Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SILN SPAL
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/25
Nr opisu: 0000080588
Tytuł oryginału: Application of vibration symptoms in the assessment of the bearings of rotating machinery equipment of combustion engine
Tytuł w wersji polskiej: Zastosowanie miar drganiowych w ocenie stanu łożysk maszyn wirnikowych osprzętu silnika spalinowego
Autorzy: Henryk** Madej, Zbigniew Stanik, Jan Warczek.
¬ródło: -Siln. Spal. 2011 nr 3, s. 89-90
Uwagi: Pełny tekst na DVD
p-ISSN: 0138-0346
Słowa kluczowe polskie: diagnostyka ; łożysko toczne ; analiza drgań
Słowa kluczowe angielskie: diagnostics ; rolling bearing ; vibration analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG, POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


2/25
Nr opisu: 0000077355
Tytuł oryginału: Independent inlet valve control as a method of realization of the open Atkinson-Miller cycle in SI engine
Tytuł w wersji polskiej: Niezależne sterowanie zaworami dolotowymi jako sposób realizacji otwartego obiegu Atkinsona-Millera w silniku ZI
Autorzy: Zbigniew Żmudka, Stefan** Postrzednik.
¬ródło: -Siln. Spal. 2011 nr 3, s. 79-80
Uwagi: Pełny tekst na DVD
p-ISSN: 0138-0346
Słowa kluczowe polskie: silnik spalinowy ; niezależne sterowanie zaworami ; otwarty obieg teoretyczny Atkinsona-Millera ; wymiana ładunku ; sprawno¶ć cyklu
Słowa kluczowe angielskie: spark-ignition engine ; independent valve control ; open Atkinson-Miller cycle ; charge exchange ; cycle efficiency
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG, POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


3/25
Nr opisu: 0000077356
Tytuł oryginału: Operating conditions of application of the internal combustion engine eco-cycle
Tytuł w wersji angielskiej: Eksploatacyjne uwarunkowania wykorzystania eko-obiegu silnika spalinowego
Autorzy: Stefan** Postrzednik, Zbigniew Żmudka.
¬ródło: -Siln. Spal. 2011 nr 3, s. 79-80
Uwagi: Pełny tekst na DVD
p-ISSN: 0138-0346
Słowa kluczowe polskie: silnik spalinowy ; eko-obieg ; sprawno¶ć energetyczna ; system HCCI
Słowa kluczowe angielskie: combustion engine ; eco-cycle ; energy efficiency ; HCCI system
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG, POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


4/25
Nr opisu: 0000050034
Tytuł oryginału: Dokładno¶ć obliczeń przebiegowego zużycia paliwa w samochodzie wybranymi metodami w ruchu rzeczywistym
Autorzy: Aleksander** Ubysz.
¬ródło: -Siln. Spal. 2009 nr SC1, s. 266-272, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/25
Nr opisu: 0000057827
Tytuł oryginału: Engine gas-fuel from coal
Autorzy: Stefan** Postrzednik.
¬ródło: -Siln. Spal. 2009 nr SC1, s. 62-67
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/25
Nr opisu: 0000050039
Tytuł oryginału: Estimation of IC engine fault using wavelet transform
Tytuł w wersji polskiej: Diagnostyka uszkodzeń silnika spalinowego przy użyciu transformacji falkowej
Autorzy: Paweł Fabi¶, B. Flekiewicz, Marek** Flekiewicz, Rafał* Sroka.
¬ródło: -Siln. Spal. 2009 nr SC2, s. 21-26, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/25
Nr opisu: 0000049976
Tytuł oryginału: Flow resistance in the engine inlet-exhaust system as affected by the engine parameters
Tytuł w wersji polskiej: Kształtowanie się oporów przepływu w układzie wymiany ładunku na tle parametrów pracy silnika spalinowego
Autorzy: Zbigniew Żmudka, Stefan** Postrzednik.
¬ródło: -Siln. Spal. 2009 nr 1, s. 31-40, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w j.pol.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/25
Nr opisu: 0000049978
Tytuł oryginału: Gazowe paliwo silnikowe pozyskiwane na bazie węglowej
Autorzy: Stefan** Postrzednik.
¬ródło: -Siln. Spal. 2009 nr SC1, s. 62-67, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/25
Nr opisu: 0000050041
Tytuł oryginału: Influence of charge exchange work on the efficiency of internal combustion engine in part charge
Tytuł w wersji polskiej: Wpływ pracy wymiany ładunku na sprawno¶ć silnika spalinowego przy czę¶ciowym jego obci±żeniu
Autorzy: Stefan** Postrzednik, Zbigniew Żmudka.
¬ródło: -Siln. Spal. 2009 nr SC2, s. 331-337, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/25
Nr opisu: 0000050036
Tytuł oryginału: Metoda generowania charakterystyk ogólnych silników samochodowych
Autorzy: Aleksander** Ubysz.
¬ródło: -Siln. Spal. 2009 nr SC1, s. 323-330, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/25
Nr opisu: 0000050037
Tytuł oryginału: Nowe spojrzenie na energooszczędne pole pracy silnika samochodowego na charakterystyce ogólnej
Autorzy: Aleksander** Ubysz.
¬ródło: -Siln. Spal. 2009 nr SC1, s. 408-415, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/25
Nr opisu: 0000049977
Tytuł oryginału: On board recognition of different fuels in SI engines with the use of dimensional and non-dimensional vibration signal parameters
Tytuł w wersji polskiej: Rozpoznawanie paliw zasilaj±cych silnik przy użyciu wymiarowych i bezwymiarowych wskaĽników synału przyspieszeń drgań
Autorzy: Paweł Fabi¶, B. Flekiewicz, Marek** Flekiewicz.
¬ródło: -Siln. Spal. 2009 nr 1, s. 69-75, bibliogr. 9 poz.
Uwagi: Tekst równoległy w j.pol.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/25
Nr opisu: 0000050032
Tytuł oryginału: The typical faults of automotive engines and analysis for fault diagnosis possibility
Tytuł w wersji polskiej: Typowe uszkodzenia silników samochodowych i analiza możliwo¶ci ich diagnozowania
Autorzy: Jan Filipczyk, Henryk** Madej.
¬ródło: -Siln. Spal. 2009 nr SC1, s. 229-233, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/25
Nr opisu: 0000050040
Tytuł oryginału: Twin turbocharging system of medium displacement spark ignition engine
Tytuł w wersji polskiej: Zastosowanie systemu twin - turbo do doładowania silnika o zapłonie iskrowym ¶redniej pojemno¶ci skokowej
Autorzy: B. Sendyka, Jan Filipczyk.
¬ródło: -Siln. Spal. 2009 nr SC2, s. 264-268, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/25
Nr opisu: 0000042262
Tytuł oryginału: Application of reconciliation algorithm in order to improvement of measurement data accuracy
Autorzy: Zbigniew Żmudka, Stefan** Postrzednik.
¬ródło: -Siln. Spal. 2007 nr SC3, s. 333-339
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/25
Nr opisu: 0000086848
Tytuł oryginału: Basic aspects and procedures of independent IC engine valves actuation
Tytuł w wersji polskiej: Podstawowe aspekty oraz procedury niezależnego sterowania zaworami silnika spalinowego
Autorzy: Stefan** Postrzednik, Zbigniew Żmudka.
¬ródło: -Siln. Spal. 2007 R. 46 nr SC1, s. 88-97, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/25
Nr opisu: 0000042265
Tytuł oryginału: The influence of load parameters of internal combustion SI engine for unrepeatability of cycles
Tytuł w wersji polskiej: Wpływ parametrów obci±żenia silnika spalinowego ZI na niepowtarzalno¶ć realizowanych cykli
Autorzy: Grzegorz Przybyła, Stefan** Postrzednik.
¬ródło: -Siln. Spal. 2007 nr SC2, s. 238-246
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/25
Nr opisu: 0000054632
Tytuł oryginału: Analiza metod aproksymuj±cych dyskretnie zarejestrowany przebieg ci¶nienia indykatorowego
Autorzy: Jacek** Maćkowski, Romuald* Szopa.
¬ródło: -Siln. Spal. 1992 nr 3/4, s. 22-29, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/25
Nr opisu: 0000052578
Tytuł oryginału: Ocena możliwo¶ci optymalizacji procesu spalania metodami symulacji komputerowej
Autorzy: Jacek** Maćkowski.
¬ródło: -Siln. Spal. 1992 R. 30 nr 1/2, s. 44-47, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3146


20/25
Nr opisu: 0000060148
Tytuł oryginału: Okre¶lenie ciepła przepływaj±cego pomiędzy strefami w modelu dwustrefowym
Autorzy: Jacek** Maćkowski, Krystian** Wilk.
¬ródło: -Siln. Spal. 1990 R. 30 nr 1/2, s. 54-55, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3146


21/25
Nr opisu: 0000060147
Tytuł oryginału: Wykorzystanie dwustrefowego modelu procesu spalania do symulacji przebiegu chwilowych temperatur
Autorzy: Jacek** Maćkowski, Krystian** Wilk.
¬ródło: -Siln. Spal. 1990 R. 30 nr 1/2, s. 52-53, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3146


22/25
Nr opisu: 0000060149
Tytuł oryginału: Wyznaczanie ilo¶ci ciepła przejmowanego przez ¶cianki komory spalania silnika spalinowego w zerowymiarowym modelu procesu spalania
Autorzy: Jacek** Maćkowski.
¬ródło: -Siln. Spal. 1990 R. 30 nr 3/4, s. 10-15, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3146


23/25
Nr opisu: 0000060152
Tytuł oryginału: Zasada doboru charakterystyki dynamicznej regulatora prędko¶ci obrotowej ¶rednioobrotowego silnika wysokoprężnego napędzaj±cego pr±dnice
Autorzy: Michał** Ferenc, Stanisław Wideł, M. Fiutkowski.
¬ródło: -Siln. Spal. 1990 R. 30 nr 3/4, s. 15-19, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3146


24/25
Nr opisu: 0000060789
Tytuł oryginału: Modelowanie procesu spalania w silnikach zasilanych gazem
Autorzy: Jacek** Maćkowski, Krystian** Wilk.
¬ródło: -Siln. Spal. 1989 R. 29 nr 2/3, s. 60-62, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3146


25/25
Nr opisu: 0000060801
Tytuł oryginału: Uproszczony model matematyczny dynamiki ¶rednioobrotowego silnika wysokoprężnego
Autorzy: Michał** Ferenc, W. Osuch, H. Stokłosa.
¬ródło: -Siln. Spal. 1989 R. 29 nr 4, s. 16-20, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0138-0346
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3146


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie