Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE ZARZˇDZANIE ZAKOPANE 12-14 01 1998
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000074565
Tytuł oryginału: Budowa funkcji przystosowania algorytmu genetycznego w procesie harmonogramowania pracy elastycznego gniazda produkcyjnego.
Tytuł w wersji angielskiej: Building of fitness function for genetic algorithm in scheduling process of flexible manufacturing cell
Autorzy: Ryszard* Knosala, Tomasz* Wal.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 187-194, bibliogr. 3 poz.
Organizator: Politechnika Opolska. Instytut Zarz±dzania. Katedra Inżynierii Produkcji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146455


2/14
Nr opisu: 0000074560
Tytuł oryginału: Harmonogramowanie produkcji w gnieĽdzie wytwórczym z zastosowaniem systemu doradczego.
Tytuł w wersji angielskiej: Application of the expert system for production scheduling in a manufacturing cell
Autorzy: Adrian Kampa, Ryszard* Knosala.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 131-138, bibliogr. 7 poz.
Organizator: Politechnika Opolska. Instytut Zarz±dzania. Katedra Inżynierii Produkcji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146455


3/14
Nr opisu: 0000074556
Tytuł oryginału: Komputerowe wspomaganie zarz±dzania utrzymaniem ruchu z wykorzystaniem informacji diagnostycznej.
Tytuł w wersji angielskiej: Computer aided maintenance management with using diagnostic information
Autorzy: Jan KaĽmierczak, Andrzej Loska.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 147-154, bibliogr. 6 poz.
Organizator: Politechnika Opolska. Instytut Zarz±dzania. Katedra Inżynierii Produkcji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie utrzymaniem ruchu ; informacja diagnostyczna ; MAXIMO
Słowa kluczowe angielskie: maintenance management ; diagnostic information ; MAXIMO
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146455


4/14
Nr opisu: 0000074561
Tytuł oryginału: Koncepcja zintegrowanego systemu wspomagaj±cego projektowanie ¶rodków biernej redukcji hałasu maszyn.
Tytuł w wersji angielskiej: Conception of integrated system for the needs of support of designing of passive noise control media
Autorzy: Jan KaĽmierczak, Marek* Komoniewski.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 139-146, bibliogr. 9 poz.
Organizator: Politechnika Opolska. Instytut Zarz±dzania. Katedra Inżynierii Produkcji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146455


5/14
Nr opisu: 0000074563
Tytuł oryginału: Metoda szacowania kosztów produkcji bazuj±ca na podobieństwie konstrukcyjno-technologicznym.
Tytuł w wersji angielskiej: The cost estimation method basing on construction - technological similarity
Autorzy: Ryszard* Knosala, Grzegorz Ćwikła.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 169-178, bibliogr. 4 poz.
Organizator: Politechnika Opolska. Instytut Zarz±dzania. Katedra Inżynierii Produkcji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146455


6/14
Nr opisu: 0000074570
Tytuł oryginału: Ocena wydajno¶ci systemu produkcyjnego.
Tytuł w wersji angielskiej: Estimation of productivity of a production system
Autorzy: Ryszard** Zdanowicz.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 373-380, bibliogr. 5 poz.
Organizator: Politechnika Opolska. Instytut Zarz±dzania. Katedra Inżynierii Produkcji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146455


7/14
Nr opisu: 0000074569
Tytuł oryginału: Optymalizacja harmonogramowania w systemie linii produkcyjnych.
Tytuł w wersji angielskiej: Scheduling optimization for production lines system
Autorzy: Mirosław* Zaborowski, Mieczysław Jagodziński.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 355-364, bibliogr. 6 poz.
Organizator: Politechnika Opolska. Instytut Zarz±dzania. Katedra Inżynierii Produkcji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146455


8/14
Nr opisu: 0000074568
Tytuł oryginału: Optymalizacja planowania potrzeb materiałowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Optimization of material requirements planning
Autorzy: J. Wikarek, Mirosław* Zaborowski.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 347-354, bibliogr. 8 poz.
Organizator: Politechnika Opolska. Instytut Zarz±dzania. Katedra Inżynierii Produkcji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146455


9/14
Nr opisu: 0000109329
Tytuł oryginału: Optymalizacja przydziału produktów do wariantów uzbrojenia linii produkcyjnych.
Tytuł w wersji angielskiej: Optimization of products allocation to variants of production lines equipment
Autorzy: P. Sitek, Mirosław* Zaborowski.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 297-304, bibliogr. 8 poz.
Organizator: Politechnika Opolska. Instytut Zarz±dzania. Katedra Inżynierii Produkcji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146455


10/14
Nr opisu: 0000074566
Tytuł oryginału: Organizacja systemów wytwarzania zorientowanych na potrzeby rynku.
Tytuł w wersji angielskiej: Organisation of manufacturing systems dedicated for market demand
Autorzy: Bożena Skołud.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 305-310, bibliogr. 8 poz.
Organizator: Politechnika Opolska. Instytut Zarz±dzania. Katedra Inżynierii Produkcji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146455


11/14
Nr opisu: 0000074559
Tytuł oryginału: System informacyjny projektowania gniazda z wykorzystaniem sieci neuronowej.
Tytuł w wersji angielskiej: Informational system of designing of a manufacturing cell using a neural network
Autorzy: Aleksander Gwiazda, Ryszard* Knosala.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 115-122, bibliogr. 8 poz.
Organizator: Politechnika Opolska. Instytut Zarz±dzania. Katedra Inżynierii Produkcji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146455


12/14
Nr opisu: 0000074562
Tytuł oryginału: Terminowo¶ć realizacji zleceń w systemie współbieżnych procesów produkcyjnych.
Tytuł w wersji angielskiej: Term of production orders completion in a system of concurrent production processes
Autorzy: S. Kłos, Bożena Skołud, D. Gattner.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 161-168, bibliogr. 5 poz.
Organizator: Politechnika Opolska. Instytut Zarz±dzania. Katedra Inżynierii Produkcji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146455


13/14
Nr opisu: 0000074564
Tytuł oryginału: Wnioski z zastosowania praktycznego systemów zarz±dzania klasy MRP II.
Tytuł w wersji angielskiej: Conclusions from practical application of MRP II class management systems
Autorzy: Ryszard* Knosala, Krzysztof Szymański.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 179-186, bibliogr. 4 poz.
Organizator: Politechnika Opolska. Instytut Zarz±dzania. Katedra Inżynierii Produkcji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146455


14/14
Nr opisu: 0000074557
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie logistyczne w produkcji. Wybrane systemy logistyczne.
Tytuł w wersji angielskiej: Logistic management in production systems Chosen logistic systems
Autorzy: Józef Bendkowski.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 43-49, bibliogr. 5 poz.
Organizator: Politechnika Opolska. Instytut Zarz±dzania. Katedra Inżynierii Produkcji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146455


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie