Wynik wyszukiwania
Zapytanie: REAKCJE CYKLIZACJI CYKLOADDYCJI CYKLOKONDENSACJI I TRANSFORMACJI PIER¦CIENI W
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/7
Nr opisu: 0000047041
Tytuł oryginału: Nowa metoda syntezy aminowych pochodnych azyn i diazyn.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Monika* Mazik.
¬ródło: W: Reakcje cyklizacji, cykloaddycji, cyklokondensacji i transformacji pier¶cieni w syntezie heterocykli. Seminarium naukowe, Gliwice, 4 marca 1994. Streszczenia referatów i komunikatów. Zakład Chemii Organicznej IChiTO Politechniki ¦l±skiej, Sekcja Chemii Organicznej i Gliwicki Oddział PTChem.. [B.m.] : [b.w.], 1994, [Kom. 10] s. 1, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/7
Nr opisu: 0000047040
Tytuł oryginału: Reakcje 1-arylo-2-metylo-4-nitroimidazoli z nukleofilami azotowymi, siarkowymi i węglowymi w roztworze metanolowym.
Autorzy: Jerzy** Suwiński, Krzysztof* ¦wierczek.
¬ródło: W: Reakcje cyklizacji, cykloaddycji, cyklokondensacji i transformacji pier¶cieni w syntezie heterocykli. Seminarium naukowe, Gliwice, 4 marca 1994. Streszczenia referatów i komunikatów. Zakład Chemii Organicznej IChiTO Politechniki ¦l±skiej, Sekcja Chemii Organicznej i Gliwicki Oddział PTChem.. [B.m.] : [b.w.], 1994, [Kom. 21] s. 1, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/7
Nr opisu: 0000047039
Tytuł oryginału: Synteza 4-nitroimidazoli podstawionych w pozycji 1 reszta cukrowa.
Autorzy: Krzysztof Walczak.
¬ródło: W: Reakcje cyklizacji, cykloaddycji, cyklokondensacji i transformacji pier¶cieni w syntezie heterocykli. Seminarium naukowe, Gliwice, 4 marca 1994. Streszczenia referatów i komunikatów. Zakład Chemii Organicznej IChiTO Politechniki ¦l±skiej, Sekcja Chemii Organicznej i Gliwicki Oddział PTChem.. [B.m.] : [b.w.], 1994, [Kom. 25] s. 1, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/7
Nr opisu: 0000047043
Tytuł oryginału: Synteza 7-arylo-8-metylo-6-purynonów z 1-arylo-2-metylo-4-nitroimidazoli.
Autorzy: Jerzy** Suwiński, Krzysztof Walczak, Paweł* Wagner.
¬ródło: W: Reakcje cyklizacji, cykloaddycji, cyklokondensacji i transformacji pier¶cieni w syntezie heterocykli. Seminarium naukowe, Gliwice, 4 marca 1994. Streszczenia referatów i komunikatów. Zakład Chemii Organicznej IChiTO Politechniki ¦l±skiej, Sekcja Chemii Organicznej i Gliwicki Oddział PTChem.. [B.m.] : [b.w.], 1994, [Kom. 24] s. 1
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/7
Nr opisu: 0000047042
Tytuł oryginału: Synteza acetali makrocyklicznych.
Autorzy: Wiesław** Szeja.
¬ródło: W: Reakcje cyklizacji, cykloaddycji, cyklokondensacji i transformacji pier¶cieni w syntezie heterocykli. Seminarium naukowe, Gliwice, 4 marca 1994. Streszczenia referatów i komunikatów. Zakład Chemii Organicznej IChiTO Politechniki ¦l±skiej, Sekcja Chemii Organicznej i Gliwicki Oddział PTChem.. [B.m.] : [b.w.], 1994, [Kom. 23] s. 1
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/7
Nr opisu: 0000047037
Tytuł oryginału: Synteza rodnika 4-(2-metylo-4 nitro-1-imidazolilo)-2,2,6,6-tetrapiperydynylo-1-oksylowego.
Autorzy: Wojciech Szczepankiewicz.
¬ródło: W: Reakcje cyklizacji, cykloaddycji, cyklokondensacji i transformacji pier¶cieni w syntezie heterocykli. Seminarium naukowe, Gliwice, 4 marca 1994. Streszczenia referatów i komunikatów. Zakład Chemii Organicznej IChiTO Politechniki ¦l±skiej, Sekcja Chemii Organicznej i Gliwicki Oddział PTChem.. [B.m.] : [b.w.], 1994, [Kom. 22] s. 1
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/7
Nr opisu: 0000044046
Tytuł oryginału: Wewn±trzcz±steczkowe O - i N - imidoilowanie diamidów jako metoda syntezy układów heterocyklicznych.
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz.
¬ródło: W: Reakcje cyklizacji, cykloaddycji, cyklokondensacji i transformacji pier¶cieni w syntezie heterocykli. Seminarium naukowe, Gliwice, 4 marca 1994. Streszczenia referatów i komunikatów. Zakład Chemii Organicznej IChiTO Politechniki ¦l±skiej, Sekcja Chemii Organicznej i Gliwicki Oddział PTChem.. [B.m.] : [b.w.], 1994, [Kom. 11] s. 1, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie