Wynik wyszukiwania
Zapytanie: A JEDNAK CHEMIA
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/46
Nr opisu: 0000037612
Tytuł oryginału: 4-Fosforanylideno-5(4H)-oksazolony - otrzymywanie, wła¶ciwo¶ci wykorzystania w syntezie.
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, A. Mazurek.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-9 K-4
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/46
Nr opisu: 0000037620
Tytuł oryginału: Analiza termodynamiczna równowag fazowych i chemicznych w układzie H2O-H3PO4-NH3-CO2-H2S.
Autorzy: Jadwiga** Krop.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 R-5
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/46
Nr opisu: 0000037621
Tytuł oryginału: Aspekty dydaktyczne zajęć koła ekologicznego.
Autorzy: Piotr** Górka.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-14 P-15
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/46
Nr opisu: 0000037622
Tytuł oryginału: Badania form chemicznych żelaza i chromu w pyłach stalowniczych.
Autorzy: Teresa** Suwińska.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-16 P-18
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/46
Nr opisu: 0000037623
Tytuł oryginału: Badania form występowania metali w kompo¶cie z odpadów komunalnych.
Autorzy: Marian Turek, Teofil** Korolewicz, Jerzy** Ciba.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-16 P-19
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/46
Nr opisu: 0000037625
Tytuł oryginału: Badania nad reaktywno¶ci± niesymetrycznych nadtlenków organicznych.
Autorzy: Stefan** Baj, Małgorzata* Dawid.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-9 P-39
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/46
Nr opisu: 0000037624
Tytuł oryginału: Badania nad syntez± zwi±zków powierzchniowo czynnych typu "Gemini".
Autorzy: Ewa* Zielińska, Ewa** Łękawska.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-26
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/46
Nr opisu: 0000037619
Tytuł oryginału: Badania wpływu charakterystyki zespołu katodowo-anodowego na wskaĽniki otrzymywania podchlorynu sodu metod± elektrochemiczn±.
Autorzy: Adam* Korczyński, Rafał** Dylewski, Maciej Gonet, Jolanta* Bazanowska.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 K-26
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/46
Nr opisu: 0000037618
Tytuł oryginału: Badanie kinetyki procesu inwersji azotynu sodu za pomoc± kwasu azotowego.
Autorzy: Barbara* Lipowska, Jerzy** Piotrowski.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-8
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/46
Nr opisu: 0000037614
Tytuł oryginału: Badanie procesu absorpcji alkalicznej.
Autorzy: Monika Kujawska, Jerzy** Piotrowski.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-9
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/46
Nr opisu: 0000037613
Tytuł oryginału: Budowa i trwało¶ć włókien bazaltowych z układu SiO2-Al2O3-FexOy-CaO-MgO-Na2O.
Autorzy: Teresa** Buczek-Karczewska.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-12 K-9
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/46
Nr opisu: 0000037609
Tytuł oryginału: Działanie wód kopalnianych na glebe.
Autorzy: Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-16 P-48
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/46
Nr opisu: 0000037611
Tytuł oryginału: Ekstrakcja cynku i kadmu w preparatyce spektralnie czystych zwi±zków potasu.
Autorzy: Teofil** Korolewicz, Janusz Wójcik.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-5 P-2
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/46
Nr opisu: 0000037610
Tytuł oryginału: Elektrodialityczne odsalanie serwatki.
Autorzy: Marian Turek, Witold** Gnot.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 P-27
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/46
Nr opisu: 0000037627
Tytuł oryginału: Elektrolityczne wydzielanie wodoru na wybranych stopach amorficznych.
Autorzy: Adam* Korczyński, Janina** Dylewska, E. Kołodziejczyk.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 P-37
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/46
Nr opisu: 0000037606
Tytuł oryginału: Kinetyka wydzielania Cd z roztworów siarczanu (VI) cynku metod± cementacji.
Autorzy: Joachim* Bednorz, Witold** Gnot.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 P-36
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/46
Nr opisu: 0000037628
Tytuł oryginału: Krystalizacja składników z NH4Cr(SO4)2 12H2O.
Autorzy: Marek** Smolik, Joanna Kluczka, Maria** Zołotajkin.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-5 P-4
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/46
Nr opisu: 0000037605
Tytuł oryginału: Matematyczne podstawy spektrochronopotencjometrii. [Cz.] 2: Przypadek odwracalnych następczych reakcji elektrodowych.
Autorzy: Zbigniew** Uziel.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 P-45
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/46
Nr opisu: 0000037626
Tytuł oryginału: Matematyczne podstawy spektrochronopotencjometrii.. [Cz.] 1: Przypadek odwracalnych równoległych reakcji elektrodowych.
Autorzy: Zbigniew** Uziel.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 P-44
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/46
Nr opisu: 0000037607
Tytuł oryginału: Membrany enzymatyczne z usieciowanym enzymem w biodegradacji cyjanków.
Autorzy: Jolanta Bohdziewicz.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-16 P-32
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/46
Nr opisu: 0000037603
Tytuł oryginału: Opracowanie teoretyczne chronoamperometrii i chronokulometrii w przypadku nieodwracalnej lub quasi-odwracalnej reakcji przebiegaj±cej na elektrodzie pokrytej filmem polimerowym.
Autorzy: Zbigniew** Uziel, Jerzy* Majnusz.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 P-42
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/46
Nr opisu: 0000037604
Tytuł oryginału: Opracowanie teoretyczne chronopotencjometrii w przypadku odwracalnej, nieodwracalnej lub quasi-odwracalnej reakcji przebiegaj±cej na elektrodzie pokrytej filmem polimerowym.
Autorzy: Zbigniew** Uziel, Jerzy* Majnusz.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-8 P-43
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/46
Nr opisu: 0000037633
Tytuł oryginału: Plazmochemiczne Ľródło uzyskiwania standardowych niskich ilo¶ci tlenków azotu dla badań w inżynierii ¶rodowiska.
Autorzy: Alina** Dukowicz, Andrzej* Naróg, I. Pollo.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. M-3 P-16
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/46
Nr opisu: 0000037634
Tytuł oryginału: Podział ¶ladowych ilo¶ci zanieczyszczeń podczas krystalizacji NH4Al(SO4)2 12H2O.
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-5 P-3
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/46
Nr opisu: 0000037635
Tytuł oryginału: Reakcja modelowa utleniania 2-styrylo-5,5-dimetylo-1,3-dioksanu wobec kompleksów metali przej¶ciowych z polimerycznymi ligandami.
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, Arkadiusz* Macionga.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-21
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/46
Nr opisu: 0000037631
Tytuł oryginału: Samoorganizuj±ce się monowarstwy tioalkoholi i ich pochodnych na zorientowanych powierzchniach złota.
Autorzy: Jerzy** Żak.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-1 K-5
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/46
Nr opisu: 0000037632
Tytuł oryginału: Skaningowa mikroskopia tunelowa i mikroskopia sił atomowych w badaniach powierzchni.
Autorzy: Jerzy** Żak.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-2 R-1
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/46
Nr opisu: 0000037629
Tytuł oryginału: Spektroelektrochemia stałego elektrolitu na bazie błękitu pruskiego.
Autorzy: Andrzej* Deńca, P. Kulesza.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-1 P-24
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/46
Nr opisu: 0000037630
Tytuł oryginału: Spektroelektrochemiczne badania procesu domieszkowania polianiliny w roztworach wodnych i niewodnych.
Autorzy: Mieczysław Łapkowski, A. Proń.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-10 P-30
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/46
Nr opisu: 0000037600
Tytuł oryginału: Synteza i wła¶ciwo¶ci oligomerycznych ciekłych kryształów.
Autorzy: Jerzy* Majnusz.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-10 K-26
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/46
Nr opisu: 0000037601
Tytuł oryginału: Synteza i wła¶ciwo¶ci termiczne wybranych organicznych kompleksów palladu (II) i rutenu (III).
Autorzy: Jacek** Majewski, Stanisław* Krompiec, Danuta** Matysek-Majewska.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-5 P-23
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/46
Nr opisu: 0000037602
Tytuł oryginału: Synteza i zasadowo¶ć pochodnych 4-(N,N-dimetyloamino)-2-fenylochinazoliny.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko, Monika* Mazik.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-9 P-17
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/46
Nr opisu: 0000037598
Tytuł oryginału: Synteza wysokoenergetycznych zwi±zków pochodnych fosfokreatyny.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, W. Tuganowski.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-11 K-1
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/46
Nr opisu: 0000037599
Tytuł oryginału: Synteza, własno¶ci elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne poli(3,3'-dibutoksy-2,2'-bitiofenu).
Autorzy: A. Pron, Mieczysław Łapkowski, J. Glowczyk-Zubek, M. Zagórska, S. Lefrant.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-10 P-28
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/46
Nr opisu: 0000037597
Tytuł oryginału: Technologia chlorku poliglinowego - koagulanta do uzdatniania wody.
Autorzy: Maria** Dzięgielewska, Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-13
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


36/46
Nr opisu: 0000037487
Tytuł oryginału: Tlenkowe materiały elektrodowe do przemysłowych procesów elektrochemicznych.
Autorzy: Adam* Korczyński, Rafał* Dzik, Alina** Dukowicz, A. Kurnyta.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-6
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/46
Nr opisu: 0000037486
Tytuł oryginału: Transport gazów w membranach z modyfikowanego polisulfonu.
Autorzy: Jan** Izydorczyk, Janusz** Salwiński, W. Trochimczuk.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-10 P-63
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/46
Nr opisu: 0000037484
Tytuł oryginału: Ultrafiltracja ¶cieków zawieraj±cych emulsje lateksowe.
Autorzy: Krystyna** Konieczny.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-16 P-31
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/46
Nr opisu: 0000037485
Tytuł oryginału: Usuwanie zanieczyszczeń w procesie otrzymywania siarczanu magnezu specjalnej czysto¶ci.
Autorzy: Antonina** Dębska-Horecka.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-5 P-1
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/46
Nr opisu: 0000037478
Tytuł oryginału: Własno¶ci katalityczne poliimin domieszkowanych wybranymi heteropolikwasami.
Autorzy: E. Stochmal, M. Hasik, Wincenty** Turek, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-3 P-39
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


41/46
Nr opisu: 0000037483
Tytuł oryginału: Wpływ struktury anizotropowych diafragm azbestowych na przebieg procesu elektrolizy chlorku sodu.
Autorzy: Adam* Korczyński, Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, L. Konieczny.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-7
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/46
Nr opisu: 0000037482
Tytuł oryginału: Wpływ wysoko¶ci złoża na przebieg procesu sorpcji SO2 na sorbencie SWS-6.
Autorzy: Krzysztof* Jastrz±b, Józef** Szarawara.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-16 P-9
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


43/46
Nr opisu: 0000037481
Tytuł oryginału: Wybrane koncepcje wykorzystania polimerów w kontrolowanym uwalnianiu leków.
Autorzy: Jan** Łukaszczyk.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-10 R-6
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


44/46
Nr opisu: 0000037479
Tytuł oryginału: Wytr±canie wodorotlenku magnezu w warunkach dynamicznych.
Autorzy: Marian Turek.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-5 K-13
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


45/46
Nr opisu: 0000037480
Tytuł oryginału: Wytwarzanie wodorofluorku sodu przez konwersję wodorofluorku potasu azotanem sodu.
Autorzy: Marian** Krysowski.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-4 P-2
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


46/46
Nr opisu: 0000033846
Tytuł oryginału: Zmiany form występowania cynku i jego zwi±zków podczas kompostowania odpadów komunalnych.
Autorzy: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Jan** Cebula.
¬ródło: W: A jednak chemia. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 25-28 wrze¶nia 1995. [Streszczenia komunikatów]. Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 1995, s. S-16 P-16
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie