Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PROGRAM OBCHODÓW 50-LECIA WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ¦LˇSKIEJ W GLIWICA
Liczba odnalezionych rekordów: 94Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/94
Nr opisu: 0000038388
Tytuł oryginału: Acylowanie niektórych pochodnych nitroanilin kwasami karboksylowymi wobec chlorku tionylu.
Autorzy: Andrzej** Skibiński, Zbigniew** Stec, M. Januchowski, L. Parys.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 15
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


2/94
Nr opisu: 0000038259
Tytuł oryginału: Badania filtracji zawiesin powstałych przy produkcji kwasu cytrynowego metod± wgłębn±.
Autorzy: A. Dynda, Grzegorz Dzido, Jacek Kocurek, Janusz Wójcik.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 56
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


3/94
Nr opisu: 0000038267
Tytuł oryginału: Badania hydrauliki wypełnienia zbudowanego z siatek demisterowych.
Autorzy: Józef** Zabłocki, Helena** Smyczek.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 53
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


4/94
Nr opisu: 0000038273
Tytuł oryginału: Badania i przemysłowa aplikacja dyspersyjnej chłodni wody obiegowej.
Autorzy: Jan** Hehlmann, Dariusz* Legierski.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 50
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


5/94
Nr opisu: 0000038374
Tytuł oryginału: Badania kinetyki procesu otrzymywania nadtlenków organicznych z soli sodowych wodoronadtlenków i halogenków alkilowych w warunkach katalizy przeniesienia międzyfazowego.
Autorzy: Stefan** Baj.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 18
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


6/94
Nr opisu: 0000038373
Tytuł oryginału: Badania modelowe nad redukcj± kwasu szczawiowego do kwasu glioksalowego.
Autorzy: Maciej Gonet, Jolanta Trojanowska, Adam* Korczyński.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 21
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


7/94
Nr opisu: 0000038286
Tytuł oryginału: Badania nad hydroliz± szkła wodnego solami glinu, żelaza i cynku w zastosowaniu do technologii materiałów izolacyjnych.
Autorzy: Andrzej** Kossuth, Mirosław** Fligier, Maria** Dzięgielewska.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 41
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


8/94
Nr opisu: 0000038311
Tytuł oryginału: Badania nad kinetyk± procesu inwersji azotynu sodu.
Autorzy: Jerzy** Piotrowski, Barbara* Lipowska, Klaudia* Dziuba.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 30
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


9/94
Nr opisu: 0000038302
Tytuł oryginału: Badania nad odzyskaniem V2O5 z zużytego katalizatora wanadowego.
Autorzy: Stanisław* Anioł, Teofil** Korolewicz, Jerzy** Kubala.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 32
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


10/94
Nr opisu: 0000038301
Tytuł oryginału: Badania nad podstawami mokrej regeneracji sorbentu węglowego przeznaczonego do odsiarczania spalin.
Autorzy: Krzysztof* Jastrz±b, Józef** Szarawara.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 35
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


11/94
Nr opisu: 0000038308
Tytuł oryginału: Badania nad stosowaniem odpadowych solanek zawieraj±cych substancje organiczne do przemysłowych procesów elektrolizy.
Autorzy: Rafał** Dylewski, Witold** Gnot, Janina** Dylewska, Adam* Korczyński.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 29
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


12/94
Nr opisu: 0000038256
Tytuł oryginału: Badania osadników przemysłowych i wynikaj±ce z nich zalecenia projektowe.
Autorzy: Jan** Bandrowski, Henryk** Merta, Józef** Zioło.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 58
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


13/94
Nr opisu: 0000038274
Tytuł oryginału: Badania procesu absorpcji dwutlenku siarki w absorbentach alkalicznych z zastosowaniem kolumn z wypełnieniem komórkowym.
Autorzy: Jan** Hehlmann, Wojciech Mokrosz, Barbara* Domalik.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 50
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


14/94
Nr opisu: 0000038261
Tytuł oryginału: Badania przeciwpr±dowego, dwufazowego przepływu w aparatach kolumnowych z wybranymi wypełnieniami.
Autorzy: Andrzej Gierczycki.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 56
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


15/94
Nr opisu: 0000038266
Tytuł oryginału: Badania ¶redniego współczynnika wnikania masy w fazie gazowej w wymienniku wypełnionym rurami.
Autorzy: Helena** Smyczek, Józef** Zabłocki.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 53
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


16/94
Nr opisu: 0000038299
Tytuł oryginału: Badania wód kopalnianych na zawarto¶ć Cd, Cu, Pb i Zn.
Autorzy: Barbara** Kot, Ryszard** Baranowski.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 41
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


17/94
Nr opisu: 0000038285
Tytuł oryginału: Badanie własno¶ci termicznych wybranych azyn i diazyn.
Autorzy: Danuta** Matysek-Majewska, Irena** Baranowska.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 42
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


18/94
Nr opisu: 0000038264
Tytuł oryginału: Badanie wpływu objęto¶ci swobodnej oraz stopnia zawilgocenia na własno¶ci izolacyjne materiałów izolacyjnych bazuj±cych na wełnie mineralnej.
Autorzy: Józef** Zabłocki, Władysław** Mróz, Michał** Palica, Grzegorz Dzido.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 54
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


19/94
Nr opisu: 0000038390
Tytuł oryginału: Bezpo¶rednie glikozylowanie chronionych hydroksyaminokwasów i oligopeptydów.
Autorzy: Andrzej** Rajca.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 17
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


20/94
Nr opisu: 0000038303
Tytuł oryginału: Bilans zwi±zków chloru w procesie laboratoryjnego koksowania mieszanki węglowej.
Autorzy: Andrzej** Mianowski, Andrzej** Koszorek.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 36
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


21/94
Nr opisu: 0000038389
Tytuł oryginału: Detergenty jako proekologiczne ¶rodki do odtłuszczania i odolejania w przemy¶le metalowym.
Autorzy: Ewa** Łękawska, Ewa* Zielińska.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 13
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


22/94
Nr opisu: 0000038304
Tytuł oryginału: Diafragmy anizotropowe w procesie elektrolizy przemysłowej chlorku sodu.
Autorzy: Ginter** Nawrat, Teresa** Buczek-Karczewska, Andrzej** Małachowski, Adam* Korczyński.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 34
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


23/94
Nr opisu: 0000038387
Tytuł oryginału: Efektywno¶ć procesu regeneracji modyfikowanych diafragm azbestowych.
Autorzy: Ginter** Nawrat, Teresa** Buczek-Karczewska, Alina** Dukowicz, Andrzej** Małachowski, Marek** Smolik, Adam* Korczyński.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 20
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


24/94
Nr opisu: 0000038306
Tytuł oryginału: Ekstrakcja kadmu i cynku z roztworów soli potasu przy użyciu tienoilotrifluoroacetonu.
Autorzy: Teofil** Korolewicz, Janusz Wójcik.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 34
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


25/94
Nr opisu: 0000038385
Tytuł oryginału: Elektrodialityczne odsalanie obiegowej wody chłodz±cej.
Autorzy: Marian Turek, Witold** Gnot, Julita Mrowiec-Białoń.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 23
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


26/94
Nr opisu: 0000038386
Tytuł oryginału: Elektrolityczna obróbka powierzchni elementów stosowanych w chirurgii kostnej.
Autorzy: Ginter** Nawrat, Jan** Marciniak, Zbigniew Paszenda, Adam* Korczyński.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 20
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


27/94
Nr opisu: 0000038307
Tytuł oryginału: Eletrodialityczna utylizacja roztworów soli nieorganicznych.
Autorzy: A. Krystek, Witold** Gnot.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 33
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


28/94
Nr opisu: 0000038310
Tytuł oryginału: Hydrodealkilacja zasad pirydynowych na katalizatorach zeolitowych.
Autorzy: Zygmunt** Specjał, Zbigniew** Pruszowski, Halina* Grelska, Wiesława** Specjał.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 37
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


29/94
Nr opisu: 0000038391
Tytuł oryginału: Izomeryzacja olejów ro¶linnych katalizowania kompleksami rutenu.
Autorzy: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński, Jacek** Majewski, J. Grobelny.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 12
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


30/94
Nr opisu: 0000038392
Tytuł oryginału: Katalityczne wła¶ciwo¶ci molekularnie zdysperowanych heteropolikwasów w polimerach przewodz±cych.
Autorzy: Marek* Barth, Marian Turek, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 49
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


31/94
Nr opisu: 0000038393
Tytuł oryginału: Kinetyka absorpcji amoniaku w wodnych roztworach fosforanu amonu.
Autorzy: Andrzej* Naróg, Jadwiga** Krop.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 22
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


32/94
Nr opisu: 0000038269
Tytuł oryginału: Koncepcja linii technologicznej do rozkładu amoniaku zwi±zanego w koksowniczych wodach ¶ciekowych.
Autorzy: Jan** Hehlmann, Andrzej** Mianowski.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 52
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


33/94
Nr opisu: 0000038314
Tytuł oryginału: Korelacja stężeń węglowodorów aromatycznych w imisji i emisji z zakładu koksowniczego.
Autorzy: Piotr* Wasilewski, Andrzej** Mianowski, Zygmunt* Swaryczewski.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 37
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


34/94
Nr opisu: 0000038315
Tytuł oryginału: Mikrostruktura włókien mineralnych z układu SiO2-Al2O3-FexOy-CaO-MgO-RO2.
Autorzy: Teresa** Buczek-Karczewska.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 29
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


35/94
Nr opisu: 0000038316
Tytuł oryginału: Model matematyczny równowag chemicznych w układzie NH3-CO2-H2O-NaCl.
Autorzy: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska, Barbara* Lipowska.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 30
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


36/94
Nr opisu: 0000038270
Tytuł oryginału: Modernizacja stacji wyparnej katolitu przez aplikację oryginalnych rozwiazań konstrukcyjnych i procesowych.
Autorzy: Jan** Hehlmann, Bogusław* S±siadek, Kazimierz* Nakonieczny, M. Rosiński.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 52
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


37/94
Nr opisu: 0000038271
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci zastosowania aparatu hybrydowego do usuwania zanieczyszczeń gazowych.
Autorzy: Jan** Hehlmann, Krzysztof Kiraga.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 51
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


38/94
Nr opisu: 0000038262
Tytuł oryginału: Niszczenie kryształów w turbulentnym przepływie cieczy wymuszonym mieszadłem.
Autorzy: Piotr Synowiec.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 55
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


39/94
Nr opisu: 0000038317
Tytuł oryginału: Nowoczesna metoda otrzymywania węglanu potasu w elektrolizerach z membranami jonowymiennymi.
Autorzy: Witold** Gnot, B. Pisarska.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 25
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


40/94
Nr opisu: 0000038395
Tytuł oryginału: Odsiarczanie benzenu karbochemicznego na drodze selektywnego chlorowania tiofenu.
Autorzy: Jan** Zawadiak, Janusz* Niedziela, Zbigniew** Stec, Beata Zientek.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 14
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


41/94
Nr opisu: 0000038369
Tytuł oryginału: Opracowanie technologii wytwarzania modyfikowanych diafragm azbestowych.
Autorzy: Janina** Dylewska, A. Gardeła, Adam* Korczyński.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 28
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


42/94
Nr opisu: 0000038282
Tytuł oryginału: Oznaczanie krzemu, azotu, fosforanów, siarczanów i chlorków w otwartym zbiorniku wodnym elektrowni i w ¶ciekach zakładu chemicznego.
Autorzy: Maria* Kozielska.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 44
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


43/94
Nr opisu: 0000038370
Tytuł oryginału: Oznaczanie małych zawarto¶ci metali fosforu i chloru w półproduktach i produktach przerobu ropy naftowej.
Autorzy: Teresa** Suwińska.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 32
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


44/94
Nr opisu: 0000038362
Tytuł oryginału: Podział ¶ladowych ilo¶ci zanieczyszczeń podczas krystalizacji FeSO4*7H2O w temperaturach 50oC i 5oC.
Autorzy: Marek** Smolik, Barbara* Lipowska.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 27
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


45/94
Nr opisu: 0000038361
Tytuł oryginału: Podział ¶ladowych ilo¶ci zanieczyszczeń podczas krystalizacji MnSO4*H2O w temperaturze 50oC.
Autorzy: Marek** Smolik, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 28
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


46/94
Nr opisu: 0000038381
Tytuł oryginału: Poli (n-bromoimid kwasu bursztynowego): nowy polimeryczny reagent w procesach bromowania.
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, Irena** Rudnicka, M. Ali Nour.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 45
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


47/94
Nr opisu: 0000038260
Tytuł oryginału: Porowato¶ć złoża w krystalizatorze fluidalnym o złożu rzadkim.
Autorzy: Janusz Wójcik.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 57
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


48/94
Nr opisu: 0000038378
Tytuł oryginału: Postęp w konstrukcji własnego badawczego reaktora do studiów nad wysokotemperaturowymi katalitycznymi procesami.
Autorzy: Alfred* Lachowicz.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 17
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


49/94
Nr opisu: 0000038280
Tytuł oryginału: Potencjometryczne oznaczanie cyjanków i chlorków z zastosowaniem cyjankowego czujnika systemu "Air-Gap".
Autorzy: Ryszard** Baranowski, Tomasz* Kubik.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 44
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


50/94
Nr opisu: 0000038298
Tytuł oryginału: Prace nad wdrażaniem krajowych dodatków do olejów przekładniowych.
Autorzy: Bolesław** Jarocki, Małgorzata** Grochowska, Marta* Rutkowska, Zofia** Szel±g, Jacek** Spałek, T. Tajber.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 38
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


51/94
Nr opisu: 0000038384
Tytuł oryginału: Przenoszenie efektów elektronowych poprzez układ izochinolinowy.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Krawczyk, Monika* Mazik.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 15
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


52/94
Nr opisu: 0000033955
Tytuł oryginału: Przydatno¶ć technologiczna bazaltów do produkcji włókien mineralnych.
Autorzy: Teresa** Buczek-Karczewska, Alina** Dukowicz, Izabela** Glińska.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 22
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


53/94
Nr opisu: 0000038380
Tytuł oryginału: Reakcje podstawienia w cyklopalladowanych kompleksach iminowych.
Autorzy: Jacek** Majewski, Stanisław* Krompiec.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 13
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


54/94
Nr opisu: 0000038297
Tytuł oryginału: Regeneracja przepracowanych olejów smarowych.
Autorzy: Zygmunt** Specjał, Halina* Grelska, Wiesława** Specjał, Zbigniew** Pruszowski.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 36
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


55/94
Nr opisu: 0000038265
Tytuł oryginału: Rekultywacja gleby skażonej węglowodorami.
Autorzy: Wiesław** Szeja, Piotr* Wasilewski, Zygmunt* Swaryczewski, Jan** Hehlmann.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 54
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


56/94
Nr opisu: 0000038365
Tytuł oryginału: Równowaga ciecz-para w układzie H2O-NH3-CO2-H2S.
Autorzy: Jadwiga** Krop, Józef** Szarawara.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 22
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


57/94
Nr opisu: 0000038294
Tytuł oryginału: Selektywno¶ć adsorpcji w TLC w zależno¶ci od modyfikatora fazy mobilnej i pKa badanych azyn i diazyn.
Autorzy: Irena** Baranowska, Sabina* ¦wierczek.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 40
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


58/94
Nr opisu: 0000038293
Tytuł oryginału: Spektroelektrochemiczne badania procesów relaksacji w polianilinie.
Autorzy: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 47
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


59/94
Nr opisu: 0000038290
Tytuł oryginału: Spektrofotometria pochodna i chromatografia RP TLC w analizie wybranych aminokwasów.
Autorzy: Irena** Baranowska, Małgorzata* Kozłowska.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 43
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


60/94
Nr opisu: 0000038284
Tytuł oryginału: Spektrofotometria pochodna w analizie dwu- i trójskładnikowych mieszanin kompleksów jonów metali.
Autorzy: Ewa** Bobrowska-Grzesik, Andrzej** Grossman.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 42
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


61/94
Nr opisu: 0000038288
Tytuł oryginału: Spektrofotometria pochodna w zastosowaniu do analizy mieszanin witamin.
Autorzy: Irena** Baranowska, Anna* K±dziołka.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 43
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


62/94
Nr opisu: 0000038291
Tytuł oryginału: Spektrofotometryczna metoda oznaczania tytanu w pyłach dymnicowych.
Autorzy: Irena** Baranowska, Katarzyna* Barszczewska.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 40
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


63/94
Nr opisu: 0000038295
Tytuł oryginału: Spektrofotometryczne badania aktywacji flotacji węglika krzemu.
Autorzy: Krystyna** Raszka, Jerzy** Strojek.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 35
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


64/94
Nr opisu: 0000038368
Tytuł oryginału: Spektrofotometryczne oznaczanie żelaza i glinu w siarczanie kobaltu (II) wysokiej czysto¶ci.
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 23
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


65/94
Nr opisu: 0000038383
Tytuł oryginału: Synteza 1-(2'-dezoksy-2'-d-glukopiranozylo)-4-nitroimidazoli.
Autorzy: Krzysztof Walczak, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 16
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


66/94
Nr opisu: 0000038382
Tytuł oryginału: Synteza 7-arylo-8-metylo-6-purynonów z 1-arylo-2-metylo-4-nitroimidazoli.
Autorzy: Jerzy** Suwiński, Krzysztof Walczak, Paweł* Wagner.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 16
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


67/94
Nr opisu: 0000038366
Tytuł oryginału: Synteza elektrochemiczna przewodz±cych kompozytów polimerowych opartych na polianilinie i kopoolimerach bezwodnika maleinowego.
Autorzy: Mieczysław Łapkowski, Jolanta** Ma¶lińska-Solich, G. Baran.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 47
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


68/94
Nr opisu: 0000038367
Tytuł oryginału: Synteza i budowa oligo-imino-acetali.
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, Marek* Barth.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 46
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


69/94
Nr opisu: 0000038396
Tytuł oryginału: Synteza nadtlenku t-butylowo-α-kumylowego z wodorotlenku t butylowego i kumenu, w obecno¶ci układu katalitycznego chlorek miedziowy - bromek tetrabutyloamoniowy.
Autorzy: Jan** Zawadiak, Danuta Gilner.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 14
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


70/94
Nr opisu: 0000038275
Tytuł oryginału: Synteza nowych powierzchniowo czynnych konomerów dla celów stomatologicznych.
Autorzy: Mirosław** Gibas.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 49
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


71/94
Nr opisu: 0000038279
Tytuł oryginału: Synteza oligomerycznych ciekłych kryształów.
Autorzy: Jerzy* Majnusz, W. Nawrat, Z. Biedrzycki.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 48
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


72/94
Nr opisu: 0000038359
Tytuł oryginału: Synteza roztworów stałych w układzie PbZrO3-PbTiO3-K0,5Bi0,5TiO3.
Autorzy: Teresa** Zaremba.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 31
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


73/94
Nr opisu: 0000038252
Tytuł oryginału: Technologia wytwarzania estru dimetylowego kwasu N,N'-(N-(2-metoksyacetyloamino)-4-(fenylotio)fenylo)-karbonoimidoilo)-biskarbamowego.
Autorzy: Andrzej** Skibiński, Zbigniew** Stec, M. Januchowski, L. Parys.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 11
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


74/94
Nr opisu: 0000038379
Tytuł oryginału: Temperaturowo-programowana desorpcja. Metoda identyfikacji aktywnych centrów stałych katalizatorów.
Autorzy: Marian** Otremba, Wanda* Zajdel.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 12
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


75/94
Nr opisu: 0000038258
Tytuł oryginału: Uproszczona metoda obliczeń krystalizatora fluidalnego z idealn± klasyfikacj±: linie operacyjne i prędko¶ć sedymentacji.
Autorzy: Janusz Wójcik.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 57
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


76/94
Nr opisu: 0000038350
Tytuł oryginału: Usuwanie boru z solanki kopalnianej metod± jonitow±.
Autorzy: J. Mrowiec-Białoń, Marian Turek, Witold** Gnot.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 24
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


77/94
Nr opisu: 0000038357
Tytuł oryginału: Usuwanie jonów wapnia i siarczanów w procesie utylizacji solanek kopalnianych.
Autorzy: Marian Turek, J. Mrowiec-Białoń, Witold** Gnot.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 26
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


78/94
Nr opisu: 0000038375
Tytuł oryginału: Utlenianie 3,4 dihydro 2,5 dimetylo 2H pyran 2 karbaldehydu.
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, Arkadiusz* Macionga.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 45
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


79/94
Nr opisu: 0000038354
Tytuł oryginału: Warstwy rezystywne Ni-P otrzymane na drodze chemicznej metalizacji.
Autorzy: Witold** Gnot, Zbigniew** Pruszowski.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 25
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


80/94
Nr opisu: 0000038263
Tytuł oryginału: Weryfikacja pomiarowa filtracji ci¶nieniowej w skali laboratoryjnej na skomputeryzowanym stanowisku do wyznaczania pełnych charakterystyk odwodnienia.
Autorzy: Michał** Palica, A. Dynda, Grzegorz Dzido, Andrzej** Falecki.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 55
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


81/94
Nr opisu: 0000038277
Tytuł oryginału: Wpływ kwasowo¶ci powierzchni katalizatorów tlenkowych na selektywno¶ć utleniania akroleiny.
Autorzy: Wincenty** Turek.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 48
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


82/94
Nr opisu: 0000038353
Tytuł oryginału: Wpływ składu gazu modelowego i temperatury na przebieg sorpcji dwutlenku siarki na krajowych sorbentach węglowych.
Autorzy: Krzysztof* Jastrz±b.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 26
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


83/94
Nr opisu: 0000038358
Tytuł oryginału: Wpływ stężenia jonów kadmu na zmiany potencjału cynku w procesie cementacji z roztworów ZnSO4.
Autorzy: Witold** Gnot, Joachim* Bednorz.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 21
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


84/94
Nr opisu: 0000038351
Tytuł oryginału: Wpływ warunków nakładania diafragm azbestowych na wskaĽniki eksploatacyjne elektrolizerów POLEL.
Autorzy: Ginter** Nawrat, Maciej Gonet, Andrzej** Małachowski, Adam* Korczyński.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 33
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


85/94
Nr opisu: 0000038352
Tytuł oryginału: Wpływ warunków wytr±cania wodorotlenku magnezu na zawarto¶ć boru.
Autorzy: Marian Turek.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 24
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


86/94
Nr opisu: 0000038363
Tytuł oryginału: Wpływ warunków wytwarzania aktywowanych elektrod tytanowych na ich wła¶ciwo¶ci elektrochemiczne.
Autorzy: Andrzej** Małachowski, Ginter** Nawrat, K. Szafraniec, Adam* Korczyński.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 19
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


87/94
Nr opisu: 0000038394
Tytuł oryginału: Wydzielanie ¶ladowych ilo¶ci zanieczyszczeń z roztworu chlorku magnezu metod± ekstrakcji.
Autorzy: Antonina** Dębska-Horecka.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 27
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


88/94
Nr opisu: 0000038377
Tytuł oryginału: Zależno¶ć składu mineralnego cementów glinowych od surowców.
Autorzy: Alina** Dukowicz.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 19
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


89/94
Nr opisu: 0000038371
Tytuł oryginału: Zastosowanie kopolimerów bezwodnika maleinowego i alkilowinylo-eterów w diagnostyce.
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, J. Garlicka-Bednarska.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 46
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


90/94
Nr opisu: 0000038240
Tytuł oryginału: Zastosowanie organicznych poł±czeń tytanu i krzemu w technologii krzemowej.
Autorzy: Stanisław* Krompiec, Jacek** Majewski, Krzysztof Waczyński.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 11
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


91/94
Nr opisu: 0000038272
Tytuł oryginału: Zastosowanie suszarki z przesuwnym złożem w procesach przemysłowego suszenia złóż ziarnistych.
Autorzy: Jan** Hehlmann, Bogusław* S±siadek, Kazimierz* Nakonieczny, Bernard* Marcinkiewicz.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 51
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


92/94
Nr opisu: 0000038349
Tytuł oryginału: Zastosowanie widm 1HNMR do okre¶lania efektywno¶ci przemian surowców węglowodorowych.
Autorzy: Anna** Tokarska.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 39
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


93/94
Nr opisu: 0000038241
Tytuł oryginału: Zjawisko zawału w pionowym transporcie pneumatycznym.
Autorzy: Jerzy Raczek, Jan** Bandrowski.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 58
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


94/94
Nr opisu: 0000038251
Tytuł oryginału: Zmiany strukturalne diafragm w procesie przemysłowej elektrolizy chlorku sodu.
Autorzy: Teresa** Buczek-Karczewska, Alina** Dukowicz, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, Adam* Korczyński.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 31
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie