19 poz.
Tytuł zeszytu: Paradygmat sieciowy - wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Pod red. Lilli Knop, Joanny Machnik-Słomki, Sławomira Olko. Punktacja MNiSW 11.000

prawo miejscowe ; społeczność lokalna ; samodzielność

local law ; local community ; independence

11/137
Nr opisu: 0000092993   
Znaczenie kapitału społecznego dla funkcjonalności działań samorządu terytorialnego na rynku pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Jakość i bezpieczeństwo. Monografia. Red. Jacek Sitko, Bartosz Szczęśniak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 22-33, bibliogr. 36 poz.

kapitał społeczny ; samorząd terytorialny ; rynek pracy

social capital ; local government ; labor market

12/137
Nr opisu: 0000085630
Podstawy ochrony własności intelektualnej. Praca zbiorowa. Pod red. Małgorzaty Baron-Wiaterek, Piotra Horosza, Tomasza Szewca.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 174 s.

własność intelektualna ; prawo autorskie ; nieuczciwa konkurencja ; własność przemysłowa ; prawa pokrewne

intellectual property ; copyright law ; unfair competition ; industrial property ; related laws

13/137
Nr opisu: 0000087707   
Podstawy prawne zarządzania własnością intelektualną w organizacji.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Wspomaganie zarządzania systemami produkcyjnymi. Monografia. Red. Witold Biały, Michał Zasadzień. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 9-19, bibliogr. 19 poz.

własność intelektualna ; prawo polskie ; własność przemysłowa ; zarządzanie własnością intelektualną

intellectual property ; Polish law ; industrial property ; management of intellectual property

14/137
Nr opisu: 0000099388
Przedsiębiorstwa społeczne na rynku pracy w Polsce.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Ekonomia społeczna jako szansa na reintegrację społeczno-zawodową. Śląska ekonomia społeczna. Współpraca się opłaca. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Katowice : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 2013, s. 31-42, bibliogr. 30 poz.

15/137
Nr opisu: 0000099392
Umowy służące transferowi wiedzy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. Jana Brzóski, Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2013, s. 19-26, bibliogr. 30 poz.

16/137
Nr opisu: 0000076707   
E-usługi na rynku pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, s. 159-167 (Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; Studia Ekonomiczne ; 110 2083-8611). Punktacja MNiSW 7.000

e-usługi ; rynek pracy ; doradztwo zawodowe ; ICT

e-services ; labour market ; career guidance ; ICT

17/137
Nr opisu: 0000073731
Innovations in social economy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 22-28, bibliogr. 22 poz.

18/137
Nr opisu: 0000076709
Integracja europejska w obszarze polityki społecznej.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Społeczna, ekonomiczna i polityczna tożsamość państw europejskich. Red. M. Mitręga. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2012, s. 149-157

polityka społeczna ; Unia Europejska ; Europejska Strategia Zatrudnienia ; strategia lizbońska

social policy ; European Union ; European Employment Strategy ; lisbon strategy

19/137
Nr opisu: 0000082988
Systemowe podstawy pomocy osobom niepełnosprawnym.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Stud. Polit. Univ. Siles. 2012 t. 9, s. 103-117. Punktacja MNiSW 5.000

20/137
Nr opisu: 0000075024   
Środki prawne ochrony własności intelektualnej w stosunkach pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2012, s. 115-123, bibliogr. 20 poz.

własność intelektualna ; ochrona własności intelektualnej ; praca ; prawo

intellectual property ; intellectual property protection ; job ; law

21/137
Nr opisu: 0000076764
Czas pracy jako instrument organizacji zatrudnienia.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Badania społeczne środowiska polityków społecznych. Pod red. K. Głąbickiej, M. Gagackiej. Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2011, s. 108-120

czas pracy ; zatrudnienie ; zarządzanie czasem ; organizacja pracy

work time ; employment ; time management ; work organization

22/137
Nr opisu: 0000067901
E-administracja jako podstawa rozwoju e-usług publicznych.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek, Izabela* Grzanka.
-Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą 2011 T. 45, s. 5-14, bibliogr. 24 poz.

e-administracja ; społeczeństwo informatyczne ; e-usługi publiczne

e-government ; information society ; e-public services

23/137
Nr opisu: 0000084854
Partnerstwo publiczno-społeczne administracji samorządowej i organizacji pozarządowych.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Trzeci sektor: aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne. Red.: M. Urbaniec, P. Stec. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2011, s. 289-298

24/137
Nr opisu: 0000084076
Rola organizacji pozarządowych w aglomeracji śląskiej.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych. Red. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek. Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011, s. 57-70

25/137
Nr opisu: 0000076761
Wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy. Praca zbiorowa. Pod red. D. Kotlorz. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 117-129 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

osoba niepełnosprawna ; rynek pracy ; zatrudnienie ; zakład pracy chronionej ; PFRON

disabled person ; labour market ; employment ; sheltered workshop ; PFRON

26/137
Nr opisu: 0000071176
Konstytucyjno-prawne aspekty zabezpieczenia praw społecznych osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Praca zbiorowa. Pod red.: L. Frąckiewicz, W. Koczura. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 27-44

27/137
Nr opisu: 0000063580   
Ocena skuteczności metod zarządzania czasem pracy w placówkach służby zdrowia. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
Zabrze, 2010, 345 k., bibliogr.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. Małgorzata** Baron-Wiaterek

służba zdrowia ; czas pracy ; zarządzanie czasem ; efektywność ; badania empiryczne

health service ; work time ; time management ; efficiency ; empirical research

28/137
Nr opisu: 0000076633
Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Ekonomia społeczna. Pod red. Katarzyny Głąbickiej. Warszawa : Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 2010, s. 57-63

przedsiębiorstwo społeczne ; spółdzielnia socjalna ; pomoc społeczna ; aktywność zawodowa ; integracja społeczna

social enterprise ; social cooperative ; social assistance ; professional activity ; social integration

29/137
Nr opisu: 0000071173
Prawa społeczno-ekonomiczne człowieka w Traktacie konstytucyjnym dla Europy i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Międzynarodowa polityka społeczna. Aspekty porównawcze. Pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej, A. Rączaszek. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 40-51

30/137
Nr opisu: 0000059343
Prawne regulacje badań naukowych - wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Skalne Miasto, Czechy, 5-7 września 2010. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2010, s. 51 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 4 0860-6846)
Toż w jęz. ang., s. 51

badanie naukowe ; prawo polskie ; prawo europejskie ; prawo autorskie

scientific investigation ; Polish law ; European law ; copyright law

31/137
Nr opisu: 0000071222
Przesłanki uspołecznienia działań w sferze społecznej na szczeblu lokalnym.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku. Pod red. Doroty Moroń i Katarzyny Zamorskiej. Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, 2010, s. 13-26

32/137
Nr opisu: 0000071225
Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu sieci wsparcia we wspólnotach lokalnych.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Lokalne sieci wsparcia. Praca zbiorowa. Pod red. M. Gagackiej, K. Głąbickiej. PTPS - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Radom : Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 2010, s. 137-147

33/137
Nr opisu: 0000071151
Samorząd terytorialny a osoby niepełnosprawne.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Niepełnospraw. Rehabil. 2010 R. 10 nr 3, s. 84-97

34/137
Nr opisu: 0000071175
Samorządowe instytucje rynku pracy wobec osób wykluczonych.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy. Praca zbiorowa. Pod red. D. Kotlorz. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 135-145

35/137
Nr opisu: 0000071232
Wybrane instrumenty prawne wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek, Krzysztof** Wiaterek.
W: Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia. Red. M. Urbaniec, P. Stec. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2010, s. 57-69

36/137
Nr opisu: 0000071241
Zatrudnienie - obszar nierównego traktowania kobiet i mężczyzn.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Obecność kobiet i problematyki kobiecej w refleksji andragogów i pedagogów społecznych. Praca zbiorowa. Pod. red. E. Górnikowskiej-Zwolak, M. Wójcika. Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2010, s. 101-110

37/137
Nr opisu: 0000058190
Metody i warunki kształtowania zatrudnienia na szczeblu lokalnym.
[Aut.]: Izabela* Grzanka, Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Nowoczesna administracja publiczna. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 31-42 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 573 Ekonomiczne Problemy Usług ; nr 45)

38/137
Nr opisu: 0000058471
Partnerstwo trójsektorowe (publiczno-społeczno-prywatne) w zakresie promocji zatrudnienia.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego. Red. M. Urbaniec, P. Stec, S. Dolata. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2009, s. 345-355

39/137
Nr opisu: 0000057306
Publiczno-niepubliczne formy zarządzania rynkiem pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Harrachov, Czechy, 1-4 września 2009. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2009, s. 55 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 5 0860-6846)

rynek pracy ; zatrudnienie ; partnerstwo publiczno-prywatne

labour market ; employment ; public-private partnership

40/137
Nr opisu: 0000076776
Social status of the European Union citizen.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Perspectives of economics of Kaliningrad region and EU development. 4th International scientific conference, Kaliningrad, 25-27 of June 2009. Scientific printed works of the conference = Perspektivi ekonomiki kaliningradskogo regiona i razvitie EU. Kaliningrad : FGOU VPO Kaliningradskij Gosudarstvennyj Tehničeskij Universitet, 2009, s. 26-30

Unia Europejska ; obywatel ; polityka społeczna

European Union ; citizen ; social policy

41/137
Nr opisu: 0000076631
Socjalne prawa podstawowe Unii Europejskiej.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Polityka - etyka - prawo. Red. M. Thorz. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2009, s. 13-28

prawa podstawowe ; prawa socjalne ; Karta Praw Podstawowych ; Unia Europejska

fundamental rights ; social rights ; Charter of Fundamental Rights ; European Union

42/137
Nr opisu: 0000058366
Tools of working time management.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Chosen aspects of managing human resources in modern organizations. Pod red. F. Bylok, L. Cichobłaziński. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 81-90

43/137
Nr opisu: 0000058599
Trzeci sektor na szczeblu lokalnym i regionalnym- praktyki profesjonalizacji jego działań.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek, Monika* Szczepaniak.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 17-25, bibliogr. 18 poz.

organizacja pozarządowa ; trzeci sektor ; społeczność lokalna

non-governmental organization ; third sector ; local community

44/137
Nr opisu: 0000058378
Wsparcie zatrudnienia.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów. Praca zbiorowa. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 223-236 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )

45/137
Nr opisu: 0000051387
Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego. Praca zbiorowa. Pod red. Małgorzaty Baron-Wiaterek, Ernesta Knosali, Lidii Zacharko.
[Aut.]: J. Antoniuk, Małgorzata** Baron-Wiaterek, Izabela* Grzanka, Piotr* Horosz, Marcin* Janik, Ernest** Knosala, Agnieszka* Kubiak-Cyrul, Krzysztof Skowron, Piotr* Stec, H. Walczak, Paweł Witkowski, L. Zacharko.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 214 s., bibliogr.

samorząd terytorialny ; samorząd gminy ; działalność gospodarcza ; współpraca transgraniczna ; e-administracja ; wspólnota terytorialna

local government ; municipal goverment ; business ; cross-border cooperation ; e-government ; territorial community

46/137
Nr opisu: 0000058456
Zarządzanie strategiczne jako instrument diagnozy i planowania działań społecznych.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Strategie w polityce społecznej. Red. M. Grewiński, A. Karwacki. [Warszawa] : Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, [2009], s. 41-59

47/137
Nr opisu: 0000058462
Zarządzanie zasobami ludzkimi samorządzie terytorialnym. Nowe rozwiązania.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej. Pod red. M. Gagackiej, K. Głąbickiej. Radom : Politechnika Radomska, 2009, s. 387-401

48/137
Nr opisu: 0000076886
Formy prawne zatrudnienia wspieranego.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Zesz. Praw. WSEiA Bytom 2008 nr 1/2, s. 69-80

49/137
Nr opisu: 0000051334
Instytucje pomocy osobom starszym.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Współczesne wyzwanie edukacji dorosłych. Obszary współpracy gerontologii i andragogiki. Praca zbiorowa. Pod red. L. Frąckiewicz, E. Górnikowskiej-Zwolak. Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2008, s. 23-36

50/137
Nr opisu: 0000051008
Instytucjonalno-prawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnienia.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008, 159 s.
(Studia i Monografie ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)

51/137
Nr opisu: 0000047797
Kapitał społeczny narzędziem gospodarki społecznej.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 26-35, bibliogr. 44 poz.

52/137
Nr opisu: 0000074138
Kapitał społeczny w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 44, s. 5-21, bibliogr. 36 poz.

kapitał społeczny ; społeczność lokalna ; problem społeczny ; samorząd terytorialny ; polityka społeczna

social capital ; local community ; social problem ; local government ; social policy

53/137
Nr opisu: 0000073585
Lokalne strategie rozwiązania problemów społecznych.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 238-246, bibliogr. 22 poz.

problem społeczny ; polityka społeczna ; pomoc społeczna ; społeczność lokalna ; samorząd terytorialny

social problem ; social policy ; social assistance ; local community ; local government

54/137
Nr opisu: 0000051333
Organizacja rozwiązywania lokalnych problemów społecznych na przykładzie aglomeracji śląskiej.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój. Praca zbiorowa. Pod red. A. Rączaszka. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 517-528 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )

55/137
Nr opisu: 0000048649   
Organizacja zatrudnienia tymczasowego i telepracy - warunki i cechy charakterystyczne.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Organ. i Zarz. 2008 nr 4, s. 73-86, bibliogr. 26 poz.

elastyczność ; zatrudnienie tymczasowe ; telepraca

elasticity ; temporary employment ; teleworking

56/137
Nr opisu: 0000076965
Partnerstwo w procesie zarządzania na szczeblu lokalnym.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. Monografia. Red. Jan Kaźmierczak. Zabrze : [Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania], 2008, 20-27

partnerstwo ; administarcja publiczna ; sektor publiczny ; zarządzanie

partnership ; public administration ; public sector ; management

57/137
Nr opisu: 0000041722
Partnerstwo w procesie zarządzania na szczeblu lokalnym.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Kowno, Litwa, 3-5 września 2008. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2008, s. 89 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; R. 59, nr 6 0860-6846)
Pełny tekst na CD-ROM

administracja publiczna ; zarządzanie ; partnerstwo lokalne

public administration ; management ; local partnership

58/137
Nr opisu: 0000051557
Praca tymczasowa jako forma elastycznego zatrudnienia i promocji pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Integracja socjalna - jej blaski i cienie. Konferencja krajowa, Radom, 14-15 kwiecień 2008r.. Radom : [b.w.], 2008, s. 184-200

59/137
Nr opisu: 0000051253
Prawne aspekty przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Pod red. L. Frąckiewicz. Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008, s. 162-174

60/137
Nr opisu: 0000058593
Społeczne aspekty procesu integracji europejskiej.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Acta Bythoniensia 2008 nr 3/4, s. 31-44

61/137
Nr opisu: 0000051337
Telepraca jako forma elastycznego zatrudnienia pracowników.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Wokół polityki społecznej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Julianowi Auleytnerowi. Pod red. K. Głąbickiej, M. Grewińskiego. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Instytut Polityki Społecznej UW.. Warszawa : Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, 2008, s. 224-236

62/137
Nr opisu: 0000051551
Zadania administracji zatrudnienia wobec rynku pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Polityka administracyjna. IV Międzynarodowa konferencja naukowa, Stryków, 7-9 września 2008r.. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rzeszowie. Rzeszów : Bonus Liber, 2008, s. 93-104

63/137
Nr opisu: 0000040009
Administracja publiczna wobec osób w podeszłym wieku.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: W obliczu starości. Praca zbiorowa. [T. 2]. Pod red. Lucyny Frąckiewicz. Katowice : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 2007, s. 105-120

64/137
Nr opisu: 0000040011
Demokratyzacja systemu zatrudnienia w Polsce.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Pod red. Andrzeja Rączaszka i Wiesława Koczura. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 301-312

65/137
Nr opisu: 0000040068
Instrumenty kształtowania kapitału ludzkiego i jego wartości na rynku pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji. Praca zbiorowa. Pod red. A. Lipki i S. Waszczaka. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 225-233

66/137
Nr opisu: 0000037562   
Przedsiębiorstwa społeczne na rynku pracy. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Przemysław* Wróbel.
Zabrze, 2007, 268 k., bibliogr. 246 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. Małgorzata** Baron-Wiaterek

przedsiębiorstwo społeczne ; rynek pracy ; kapitał społeczny ; spółdzielnia socjalna

social enterprise ; labour market ; social capital ; social cooperative

67/137
Nr opisu: 0000040000
Przedsiębiorstwa społeczne na rynku pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE. Pod red. K. Głąbickiej. [Polskie Towrzystwo Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczny Polityki Radomskiej]. Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2007, s. 98-109

68/137
Nr opisu: 0000039999
Rola samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów społecznych na szczeblu lokalnym.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy Socjalnej. Red. K. Piątek, A. Karwacki. Toruń : Wydaw. Akapit, 2007, s. 169-184

69/137
Nr opisu: 0000030892
Konstytucyjnoprawne aspekty zabezpieczenia praw społecznych osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Praca zbiorowa. Pod red. Lucyny Frąckiewicz, W. Koczura. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 25-42

70/137
Nr opisu: 0000020569
Narzędzia rekrutacji i derekrutacji personelu.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 29, s. 7-18, bibliogr. 41 poz.

rekrutacja personelu ; derekrutacja personelu ; zatrudnienie ; przedsiębiorstwo

personnel recruitment ; personnel derecruitment ; employment ; company

71/137
Nr opisu: 0000030716
Państwo opiekuńcze w warunkach globalizacji.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Demokracja w dobie globalizacji. T. 1: W praktyce politycznej. Pod red. J. Iwanka, M. Mazura. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006, s. 131-144 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2400 0208-6336)

72/137
Nr opisu: 0000020570
Prawa pracownicze w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 29, s. 19-26, bibliogr. 16 poz.

prawa pracownika ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; pracownik

human rights ; enterprise management ; employee

73/137
Nr opisu: 0000023968
Rola techniki informacyjnej w kształtowaniu form zatrudnienia.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 21-28, bibliogr. 20 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1724 Organizacja i Zarządzanie ; z. 37)

technika informacyjna ; forma zatrudnienia ; rynek pracy ; zarządzanie przedsiębiorstwem

information technique ; form of employement ; labour market ; enterprise management

74/137
Nr opisu: 0000015623
Podstawy prawa dla studentów zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Ernesta Knosali i Małgorzaty Baron-Wiaterek.
[Aut.]: Jarosław Antoniuk, Małgorzata** Baron-Wiaterek, Piotr* Horosz, Ernest** Knosala, Wojciech Kowalski, Agnieszka* Kubiak-Cyrul, G. Kuźnik, Piotr* Stec, Hanna* Walczak-Zaremba, Paweł Witkowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 267 s., bibliogr.

75/137
Nr opisu: 0000021265
Podstawy prawne wspierania inkluzji.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Wykluczenie społeczne. Praca zbiorowa. Pod red. L. Frąckiewicz. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 60-73

76/137
Nr opisu: 0000022359
Prawa socjalne obywateli Unii Europejskiej.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Procesy transformacji i integracji z Unią Europejską a zachowania podmiotów gospodarujących. Red.: A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski. Bytom : [Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu], 2005, s. 159-170, bibliogr. 21 poz.

77/137
Nr opisu: 0000012567
Ustrojowo-prawne instrumenty polityki społecznej. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Pod red. Małgorzaty Baron-Wiaterek.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek, Ernest** Knosala, Hanna* Walczak-Zaremba.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 169 s., bibliogr.

78/137
Nr opisu: 0000010183
Działalność marketingowa na rynku pracy województwa śląskiego.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: MARKETING - INNOWACJE - INFORMACJA "Marketing w społeczeństwie informacyjnym". Materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Szczyrk, 20-21 listopada 2003 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 203-208, bibliogr. 18 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1626 Organizacja i Zarządzanie ; z. 24)

województwo śląskie ; rynek pracy ; marketing

Silesian Voivodeship ; labour market ; marketing

79/137
Nr opisu: 0000015538
Formalno-prawne podstawy zarządzania sferą pomocy osobom niepełnosprawnym.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Niepełnosprawni a praca. Praca zbiorowa. Pod red. Lucyny Frąckiewicz i Wiesława Koczura. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 141-154

80/137
Nr opisu: 0000015539
Gospodarowanie kapitałem ludzkim w realnych stosunkach pracy w Polsce.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Kapitał społeczny. Praca zbiorowa. Pod red. Lucyny Frąckiewicz i Andrzeja Rączaszka. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 110-125

81/137
Nr opisu: 0000028792
Instrumenty zmian personalnych w organizacji.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 145-155

organizacja ; zarządzanie zasobami ludzkimi

organization ; human resources management

82/137
Nr opisu: 0000015187
Kapitał ludzki na rynku pracy województwa śląskiego.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek, Izabela* Grzanka.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 227-238, bibliogr. 28 poz.

kapitał ludzki ; województwo śląskie ; kształcenie ustawiczne ; rynek pracy

human capital ; Silesian Voivodeship ; lifelong learning ; labour market

83/137
Nr opisu: 0000076884
Koncepcje kształtowania polityki zatrudnienia w Polsce po 1990 roku.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna. Pod red. W. Kautego. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004, s. 543-554 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2235 0208-6336)

84/137
Nr opisu: 0000028800
Narodowe państwo opiekuńcze w perspektywie globalizacji.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Globalizacja a problem tożsamości narodowej. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 185-198

85/137
Nr opisu: 0000022371
Harmonizacja polityki zatrudnienia wspólnot europejskich - skutki dla Polski.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Polska krajem Unii Europejskiej - problemy transformacji systemowej i regionalnej. Red.: A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski. Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Bytom : [Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji], 2003, s. 246-255

86/137
Nr opisu: 0000076882
Kierunki zmian strategii zatrudnienia w Polsce.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Czynniki kreowania wzrostu popytu na pracę. Red. E. Bojar. Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej, IV Wydział Nauk Technicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Lublinie. Lublin : Politechnika Lubelska, 2003, s. 34-56 (Konkurencja i Koegzystencja Regionów w Polsce Integracji Europejskiej ; 4)

87/137
Nr opisu: 0000076881
Kreowanie państwa bezpieczeństwa socjalnego w Polsce.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Bezpieczeństwo socjalne. Praca zbiorowa. Pod red. L. Frąckiewicz. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 45-61 (Prace Naukowe ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)

88/137
Nr opisu: 0000076883
Polityka zatrudnienia Unii Europejskiej. Skutki dla Polski. Europejska Akademia na Śląsku, Biblioteka Śląska.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
Katowice : Europejska Akademia, 2003, 15 s.

89/137
Nr opisu: 0000076880
Prawne aspekty procesu kadrowego w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach integracji i globalizacji gospodarki. Praca zbiorowa. Pod red. A. Limańskiego. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 2003, s. 257-268

90/137
Nr opisu: 0000007806
Tendencja zmian społeczno-gospodarczych w Polsce a zatrudnienie.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2003 z. 15, s. 217-229

zatrudnienie ; reforma systemowa ; społeczeństwo

employment ; system reform ; society

91/137
Nr opisu: 0000076772
Zarządzanie wiedzą w procesie zmian na rynku pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Ukrains'ka nauka: minyle, sucasne, majbutne. Vyp. 6. Ternopil'ska Akademia Narodnogo Gospodarstva. Kafera Ukrainoznavstva. Institut Ekonomiki i Pidpriemnictva. Ternopil' : Pidrucniki & Posibniki, 2003, s. 23-30

rynek pracy ; zarządzanie wiedzą ; zatrudnienie ; kształcenie

labour market ; knowledge management ; employment ; education

92/137
Nr opisu: 0000076852
Efektywność funkcjonowania polskiego rynku pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Problemy ekonomicznej efektywności gospodarowania w procesach transformacji polskiej gospodarki. Praca zbiorowa. Pod red. A. Limańskiego. Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 2002, s. 49-62

93/137
Nr opisu: 0000076702
Informacja publiczna w sferze zatrudnienia.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Publiczne systemy informacyjne. Informatyka w administracji, Bielsko-Biała, 25-27 listopada 2002 r. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2002, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4

informacja publiczna ; rynek pracy ; zatrudnienie ; administracja publiczna

public information ; labour market ; employment ; public administration

94/137
Nr opisu: 0000079582
Instrumenty rozwoju zatrudnienia w regionie wobec wymogów integracji europejskiej.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji europejskiej. Red. A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2002, s. 191-200

zatrudnienie ; bezrobocie ; rynek pracy

employment ; unemployment ; labour market

95/137
Nr opisu: 0000076847
Narzędzia zwolnień pracowników.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Ekon. Organ. Przeds. 2002 R. 53 nr 3, s. 58-65

96/137
Nr opisu: 0000076751
Organizacje międzynarodowe wobec zatrudnienia i bezrobocia.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Zb. Nauk. Pr. Cerka'skogo Derz. Technol. Univ., Ser. Ekon. Nauki 2002 nr 2, 55-63

97/137
Nr opisu: 0000076856
Rola państwa w kształtowaniu zatrudnienia na terenach wiejskich.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Problemy polskiej wsi na przełomie wieków. Praca zbiorowa. Pod red. L. Frąckiewicz, M. Król. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 137-153 (Prace Naukowe ; Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego)

98/137
Nr opisu: 0000017485
Rynek pracy województwa śląskiego - problemy i rekomendacje.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania]. Katowice : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 604-615, bibliogr. 16 poz.

99/137
Nr opisu: 0000076855
The applicaiton of GIS in visualization of unemployment in Silesia Province.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Geographical Information Systems. International conference and exhibition. GIS Odyssey 2002, Split -Solin - Trogir - Korcula - Dubrovnik, 2nd to 6th September 2002. Proceedings. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 359-366

100/137
Nr opisu: 0000003894
Transformacja systemu zatrudnienia w działalności państwa.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, 350 s., bibliogr.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1530 Organizacja i Zarządzanie ; z. 8)

101/137
Nr opisu: 0000003902
Zarządzanie rynkiem pracy w Polsce wobec wyzwań globalizacji.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2002 z. 11, s. 5-15

102/137
Nr opisu: 0000076849
Zarządzanie rynkiem pracy w warunkach globalizacji.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Stud. Gospod. 2002 nr 1, s. 39-52

103/137
Nr opisu: 0000028740
Zarządzanie wiedzą na rynku pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Podmiotowość nauki. Red.: Jacek Rąb, Jerzy Broda, Aldona Musiał. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2002, s. 217-229

zarządzanie wiedzą ; rynek pracy ; zatrudnienie

knowledge management ; labour market ; employment

104/137
Nr opisu: 0000076028
Dialog w procesie zarządzania zatrudnieniem w Polsce.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Rozważania wokół pracy. Red.: Jacek Rąb, Jerzy Musiał, Aldona Musiał. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2001, s. 204-218

rynek pracy ; zarządzanie zatrudnieniem

labour market ; employment management

105/137
Nr opisu: 0000076797
Formalno-prawne podstawy polityki rynku pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI wieku. Pod red. Z. Wiśniewskiego. Toruń : Toruńska Szkoła Zarządzania, 2001, s. 371-381

106/137
Nr opisu: 0000017604
Instrumenty organizacyjno-prawne restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie w Polsce.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, Katowice 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Konkurencyjność zasobów i umiejętności przedsiębiorstw w warunkach przedakcesyjnych. Pod red. A. Limańskiego. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : [Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach], 2001, s. 313-323

107/137
Nr opisu: 0000076794
Prawo gospodarcze.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Wyd. 2 rozsz.. Pod red. M. Zielińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Zabrze : [Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej], 2001, s. 19-28

108/137
Nr opisu: 0000076749
Stosunki pracy w procesie komercjalizacji i prywatyzacji w Polsce.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Problemy marketingu v postssocialisticnich krainach = Problemy marketingu w postsocjalistycznych państwach. Red. A. Limans'ki, D. Sztefanic. Institut Ekonomiki i Pidpriemnictva (m. Ternopil'), Visca Skola Marketingovogo Upravlenija i Inozemnich Mov (Katovice). Ternopil' : Dzura, 2001, s. 83-95

komercjalizacja przedsiębiorstwa ; prywatyzacja ; transfer przedsiębiorstw ; redukcja zatrudnienia

enterprise commercialization ; privatization ; transfer of enterprises ; downsizing

109/137
Nr opisu: 0000076795   
Współdziałanie partnerów na polskim rynku pracy w latach dziewięćdziesiątych.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Ruch Praw. Ekon. Socjol. 2001 z. 3, s. 117-133

110/137
Nr opisu: 0000076792
Instrumenty prawne polityki rynku pracy w Polsce w warunkach globalizacji.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Sektor finansowy w Polsce w warunkach globalizacji procesów gospodarczych, Ustroń, 11-12.05.2000 r. Materiały konferencyjne. Cz. 2. Pod red. I. Pyka. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 2000, s. 221-230

111/137
Nr opisu: 0000076791
Polityka zatrudnienia i rynku pracy w podstawowych dokumentach Unii Europejskiej.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Integracja ekonomiczna Polski z krajami Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne, Ustroń, 22-23.04.1999. Pod red. T. Sporka. Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 1999, s. 283-296

112/137
Nr opisu: 0000076793
Prawo gospodarcze.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Pod red. M. Zielińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Zabrze : [Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej], 1999, s. 13-19, bibliogr. 3 poz.

113/137
Nr opisu: 0000076790
Umowy. Przepisy, przykłady i objaśnienia.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
Katowice : Gall, 1999, 144 s.

114/137
Nr opisu: 0000076789
Działalność marketingowa na rynku pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Problemy współczesnego marketingu. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustroń, 23-24.04.1998. Pod red. T. Kramera. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 1998, s. 129-141

115/137
Nr opisu: 0000076788
Europejskie regulacje polityki zatrudnienia i rynku pracy a rozwiązania polskie.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Bariery i stymulatory integracji europejskiej. T. 2. Red. H. Przybylski. Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 109-121 (Prace Naukowe ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)

116/137
Nr opisu: 0000026966
Działalność organizatorska państwa w dziedzinie zatrudnienia. (Niektóre aspekty społeczno ekonomiczne i prawne).
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997, 114 s., bibliogr. 94 poz.
(Monografia ; Politechnika Śląska)

117/137
Nr opisu: 0000076783
Prawne aspekty polityki zatrudnienia w ramach przeobrażeń systemowych.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Ruch Praw. Ekon. Socjol. 1997 z. 4, s. 39-56

118/137
Nr opisu: 0000035289
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 1996 z. 2, s. 77-92

119/137
Nr opisu: 0000035497
Podstawy prawa pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek. Wyd. 2 zm..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, 291 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1994 0434-0825)

120/137
Nr opisu: 0000035496
Podstawy prawne działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek. Wyd. 2 popr..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, 182 s.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1993 0434-0825)

121/137
Nr opisu: 0000035493
System prawny zatrudnienia. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, 128 s.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1995 0434-0825)

122/137
Nr opisu: 0000042713
Umowy obrotu gospodarczego.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, 206 s.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1947 0434-0825)

123/137
Nr opisu: 0000033354
Prawne determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 1995 z. 1, s. 25-32

124/137
Nr opisu: 0000033565
Zarys prawa pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, 195 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1943 0434-0825)

125/137
Nr opisu: 0000043950
Podstawy prawne działalności gospodarczej. Materiały źródłowe. Cz. 1.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek, Elżbieta** Leśko.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, 377 s.

126/137
Nr opisu: 0000043951
Podstawy prawne działalności gospodarczej. Materiały źródłowe. Cz. 2.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek, Elżbieta** Leśko.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, 579 s.

127/137
Nr opisu: 0000044831
Podstawy prawne działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, 178 s.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1876 0434-0825)

128/137
Nr opisu: 0000043615
Rozwój koncepcji programowych polskiej lewicy do początków działania KPRP.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Nauki Społ. 1994 z. 69, s. 105-119

129/137
Nr opisu: 0000076781
Kierunki przekształceń działalności przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2. Katowice : Instytut Zarządzania Politechniki Śląskiej, 1993, s. 25-35

130/137
Nr opisu: 0000076782
Problemy motywacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2. Katowice : Instytut Zarządzania Politechniki Śląskiej, 1993, s. 56-65

131/137
Nr opisu: 0000059798
Zinstytucjonalizowane formy w ruchu politycznym według koncepcji teoretyków marksizmu (K. Marksa, F. Engelsa i W. Lenina).
[Aut.]: Małgorzata** Nizio.
-Zesz. Nauk. PŚl., Nauki Społ. 1990 z. 54, s. 41-57

132/137
Nr opisu: 0000060541
Działalność ideologiczna w procesie rozwoju ruchu politycznego na podstawie koncepcji klasyków marksizmu.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Nauki Społ. 1989 z. 57, s. 15-32

133/137
Nr opisu: 0000076780
Karola Marksa teoria konfliktów społecznych i jej kontekst historyczny.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne. Pod red. B. Pasierba. Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989, s. 19-30

134/137
Nr opisu: 0000060547
Pojęcie ruchu społecznego i politycznego u klasyków marksizmu.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Nauki Społ. 1989 z. 55, s. 57-69, bibliogr. 56 poz.

135/137
Nr opisu: 0000060552
Rola związków zawodowych w systemie politycznym Polski Ludowej w ocenie podstawowych dokumentów PZPR (w latach 1981-1984).
[Aut.]: Małgorzata** Nizio-Baron.
-Zesz. Nauk. PŚl., Nauki Społ. 1989 z. 53, s. 69-86, bibliogr. 33 poz.

136/137
Nr opisu: 0000061148
Sprzeczności i konflikty społeczne w ujęciu teoretycznym.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne. Pod red. nauk. B. Pasierba. Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989, s. 19-30

137/137
Nr opisu: 0000065042
Nauka o polityce. Praca zbiorowa.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek, J. Czernek, Józef** Haber, G. Heiland, H. Kowalski, E. Matula, Jan** Misztal, Z. Nowak, Andrzej* Palczak, J. Skoneczny, Antoni** Waliczek, Franciszek** Ziemski. Wyd. 2 popr..
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1988, 257 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego nr 1426 0434-0825)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie