Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TRANSACTIONS ON TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/21
Nr opisu: 0000030385
Tytuł oryginału: A vehicle license plate sequential analysis method by means of neural networks.
Autorzy: Teresa Pamuła, Rafał W±sik.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Modelling, management and image processing. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 110-119, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 131)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


2/21
Nr opisu: 0000030388
Tytuł oryginału: Automatic licence plate recognition (ALPR) technology.
Autorzy: Adam* Karwan.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Modelling, management and image processing. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 138-143, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 131)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


3/21
Nr opisu: 0000030387
Tytuł oryginału: Conversion method of traffic incidents registering into a set of processing pipelines.
Autorzy: Wiesław Pamuła.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Modelling, management and image processing. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 128-137, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 131)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


4/21
Nr opisu: 0000030375
Tytuł oryginału: Data granule finding for road-traffic modelling by means of rough sets theory.
Autorzy: Jan** Piecha, Bartłomiej* Płaczek.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Modelling, management and image processing. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 9-17, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 131)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


5/21
Nr opisu: 0000030384
Tytuł oryginału: Small aircraft regional complementary transportation system.
Autorzy: A. Baron, K. Piwek, Stanisław** Kubit.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Modelling, management and image processing. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 76-84, bibliogr. 10 poz.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 131)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


6/21
Nr opisu: 0000030386
Tytuł oryginału: The vehicles tracking algorithm for hardware video-detector implementation.
Autorzy: Bartłomiej* Płaczek, Marcin Staniek.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Modelling, management and image processing. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s.119-127, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 131)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


7/21
Nr opisu: 0000021909
Tytuł oryginału: An integrated architecture of a traffic video detector.
Tytuł w wersji polskiej: Zintegrowana architektura systemu wideo detekcji pojazdów
Autorzy: Wiesław Pamuła.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Theories and applications. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 104-111, bibliogr. 12 poz.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 102)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/21
Nr opisu: 0000021910
Tytuł oryginału: Exploitation remarks to road traffic video cameras field testing.
Tytuł w wersji polskiej: Ocena eksploatacji systemów wideodetekcji pojazdów
Autorzy: Wiesław Pamuła, R. Balcer.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Theories and applications. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 121-129, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 102)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/21
Nr opisu: 0000021892
Tytuł oryginału: Rough sets in traffic control systems.
Tytuł w wersji polskiej: Zbiory przybliżone w sterowaniu ruchem drogowym
Autorzy: Bartłomiej* Płaczek, Jan** Piecha.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Theories and applications. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 26-33, bibliogr. 12 poz.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 102)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/21
Nr opisu: 0000021907
Tytuł oryginału: The license plates extraction method from video-detector image.
Tytuł w wersji polskiej: Metoda wyodrębniania tablic rejestracyjnych pojazdów z obrazu wideodetektora
Autorzy: Teresa Pamuła.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Theories and applications. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 96-103, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 102)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/21
Nr opisu: 0000021893
Tytuł oryginału: The method of data entering into cellular traffic model for on-line simulation.
Tytuł w wersji polskiej: Metoda wprowadzania danych do modelu komórkowego ruchu drogowego symulacji on-line
Autorzy: Bartłomiej* Płaczek.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Theories and applications. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 34-41, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 102)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/21
Nr opisu: 0000021896
Tytuł oryginału: The method of time-window determination for vehicles video-registration system.
Tytuł w wersji polskiej: Metoda wyznaczania okna czasu dla systemu wideorejestracji pojazdów
Autorzy: Bartłomiej* Płaczek, Jan** Piecha.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Theories and applications. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 61-69, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 102)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/21
Nr opisu: 0000021899
Tytuł oryginału: The road traffic status expression by vehicles movement descriptors.
Tytuł w wersji polskiej: Zapis statusu ruchu pojazdów za posrednictwem deskryptorów ruchu
Autorzy: Marcin Staniek, Wiesław Pamuła.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Theories and applications. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 70-77, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 102)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/21
Nr opisu: 0000021912
Tytuł oryginału: The studies abstract for passengers railway lines recovery and modifications.
Tytuł w wersji polskiej: Raport z badań studialnych warunków rewitalizacji transportu szynowego
Autorzy: Sylwester** Markusik.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Theories and applications. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 130-135, bibliogr. 3 poz.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 102)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/21
Nr opisu: 0000021904
Tytuł oryginału: Video-images fast RLE compression methods.
Tytuł w wersji polskiej: Metoda szybkiej kompresji RLE obrazów wideo
Autorzy: Zbigniew Czapla.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Theories and applications. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 88-95, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 102)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/21
Nr opisu: 0000012600
Tytuł oryginału: A method for determining vehicle speed using a pair of tv cameras.
Tytuł w wersji polskiej: Metoda wyznaczania prędko¶ci pojazdu z użyciem pary kamer
Autorzy: Wiesław Pamuła.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Emerging technologies. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 160-166, bibliogr.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 83)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/21
Nr opisu: 0000012601
Tytuł oryginału: A method for licence plate identification using neural networks.
Tytuł w wersji polskiej: Metoda identyfikacji tablic rejestracyjnych z użyciem sieci neuronowych
Autorzy: Teresa Pamuła.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Emerging technologies. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 167-173, bibliogr.
Seria: (Monograph ; Politechnika ¦l±ska nr 83)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/21
Nr opisu: 0000012599
Tytuł oryginału: RLE compression of images from a road traffic data recorder.
Tytuł w wersji polskiej: Kompresja RLE obrazów z rejestratora danych drogowych
Autorzy: Zbigniew Czapla.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Emerging technologies. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 152-159, bibliogr.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 83)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/21
Nr opisu: 0000012597
Tytuł oryginału: The cellular automata for road traffic control procedures.
Tytuł w wersji polskiej: Automaty komórkowe dla procedur sterowania ruchem drogowym
Autorzy: B. Płaczek, Jan** Piecha.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Emerging technologies. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 26-36, bibliogr.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 83)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/21
Nr opisu: 0000012596
Tytuł oryginału: The introductory study on in-city traffic integration and parking zones.
Tytuł w wersji polskiej: Studium wstępne dla integracji systemów transportu miejskiego i stref parkowania
Autorzy: Jan** Piecha.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Emerging technologies. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 11-25, bibliogr.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 83)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/21
Nr opisu: 0000012598
Tytuł oryginału: The vehicles streem modelling and simulation processes by cellular automata for a road traffic management.
Tytuł w wersji polskiej: Symulator komórkowy strumieni pojazdów dla zarz±dzania ruchem drogowym
Autorzy: J. Gołosz, Jan** Piecha, Rafał W±sik.
¬ródło: W: Transactions on transport systems telematics. Emerging technologies. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 37-55, bibliogr.
Seria: (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 83)
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie