Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POZZI MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 83Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/83
Nr opisu: 0000123596
Tytuł oryginału: Aktualne uwarunkowania drenażu górniczego w niecce bytomskiej
Tytuł w wersji angielskiej: Current conditions for mining drainage in the Bytom syncline
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk, Marian Gorol.
¬ródło: -Gór. Odkryw. 2018 R. 59 nr 2, s. 15-21, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0043-2075
Słowa kluczowe polskie: drenaż górniczy ; niecka bytomska ; zroby porudne ; kopalnia węgla kamiennego ; system odwodnienia
Słowa kluczowe angielskie: mining drainage ; Bytom syncline ; abandoned ore workings ; hard coal mine ; dewatering system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2785
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/83
Nr opisu: 0000116870
Tytuł oryginału: Geologiczno-górnicze uwarunkowania planowania przestrzennego na przykładzie Tarnowa. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Tomasz Bardel.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2017
Opis fizyczny: , 161 k., bibliogr. 208 poz. + zał. [4] k. rys.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Górnictwa i Geologii.
Promotor: dr hab. inż. Marek Pozzi
Słowa kluczowe polskie: Tarnów ; planowanie przestrzenne ; parametr geotechniczny
Słowa kluczowe angielskie: Tarnów ; spatial planning ; geotechnical parameter
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. R-5377+CD


3/83
Nr opisu: 0000120840
Tytuł czasopisma: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Vol. 6, iss. 2, Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 1, Zagadnienia energomaszynowe i bezpieczeństwo w górnictwie. Red.: Pozzi Marek.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2017
e-ISSN: 2391-9361
Typ publikacji: RCZ
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp on-line:


4/83
Nr opisu: 0000120841
Tytuł czasopisma: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Vol. 6, iss. 3, Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 2, Rozpoznawanie złóż i budownictwo podziemne. Red.: Pozzi Marek.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2017
e-ISSN: 2391-9361
Typ publikacji: RCZ
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp on-line:


5/83
Nr opisu: 0000108892
Tytuł czasopisma: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Z. 5 (17), Geochemia i geologia ¶rodowiska terenów uprzemysłowionych. Red. Marek Pozzi.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2016
e-ISSN: 2391-9361
Typ publikacji: RCZ
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


6/83
Nr opisu: 0000094657
Tytuł oryginału: Analiza stało¶ci dopływu naturalnego do KWK "Bobrek-Centrum" z rejonu zlikwidowanej kopalni "Miechowice" (rejon "Pstrowski").
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of natural water inflow into the Bobrek-Centrum Coal Mine from the area of the Miechowice abandoned coal mine (Pstrowski mining area)
Autorzy: Marek Pozzi, Edward** Cempiel.
¬ródło: W: Geochemia i geologia ¶rodowiska terenów uprzemysłowionych. Monografia. Red. Marek Pozzzi. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 251-267, bibliogr. 4 poz.
ISBN: 978-83-940150-2-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Słowa kluczowe polskie: kopalnia Miechowice ; Kopalnia Węgla Kamiennego Bobrek-Centrum ; hydrogeologia ; woda
Słowa kluczowe angielskie: Miechowice coal mine ; Bobrek-Centrum Hard Coal Mine ; hydrogeology ; water
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/83
Nr opisu: 0000094614
Tytuł oryginału: Geochemia i geologia ¶rodowiska terenów uprzemysłowionych. Monografia. Red. Marek Pozzi.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014
Opis fizyczny: , 202 s.
ISBN: 978-83-940150-2-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 9
Słowa kluczowe polskie: geochemia ¶rodowiska ; geologia ¶rodowiska ; ochrona wód
Słowa kluczowe angielskie: environmental geochemistry ; environmental geology ; water protection
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/83
Nr opisu: 0000094639
Tytuł oryginału: Geo¶rodowiskowa waloryzacja terenów zdegradowanych w dolinie rzeki Bytomki na obszarze Bytomia.
Tytuł w wersji angielskiej: Environmental valorization of degraded area in the valley of Bytomka river
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: W: Geochemia i geologia ¶rodowiska terenów uprzemysłowionych. Monografia. Red. Marek Pozzzi. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 165-181, bibliogr. 27 poz.
ISBN: 978-83-940151-2-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Słowa kluczowe polskie: rewitalizacja ; Bytom ; degradacja ¶rodowiska ; rekultywacja
Słowa kluczowe angielskie: revitalization ; Bytom ; environmental degradation ; reclamation
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/83
Nr opisu: 0000095897
Tytuł oryginału: Nowoczesne urz±dzenie wiertnicze do poszukiwania gazu łupkowego w Polsce (otwór Lubycza Królewska I)
Autorzy: Krystian Probierz, Marek Pozzi, Adam Wasilczyk, W. Bernacki.
¬ródło: -Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 259
p-ISSN: 0238-9991
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/83
Nr opisu: 0000094628
Tytuł oryginału: Ocena zanieczyszczenia terenu poprzemysłowego w Piekarach ¦laskich dla potrzeb jego rewitalizacji.
Tytuł w wersji angielskiej: Assessment of pollution of industrial land in Piekary ¦l±skie for its revitalization
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: W: Geochemia i geologia ¶rodowiska terenów uprzemysłowionych. Monografia. Red. Marek Pozzzi. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 38-52, bibliogr. 21 poz.
ISBN: 978-83-940150-2-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenie gruntu ; skażenie wody ; rewitalizacja terenów poprzemysłowych ; Piekary ¦l±skie
Słowa kluczowe angielskie: ground pollution ; water contamination ; post-industrial area revitalization ; Piekary ¦l±skie
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/83
Nr opisu: 0000091340
Tytuł oryginału: Prognoza zmian stosunków wodnych na terenie górniczym zakładu górniczego "Sobieski" w Jaworznie w wyniku eksploatacji pokładów 302 i 304/2
Tytuł w wersji angielskiej: Prediction of changes of water regimes as the result of exploitation of beds no. 302 and 304/2 in the area of "Sobieski" mine in Jaworzno
Autorzy: Marek Pozzi, Edward** Cempiel, Małgorzata Lewandowska, Aleksandra Czajkowska.
¬ródło: -Prz. Gór. 2014 t. 70 nr 4, s. 66-73, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0033-216X
Słowa kluczowe polskie: niecka obniżeniowa ; grawitacyjny spływ wód ; koryto rzeczne ; teren bezodpływowy ; zalewisko
Słowa kluczowe angielskie: subsidence trough ; gravity flow of waters ; river bed ; closed drainage area ; overflow land
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.683
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


12/83
Nr opisu: 0000093750
Tytuł oryginału: Przejawy antropopresji w zlewni rzeki Bytomki.
Tytuł w wersji angielskiej: Manifestations of anthropopressure in Bytomka river basin
Autorzy: Edward** Cempiel, Aleksandra Czajkowska, Katarzyna Nowińska, Marek Pozzi.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2014
Opis fizyczny: , 98 s., bibliogr. 59 poz.
ISBN: 978-83-7880-213-6
Seria: ([Monografia] ; [Politechnika ¦l±ska] nr 535)
Liczba arkuszy wydawniczych: 6
Słowa kluczowe polskie: antropopresja ; rzeka Bytomka ; osad denny ; hydrologia ; hydrografia
Słowa kluczowe angielskie: anthropopressure ; Bytomka river ; bottom sediment ; hydrology ; hydrography
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


13/83
Nr opisu: 0000074004
Tytuł oryginału: Ocena możliwo¶ci zastosowania mieszanek popiołowo-gruntowych do rekultywacji wyrobiska KWB w Bełchatowie
Tytuł w wersji angielskiej: Investigation of possibility of ground-ashes mixtures to recultivation of excavation of Belchatow Brown Coal Mines
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: -Gór. i Geol. 2012 t. 7 z. 2, s. 219-228, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0370-0798
Słowa kluczowe polskie: rekultywacja ; wyrobisko górnicze ; Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Słowa kluczowe angielskie: recultivation ; mine working ; Lignite Coal Mine Belchatow
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4617
Dostęp on-line:


14/83
Nr opisu: 0000073398
Tytuł oryginału: Wpływ projektowanych robót górniczych na zmiany stosunków wodnych w południowo-zachodniej czę¶ci obszaru górniczego PG "Silesia" z koncepcj± renaturalizacji terenu górniczego
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of planned mining operations on the changes of water conditions in the south-western part of the mining area PG "Silesia" with the conception of mining area renaturalization
Autorzy: Ryszard Mielim±ka, Maciej Pomykoł, Edward** Cempiel, Marek Pozzi.
¬ródło: -Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 8, s. 37-43, bibliogr. 8 poz.
Uwagi: Referat wygłoszony na: Ochrona ¶rodowiska na terenach górniczych. IX Konferencja naukowo-techniczna, Brenna, 20-22 czerwca 2010
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0033-216X
Słowa kluczowe polskie: szkody górnicze ; morfologia terenu ; teren górniczy ; rewitalizacja
Słowa kluczowe angielskie: mining damage ; land morphology ; mining area ; revitalization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.683
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


15/83
Nr opisu: 0000074003
Tytuł oryginału: Wyniki monitoringu hydrogeologicznego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu w okresie 2010-2012
Tytuł w wersji angielskiej: Results of hydrogeological monitoring of Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna in Zabrze in years 2010-2012
Autorzy: Marek Pozzi, Edward** Cempiel, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: -Gór. i Geol. 2012 t. 7 z. 2, s. 207-218, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0370-0798
Słowa kluczowe polskie: monitoring hydrogeologiczny ; Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna ; woda powierzchniowa
Słowa kluczowe angielskie: hydrogeological monitoring ; Dziedziczna Principal Mine Shaft ; surface water
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4617
Dostęp on-line:


16/83
Nr opisu: 0000061166
Tytuł oryginału: Badanie anomalii grawimetrycznych na terenie KWK "Szczygłowice" za pomoc± sondowania CPTU
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: -Prz. Gór. 2010 t. 66 nr 10, s. 11-15, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0033-216X
Słowa kluczowe polskie: sondowanie CPTU ; anomalie mikrograwimetryczne ; teren górniczy ; deformacja terenu ; badanie gruntu
Słowa kluczowe angielskie: CPTU sounding ; micro-gravimetric anomalies ; mining area ; ground deformation ; ground research
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.683
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


17/83
Nr opisu: 0000059518
Tytuł oryginału: Lokalne zmiany rodzaju gruntów jako przyczyna wyst±pienia rezydualnych zmian siły ciężko¶ci w rejonie zapadliska przy szybie V KWK Szczygłowice
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: -Gór. i Geol. 2010 t. 5 z. 4, s. 209-220, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0370-0798
Słowa kluczowe polskie: litologia ; analiza mikrograwimetryczna ; Kopalnia Węgla Kamiennego Szczygłowice
Słowa kluczowe angielskie: litology ; mikrogravimetry analysis ; Szczygłowice Hard Coal Mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4617
Dostęp on-line:


18/83
Nr opisu: 0000058862
Tytuł oryginału: Strefy występowania rozluĽnienia gruntu na terenie górniczym KWK "Szczygłowice"
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: -Gór. i Geol. 2010 t. 5 z. 1, s. 123-131, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0370-0798
Słowa kluczowe polskie: deformacja górotworu ; teren górniczy ; Kopalnia Węgla Kamiennego Szczygłowice
Słowa kluczowe angielskie: rock mass deformation ; mining area ; Szczygłowice Hard Coal Mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4617
Dostęp on-line:


19/83
Nr opisu: 0000059472
Tytuł oryginału: Szacowanie ilo¶ci metali ciężkich w składowisku odpadów niebezpiecznych Huty Cynku "Miasteczko ¦l±skie"
Autorzy: Marek Pozzi, Katarzyna Nowińska.
¬ródło: -Gór. i Geol. 2010 t. 5 z. 4, s. 221-229, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0370-0798
Słowa kluczowe polskie: żużel ; huta cynku ; składowisko odpadów niebezpiecznych
Słowa kluczowe angielskie: slag ; zinc plant ; dangerous wastes storage
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4617
Dostęp on-line:


20/83
Nr opisu: 0000059469
Tytuł oryginału: Wyprzedzaj±ca regulacja koryta potoku Pawłówka na terenie górniczym KWK Pniówek
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: -Gór. i Geol. 2010 t. 5 z. 4, s. 201-208, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0370-0798
Słowa kluczowe polskie: eksploatacja górnicza ; regulacja koryta ; szkody górnicze
Słowa kluczowe angielskie: mining exploitation ; control channel ; mining damage
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4617
Dostęp on-line:


21/83
Nr opisu: 0000082868
Tytuł oryginału: Likwidacja zagrożenia powodziowego na terenach zdegradowanych działalno¶ci± górnicz± na przykładzie gminy Gierałtowice.
Tytuł w wersji angielskiej: Liquidation of flood hazard on Gierałtowice commune area degraded by mining activity
Autorzy: Marek Pozzi, Edward** Cempiel, Aleksandra Czajkowska.
¬ródło: W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Praca zbiorowa. Pod red. G. Maliny. Poznań : Wydaw. Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Odział Wielkopolski, 2009, s. 345-354, bibliogr. 2 poz.
Seria: (Inżynieria na Rzecz Ochrony ¦rodowiska ; nr 866)
Słowa kluczowe polskie: gmina Gierałtowice ; teren zdegradowany ; zagrożenie powodziowe ; teren górniczy
Słowa kluczowe angielskie: Gierałtowice community ; brownfield ; flood risk ; mining area
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/83
Nr opisu: 0000082865
Tytuł oryginału: Składowisko żużli z rafinacji ołowiu antropogenicznym złożem niektórych metali.
Tytuł w wersji angielskiej: Lead rafinery slags storage as an anthropogenic deposit of some metals
Autorzy: Zdzisław Adamczyk, Katarzyna Nowińska, Marek Pozzi.
¬ródło: W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Praca zbiorowa. Pod red. G. Maliny. Poznań : Wydaw. Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Odział Wielkopolski, 2009, s. 195-201, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: odpady niebezpieczne ; składowisko odpadów niebezpiecznych ; żużel
Słowa kluczowe angielskie: hazardous waste ; hazardous waste landfill ; slag
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/83
Nr opisu: 0000041266
Tytuł oryginału: Geomechaniczne problemy zabudowy terenów po górnictwie rudnym na przykładzie rejonu Tarnowskich Gór
Autorzy: Marek Pozzi, Henryk Kleta.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 2008 z. 285, s. 219-231, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0372-9508
Słowa kluczowe polskie: teren pogórniczy ; deformacja terenu ; górnictwo rudne ; sztolnia "Fryderyk" ; stateczno¶ć ; modelowanie komputerowe
Słowa kluczowe angielskie: post-mining area ; ground deformation ; ore mining ; "Fryderyk" adit ; stability ; computer modelling
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3352


24/83
Nr opisu: 0000043227
Tytuł oryginału: Islandia - geoturystyczna atrakcja
Autorzy: Marek Pozzi.
¬ródło: -Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 210-211
p-ISSN: 0238-9991
Słowa kluczowe polskie: Islandia ; geoturystyka ; odnawialne Ľródła energii
Słowa kluczowe angielskie: Iceland ; geotourism ; renewable energy sources
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4217


25/83
Nr opisu: 0000051543
Tytuł oryginału: Koncepcja regulacji stosunków wodnych na terenie górniczym gminy Gierałtowice.
Autorzy: Aleksandra Czajkowska, Marek Pozzi, Edward** Cempiel.
¬ródło: W: Warsztaty górnicze z cyklu "Zagrożenia naturalne w górnictwie". Konferencja naukowa, Baranów Sandomierski, 18-20 czerwca 2008. Wyższy Urz±d Górniczy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi± Polskiej Akademii Nauk. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2008, s. 109-122, bibliogr. 3 poz.
Seria: (Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; t. 24, z. 2/3 0860-0953)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/83
Nr opisu: 0000051544
Tytuł oryginału: Obudowa biologiczna budowli ziemnych z odpadów górnictwa węgla kamiennego.
Autorzy: Anna** Patrzałek, Marek Pozzi.
¬ródło: W: Warsztaty górnicze z cyklu "Zagrożenia naturalne w górnictwie". Konferencja naukowa, Baranów Sandomierski, 18-20 czerwca 2008. Wyższy Urz±d Górniczy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi± Polskiej Akademii Nauk. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2008, s. 51-58, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; t. 24, z. 2/3 0860-0953)
Słowa kluczowe polskie: odpady górnicze ; odpady węglowe ; budowla ziemna ; proces glebotwórczy ; własno¶ci gruntów
Słowa kluczowe angielskie: mining waste ; coal waste ; earth structure ; process of soil formation ; grounds properties
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4338


27/83
Nr opisu: 0000073176
Tytuł oryginału: Ocena warunków podłoża gruntowego w ¶wietle interpretacji sondowań CPTU.
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008, s. 93
Słowa kluczowe polskie: podłoże gruntowe ; badanie gruntu ; sondowanie CPTU
Słowa kluczowe angielskie: ground surface ; ground research ; CPTU sounding
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/83
Nr opisu: 0000073175
Tytuł oryginału: Problematyka hydrogeologiczna likwidacji kopalń w Górno¶l±skim Zagłębiu Węglowym na przykładzie kopalń "Gliwice" i "So¶nica-Makoszowy".
Autorzy: Marek Pozzi, Edward** Cempiel.
¬ródło: W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008, s. 93
Słowa kluczowe polskie: Górno¶l±skie Zagłębie Węglowe ; Kopalnia Węgla Kamiennego So¶nica-Makoszowy ; Kopalnia Węgla Kamiennego Gliwice ; likwidacja kopalni ; warunki hydrogeologiczne
Słowa kluczowe angielskie: Upper Silesian Coal Basin ; So¶nica-Makoszowy Hard Coal Mine ; Gliwice Hard Coal Mine ; mine liquidation ; hydrogeological conditions
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/83
Nr opisu: 0000041265
Tytuł oryginału: Profilaktyka przeciwpowodziowa w zlewni Bierawki na terenie górniczym KWK "Szczygłowice"
Autorzy: Marek Pozzi, Edward** Cempiel, Aleksandra Czajkowska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 2008 z. 285, s. 209-218, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0372-9508
Słowa kluczowe polskie: teren górniczy ; obniżenie terenu górniczego ; zlewnia rzeki ; Bierawka ; ochrona przeciwpowodziowa
Słowa kluczowe angielskie: mining area ; mining ground subsidence ; river basin ; Bierawka ; flood protection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3352


30/83
Nr opisu: 0000041267
Tytuł oryginału: Wpływ warunków ¶rodowiskowych na niszczenie obiektów sakralnych na przykładzie ko¶cioła w Prószkowie
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk, Zdzisław Adamczyk, Magdalena* Łozińska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 2008 z. 285, s. 233-239, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0372-9508
Słowa kluczowe polskie: obiekt sakralny ; obiekt zabytkowy ; uszkodzenie budynku ; ko¶ciół ; Pruszków
Słowa kluczowe angielskie: sacral building ; historic building ; building damage ; church ; Pruszków
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3352


31/83
Nr opisu: 0000032273
Tytuł oryginału: Dokumentowanie geotechniczne w oparciu o sondowanie CPTU.
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2007. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 93-102, bibliogr. 25 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1765 Górnictwo ; z. 280)
Słowa kluczowe polskie: geoinżynieria ; geotechnika ; sondowanie CPTU ; projektowanie geotechniczne ; podłoże gruntowe ; badanie gruntu
Słowa kluczowe angielskie: geoengineering ; geotechnics ; CPTU sounding ; geitechnical design ; subsoil ; ground research
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3352


32/83
Nr opisu: 0000028261
Tytuł oryginału: Metodyka oceny zagrożeń jako¶ci wód podziemnych w wyniku migracji zanieczyszczeń z odpadów deponowanych w wyrobiskach podziemnych na przykładzie KWK "Katowice-Kleofas" Ruch 1.
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007
Opis fizyczny: , 188 s., bibliogr. 174 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 120)
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenie wód podziemnych ; podziemne składowanie odpadów ; wyrobisko pogórnicze ; składowisko głębokie ; popiół lotny
Słowa kluczowe angielskie: groundwater pollution ; underground waste storage ; post-mining excavation ; deep storage site ; fly ash
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


33/83
Nr opisu: 0000040100
Tytuł oryginału: Ocena wpływu na ¶rodowisko odpadów ulokowanych w wyrobiskach podziemnych kopalń w ¶wietle modelowania hydrogeochemicznego
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: -Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3/1, s. 461-474, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1732-6702
Słowa kluczowe polskie: odpady energetyczne ; zagospodarowanie odpadów ; wyrobisko górnicze ; migracja zanieczyszczeń ; jako¶ć wód podziemnych
Słowa kluczowe angielskie: power generation waste ; waste disposal ; mine working ; pollution migration ; underground water quality
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Dostęp on-line:


34/83
Nr opisu: 0000030160
Tytuł oryginału: Ochrona terenów górniczych przed zalewiskami i profilaktyka przeciwpowodziowa.
Autorzy: Marek Pozzi, Edward** Cempiel, Aleksandra Czajkowska.
¬ródło: W: IX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Wisła, 20-22 czerwca 2007. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 423-439, bibliogr. 9 poz.
Organizator: Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony ¦rodowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1752 Górnictwo ; z. 278)
Słowa kluczowe polskie: górnictwo podziemne ; teren górniczy ; zalewisko ; działanie antypowodziowe ; woda powierzchniowa ; woda podziemna ; Bierawka ; wał przeciwpowodziowy
Słowa kluczowe angielskie: underground mining ; mining area ; overflow land ; antiflood activity ; surface water ; underground water ; Bierawka ; flood bank
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3352


35/83
Nr opisu: 0000032274
Tytuł oryginału: Wykorzystanie sondowania statycznego CPTU do oceny parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego.
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2007. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 103-113, bibliogr. 12 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1765 Górnictwo ; z. 280)
Słowa kluczowe polskie: geoinżynieria ; geotechnika ; sondowanie CPTU ; podłoże gruntowe ; badanie gruntu
Słowa kluczowe angielskie: geoengineering ; geotechnics ; CPTU sounding ; subsoil ; ground research
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3352


36/83
Nr opisu: 0000030478
Tytuł oryginału: Dorobek naukowy prof. zw. dr. hab. inż. Wiesława Gabzdyla. Z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej w Politechnice ¦l±skiej.
Autorzy: Marek Pozzi.
¬ródło: W: Profesor zw. dr hab. inż. Wiesław Gabzdyl. Uczony, pedagog, organizator nauki, geolog i petrolog węglowy, badacz Górno¶l±skiego Zagłębia Węglowego. Red.: Krystian Probierz, Iwona Jonczy, Małgorzata Lewandowska. Gliwice : Towarzystwo Tradycji Górniczych. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika ¦l±ska, 2006, s. 27-44
Słowa kluczowe polskie: Gabzdyl Wiesław ; jubileusz ; Politechnika ¦l±ska
Słowa kluczowe angielskie: Gabzdyl Wiesław ; jubilee ; Silesian University of Technology
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 116936


37/83
Nr opisu: 0000018355
Tytuł oryginału: Dystrybucja wybranych pierwiastków towarzysz±cych koncentratom ZN - Pb w technologii Imperial Smelting Process.
Autorzy: Marek Pozzi, Katarzyna Nowińska.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006
Opis fizyczny: , 172 s., bibliogr. 89 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 91)
Słowa kluczowe polskie: Imperial Smelting Process ; cynk ; ołów ; pirometalurgia ; dystrybucja pierwiastków ¶ladowych ; pierwiastki towarzysz±ce ; huta cynku
Słowa kluczowe angielskie: Imperial Smelting Process ; zinc ; lead ; pyrometallurgy ; trace elements distribution ; accompanying elements ; zinc plant
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


38/83
Nr opisu: 0000021648
Tytuł oryginału: Dystrybucja wybranych pierwiastków towarzysz±cych w procesie technologicznym ISP w HC "Miasteczko ¦l±skie" w aspekcie ich odzysku i wpływu na ¶rodowisko
Autorzy: Marek Pozzi, Katarzyna Nowińska.
¬ródło: -Gosp. Sur. Miner. 2006 t. 22 z. 3, s. 35-49, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0860-0953
e-ISSN: 2299-2324
Słowa kluczowe polskie: pierwiastki towarzysz±ce ; Huta Miasteczko ¦l±skie ; bilans materiałowy
Słowa kluczowe angielskie: accompanying elements ; zinc plant Miasteczko ¦l±skie ; metallurgical balance-sheet
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4338
Dostęp on-line:


39/83
Nr opisu: 0000031834
Tytuł oryginału: Koegzystencja kopalni czynnej i zlikwidowanej w kontek¶cie zagrożeń wodnych.
Autorzy: Marek Pozzi, Edward** Cempiel.
¬ródło: W: Ochrona ¶rodowiska na terenach górniczych. VI Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 31 maj - 2 czerwiec 2006 r.. Zarz±d Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa [i in.]. Katowice : Zarz±d Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2006, s. 405-413, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 83-87267-71-6
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 119490


40/83
Nr opisu: 0000020597
Tytuł oryginału: Stateczno¶ć poziomów eksploatacyjnych złoża wapieni w ¶wietle badań geologiczno-inżynierskich i numerycznych.
Autorzy: Henryk Kleta, Marek Pozzi.
¬ródło: W: Ochrona ¶rodowiska w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 201-211, bibliogr. 6 poz.
Organizator: Politechnika ¦l±ska. Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarz±dzania Ochron± Powierzchi, Południowy Koncern Węglowy S.A., Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Restauracji i Propagowania Sztolni "Królowa Luiza" w Zabrzu
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1715 Górnictwo ; z. 271)
Słowa kluczowe polskie: złoże wapienia ; złoże "Strzelce Opolskie" ; wskaĽnik GSI
Słowa kluczowe angielskie: limestone deposit ; deposit "Strzelce Opolskie" ; GSI ratio
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3352


41/83
Nr opisu: 0000023529
Tytuł oryginału: Wpływ antropopresji ze szczególnym uwzględnieniem działalno¶ci górnictwa na jako¶ć wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni rzeki Bierawki. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Aleksandra Czajkowska.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2006
Opis fizyczny: , 202 s., bibliogr. 124 poz. + zał.: 62 k. tabl.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Górnictwa i Geologii.
Promotor: dr hab. inż. Marek Pozzi
Słowa kluczowe polskie: Bierawka ; antropopresja ; zlewnia rzeki ; hydrogeologia ; hydrografia ; woda powierzchniowa ; woda podziemna
Słowa kluczowe angielskie: Bierawka ; anthropopressure ; river basin ; hydrogeology ; hydrography ; surface water ; underground water
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-4191
Dostęp BCP¦:


42/83
Nr opisu: 0000021647
Tytuł oryginału: Zawarto¶ć pierwiastków towarzysz±cych w materiałach procesu technologicznego ISP Huty Cynku "Miasteczko ¦l±skie"
Autorzy: Marek Pozzi, Katarzyna Nowińska.
¬ródło: -Gosp. Sur. Miner. 2006 t. 22 z. 3, s. 21-34, bibliogr.
p-ISSN: 0860-0953
e-ISSN: 2299-2324
Słowa kluczowe polskie: pierwiastki towarzysz±ce ; Imperial Smelting Process ; ruda cynkowo-ołowiowa ; Huta Miasteczko ¦l±skie
Słowa kluczowe angielskie: accompanying elements ; Imperial Smelting Process ; lead and zinc ores ; zinc plant Miasteczko ¦l±skie
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4338
Dostęp on-line:


43/83
Nr opisu: 0000015691
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci wykorzystania popiołów z ciepłowni komunalnych w Jeleniej Górze do wypełnienia wylewiska "Staniszów"
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 2005 z. 267, s. 229-241, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0372-9508
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3351


44/83
Nr opisu: 0000011979
Tytuł oryginału: Ocena możliwo¶ci remediacji ¶rodowiska gruntowo-wodnego na terenie poprzemysłowym
Tytuł w wersji angielskiej: Assessment of the remediation potential of the soil-water environment at a post-industrial site
Autorzy: Marek Pozzi.
¬ródło: -Probl. Ekol. 2005 vol. 9 nr 2, s. 109-112, 3 okł., bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1427-3381
Słowa kluczowe polskie: ¶rodowisko gruntowo-wodne ; remediacja ; teren poprzemysłowy ; technologia PRB
Słowa kluczowe angielskie: ground-water environment ; remediation ; post-industrial area ; PRB technology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


45/83
Nr opisu: 0000021915
Tytuł oryginału: Zagrożenia wodne KWK Szczygłowice zwi±zane z likwidacj± KWK Dębieńsko.
Autorzy: Marek Pozzi, Edward** Cempiel.
¬ródło: W: Materiały Konferencyjne LXXVI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Rudy k/Rybnika, 2005. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 108-115
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


46/83
Nr opisu: 0000013542
Tytuł oryginału: Krym - turystyczna perła Europy Wschodniej
Autorzy: Marek Pozzi, Borys* Borówka.
¬ródło: -Z Życia Pol. ¦l. 2004/2005 nr 1, s. 29-30
p-ISSN: 1734-9613
e-ISSN: 1734-9648
Słowa kluczowe polskie: geoturystyka ; Politechnika ¦l±ska
Słowa kluczowe angielskie: geotourism ; Silesian University of Technology
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4492


47/83
Nr opisu: 0000013854
Tytuł oryginału: Model migracji zanieczyszczeń wód podziemnych z odpadów zdeponowanych w wyrobiskach górniczych na przykładzie KWK "Katowice-Kleofas" Ruch I. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Tadeusz Mzyk.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2004
Opis fizyczny: , 206 s.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Górnictwa i Geologii.
Promotor: dr hab. inż. Marek Pozzi
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-3807
Dostęp BCP¦:


48/83
Nr opisu: 0000010305
Tytuł oryginału: Niektóre własno¶ci petrurgiczne surowców skalnych w ¶wietle dotychczasowych wyników badań.
Autorzy: Zdzisław Adamczyk, Marek Pozzi.
¬ródło: W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 39-45, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1649 Górnictwo ; z. 260)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3352


49/83
Nr opisu: 0000010316
Tytuł oryginału: Wielowariantowa prognoza dopływu wód do odkrywkowej kopalni wapienia "Strzelce Opolskie".
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 189-204, bibliogr. 10 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1649 Górnictwo ; z. 260)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3352


50/83
Nr opisu: 0000013559
Tytuł oryginału: Wpływ deponowanych odpadów przemysłowych na powierzchni terenu i w górotworze na ¶rodowisko.
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: W: Ochrona ¶rodowiska na terenach górniczych. V Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 2-4 czerwca 2004 r.. Katowice : Zarz±d Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2004, s. 351-363
Organizator: Zarz±d Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/83
Nr opisu: 0000081508
Tytuł oryginału: Dystrybucja niektórych pierwiastków ¶ladowych na drodze od koncentratu rudy Zn-Pb do odpadów na przykładzie Huty Cynku "Miasteczko ¦l±skie". Rozprawa doktorska.
Autorzy: Katarzyna Nowińska.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2003
Opis fizyczny: , 153 k., 29 k. tabl., bibliogr. 96 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Górnictwa i Geologii.
Promotor: dr hab. inż. Marek Pozzi
Słowa kluczowe polskie: hutnictwo ; pierwiastek ¶ladowy ; otrzymywanie cynku ; Imperial Smelting Process
Słowa kluczowe angielskie: metallurgy ; trace element ; zinc preparation ; Imperial Smelting Process
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-3808
Dostęp BCP¦:


52/83
Nr opisu: 0000018745
Tytuł oryginału: Obwałowania cieków wodnych i pobocza szlaków komunikacyjnych. Problemy przyrodniczo-techniczne. Pod red. Anny Patrzałek i Marka Pozzi.
Adres wydawniczy: Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2003
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


53/83
Nr opisu: 0000011760
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Wiesław** Gabzdyl, Marek Pozzi.
¬ródło: -Prz. Geol. 2003 R. 51 nr 1, s. 33
Praca recenzowana: Atlas petrograficzny węgli brunatnych
Słowa kluczowe polskie: węgiel brunatny ; petrografia ; atlas ; Polska ; recenzja
Słowa kluczowe angielskie: lignite ; petrography ; atlas ; Poland ; review
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


54/83
Nr opisu: 0000006475
Tytuł oryginału: Rozpoznanie nasunięcia orłowskiego w kopalni "Szczygłowice".
Tytuł w wersji angielskiej: Recognition of Orłowski overtrusth in "Szczygłowice" coal mine
Autorzy: Marek Pozzi, C. Fojcik.
¬ródło: W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2003, s. 235-246, bibliogr. 3 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1599 Górnictwo ; z. 257)
Słowa kluczowe polskie: Kopalnia Węgla Kamiennego Szczygłowice ; nasunięcia orłowskiego
Słowa kluczowe angielskie: Szczygłowice Hard Coal Mine ; Orłowski overtrusth
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3352


55/83
Nr opisu: 0000018276
Tytuł oryginału: ¦rodowiskowe funkcje systemu opłat eksploatacyjnych
Autorzy: Wiesław** Gabzdyl, Marek Pozzi.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2003 nr 7, s. 27-33
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


56/83
Nr opisu: 0000018304
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci geologiczno-inżynierskie gruntów wykorzystywanych do budowy obwałowań cieków i skarp przy poboczach dróg.
Autorzy: Marek Pozzi, Edward** Cempiel.
¬ródło: W: Obwałowania cieków wodnych i pobocza szlaków komunikacyjnych. Problemy przyrodniczo-techniczne. Pod red. Anny Patrzałek i Marka Pozzi. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2003, s. 29-48
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


57/83
Nr opisu: 0000003188
Tytuł oryginału: Wpływ rozpoznania geologicznego na udostępnienie złoża na przykładzie kopalni "Szczygłowice"
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of geological reconnaisance on deposit opening ,,Szczyglowice" colliery as an example
Autorzy: C. Fojcik, Marek Pozzi.
¬ródło: -Prz. Gór. 2003 t. 59 nr 5, s. 31-38, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0033-216X
Słowa kluczowe polskie: rozpoznanie geologiczne ; roboty górnicze ; udostępnianie złoża ; Kopalnia Węgla Kamiennego Szczygłowice
Słowa kluczowe angielskie: geological reconnaisance ; mining works ; deposit opening ; Szczygłowice Hard Coal Mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.683


58/83
Nr opisu: 0000018305
Tytuł oryginału: Wybrane wła¶ciwo¶ci fizyczne mieszanin glebotwórczych przydatnych do tworzenia obudowy biologicznej budowli ziemnych z odpadów górniczych.
Autorzy: Marek Pozzi, Anna** Patrzałek, Edward** Cempiel, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: W: Obwałowania cieków wodnych i pobocza szlaków komunikacyjnych. Problemy przyrodniczo-techniczne. Pod red. Anny Patrzałek i Marka Pozzi. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2003, s. 103-114
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


59/83
Nr opisu: 0000004875
Tytuł oryginału: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu Przyszowic w warunkach oddziaływania eksploatacji górniczej
Tytuł w wersji angielskiej: Anti-flood protection of Przyszowice area under the influence of mining exploitation
Autorzy: Marek Pozzi, Edward** Cempiel.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 2003 z. 256, s. 193-202, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0372-9508
Słowa kluczowe polskie: Przyszowice ; zabezpieczenie przeciwpowodziowe ; eksploatacja górnicza ; niecka obniżeniowa
Słowa kluczowe angielskie: Przyszowice ; anti-flood protection ; mining exploitation ; subsidence trough
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3352


60/83
Nr opisu: 0000003772
Tytuł oryginału: Wykorzystanie modelu warunków hydrogeologicznych w rejonie odkrywki na potrzeby zarz±dzania kopalni±
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 2002 z. 254, s. 143-155, bibligr. 6 poz.
p-ISSN: 0372-9508
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3352


61/83
Nr opisu: 0000003649
Tytuł oryginału: Główne problemy i zadania geologii ¶rodowiska na terenach pogórniczych w Górno¶l±skim Zagłębiu Węglowym
Autorzy: Wiesław** Gabzdyl, Marek Pozzi.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 2001 z. 248, s. 51-59, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3352


62/83
Nr opisu: 0000001795
Tytuł oryginału: Model migracji zanieczyszczeń z popiołów lotnych deponowanych w wyrobiskach podziemnych kopalń
Autorzy: Marek Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2001 nr 12, s. 9-12, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


63/83
Nr opisu: 0000003640
Tytuł oryginału: Modelowanie migracji zanieczyszczeń z odpadów deponowanych w wyrobiskach podziemnych na przykładzie KWK "Katowice-Kleofas"
Autorzy: Marek Pozzi, Edward** Cempiel, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 2001 z. 248, s. 165-172, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3352


64/83
Nr opisu: 0000002871
Tytuł oryginału: Stateczno¶ć skarp w utworach krasowych w ¶wietle badań laboratoryjnych numerycznych.
Autorzy: Henryk Kleta, Marek Pozzi.
¬ródło: W: V Jubileuszowa Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice - Ustroń, 16-19 paĽdziernika 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika ¦l±ska.Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej, 2001, s. 219-227, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 107723


65/83
Nr opisu: 0000012266
Tytuł oryginału: Wpływ przejawów dolomityzacji wapieni triasowych w złożu 'Tarnów Opolski" na możliwo¶ci ich zastosowania w procesie odsiarczania spalin. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Katarzyna Stanienda.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2000
Opis fizyczny: , 121 s., [13] k. tabl., bibliogr. 171 poz. + 2 zał.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Górnictwa i Geologii.
Promotor: dr hab. inż. Marek Pozzi
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-3427
Dostęp BCP¦:


66/83
Nr opisu: 0000004254
Tytuł oryginału: Wpływ zawarto¶ci magnezu w wapieniach triasowych ze złoża "Tarnów Opolski" na ich własno¶ci sorpcyjne w procesie odsiarczania spalin.
Autorzy: Marek Pozzi, Katarzyna Stanienda.
¬ródło: W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 427-437, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3351


67/83
Nr opisu: 0000024276
Tytuł oryginału: Anizotropia optyczna węgla na tle struktur tektonicznych Górno¶l±skiego Zagłębia Węglowego
Autorzy: Joanna Komorek, Rafał Morga, Marek Pozzi.
¬ródło: -Karbo 1998 R. 43 nr 1/2, s. 11-18, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 1230-0446
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.564


68/83
Nr opisu: 0000073069
Tytuł oryginału: Optical anisotropy of vitrinite in coal seams from the fold area in the Upper Sileasian Coal Basin (Poland).
Autorzy: Joanna Komorek, Rafał Morga, Marek Pozzi.
¬ródło: W: Proceedings of the XIII International Congress on the Carboniferous and Permian, Kraków, Poland, 28th August - 2nd September, 1995. Pt. 2. Eds: M. Podemski [et al.]. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 1997, s. 183-192, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Prace Państwowego Instytutu Geologicznego ; 157)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


69/83
Nr opisu: 0000026604
Tytuł oryginału: Udział nauk górniczych w kształceniu geologów na Politechnice ¦l±skiej
Autorzy: Wiesław** Gabzdyl, Marek Pozzi.
¬ródło: -Prz. Geol. 1997 R. 45 nr 12, s. 1241-1243, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0033-2151
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.680


70/83
Nr opisu: 0000026822
Tytuł oryginału: Zróżnicowanie własno¶ci fluorescencyjnych egzynitu z wybranych sapropelitów Górnosl±skiego Zagłębia Węglowego
Autorzy: Bronisława** Hanak, Marek Pozzi.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 1997 z. 235, s. 89-98, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3351


71/83
Nr opisu: 0000035437
Tytuł oryginału: Anizotropia optyczna węgla w pokładach obszaru Jastrzębia jako przejaw naprężeń tektonicznych.
Autorzy: Marek Pozzi.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1996
Opis fizyczny: , 98 s., bibliogr. 65 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1334 Górnictwo ; z. 229)
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3351
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


72/83
Nr opisu: 0000041858
Tytuł oryginału: Ekologiczne aspekty lokowania odpadów przemysłowych w wyrobiskach podziemnych kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego.
Autorzy: B. Pozzi, Marek Pozzi.
¬ródło: W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 paĽdziernika 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 319-327, bibliogr. 11 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


73/83
Nr opisu: 0000041863
Tytuł oryginału: Komputerowy program do okre¶lenia stopnia zuskokowania złoża.
Autorzy: Marek Pozzi, T. Lewandowski.
¬ródło: W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 paĽdziernika 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 93-98, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4516


74/83
Nr opisu: 0000085666
Tytuł oryginału: Bituminous coals and anthracites from south-west part of the Upper Silesian Coal Basin (Poland).
Autorzy: Wiesław** Gabzdyl, Marek Pozzi, Krystian Probierz.
¬ródło: W: Mezinarodni vedecka konference poradana k 50. vyroci premisteni VSB-TU do Ostravy. Sbornik referatu. Sekc. 3: Geologie. Red. Zdenek Toman. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 1995, s. 222-228
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


75/83
Nr opisu: 0000085554
Tytuł oryginału: Bituminous coals and anthracites from south-west part of Upper Silesian Coal Basin (Poland).
Autorzy: Wiesław** Gabzdyl, Marek Pozzi, Krystian Probierz.
¬ródło: W: Mezinarodni vedecka konference poradana k 50. vyroci premisteni VSB-TU do Ostravy. Sbornik abstraktu. Sekc. 3: Geologie. Red. Zdenek Toman. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 1995, s. 3/30
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


76/83
Nr opisu: 0000085474
Tytuł oryginału: Pozycja węgli warstw siodłowych obszaru Jastrzębia w Międzynarodowej Klasyfikacji Węgla w Pokładzie.
Autorzy: Krystian Probierz, Marek Pozzi.
¬ródło: W: Geologia formacji węglono¶nych Polski. XVII Sympozjum, Kraków, 13-14 kwietnia 1994. Materiały. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1994, s. 122-126
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


77/83
Nr opisu: 0000085468
Tytuł oryginału: Zmienno¶ć stopnia zuskokowania złoża z głęboko¶ci± w obszarze kopani "Jastrzębie" (GZW).
Autorzy: Marek Pozzi, Krystian Probierz.
¬ródło: W: Geologia formacji węglono¶nych Polski. XVII Sympozjum, Kraków, 13-14 kwietnia 1994. Materiały. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1994, s. 101-104
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


78/83
Nr opisu: 0000085465
Tytuł oryginału: Geological condition for occurrence of anthracites and anthracite coal in Jastrzębie coal mine.
Autorzy: Bronisława** Hanak, Marek Pozzi, Krystian Probierz.
¬ródło: W: Geologia formacji węglono¶nych Polski. XVI Sympozjum, Kraków, 30-31 marca 1993. Materiały. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1993, s. 35-41
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


79/83
Nr opisu: 0000085548
Tytuł oryginału: Aspects of volcanism in the western part of Upper Silesian Coal Basin (Poland) and its influence on coal.
Autorzy: Wiesław** Gabzdyl, Marek Pozzi, Krystian Probierz.
¬ródło: W: Coal petrology. XIth International meeting, Prague, September 24-25, 1992. Prague : Institute of Geotechnics, 1992, s. 24-34
Organizator: Institute of Geotechnics, CAS Prague
Seria: (Acta Montana ; Ser. B ; 2 1211-1929)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


80/83
Nr opisu: 0000085547
Tytuł oryginału: Geological setting of bituminous coals and anthracites in Rybnik Coal District (Poland).
Autorzy: Wiesław** Gabzdyl, Marek Pozzi, Krystian Probierz.
¬ródło: W: Coal, energy and environment. Proceedings international conference, Ostrava - Malenovice, October 12-16, 1992. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 2
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


81/83
Nr opisu: 0000059911
Tytuł oryginału: Badania mineralogiczno-chemiczne odpadów powstałych przy produkcji żelazochromu na przykładzie huty Siechnica
Autorzy: Lidia** Chodyniecka, Marek Pozzi.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 1990 z. 187, s. 79-95
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3352


82/83
Nr opisu: 0000064119
Tytuł oryginału: Występowanie skał intruzywnych w stropie pokładu 403/4 w kopalni "Morcinek"
Autorzy: Krystian Probierz, Marek Pozzi, K. Płachecki, P. Kucia.
¬ródło: -Prz. Gór. 1988 T. 44 nr 6, s. 7-10, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0033-216X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.683


83/83
Nr opisu: 0000064433
Tytuł oryginału: Zmiany stopnia uwęglenia materii organicznej rozproszonej i skoncentrowanej w warstwach siodłowych kop. "Moszczenica"
Autorzy: Krystian Probierz, Marek Pozzi.
¬ródło: -Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 253-254
p-ISSN: 0238-9991
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie