Wynik wyszukiwania
Zapytanie: J MATH ANAL APPL
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000134966
Tytuł oryginału: Geodesic rays, the "Lion-Man" game, and the fixed point property
Autorzy: G. Lopez-Acedo, A. Nicolae, Bożena Pi±tek.
¬ródło: -J. Math. Anal. Appl. 2020 vol. 487 iss. 1, s. 1-17, bibliogr. 39 poz.
Impact Factor: 1.220
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 0022-247X
e-ISSN: 1096-0813
DOI:
Słowa kluczowe polskie: promień geodezyjny ; gra lew i człowiek ; własno¶ć punktu stałego ; geometria przestrzeni CAT(0) ; hiperboliczno¶ć w sensie Gromova
Słowa kluczowe angielskie: geodesic ray ; lion and man game ; fixed point property ; CAT(0) space ; geometry ; Gromov hyperbolicity
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


2/14
Nr opisu: 0000129992
Tytuł oryginału: Simplified conditions of initial observability for infinite-dimensional second-order damped dynamical systems
Autorzy: Janusz Wyrwał.
¬ródło: -J. Math. Anal. Appl. 2019 vol. 478 iss. 1, s. 33-57, bibliogr. 45 poz.
Impact Factor: 1.220
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 0022-247X
e-ISSN: 1096-0813
DOI:
Słowa kluczowe polskie: układy nieskończenie wymiarowe ; układy dynamiczne o parametrach rozłożonych ; elastyczne układy mechaniczne ; obserwowalno¶ć układów dynamicznych ; metody w dziedzinie częstotliwo¶ci
Słowa kluczowe angielskie: infinite-dimensional system ; distributed parameter dynamical systems ; mechanical flexible structure ; observability of dynamical systems ; frequency-domain methods
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


3/14
Nr opisu: 0000108452
Tytuł oryginału: The behavior of fixed point free nonexpansive mappings in geodesic spaces
Autorzy: Bożena Pi±tek.
¬ródło: -J. Math. Anal. Appl. 2017 vol. 445 iss. 1, s. 1071-1083, bibliogr. 28 poz.
Impact Factor: 1.138
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0022-247X
e-ISSN: 1096-0813
DOI:
Słowa kluczowe polskie: przestrzeń geodezyjna ; odwzorowanie nieekspansywne ; granica geodezyjna ; metoda iteracyjna Picarda
Słowa kluczowe angielskie: geodesic space ; nonexpansive mappings ; geodesic boundary ; Picard's iterative method
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


4/14
Nr opisu: 0000115219
Tytuł oryginału: Which functions may be the upper Bohl function of the diagonal discrete linear time-varying systems?
Autorzy: Adam Czornik, A. Konyukh, Michał Niezabitowski.
¬ródło: -J. Math. Anal. Appl. 2017 vol. 452 iss. 2, s. 1420-1433, bibliogr. 42 poz.
Impact Factor: 1.138
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0022-247X
e-ISSN: 1096-0813
DOI:
Słowa kluczowe polskie: górny wykładnik Bohla ; górna funkcja Bohla ; układ liniowy dyskretny zmienny w czasie
Słowa kluczowe angielskie: upper Bohl exponent ; upper Bohl function ; discrete linear time-varying system
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


5/14
Nr opisu: 0000097897
Tytuł oryginału: Characterization of compact geodesic spaces(star)
Autorzy: G. Lopez-Acedo, Bożena Pi±tek.
¬ródło: -J. Math. Anal. Appl. 2015 vol. 425 iss. 2, s. 748-757, bibliogr. 13 poz.
Impact Factor: 1.014
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0022-247X
e-ISSN: 1096-0813
DOI:
Słowa kluczowe polskie: spoisto¶ć ; punkty stałe ; powierzchnia geodezyjna ; krzywizna przekroju
Słowa kluczowe angielskie: compactness ; fixed points ; geodesic space ; sectional curvature
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


6/14
Nr opisu: 0000098714
Tytuł oryginału: On the number of upper Bohl exponents for diagonal discrete time-varying linear system
Autorzy: Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski.
¬ródło: -J. Math. Anal. Appl. 2015 vol. 429 iss. 1, s. 337-353, bibliogr. 70 poz.
Impact Factor: 1.014
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0022-247X
e-ISSN: 1096-0813
DOI:
Słowa kluczowe polskie: wykładnik Bohla ; wykładnik Lapunowa ; stabilno¶ć układów liniowych ; układ liniowy dyskretny zmienny w czasie
Słowa kluczowe angielskie: Bohl exponent ; Lyapunov exponent ; stability of linear systems ; discrete linear time-varying system
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


7/14
Nr opisu: 0000089614
Tytuł oryginału: The fixed point property and unbounded sets in CAT(0) spaces
Autorzy: R. Espinola, Bożena Pi±tek.
¬ródło: -J. Math. Anal. Appl. 2013 vol. 408 iss. 2, s. 638-654, bibliogr. 31 poz.
Impact Factor: 1.119
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0022-247X
e-ISSN: 1096-0813
DOI:
Słowa kluczowe polskie: odwzorowanie nieekspansywne ; punkty stałe ; zbiór wypukły nieograniczony ; przestrzeń CAT (0) ; twierdzenie Banacha-Steinhaus'a
Słowa kluczowe angielskie: nonexpansive mapping ; fixed points ; unbounded convex set ; CAT(0) space ; Banach-Steinhaus theorem
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


8/14
Nr opisu: 0000054341
Tytuł oryginału: Cardano's formula, square roots, Chebyshev polynomials and radicals
Autorzy: Roman Wituła, Damian Słota.
¬ródło: -J. Math. Anal. Appl. 2010 vol. 363 iss. 2, s. 639-647, bibliogr. 16 poz.
Impact Factor: 1.174
p-ISSN: 0022-247X
e-ISSN: 1096-0813
DOI:
Słowa kluczowe polskie: wzór Cardano ; wielomian Czebyszewa ; formuła Cardana ; pierwiastek kwadratowy
Słowa kluczowe angielskie: Cardano's formula ; Chebyshev polynomial ; square root
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


9/14
Nr opisu: 0000051908
Tytuł oryginału: On the set of limit points of the partial sums of series rearranged by a given divergent permutation
Tytuł w wersji polskiej: O zbiorze punktów granicznych sum czę¶ciowych szeregów przegrupowanych przez dan± permutację zbieżn±
Autorzy: Roman Wituła.
¬ródło: -J. Math. Anal. Appl. 2010 vol. 362 iss. 2, s. 542-552, bibliogr. 29 poz.
Impact Factor: 1.174
p-ISSN: 0022-247X
e-ISSN: 1096-0813
DOI:
Słowa kluczowe polskie: punkt skupienia ; permutacja rozbieżna
Słowa kluczowe angielskie: limit point ; divergent permutation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


10/14
Nr opisu: 0000051550
Tytuł oryginału: Some identities for the moments of random variables having a linear rescaling the Student's t distribution
Tytuł w wersji polskiej: Pewne tożsamo¶ci dla momentów zmiennych losowych o liniowo przeskalowanym rozkładzie t Studenta
Autorzy: Roman Wituła, Damian Słota.
¬ródło: -J. Math. Anal. Appl. 2010 vol. 361 iss. 1, s. 276-279, bibliogr. 5 poz.
Impact Factor: 1.174
p-ISSN: 0022-247X
e-ISSN: 1096-0813
DOI:
Słowa kluczowe polskie: wielomian Czebyszewa ; zmienne losowe
Słowa kluczowe angielskie: Chebyshev polynomial ; random variables
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


11/14
Nr opisu: 0000048692
Tytuł oryginału: Modelling and analysis of dynamics of viral infection of cells and interferon resistance
Autorzy: P. Getto, Marek Kimmel, A. Marciniak-Czochra.
¬ródło: -J. Math. Anal. Appl. 2008 vol. 344 iss. 2, s. 821-850, bibliogr. 19 poz.
Impact Factor: 1.046
p-ISSN: 0022-247X
e-ISSN: 1096-0813
DOI:
Słowa kluczowe polskie: model infekcji ; zakażenie wirusowe ; analiza asymptotyczna ; równanie różniczkowe zwyczajne ; model populacji ; równanie różniczkowe z opóĽnieniem ; kryterium Michajłowa
Słowa kluczowe angielskie: infection model ; viral infection ; asymptotic analysis ; ordinary differential equation ; population model ; delay differential equation ; Mikhailov criterion
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


12/14
Nr opisu: 0000022224
Tytuł oryginału: On modified Chebyshev polynomials
Autorzy: Roman Wituła, Damian Słota.
¬ródło: -J. Math. Anal. Appl. 2006 vol. 324 iss. 1, s. 321-343, bibliogr. 12 poz.
Uwagi: Corrigendum to "On modified Chebyshev polynomials" in: J. Math. Anal. Appl. 2007 vol. 336 iss. 1, s. 750.
Impact Factor: 0.758
p-ISSN: 0022-247X
e-ISSN: 1096-0813
DOI:
Słowa kluczowe polskie: wielomian Czebyszewa ; wielomian Vieta-Lucasa
Słowa kluczowe angielskie: Chebyshev polynomial ; Vieta-Lucas polynomial ; Morgan-Voyce polynomial
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


13/14
Nr opisu: 0000035363
Tytuł oryginału: Constrained controllability of nonlinear systems
Autorzy: Jerzy Klamka.
¬ródło: -J. Math. Anal. Appl. 1996 vol. 201 iss. 2, s. 365-374
p-ISSN: 0022-247X
e-ISSN: 1096-0813
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp on-line:


14/14
Nr opisu: 0000060194
Tytuł oryginału: Doubly stochastic measures, topology and latticework hairpins
Autorzy: Andrzej** Kamiński, P. Mikusiński, H. Sherwood, M. Taylor.
¬ródło: -J. Math. Anal. Appl. 1990 vol. 152 no. 1, s. 252-268, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0022-247X
e-ISSN: 1096-0813
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie