Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DEVELOPMENT OF METAL CUTTING
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/15
Nr opisu: 0000032679
Tytuł oryginału: Investigation of influence of cutting liquid efficiency during drilling.
Autorzy: Grzegorz Dyrbu¶.
¬ródło: W: Development of metal cutting. DMC 2007. 6th International scientific conference, Kosice, 15-16.10.2007. Technical University of Kosice. Faculty of Mechanical Engineering. Slovakia. Kosice : Faculty of Mechanical Engineering. Technical University of Kosice, 2007, s. 133-136
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/15
Nr opisu: 0000022684
Tytuł oryginału: Analiza naprężeń i odkształceń w narzędziach skrawaj±cych przy użyciu metody elementów skończonych.
Autorzy: Jerzy** Wodecki.
¬ródło: W: Development of metal cutting. DMC 2005. 5th International scientific conference, Kosice, 12-13.09.2005. Kosice : Technical University of Kosice, 2005, s. PL96-PL98
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/15
Nr opisu: 0000022688
Tytuł oryginału: Model predykcyjny dla wiercenia.
Autorzy: Wojciech* Mieszczak.
¬ródło: W: Development of metal cutting. DMC 2005. 5th International scientific conference, Kosice, 12-13.09.2005. Kosice : Technical University of Kosice, 2005, s. PL54-PL57
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/15
Nr opisu: 0000022690
Tytuł oryginału: Prognozowanie trwało¶ci ostrzy narzędzi metod± map zużycia - toczenie stali austenitycznej.
Autorzy: Grzegorz Dyrbu¶.
¬ródło: W: Development of metal cutting. DMC 2005. 5th International scientific conference, Kosice, 12-13.09.2005. Kosice : Technical University of Kosice, 2005, s. PL1-PL4
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/15
Nr opisu: 0000022691
Tytuł oryginału: Wstępny dobór parametrów obróbki polimerowych kompozytów strug± wodno¶ciern± metod± elementów skończonych.
Autorzy: Tomasz Wala.
¬ródło: W: Development of metal cutting. DMC 2005. 5th International scientific conference, Kosice, 12-13.09.2005. Kosice : Technical University of Kosice, 2005, s. PL83-PL86
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/15
Nr opisu: 0000080531
Tytuł oryginału: Badania modelowe szybkoobrotowych stołów tokarek karuzelowych metod± elementów skończonych.
Tytuł w wersji angielskiej: Simulation research of high speed rotational vertical boring mill turn-table using finite element analysis
Autorzy: Krzysztof Lehrich.
¬ródło: W: Development of metal cutting. DMC 2002. The 4th International scientific conference, Kosice, 22-23.05.2002 = Rozvoj technologie obrabania RTO 2002. Kosice : Technical University of Kosice, 2002, s. 172-174, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: obrabiarka ; tokarka karuzelowa ; symulacja ; analizy metod± elementów skończonych
Słowa kluczowe angielskie: machine tool ; vertical boring mill ; simulation ; finite element analysis
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/15
Nr opisu: 0000080530
Tytuł oryginału: Badania nad metod± "map zużycia" dla potrzeb trwało¶ci narzędzi skrawaj±cych.
Tytuł w wersji angielskiej: Investigation on "wear maps" method for determination of cutting tool life
Autorzy: Iwona* Kostorz.
¬ródło: W: Development of metal cutting. DMC 2002. The 4th International scientific conference, Kosice, 22-23.05.2002 = Rozvoj technologie obrabania RTO 2002. Kosice : Technical University of Kosice, 2002, s. 134-136, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe polskie: stal austenityczna ; szybkotn±ca stal narzędziowa ; zużycie narzędzi ; mapa zużycia
Słowa kluczowe angielskie: austenitic steel ; high-speed tool steel ; tool wear ; wear map
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/15
Nr opisu: 0000080529
Tytuł oryginału: Badania nad metodyk± identyfikacji własno¶ci statycznych i dynamicznych obrabiarek ciężkich.
Tytuł w wersji angielskiej: Investigation on method of identification of statistic and dynamic properties of heavy machine tools
Autorzy: Maciej KaĽmierczak.
¬ródło: W: Development of metal cutting. DMC 2002. The 4th International scientific conference, Kosice, 22-23.05.2002 = Rozvoj technologie obrabania RTO 2002. Kosice : Technical University of Kosice, 2002, s. 131-133, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe polskie: obrabiarka ; sztywno¶ć ; obliczenia dynamiczne ; sztywno¶ć statyczna
Słowa kluczowe angielskie: machine tool ; stiffness ; dynamic calculation ; static stiffness
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/15
Nr opisu: 0000080532
Tytuł oryginału: Badania nad modelami predykcyjnymi dla wiercenia.
Tytuł w wersji angielskiej: Investigation on predictive models for drilling
Autorzy: Wojciech* Mieszczak.
¬ródło: W: Development of metal cutting. DMC 2002. The 4th International scientific conference, Kosice, 22-23.05.2002 = Rozvoj technologie obrabania RTO 2002. Kosice : Technical University of Kosice, 2002, s. 175-177, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: model predykcyjny ; wiertło ; geometria wiercenia
Słowa kluczowe angielskie: predictive model ; twist drill ; drill geometry
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/15
Nr opisu: 0000080526
Tytuł oryginału: Finite element method research of vertical lathes' supporting structure.
Autorzy: Witold* Brzoska, Jan Kosmol.
¬ródło: W: Development of metal cutting. DMC 2002. The 4th International scientific conference, Kosice, 22-23.05.2002 = Rozvoj technologie obrabania RTO 2002. Kosice : Technical University of Kosice, 2002, s. 79-83, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe polskie: analiza elementów skończonych ; obrabiarka ciężka ; tokarka karuzelowa ; dokładno¶ć maszyn ; konstrukcja wsporcza
Słowa kluczowe angielskie: finite element analysis ; heavy machine tool ; vertical lathe ; machine accuracy ; supporting structure
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/15
Nr opisu: 0000080535
Tytuł oryginału: Próba symulacji cięcia wodnego materiałów niejednorodnych metod± elementów skończonych.
Tytuł w wersji angielskiej: Simulation of waterjet of inhomogeneous materials by method finite elements
Autorzy: Tomasz Wala, Jan Kosmol.
¬ródło: W: Development of metal cutting. DMC 2002. The 4th International scientific conference, Kosice, 22-23.05.2002 = Rozvoj technologie obrabania RTO 2002. Kosice : Technical University of Kosice, 2002, s. 219-223, bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe polskie: kompozyt polimerowy ; MES ; symulacja ; waterjet
Słowa kluczowe angielskie: polymer composite ; FEM ; simulation ; waterjet
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/15
Nr opisu: 0000078821
Tytuł oryginału: Some problems of new method of determining machine tools' static stiffness.
Autorzy: Janusz ¦liwka, Jan Kosmol.
¬ródło: W: Development of metal cutting. DMC 2002. The 4th International scientific conference, Kosice, 22-23.05.2002 = Rozvoj technologie obrabania RTO 2002. Kosice : Technicka Univerzita v Kosicach. Strojnicka Fakulta, 2002, s. 198-201, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: sztywno¶ć statyczna ; obrabiarka ; metoda dynamiczna
Słowa kluczowe angielskie: static stiffness ; machine tool ; dynamic method
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/15
Nr opisu: 0000080528
Tytuł oryginału: Wpływ ilo¶ci i rodzaju cieczy chłodz±co-smaruj±cych na trwało¶ć wierteł.
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of quantity and quality of the cutting fluids on tool life of twist drills
Autorzy: Grzegorz Dyrbu¶.
¬ródło: W: Development of metal cutting. DMC 2002. The 4th International scientific conference, Kosice, 22-23.05.2002 = Rozvoj technologie obrabania RTO 2002. Kosice : Technical University of Kosice, 2002, s. 95-97, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: wiertło ; wiercenie ; smarowanie minimalne
Słowa kluczowe angielskie: twist drill ; drilling ; minimal lubrication
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/15
Nr opisu: 0000080534
Tytuł oryginału: Wpływ warunków frezowania uzębień w stanie twardym na dokładno¶ć wykonania.
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of hobbing on the accuracy of the hard gears
Autorzy: Zygmunt* Stachurski, Adam* Salamon.
¬ródło: W: Development of metal cutting. DMC 2002. The 4th International scientific conference, Kosice, 22-23.05.2002 = Rozvoj technologie obrabania RTO 2002. Kosice : Technical University of Kosice, 2002, s. 202-204, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: przekładnia ; narzędzie składane ; frezowanie obwiedniowe ; wkładka
Słowa kluczowe angielskie: gear ; collapsible tool ; hobbing cutter ; insert
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/15
Nr opisu: 0000080536
Tytuł oryginału: Wyznaczenie naprężeń i odkształceń w wiertłach krętych przy zastosowaniu metody elementów skończonych.
Tytuł w wersji angielskiej: Determination of stresses and displacements in twist drills using finite element method
Autorzy: Jerzy** Wodecki.
¬ródło: W: Development of metal cutting. DMC 2002. The 4th International scientific conference, Kosice, 22-23.05.2002 = Rozvoj technologie obrabania RTO 2002. Kosice : Technical University of Kosice, 2002, s. 238-240, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: cięcie blachy ; wiertło ; stal austenityczna ; MES
Słowa kluczowe angielskie: cutting of sheet ; twist drill ; austenitic steel ; FEM
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie