Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BATKO B
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000110398
Tytuł oryginału: Zarządzanie bezpieczeństwem. Wybrane obszary problemowe.
Autorzy: B. Batko, Barbara Trzaska.
Źródło: W: Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności. Pod red. Zbigniewa Kwiasowskiego, Klaudii Cendy-Miedzińskiej. Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012, s. 195-211
ISBN: 978-83-7271-711-5
Seria: (Prace Monograficzne ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 607 0239-6025)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


2/7
Nr opisu: 0000110387
Tytuł oryginału: Odpowiedzialność administracji publicznej a rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
Autorzy: B. Batko, Barbara Trzaska.
Źródło: W: Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów. Pod red. Danuty Walczak-Duraj. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s. 199-216
ISBN: 978-83-7525-488-4
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


3/7
Nr opisu: 0000110401
Tytuł oryginału: Kształtowanie kultury organizacji zhierarchizowanych sektora publicznego.
Autorzy: Barbara Trzaska, B. Batko.
Źródło: W: Zarządzanie instytucjami publicznymi. Teoria i praktyka. Materiały z I krajowej konferencji naukowej. Red. Leopold Ciborowski, Jarosław Wołejszo. Akademia Obrony Narodowej. Warszawa : Wydaw. Akademii Obrony Narodowej, 2009, s. 142-151, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-83-7523-089-5
Słowa kluczowe polskie: kultura organizacyjna ; sektor publiczny ; jakość informacji
Słowa kluczowe angielskie: organizational culture ; public sector ; information quality
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


4/7
Nr opisu: 0000114360
Tytuł oryginału: Rynkowy charakter szkolnictwa zawodowego a rola informacji o rynku pracy.
Autorzy: B. Batko, Barbara Trzaska.
Źródło: W: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. Red. Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009, s. 33-38
ISBN: 978-83-61304-06-7
Słowa kluczowe polskie: rynek edukacyjny ; rynek pracy ; informacja
Słowa kluczowe angielskie: educational market ; labor market ; information
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


5/7
Nr opisu: 0000110348
Tytuł oryginału: Bariery w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb rynku pracy i ich strategiczne konsekwencje.
Autorzy: Barbara Trzaska, B. Batko.
Źródło: W: Analiza ofert pracy oraz ofert instytucji szkoląco-edukacyjnych. Praca zbiorowa. Cz. 2. Pod red. Mariana Duczmala, Witolda Potwory. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2008, s. 110-135
ISBN: 978-83-88980-67-1
Słowa kluczowe polskie: szkoła ponadgimnazjalna ; otoczenie organizacji ; rynek pracy ; edukacja
Słowa kluczowe angielskie: secondary school ; environment of organization ; labor market ; education
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


6/7
Nr opisu: 0000117575
Tytuł oryginału: The culture of a public sector organisation as an asset in contacts with the market enviroment.
Autorzy: B. Batko, Barbara Trzaska.
Źródło: W: Organizacna kultura ozbrojenych sil Slovenskej Republiky, Liptovsky Mikulas, 23-24 oktober 2008. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. [Dokument elektroniczny]. Akademia ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika v Liptovskom Mikulasi. Katedra Humanitnych a Socialnych Vied. [B.m.] : [b.w.], 2008, dysk optyczny CD-ROM s. 1-10, bibliogr. 13 poz.
ISBN: 978-80-8040-351-5
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


7/7
Nr opisu: 0000110306
Tytuł oryginału: Wartościowanie informacji a bariery w dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w świetle badań.
Tytuł w wersji angielskiej: The relationship between the assessment of information and barriers in adjusting and educational offer to market needs in the light of survey research
Autorzy: Barbara Trzaska, B. Batko.
Źródło: W: Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości. Red. Tadeusz Grabiński, Leszek Woszczek, Adam Tabor. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2008, s. 53-61, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-83-915693-5-1
Słowa kluczowe polskie: rynek pracy ; informacja ; edukacja
Słowa kluczowe angielskie: labor market ; information ; education
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


stosując format:
Nowe wyszukiwanie