Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CHEMIA NOWYCH MATERIAŁÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/44
Nr opisu: 0000048243
Tytuł oryginału: Analiza form występowania metali w osadach dennych.
Autorzy: D. Wiechuła, J. Kwapuliński, Krzysztof Loska, Piotr** Górka.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-47
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/44
Nr opisu: 0000048244
Tytuł oryginału: Badania nad otrzymywaniem zwi±zków magnezu specjalnej czysto¶ci.
Autorzy: Antonina** Dębska-Horecka.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-4
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/44
Nr opisu: 0000048245
Tytuł oryginału: Badania nad wydzielaniem ¶ladowych ilo¶ci zanieczyszczeń z roztworu siarczanu sodowego.
Autorzy: Teofil** Korolewicz.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-8
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/44
Nr opisu: 0000048246
Tytuł oryginału: Badania równowagi procesu sorpcji SO2 na sorbencie węglowym stosowanym do odsiarczania spalin.
Autorzy: Józef** Szarawara, Krzysztof* Jastrz±b.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-32
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/44
Nr opisu: 0000048240
Tytuł oryginału: Badania strukturalne str±canego wodorotlenku magnezu.
Autorzy: Marian Turek, Alina** Dukowicz.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-9 P-23
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/44
Nr opisu: 0000048242
Tytuł oryginału: Badania własno¶ci termicznych wybranych azyn i diazyn.
Autorzy: Danuta** Matysek-Majewska, Irena** Baranowska.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-7 P-50
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/44
Nr opisu: 0000048238
Tytuł oryginału: Badania wpływu rodzaju no¶nika zeolitowego na aktywno¶ć katalizatorów w procesie utleniania węglowodorów w fazie ciekłej.
Autorzy: Stefania** Fiszer, Alina* Szaton, Katarzyna* Jasiulek.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5A P-52
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/44
Nr opisu: 0000048233
Tytuł oryginału: Badanie kinetyki procesu inwersji azotynu sodowego.
Autorzy: Jerzy** Piotrowski, Barbara* Lipowska.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-2
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/44
Nr opisu: 0000048236
Tytuł oryginału: Chromatograficzne badanie wła¶ciwo¶ci ekstrakcyjnych kompleksu palladu z monotioureidem kwasu 3-cyklohekseno-1,2-diokarboksylowego.
Autorzy: Arkadiusz* Chru¶ciel, Jerzy** Ciba.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-7 P-10
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/44
Nr opisu: 0000048237
Tytuł oryginału: Diafragmy anizotropowe w procesie elektrolizy chlorku sodu.
Autorzy: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, J. Dabiński.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-7
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/44
Nr opisu: 0000048234
Tytuł oryginału: Elekrolizer do produkcji chloru dopuszczaj±cy zasilanie solank± o wysokim stopniu zanieczyszczeń zwi±zkami nieorganicznymi.
Autorzy: A. Gardela, A. Maciejewski, Adam* Korczyński.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B K-1
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/44
Nr opisu: 0000048224
Tytuł oryginału: Elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne badania procesów utleniania - redukcji polianiliny.
Autorzy: K. Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-III P-1
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/44
Nr opisu: 0000048226
Tytuł oryginału: Elektrodialityczne odsalanie obiegowej wody chłodz±cej.
Autorzy: Julita Mrowiec, Marian Turek, Witold** Gnot.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-II P-20
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/44
Nr opisu: 0000048227
Tytuł oryginału: Immobilizacja enzymów wyodrębnionych ze szczepu bakterii pseudomonas na membranach ultrafiltracyjnych.
Autorzy: Michał** Bodzek, Jolanta Bohdziewicz, Małgorzata Kowalska.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-II P-17
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/44
Nr opisu: 0000048219
Tytuł oryginału: Kinetyka reakcji katalitycznej dealkilacji mono i dialkilowych pochodnych pirydyny.
Autorzy: Zygmunt** Specjał, Halina* Grelska, Zbigniew** Pruszowski, Wiesława** Specjał.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-8 P-34
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/44
Nr opisu: 0000048222
Tytuł oryginału: Korelacja między redoksowymi wła¶ciwo¶ciami oksysoli a ich katalityczn± aktywno¶ci± w reakcjach utleniania węglowodorów.
Autorzy: Wincenty** Turek.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-8 P-32
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/44
Nr opisu: 0000048223
Tytuł oryginału: Kształtowanie własno¶ci stopu bazaltowego w technologii produkcji włókien krzemianowych.
Autorzy: Teresa** Buczek, Izabela** Glińska.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-6
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/44
Nr opisu: 0000048220
Tytuł oryginału: Matematyczne podstawy spektrochronopotencjometrii. Przypadek nieodwracalnej i quasi-odwracalnej reakcji elektrodowej.
Autorzy: Zbigniew** Uziel.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-7 P-69
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/44
Nr opisu: 0000048221
Tytuł oryginału: Matematyczne podstawy spektrochronopotencjometrii. Przypadek odwracalnej reakcji elektrodowej.
Autorzy: Zbigniew** Uziel.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-7 P-30
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/44
Nr opisu: 0000045389
Tytuł oryginału: Model matematyczny równowag absorpcyjnych w układzie NH3-CO2-H2O-NaCl.
Autorzy: Jerzy** Piotrowski, Monika Kujawska.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-1
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/44
Nr opisu: 0000048201
Tytuł oryginału: Oligometryczne produkty utleniania 3,4 -dihydro -2,5 -dimetylo -2H-piran -2 -karbaldehydu.
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, Arkadiusz* Macionga.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-2 P-82
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/44
Nr opisu: 0000048202
Tytuł oryginału: Oznaczanie tytanu w tlenku niobu (V) o specjalnym przeznaczeniu.
Autorzy: Maria** Zołotajkin, Irena** Baranowska.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-7 P-9
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/44
Nr opisu: 0000048204
Tytuł oryginału: Oznaczanie wybranych zwi±zków farmakologicznych za pomoc± elektrod modyfikowanych cyklodekstrynami.
Autorzy: Jerzy** Strojek, Martyna* Matelska-Jucha.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-7 P-49
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/44
Nr opisu: 0000048203
Tytuł oryginału: Podział ¶ladowych ilo¶ci zanieczyszczeń podczas krystalizacji FeSO4 . 7H2O.
Autorzy: Marek** Smolik, Barbara* Lipowska.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-9 P-25
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/44
Nr opisu: 0000048218
Tytuł oryginału: Podział ¶ladowych ilo¶ci zanieczyszczeń podczas krystalizacji MgSO4 . 7H2O.
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-9 P-26
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/44
Nr opisu: 0000048194
Tytuł oryginału: Polaryzacja stężeniowa i współczynnik wnikania masy w procesie ultrafiltracji spożywczych preparatów enzymatycznych.
Autorzy: Jolanta Bohdziewicz.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-II P-15
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/44
Nr opisu: 0000048205
Tytuł oryginału: Porowate membrany z poliamidu.
Autorzy: Michał** Bodzek, Irena Korus, D. Kapusta.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-II P-16
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/44
Nr opisu: 0000048241
Tytuł oryginału: Reakcje 4-nitroimidazoli z donorami elektronów.
Autorzy: Jerzy** Suwiński.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-1 K-10
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/44
Nr opisu: 0000048199
Tytuł oryginału: Regeneracja elektrod tytanowych do produkcji chloru metod± przeponow±.
Autorzy: Adam* Korczyński, Rafał* Dzik.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-5
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/44
Nr opisu: 0000048228
Tytuł oryginału: Regeneracja przepracowanych olejów silnikowych.
Autorzy: Zygmunt** Specjał, Halina* Grelska, Wiesława** Specjał, Zbigniew** Pruszowski.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-16
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/44
Nr opisu: 0000048229
Tytuł oryginału: Reprezentatywno¶ć prób ¶rodowiskowych w odniesieniu do ocen narażenia.
Autorzy: J. Kwapuliński, D. Wiechuła, D. Michalewicz, M. Wydra, Krzysztof Loska, A. Paukszto.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-48
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/44
Nr opisu: 0000048231
Tytuł oryginału: Spektrofotometryczne metody oznaczania manganu, cynku, ołowiu w bieli tytanowej.
Autorzy: Ryszard** Baranowski, Barbara** Kot.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-7 P-11
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/44
Nr opisu: 0000048193
Tytuł oryginału: Synteza nitroimidazoli znaczonych atomem azotu 15N w pier¶cieniu.
Autorzy: Wojciech Szczepankiewicz, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-1 P-69
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/44
Nr opisu: 0000048192
Tytuł oryginału: Synteza, własno¶ci i zastosowanie wybranych, organicznych kompleksów palladu (II) w reakcji winylowania zwi±zków aromatycznych.
Autorzy: Jacek** Majewski.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-3 P-4
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/44
Nr opisu: 0000048190
Tytuł oryginału: Ultrafiltracja roztworów biologicznych.
Autorzy: Jolanta Bohdziewicz.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-II R-2
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


36/44
Nr opisu: 0000048191
Tytuł oryginału: Warunki uzdatniania solanek odpadowych zawieraj±cych zanieczyszczenia organiczne do wytwarzania chloru metod± diafragmow±, na przykładzie solanki z produkcji epichlorodyny.
Autorzy: Adam* Korczyński, Rafał** Dylewski, Janina** Dylewska, D. Ryzner-Dabinska.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-31
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/44
Nr opisu: 0000048189
Tytuł oryginału: Wpływ enkapsulacji na szybko¶ć uwalniania biocydu z wymieniaczy karboksylowych.
Autorzy: Jan** Łukaszczyk, Mirosław* Kluczka.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-I K-I
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/44
Nr opisu: 0000048186
Tytuł oryginału: Wpływ kondycjonuj±cego działania CO2 i H2 na wła¶ciwo¶ci transportowe membran z polieteroimidu.
Autorzy: Jacek Izydorczyk, Janusz** Salwiński.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-II P-2
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/44
Nr opisu: 0000048187
Tytuł oryginału: Wpływ sposobu nanoszenia powłok aktywnych RuO2-TiO2-SnO2 na ich wla¶ciwo¶ci fizykochemiczne.
Autorzy: Andrzej** Małachowski, Ginter** Nawrat, A. Jankowska.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B P-3
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/44
Nr opisu: 0000048188
Tytuł oryginału: Wstępne badania elektrochemiczne polimerowych kompleksów z jonami metali przej¶ciowych.
Autorzy: Zbigniew** Uziel, Jolanta** Ma¶lińska-Solich.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-2 P-36
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


41/44
Nr opisu: 0000048184
Tytuł oryginału: Wyznaczanie tła zanieczyszczenia metalami pochodzenia komunikacyjnego.
Autorzy: J. Kwapuliński, J. Mirosławski, B. Nowak, Piotr** Górka, D. Wiechuła, R. Górny.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-44
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/44
Nr opisu: 0000048185
Tytuł oryginału: Zastosowanie 2,2-bichinoksalilu do oznaczania tytanu w rudzie wanadowo-tytanowej.
Autorzy: Ryszard** Baranowski, Celina Pieszko.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-7 P-12
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


43/44
Nr opisu: 0000048235
Tytuł oryginału: Zmiany potencjału wiruj±cej elektrody dyskowej w czasie cementacji jonów kadmu z rozcieńczonych roztworów siarczanu (VI) cynku.
Autorzy: Joachim* Bednorz, W. Gnot.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-5B K-3
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


44/44
Nr opisu: 0000048239
Tytuł oryginału: Zmiany wła¶ciwo¶ci katalitycznych centrów aktywnych heteropolikwasów w wyniku modyfikacji matryc± polimeru przewodz±cego.
Autorzy: Wincenty** Turek, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 wrze¶nia 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-2 P-42
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie