Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ŻUKOWSKA-BUDKA J
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/10
Nr opisu: 0000021559
Oprogramowanie open-source w organizacjach zwinnych i wirtualnych.
[Aut.]: J. Żukowska-Budka, Zdzisław Sroczyński.
W: Nowe technologie sieci komputerowych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Stefana Węgrzyna, Lecha Znamirowskiego, Tadeusza Czachórskiego, Stanisława Kozielskiego. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2006, s. 505-513, bibliogr. 11 poz.

oprogramowanie open source ; organizacja wirtualna ; zwinna organizacja

open source software ; virtual organization ; agile organization

2/10
Nr opisu: 0000022156
Zarządzanie wiedzą z uwzględnieniem kapitału ludzkiego.
[Aut.]: J. Żukowska-Budka, Zdzisław Sroczyński.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 235-243 bibliogr. 28 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1723 Organizacja i Zarządzanie ; z. 36)

zarządzanie wiedzą ; kapitał ludzki ; społeczeństwo wiedzy ; społeczeństwo informacyjne

knowledge management ; human capital ; knowledge society ; information society

3/10
Nr opisu: 0000015888
Narzędzia informatyczne organizacji wirtualnych.
[Aut.]: J. Żukowska-Budka, Zdzisław Sroczyński.
W: Wysokowydajne sieci komputerowe. Zastosowanie i bezpieczeństwo. Praca zbiorowa. Pod red.: Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005, s. 327-336, bibliogr. 13 poz.

4/10
Nr opisu: 0000013774
E-learning jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
[Aut.]: J. Żukowska-Budka, Zdzisław Sroczyński.
W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. [III Konferencja dla doktorantów i młodych naukowców]. [Tarnów] : [Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu], 2004

5/10
Nr opisu: 0000013772
E-learning szansą dla niepełnosprawnych. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne.
[Aut.]: Zdzisław Sroczyński, J. Żukowska-Budka.
W: Internet w społeczeństwie informacyjnym. Internet w systemach zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Grzywaka. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004, s. 223-228

6/10
Nr opisu: 0000013775
Nowoczesne zarządzanie firmą na przykładzie systemu CRM-online.pl.
[Aut.]: J. Żukowska-Budka, Zdzisław Sroczyński.
W: Projekt, technologia oraz wdrożenie systemu CRM w przedsiębiorstwie. [Gorzów Wielkopolski] : [Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu], 2004

7/10
Nr opisu: 0000013743
Oprogramowanie klasy opensource, freeware i shareware w przedsiębiorstwie. Korzyści i zagrożenia. Studium przypadku.
[Aut.]: J. Żukowska-Budka, Zdzisław Sroczyński.
-Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. 2004 nr 3, s. 39-44

8/10
Nr opisu: 0000015610
Outsourcing IT - zalety i wady.
[Aut.]: J. Żukowska-Budka, Zdzisław Sroczyński.
-Zag. Tech.-Ekon. 2004 t. 49 z. 4, s. 449-456, bibliogr. 22 poz.

outsourcing IT

IT outsourcing

9/10
Nr opisu: 0000013744
Serwis CRM-online.pl jako nowatorskie rozwiązanie niezbędne w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
[Aut.]: J. Żukowska-Budka, Zdzisław Sroczyński.
-Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. 2004 nr 3, s. 45-52

10/10
Nr opisu: 0000013585
Uwarunkowania ekonomiczne projektu informatycznego na przykładzie systemu CRM-online.pl.
[Aut.]: J. Żukowska-Budka, Zdzisław Sroczyński.
W: Współczesne problemy sieci komputerowych. Zastosowanie i bezpieczeństwo. Praca zbiorowa. Pod red.: Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2004, s. 191-200, bibliogr. 12 poz.

system informatyczny ; projekt ; biznesplan

information system ; project ; business plan

stosując format:
Nowe wyszukiwanie