Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/13
Nr opisu: 0000111326
Tytuł oryginału: Socjologiczne uwarunkowania ZZL w Polsce
Tytuł w wersji angielskiej: Sociological conditions of HRM in Poland
Autorzy: Karolina R±b-Kettler.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 95, s. 419-427, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie zasobami ludzkimi ; kultura organizacyjna ; postmodernizm ; społeczeństwo wiedzy ; społeczeństwo postindustrialne
Słowa kluczowe angielskie: human resources management ; organizational culture ; postmodernism ; knowledge society ; postindustrial society
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


2/13
Nr opisu: 0000120065
Tytuł oryginału: Socjologiczne uwarunkowania ZZL w Polsce.
Tytuł w wersji angielskiej: Sociological conditions of HRM in Poland
Autorzy: Karolina R±b-Kettler.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 wrze¶nia 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2016, s. 103
ISBN: 978-83-945539-1-3
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie zasobami ludzkimi ; kultura organizacyjna ; ponowoczesno¶ć ; społeczeństwo postindustrialne ; społeczeństwo wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: human resources management ; organizational culture ; postmodernism ; postindustrial society ; knowledge society
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/13
Nr opisu: 0000068505
Tytuł oryginału: Bezpieczna, innowacyjna i dostępna informacja. Perspektywy dla sektora usług informacyjnych w społeczeństwie wiedzy. Pod red.: Diany Pietruch-Reizes, Wiesława Babika, Renaty Fr±czek.
Tytuł w wersji angielskiej: Save, innovational and accessible information The perspectives for the information industry in the knowledge society
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2011
Słowa kluczowe polskie: społeczeństwo wiedzy ; informacja ; usługi informacyjne
Słowa kluczowe angielskie: knowledge society ; information ; information services
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


4/13
Nr opisu: 0000067374
Tytuł oryginału: Education of engineers at the Silesian University of Technology for the needs of the labour market in the region.
Autorzy: Stanisław** Kochowski.
¬ródło: W: International Conference on Engineering Education. ICEE'2010. Gliwice, Poland, July 18-22, 2010. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Gliwice : Silesian University of Technology, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-3
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; edukacja ; społeczeństwo wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; education ; knowledge society
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 E-160


5/13
Nr opisu: 0000057244
Tytuł oryginału: Informatyzacja administracji publicznej i samorz±dowej - realizacja idei społeczeństwa informacyjnego.
Autorzy: Jerzy* Gołubowicz.
¬ródło: W: Systemy wspomagania w zarz±dzaniu ¶rodowiskiem. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Harrachov, Czechy, 1-4 wrze¶nia 2009. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarz±dzania w Przemy¶le "ORGMASZ", 2009, s. 69
Organizator: Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach
Seria: (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 5 0860-6846)
Uwagi: Pełny tekst na CD-ROM
Słowa kluczowe polskie: społeczeństwo wiedzy ; administarcja publiczna ; inicjatywa eEurope
Słowa kluczowe angielskie: information society ; public administration ; eEurope initiative
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.411, Cz.01 E-148


6/13
Nr opisu: 0000028765
Tytuł oryginału: Pokapitalistyczna utopia czyli "Nowa Atlantyda" Petera Druckera.
Autorzy: Jerzy** Broda.
¬ródło: W: ¦wiadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 79-84, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe polskie: Drucker Peter Ferdinand ; społeczeństwo wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: Drucker Peter Ferdinand ; knowledge society
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/13
Nr opisu: 0000028768
Tytuł oryginału: Przyszło¶ć w koncepcji Petera Ferdinanda Druckera.
Autorzy: Elżbieta* Leks-Bujak.
¬ródło: W: ¦wiadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 110-118, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe polskie: Drucker Peter Ferdinand ; menedżer ; społeczeństwo wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: Drucker Peter Ferdinand ; manager ; knowledge society
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/13
Nr opisu: 0000028762
Tytuł oryginału: Społeczeństwo wiedzy a socjologia wiedzy.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: ¦wiadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 35-50, bibliogr.
Słowa kluczowe polskie: społeczeństwo wiedzy ; socjologia wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: knowledge society ; sociology of knowledge
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/13
Nr opisu: 0000028770
Tytuł oryginału: Społeczeństwo wiedzy czy społeczeństwo informacji?.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: ¦wiadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 125-135
Słowa kluczowe polskie: społeczeństwo wiedzy ; społeczeństwo informacyjne
Słowa kluczowe angielskie: knowledge society ; information society
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/13
Nr opisu: 0000028759
Tytuł oryginału: ¦wiadectwo Druckera.
Autorzy: Jacek** R±b.
¬ródło: W: ¦wiadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 7-8
Słowa kluczowe polskie: kapitalizm ; społeczeństwo wiedzy ; wiedza
Słowa kluczowe angielskie: capitalism ; knowledge society ; knowledge
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/13
Nr opisu: 0000028776
Tytuł oryginału: W drodze do Europy wiedzy.
Autorzy: Karina* Zielińska.
¬ródło: W: ¦wiadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 259-266
Słowa kluczowe polskie: społeczeństwo wiedzy ; Unia Europejska
Słowa kluczowe angielskie: knowledge society ; European Union
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/13
Nr opisu: 0000020579
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie oparte na wiedzy
Tytuł w wersji angielskiej: Management based on knowledge
Autorzy: Krzysztof** Wiaterek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2006 z. 29, s. 227-238, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie wiedz± ; organizacja ucz±ca się ; społeczeństwo wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: knowledge management ; learning organization ; knowledge society
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


13/13
Nr opisu: 0000022156
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie wiedz± z uwzględnieniem kapitału ludzkiego.
Tytuł w wersji angielskiej: Human factors in knowledge management
Autorzy: J. Żukowska-Budka, Zdzisław Sroczyński.
¬ródło: W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilo¶ciowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstaw± tworzenia warto¶ci współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 235-243 bibliogr. 28 poz.
Organizator: [Katedra Informatyki i Ekonometrii, Katedra Podstaw Zarz±dzania i Marketingu. Politechnika ¦l±ska]
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1723 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 36)
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie wiedz± ; kapitał ludzki ; społeczeństwo wiedzy ; społeczeństwo informacyjne
Słowa kluczowe angielskie: knowledge management ; human capital ; knowledge society ; information society
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie