Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ADAMEK R
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/5
Nr opisu: 0000104864
P3D-SQL: extending oracle PL/SQL capabilities towards 3D protein structure similarity searching.
[Aut.]: Dariusz Mrozek, Bożena Małysiak-Mrozek, R. Adamek.
W: Bioinformatics and biomedical engineering. Third International Conference, IWBBIO 2015, Granada, Spain, April 15-17, 2015. Proceedings. Pt. 1. Eds.: Francisco Ortuno, Ignacio Rojas. Cham : Springer, 2015, s. 548-556, bibliogr. 14 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9043 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)

białka ; struktura 3D białek ; bioinformatyka strukturalna ; wyszukiwanie podobieństw ; dostosowanie struktury ; baza danych ; SQL ; relacyjna baza danych ; język zapytań

proteins ; 3D protein structure ; structural bioinformatics ; similarity searching ; structural alignment ; database ; SQL ; relational database ; query language

2/5
Nr opisu: 0000015223
Rozdrabnianie i mieszanie zawiesiny pigmentu tytanowego w dissolverze z mieszadłem dyskowym płaskim.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Barbara* Domalik, R. Adamek, Maciej Jodkowski.
-Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/2, s. 975-980, bibliogr. 5 poz.. Impact Factor 0.337

rozdrabnianie ; mieszanie ; dyskowe mieszadło płaskie ; pigment tytanowy ; zawiesina ; właściwości reologiczne ; kinetyka ; bilans populacji

grinding ; mixing ; dissolver with disk agitator ; titanium pigment ; slurry ; rheological properties ; kinetics ; population balance

3/5
Nr opisu: 0000001714
Badania reologii wodnej zawiesiny cząstek kalcynatu tytanowego, poddawanych rozdrabnianiu w mieszalniku z mieszadłem dyskowym.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, R. Adamek.
-Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3C, s. 513-518, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 0.473

4/5
Nr opisu: 0000037524
Hydraulika i proces ekstrakcji w kolumnie z wypełnieniem komórkowym.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, Ewa* Pietrasik, R. Adamek, A. Mikołajewska.
-Chem. Przem. Branż. Mag. Przem. 2000 nr 19, s. 9-13, 15, bibliogr. 8 poz.

5/5
Nr opisu: 0000005018
Dyspergowanie pigmentów w dissolverach - mieszalnikach rozdrabniających.
[Aut.]: Jan** Hehlmann, R. Adamek.
-Inż. Apar. Chem. 1999 R. 38 nr 2, s. 8-12, bibliogr. 7 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie