Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAŁUCHA KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 107Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/107
Nr opisu: 0000127120
Tytuł oryginału: Proces realizacji zamówień klienta w przemy¶le samochodowym
Tytuł w wersji angielskiej: Customer order fulfillment process in the automotive industry
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 120, s. 153-162, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: proces realizacji zamówień klienta ; cykl realizacji zamówienia ; obsługa klienta
Słowa kluczowe angielskie: process of customer orders realization ; order fulfillment cycle ; customer service
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/107
Nr opisu: 0000117357
Tytuł oryginału: Indywidualizacja produktu w łańcuchu dostaw
Tytuł w wersji angielskiej: Individuation of the product in the supply chain
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 379-389, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: ¶rodowisko produkcyjne ; punkt rozdziału ; techniczne przygotowanie produkcji ; łańcuch dostaw
Słowa kluczowe angielskie: production environment ; decoupling point ; technical production preparation ; supply chain
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


3/107
Nr opisu: 0000115774
Tytuł oryginału: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowoczesno¶ć Przemysłu i Usług, Ustroń, 13-15 paĽdziernika 2016 r.
Autorzy: Krzysztof Pałucha, J. Pyka.
¬ródło: -Prz. Organ. 2017 nr 1, s. 55-57
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: sprawozdanie konferencyjne ; transfer wiedzy ; przedsiębiorczo¶ć ; rozwój organizacji ; zarz±dzanie ryzykiem
Słowa kluczowe angielskie: conference report ; knowledge transfer ; entrepreneurship ; organizational development ; risk management
Typ publikacji: GD
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


4/107
Nr opisu: 0000119117
Tytuł oryginału: Organizacja i zarz±dzanie elastycznymi systemami produkcyjnymi
Tytuł w wersji angielskiej: Organization and management of flexible manufacturing system
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 108, s. 327-338, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: elastyczny system produkcyjny ; komputerowo zintegrowane wytwarzanie ; system produkcyjny ; system produkcyjny Toyoty ; System Pull
Słowa kluczowe angielskie: flexible manufacturing system ; computer integrated manufacturing ; production system ; Toyota Production System ; System Pull
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


5/107
Nr opisu: 0000114359
Tytuł oryginału: Organizacja procesu zakupów zaopatrzeniowych
Tytuł w wersji angielskiej: Organization of the process of the supply shopping
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 99, s. 349-361, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zakupy zaopatrzeniowe ; proces zakupów ; organizacja służb zaopatrzenia ; baza dostawców
Słowa kluczowe angielskie: supply shopping ; purchasing process ; organization of supply services ; base of suppliers
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


6/107
Nr opisu: 0000112578
Tytuł oryginału: Przykładowe wskaĽniki służ±ce do oceny systemów produkcyjnych bazuj±cych na koncepcji Lean Manufacturing.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Integraciâ osviti, nauki i biznesu. Monografiá. T. 4. Red. A.V. Čerep. Deržavij Višij Navčalnij Zaklad, Zaporizkij Nacionalnij Universitet Ministerstva Osviti i Nauki Ukraini. Zaporižžâ : Zaporizkij Nacionalnij Universitet, 2016, s. 8-11
ISBN: 978-966-599-525-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,1
Słowa kluczowe polskie: system produkcyjny ; lean manufacturing ; konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw ; wskaĽnik oceny
Słowa kluczowe angielskie: production system ; lean manufacturing ; enterprises competitiveness ; assessment indicator
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/107
Nr opisu: 0000108786
Tytuł oryginału: Współpraca przedsiębiorstw w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego
Tytuł w wersji angielskiej: Cooperation of enterprises in the building process of the innovative capacity
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 93, s. 393-403, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo ; potencjał innowacyjny ; innowacyjno¶ć ; inteligentna specjalizacja ; współpraca przedsiębiorstw
Słowa kluczowe angielskie: enterprise ; innovative potential ; innovativeness ; smart specialization ; enterprises cooperation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY


8/107
Nr opisu: 0000112583
Tytuł oryginału: Wybrane problemy udzielania zamówień publicznych.
Autorzy: E. Pałucha, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Integraciâ osviti, nauki i biznesu. Monografiâ. T. 4. Red. A.V. Čerep. Deržavij Višij Navčalnij Zaklad, Zaporizkij Nacionalnij Universitet Ministerstva Osviti i Nauki Ukraini. Zaporižžâ : Zaporizkij Nacionalnij Universitet, 2016, s. 123-127
ISBN: 978-966-599-525-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,2
Słowa kluczowe polskie: zamówienia publiczne ; prawo zamówień publicznych ; przygotowanie oferty
Słowa kluczowe angielskie: public orders ; public procurement law ; preparation of an offer
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/107
Nr opisu: 0000102136
Tytuł oryginału: Organizacyjne problemy ¶rodowiska produkcyjnego w łańcuchu dostaw
Tytuł w wersji angielskiej: Organizational problems of the production environment on the supply chain
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 83, s. 515-527, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: ¶rodowisko produkcyjne ; łańcuch dostaw ; punkt rozdzielaj±cy ; produkcja na magazyn ; montaż na zamówienie ; produkcja na zamówienie
Słowa kluczowe angielskie: production environment ; supply chain ; decoupling point ; make to stock ; assemble to order ; make to order ; engineering-to-order
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:
Dostęp BCP¦:


10/107
Nr opisu: 0000100719
Tytuł oryginału: Wdrażanie innowacji w obszarze organizacji i zarz±dzania elementem wpływaj±cym na wzrost konkurencyjno¶ci przedsiębiorstw
Tytuł w wersji angielskiej: Innovation in the area of organization and management and the competitiveness of enterprises
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 78, s. 353-366, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: innowacja ; konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; enterprises competitiveness ; enterprise management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


11/107
Nr opisu: 0000093451
Tytuł oryginału: Pozyskiwanie przez przedsiębiorstwa produkcyjne zamówień klientów stosuj±cych przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
Tytuł w wersji angielskiej: Acquisition by manufacturing enterprises customer orders using the provisions of the public procurement law
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 73, s. 481-493, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zamówienia publiczne ; branża transportowa ; prawo zamówień publicznych ; przygotowanie zamówienia ; przygotowanie oferty
Słowa kluczowe angielskie: public orders ; transport branch ; public procurement law ; preparation of an order ; preparation of an offer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


12/107
Nr opisu: 0000092034
Tytuł oryginału: Wykorzystanie zarz±dzania wiedz± w procesach innowacji
Tytuł w wersji angielskiej: Using knowledge management in innovation processes
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 357-370, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie wiedz± ; innowacja ; organizacja ; konkurencyjno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: knowledge management ; innovation ; organization ; competitiveness
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


13/107
Nr opisu: 0000099405
Tytuł oryginału: Kierunki zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych. Oprac. i red. R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 351-364
ISBN: 978-83-62511-08-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/107
Nr opisu: 0000088541
Tytuł oryginału: Wykorzystanie marketingu przemysłowego w procesach rozwoju nowego produktu
Tytuł w wersji angielskiej: Use of the industrial marketing in development processes of new product
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2013 z. 63, s. 309-324, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: marketing przemysłowy ; rozwój produktu ; studium przypadku
Słowa kluczowe angielskie: industrial marketing ; product development ; case study
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


15/107
Nr opisu: 0000099404
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie wiedz± w procesach innowacji.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 94-105
ISBN: 978-83-85587-32-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/107
Nr opisu: 0000078205
Tytuł oryginału: Innovation process management
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Arch. Mater. Sci. Eng. 2012 vol. 58 nr 1, s. 33-39, bibliogr. 30 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1897-2764
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie innowacjami ; innowacja otwarta ; popytowe podej¶cie do innowacji ; cykl życia produktu ; zarz±dzanie cyklem życia
Słowa kluczowe angielskie: innovation management ; open innovation ; user driven innovation ; product life cycle ; life cycle management
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


17/107
Nr opisu: 0000072178
Tytuł oryginału: Nowoczesne metody w zarz±dzaniu przedsiębiorstwem
Tytuł w wersji angielskiej: Modern methods in enterprise management
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 259-279, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; zarz±dzanie produkcj± ; zarz±dzanie logistyczne ; benchmarking ; lean management ; outsourcing ; BPR
Słowa kluczowe angielskie: enterprise management ; production management ; logistic management ; benchmarking ; lean management ; outsourcing ; BPR
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


18/107
Nr opisu: 0000084500
Tytuł oryginału: Selected problems of development of the steel industry in Poland
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Metalurgija 2012 vol. 51 iss. 3, s. 357-360, bibliogr. 7 poz.
Impact Factor: 0.690
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0543-5846
e-ISSN: 1334-2576
Słowa kluczowe polskie: przemysł hutniczy ; Polska ; proces restrukturyzacji ; zarz±dzanie innowacjami
Słowa kluczowe angielskie: steel industry ; Poland ; restructuring process ; innovation management
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


19/107
Nr opisu: 0000080700
Tytuł oryginału: World Class Manufacturing model in production management
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Arch. Mater. Sci. Eng. 2012 vol. 58 nr 2, s. 227-234, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1897-2764
Słowa kluczowe polskie: Produkcja Klasy ¦wiatowej ; lean manufacturing ; ocena jako¶ci ; usługi logistyczne ; obsługa klienta ; kompleksowe zarz±dzanie jako¶ci± ; TQM
Słowa kluczowe angielskie: World Class Manufacturing ; lean manufacturing ; quality control ; logistic services ; customer service ; Total Quality Management ; TQM
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


20/107
Nr opisu: 0000075038
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie systemami produkcyjnymi - nowe wyzwania.
Tytuł w wersji angielskiej: Selected production systems management - new challenges
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług - nowe wyzwania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2012, s. 351-361, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; system produkcyjny ; zarz±dzanie logistyczne ; zarz±dzanie produkcj±
Słowa kluczowe angielskie: enterprise management ; production system ; logistic management ; production management
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/107
Nr opisu: 0000073326
Tytuł oryginału: Uwarunkowania rozwoju hutnictwa stali w Polsce. Wybrane aspekty.
Tytuł w wersji angielskiej: The present and future of pig iron and steel metallurgy in Poland
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemy¶le i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 87-97, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: hutnictwo stali ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; wytwarzanie stali
Słowa kluczowe angielskie: steel metallurgy ; enterprise management ; steel manufacturing
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 135423, Mg 135442


22/107
Nr opisu: 0000066669
Tytuł oryginału: Wybrane problemy uruchamiania nowej produkcji
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2011 z. 56, s. 215-237, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: nowa produkcja ; rozwój produktu ; zarz±dzanie projektem ; zarz±dzanie innowacjami
Słowa kluczowe angielskie: new production ; product development ; project management ; innovation management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


23/107
Nr opisu: 0000074339
Tytuł oryginału: Wybrane problemy zarz±dzania innowacjami w obszarach przygotowania i uruchamiania produkcji.
Tytuł w wersji angielskiej: Selected problems of innovation management in the areas of preparation and running of production
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarz±dzania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 362-375, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie innowacjami ; produkcja ; przedsiębiorstwo produkcyjne
Słowa kluczowe angielskie: quality management ; manufacturing ; manufacturing company
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 135424


24/107
Nr opisu: 0000084499
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie innowacyjne a wzrost warto¶ci przedsiębiorstwa.
Tytuł w wersji angielskiej: Efficient management of innovation processes as the element of value growth in companies in risk conditions
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Zarz±dzanie warto¶ci± przedsiębiorstw. Red. A. Antonowicz, P. Antonowicz. Sopot : Wydział Zarz±dzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, s. 317-327, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Prace i Materiały Wydziału Zarz±dzania Uniwersytetu Gdańskiego ; nr 4/6 1732-1565)
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; proces innowacyjny ; warto¶ć przedsiębiorstwa ; branża motoryzacyjna
Słowa kluczowe angielskie: enterprise management ; innovation process ; enterprise value ; automotive branch
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/107
Nr opisu: 0000063158
Tytuł oryginału: Analiza cyklu realizacji zamówienia klienta w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarz±dzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 466-481, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe polskie: branża motoryzacyjna ; logistyczna obsługa klienta ; łańcuch dostaw ; realizacja zamówienia
Słowa kluczowe angielskie: automotive branch ; logistic customer service ; supply chain ; order fulfilment
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 131374


26/107
Nr opisu: 0000058126
Tytuł oryginału: Badanie poziomu obsługi klientów w systemie logistycznym miasta
Autorzy: Mariusz* Kruczek, Krzysztof Pałucha, Zbigniew Żebrucki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2010 z. 53, s. 251-265, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: obsługa klienta ; zadowolenie klienta ; jako¶ć życia ; badanie ankietowe ; Gliwice
Słowa kluczowe angielskie: customer service ; customer satisfaction ; quality of life ; survey ; Gliwice
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568


27/107
Nr opisu: 0000058125
Tytuł oryginału: System logistyczny miasta
Autorzy: Mariusz* Kruczek, Krzysztof Pałucha, Zbigniew Żebrucki.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2010 z. 53, s. 235-249, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: logistyka miejska ; system logistyczny ; zarz±dzanie miastem
Słowa kluczowe angielskie: city logistics ; logistic system ; city management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568


28/107
Nr opisu: 0000084510
Tytuł oryginału: Formuvannâ konkurentospromožnostì pìdpriêmstva v sferì zapusku ì upravlìnnâ virobnictvom
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Visn. Nacional. Univ. L'vivs'ka Politechnika 2009 no. 657, s. 53-58, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0321-0499
Typ publikacji: A
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/107
Nr opisu: 0000084516
Tytuł oryginału: Kształtowanie konkurencyjno¶ci przedsiębiorstwa w obszarze uruchamiania i zarz±dzania produkcj±.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Problemi formuvannâ ta realìzacìï konkurenynoï polìtiki. Materìali mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, L'vìb, 17-18 veresnâ 2009 roku. Nacìonal'nij Unìversitet "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Ìnstitut Ekonomìki i Menedžmentu. Kafedra Teoretičnoï ta Prikladnoï Ekonomìki. L'vìv : TzOV Kompanìâ Manuskript, 2009, s. 383-385
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/107
Nr opisu: 0000049223
Tytuł oryginału: Wprowadzenie do nowoczesnych metod utrzymania ruchu.
Autorzy: Mariusz* Kruczek, Krzysztof Pałucha, Zbigniew Żebrucki.
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia zarz±dzania łańcuchem dostaw. Praca zbiorowa. Pod red. Józefa Bendkowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2009, s. 85-99, bibliogr. 12 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 213)
Słowa kluczowe polskie: utrzymanie ruchu ; TPM ; zarz±dzanie utrzymaniem ruchu ; zarz±dzanie projektem
Słowa kluczowe angielskie: maintenance ; TPM ; maintenance management ; project management
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


31/107
Nr opisu: 0000049222
Tytuł oryginału: Wykorzystanie narzędzi Lean Management w usprawnieniu przepływów materiałów i informacji.
Autorzy: Mariusz* Kruczek, Krzysztof Pałucha, Zbigniew Żebrucki.
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia zarz±dzania łańcuchem dostaw. Praca zbiorowa. Pod red. Józefa Bendkowskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2009, s. 73-84, bibliogr. 12 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 213)
Słowa kluczowe polskie: lean management ; klient ; przepływ materiałów ; przepływ informacji ; przedsiębiorstwo produkcyjne
Słowa kluczowe angielskie: lean management ; customer ; materials flow ; information flow ; manufacturing company
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


32/107
Nr opisu: 0000058608
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie baz± dostawców.
Autorzy: Monika Odlanicka-Poczobutt, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarz±dzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 198-208, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe polskie: logistyka zaopatrzenia ; zakupy zaopatrzeniowe ; strategia zakupów ; przedsiębiorstwo produkcyjne
Słowa kluczowe angielskie: supply logistics ; supply purchases ; purchasing strategy ; manufacturing company
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 129381
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCP¦:


33/107
Nr opisu: 0000076828
Tytuł oryginału: Znaczenie oceny ważonej poszczególnych kryteriów i cech w Systemie Oceny Dostawcy.
Tytuł w wersji angielskiej: Meaning of the weighed assessment of individual criteria and features the Supplier' Evaluation System
Autorzy: Monika Odlanicka-Poczobutt, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Kreatywno¶ć i innowacyjno¶ć w unowocze¶nianiu przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 523-532, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: System Oceny Dostawcy ; zaopatrzenie ; dostawca ; przedsiębiorstwo produkcyjne
Słowa kluczowe angielskie: Supplier Evaluation System ; supply ; supplier ; manufacturing company
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCP¦:


34/107
Nr opisu: 0000037787
Tytuł oryginału: Mapowanie strumienia warto¶ci.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Czynniki kształtuj±ce elementy systemu zarz±dzania współczesn± organizacj±. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 177-197, bibliogr. 10 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 158)
Słowa kluczowe polskie: strumień warto¶ci ; lean management ; lean production ; mapowanie strumienia warto¶ci
Słowa kluczowe angielskie: value stream ; lean management ; lean production ; value stream mapping
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


35/107
Nr opisu: 0000084509
Tytuł oryginału: Vikoristannâ ìnnovacìjnih metodìv v organìzacìï procesìv pìdgotovki ì upravlìnnâ virobnictvom
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Visn. Nacional. Univ. L'vivs'ka Politechnika, Probl. Ekon. Uprav. 2008 no. 628, s. 596-602, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0321-0499
Słowa kluczowe polskie: lean production ; zarz±dzanie projektem ; innowacyjno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: lean production ; project management ; innovation
Typ publikacji: A
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


36/107
Nr opisu: 0000047825
Tytuł oryginału: Współczesne kierunki zmian w zarz±dzaniu produkcj±.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarz±dzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 521-533, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/107
Nr opisu: 0000041498
Tytuł oryginału: Współczesne metody wspomagaj±ce zarz±dzanie produkcj±
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2008 nr 2, s. 69-82, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: branża motoryzacyjna ; lean production ; wyszczuplona produkcja ; zarz±dzanie produkcj± ; metody zarz±dzania
Słowa kluczowe angielskie: automotive branch ; lean production ; production management ; management methods
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Dostęp on-line:


38/107
Nr opisu: 0000047943
Tytuł oryginału: Wykorzystanie innowacyjnych metod zarz±dzania w organizacji procesów przygotowania i zarz±dzania produkcj±.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Upravlinnâ innovacijnim procesom v Ukraini: problemi, perspektivi, riziki. Tezi dopovidej II mižnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii, L'viv, 29-31 travnâ 2008 r.. Nacional'nij Universitet "L'vivs'ka Politehnika" [i in.]. L'viv : Vidav. Nacional'nogo Universitetu "L'vivs'ka Politehnika", 2008, s. 390-392
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/107
Nr opisu: 0000032415
Tytuł oryginału: Innowacje organizacyjne w procesie rozwoju nowego produktu.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Przedsiębiorczo¶ć i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 270-282, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo ; innowacja organizacyjna ; działalno¶ć innowacyjna ; nowy produkt ; rozwój produktu
Słowa kluczowe angielskie: enterprise ; organisational innovation ; innovative venture ; new product ; product development
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 120081


40/107
Nr opisu: 0000028293
Tytuł oryginału: Organizacja procesów przygotowania produkcji w przedsiębiorstwie
Tytuł w wersji angielskiej: Preparation production process organization in an enterprise
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2007 z. 41, s. 277-295, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: przygotowanie produkcji ; przedsiębiorstwo produkcyjne ; zarz±dzanie produkcj± ; produkcja jednostkowa ; produkcja wielkoseryjna
Słowa kluczowe angielskie: preparation of production ; manufacturing company ; production management ; individual production range ; mass production
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


41/107
Nr opisu: 0000084507
Tytuł oryginału: Realìzacìâ zamoblen' klìêntiv (na prikladì avtomobìl'noï promislovostì)
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Visn. Nacional. Univ. L'vivs'ka Politechnika, Logist. 2007 no. 580, s. 457-461, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0321-0499
Typ publikacji: A
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/107
Nr opisu: 0000020607
Tytuł oryginału: Analiza procesu zarz±dzania innowacjami i rozwojem nowych produktów
Tytuł w wersji angielskiej: Innovation management process and new products development analysis
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2006 z. 34, s. 265-281, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie innowacjami ; nowy produkt ; innowacja produktowa ; logistyczna obsługa klienta
Słowa kluczowe angielskie: innovation management ; new product ; product innovation ; logistic customer service
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


43/107
Nr opisu: 0000030951
Tytuł oryginału: Informatyczne systemy klasy ERP oraz CAD/CAM jako element rozwoju przedsiębiorstwa - problemy wdrożeniowe.
Autorzy: M. Gajewski, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie. [IX Konferencja, Zakopane, 16-18 stycznia 2006]. Zbiór prac. T. 1. Pod red. R. Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarz±dzania Produkcj±, 2006, s. 391-400, bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe polskie: ERP ; MRP II/III ; CAD ; CAM ; PDM
Słowa kluczowe angielskie: ERP ; MRP II/III ; CAD ; CAM ; PDM
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 121155


44/107
Nr opisu: 0000030758
Tytuł oryginału: Proces rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwie.
Tytuł w wersji angielskiej: New product's development process in a company
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 398-410, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 83-85587-18-7
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo ; rozwój produktu ; nowy produkt ; strategia rozwoju ; model liniowy ; model zintegrowany ; studium przypadku
Słowa kluczowe angielskie: enterprise ; product development ; new product ; development strategy ; linear model ; integrated model ; case study
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 119579


45/107
Nr opisu: 0000084533
Tytuł oryginału: Realizacja zamówień klientów na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu. Tezy dopovìdej VI mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï = Marketing and logistics in the system of management, L'viv, 9-11 listopada 2006 r. L'viv : Vidav. Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka", 2006, s. 256-257
ISBN: 966-553-560-9
Słowa kluczowe polskie: przemysł motoryzacyjny ; usługi logistyczne ; realizacja zamówienia
Słowa kluczowe angielskie: automotive industry ; logistic services ; order fulfilment
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


46/107
Nr opisu: 0000030757
Tytuł oryginału: Rozwój i strategia Koksowni PrzyjaĽń na tle ¶wiatowych trendów w koksownictwie.
Tytuł w wersji angielskiej: Development and strategy of Przyjazn Coking Plant on the background of world trends in the cokemaking
Autorzy: L. Noras, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 99-113, bibliogr. 6 poz.
ISBN: 83-85587-18-7
Słowa kluczowe polskie: Koksownia PrzyjaĽń ; przemysł koksowniczy ; rozwój technologiczny ; strategia przedsiębiorstwa ; rynek stali ; rynek węgla ; rynek koksu ; prawo europejskie
Słowa kluczowe angielskie: Przyjazn Coke Plant ; coking industry ; technological development ; enterprise strategy ; steel market ; coal market ; coke market ; European law
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 119579


47/107
Nr opisu: 0000030687
Tytuł oryginału: Wpływ nowoczesnych metod przygotowania i zarz±dzania produkcj± na konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Procesy restrukturyzacji a konkurencyjno¶ć w warunkach globalizacji. Oprac. i red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków : [Fundacja Akademii Ekonomicznej], 2006, s. 39-45, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


48/107
Nr opisu: 0000020606
Tytuł oryginału: Wykorzystanie systemów kodowania wyrobów w logistyce produkcji
Tytuł w wersji angielskiej: Barcode systems using in production logistics
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2006 z. 34, s. 247-264, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: logistyka produkcji ; przedsiębiorstwo produkcyjne ; kodowanie ; kod kreskowy
Słowa kluczowe angielskie: production logistics ; manufacturing company ; coding ; barcode
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


49/107
Nr opisu: 0000018765
Tytuł oryginału: Przygotowanie i uruchamianie produkcji nowych wyrobów
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2005 z. 27, s. 209-224, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp BCP¦:


50/107
Nr opisu: 0000047787
Tytuł oryginału: Współczesne wymogi stawiane procesom uruchamiania produkcji nowych produktów.
Tytuł w wersji angielskiej: Contemporary requirements of introduction of new products processes
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarz±dzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 326-338, bibliogr. 6 poz.
ISBN: 83-85587-17-9
Słowa kluczowe polskie: nowy produkt ; innowacja ; przewaga konkurencyjna ; rozwój produktu
Słowa kluczowe angielskie: new product ; innovation ; competitive advantage ; product development
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 119582


51/107
Nr opisu: 0000075064
Tytuł oryginału: Wybrane problemy uruchamiania nowej produkcji.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Problemy współczesnego zarz±dzania. Red. Włodzimierz Sitko. Lublin : Lubelskie Centrum Marketingu, 2005, s. 139-147, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe polskie: innowacyjno¶ć ; przedsiębiorstwo produkcyjne ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; manufacturing company ; enterprise management
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


52/107
Nr opisu: 0000017547
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie procesem rozwoju produktu.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Zarz±dzanie restrukturyzacj± przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki. Red.: R. Borowiecki, A. Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Warszawa : [Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa], 2005, s. 308-314
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


53/107
Nr opisu: 0000084439
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie zmian± w organizacji
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Vox Humana 2005 z. 1, s. 40-51, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1734-8609
Słowa kluczowe polskie: organizacja ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; zmiana organizacyjna
Słowa kluczowe angielskie: organization ; enterprise management ; organizational change
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


54/107
Nr opisu: 0000021293
Tytuł oryginału: Zastosowanie Balanced Scorecard w grupie kapitałowej - studium przypadku.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Financni a logisticke rizeni 2005. 4 Mezinarodni konference, Malenovice, Ceska Republika, 9-10.06.2005. VSB - Technicka Univerzita Ostrava. Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inzenyrstvi. Katedra Ekonomiky a Managementu v Metalurgii. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 75-80
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


55/107
Nr opisu: 0000017540
Tytuł oryginału: Charakterystyka górnictwa węgla brunatnego.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 301-318
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


56/107
Nr opisu: 0000017451
Tytuł oryginału: Organizacja procesu rozwoju nowego produktu.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Zarz±dzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz.1: Zmiany w teorii i praktyce zarz±dzania. Pod red. A. Podobińskiego. Kraków : Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004, s. 77-87, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


57/107
Nr opisu: 0000010517
Tytuł oryginału: Reorientacja strategiczna krajowych przedsiębiorstw energetycznych
Tytuł w wersji angielskiej: Strategic reorientation of domestic energy companies
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2004 z. 21, s. 245-260, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo energetyczne ; energia elektryczna ; liberalizacja rynku energetycznego ; Unia Europejska
Słowa kluczowe angielskie: energetic enterprise ; electrical energy ; liberalisation of energy market ; European Union
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


58/107
Nr opisu: 0000017535
Tytuł oryginału: Sektor węgla brunatnego.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 161-179
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


59/107
Nr opisu: 0000015600
Tytuł oryginału: Wybrane problemy uruchomienia produkcji nowych wyrobów.
Tytuł w wersji angielskiej: Selected problems of starting the production of new products
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 39-51, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: produkcja ; zarz±dzanie projektem ; kooperacja ; produkcja masowa
Słowa kluczowe angielskie: manufacturing ; project management ; cooperation ; mass production
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


60/107
Nr opisu: 0000084324
Tytuł oryginału: Czynniki i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w Polsce.
Tytuł w wersji angielskiej: Factors and conditions having effect on development of Polish energy companies
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha, J. Pyka.
¬ródło: W: Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Red. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Europejskie Stowarzyszenie Zarz±dzania - CECIOS. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 249-260, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 83-907047-2-2
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo energetyczne ; rynek energii ; polityka energetyczna ; Polska ; Unia Europejska
Słowa kluczowe angielskie: energetic enterprise ; energy market ; energy policy ; Poland ; European Union
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


61/107
Nr opisu: 0000084332
Tytuł oryginału: Czynniki kształtuj±ce potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw energetycznych.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha, J. Pyka.
¬ródło: W: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych. Cz. 2. Pod red. Jerzego Lecha Czarnoty, Mieczysława Moszkowicza. O¶rodek Studiów Strategicznych i Zarz±dzania Technik±, Wydział Zarz±dzania Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarz±dzania Politechniki Częstochowskiej, 2003, s. 260-273, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


62/107
Nr opisu: 0000084452
Tytuł oryginału: Finansowe aspekty restrukturyzacji maj±tkowej.
Tytuł w wersji angielskiej: Financial aspects of assets restructuring
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha, J. Pyka.
¬ródło: W: Financni a logisticke rizeni v kontextu vstupu Ceske republiky do Evropske unie. Sbornik referatu z mezinarodni konference, Hotel Srdce Beskyd, 25-26.6.2003, Ceska Republika. Dil 1. VSB - Technicka univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materialoveho inzenyrstvi. Katedra ekonomiky a managamentu v metalurgii [et al.]. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2003, s. 74-78, bibliogr. 2 poz.
ISBN: 80-239-0860-X
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo ; restrukturyzacja maj±tkowa ; efektywno¶ć ekonomiczna
Słowa kluczowe angielskie: enterprise ; assets restructuring ; economic efficiency
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


63/107
Nr opisu: 0000084506
Tytuł oryginału: Komp'ûterna pìdtrimka procesu upravlìnnâ distribucìêû
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Visn. Nacional. Univ. L'vivs'ka Politechnika, Logist. 2003 no. 469, s. 467-471, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0321-0499
Typ publikacji: A
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


64/107
Nr opisu: 0000084328
Tytuł oryginału: Konsolidacja jako czynnik wzrostu konkurencyjno¶ci przedsiębiorstw sektora energetycznego.
Tytuł w wersji angielskiej: Consolidation as a factor of growing competitiveness of energy sector companies
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha, J. Pyka.
¬ródło: W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Praca zbiorowa. Pod red. Jana Duraja. ŁódĽ : Absolwent, 2000, s. 145-160
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


65/107
Nr opisu: 0000017455
Tytuł oryginału: Kreowanie aktywno¶ci gospodarczej. Podręcznik przedsiębiorczo¶ci.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha, J. Pyka, Arkadiusz Szmal.
Adres wydawniczy: Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003
Opis fizyczny: , 174 s., bibliogr. 60 poz.
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


66/107
Nr opisu: 0000091502
Tytuł oryginału: Lancûg postavok âk element konkurentnih strategìj v elektroenergeticì
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Visn. Nacional. Univ. L'vivs'ka Politechnika, Logist. 2003 no. 472, s. 426-433
p-ISSN: 0321-0499
Typ publikacji: A
Język publikacji: UKR
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


67/107
Nr opisu: 0000032387
Tytuł oryginału: Ocena zmian w sektorze paliwowo-energetycznym Polski na tle tendencji ¶wiatowych.
Tytuł w wersji angielskiej: The estimate of changes in polish energy sector in comparison to world's tendences
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha, J. Pyka.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług - 2003. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003, s. 61-91, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe polskie: sektor paliwowo-energetyczny ; liberalizacja rynku energetycznego
Słowa kluczowe angielskie: fuel and energy sector ; liberalisation of energy market
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 119587


68/107
Nr opisu: 0000007814
Tytuł oryginału: Restrukturyzacja maj±tkowa jako czynnik wzrostu efektywno¶ci przedsiębiorstwa
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2003 z. 15, s. 345-360, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: restrukturyzacja maj±tkowa ; efektywno¶ć przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: assets restructuring ; enterprise investments
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


69/107
Nr opisu: 0000017453
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć gospodarcza i przedsiębiorczo¶ć. Poradnik dla osób podejmuj±cych samodzieln± działalno¶ć gospodarcz±.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha, J. Pyka, Arkadiusz Szmal.
Adres wydawniczy: Katowice : O¶rodek Postępu Organizacyjnego przy Zarz±dzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002
Opis fizyczny: , 142 s., bibliogr. 48 poz.
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


70/107
Nr opisu: 0000084527
Tytuł oryginału: Komputerowe wspomaganie procesów zarz±dzania dystrybucj±.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu. Tezy dopovìdej IV mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï = Marketing and logistics in the system of management, L'viv, 7-9 listopada 2002 r.. L'viv : Vidav. Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka", 2002, s. 281-282
Słowa kluczowe polskie: logistyka dystrybucji ; system komputerowy ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem
Słowa kluczowe angielskie: distribution logistics ; computer system ; enterprise management
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


71/107
Nr opisu: 0000017475
Tytuł oryginału: Komputerowe wspomaganie procesów zarz±dzania produkcj±.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania]. Katowice : O¶rodek Postępu Organizacyjnego przy Zarz±dzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 395-406, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 119586


72/107
Nr opisu: 0000084492
Tytuł oryginału: Kształtowanie procesów logistycznych w elastycznych systemach produkcyjnych
Autorzy: Krzysztof Pałucha, Grażyna** Radziejowska.
¬ródło: -Logistyka 2002 nr 3, s. 48-50, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1231-5478
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4577


73/107
Nr opisu: 0000084518
Tytuł oryginału: Łańcuch dostaw jako element konkurencyjnych strategii w elektroenergetyce.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu. Tezy dopovìdej IV mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï = Marketing and logistics in the system of management, L'viv, 7-9 listopada 2002 r.. L'viv : Vidav. Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka", 2002, s. 37-38
Słowa kluczowe polskie: restrukturyzacja ; branża energetyczna ; łańcuch dostaw ; model biznesowy
Słowa kluczowe angielskie: restructuring ; energy industry ; supply chain ; business model
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


74/107
Nr opisu: 0000084491
Tytuł oryginału: Modelowanie wewnętrznego łańcucha dostaw w wybranym przedsiębiorstwie
Autorzy: Grażyna** Radziejowska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Logistyka 2002 nr 6, s. 47-49, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1231-5478
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4577


75/107
Nr opisu: 0000084464
Tytuł oryginału: Marketing logistyczny.
Tytuł w wersji angielskiej: Logistics marketing
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Logisticke rizeni podniku. Sbornik referatu z mezinarodni konference, Reka, 22.-23.11.2001. VSB - Technicka Univerzita Ostrava. Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inzenyrstvi. Katedra Ekonomiky a Managamentu v Metalurgii [et al.]. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2003, s. 118-120
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


76/107
Nr opisu: 0000017460
Tytuł oryginału: Modele powi±zań kapitałowych i organizacyjnych w sektorach elektroenergetycznym i paliwowym.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha, J. Pyka.
¬ródło: W: Globalne i regionalne uwarunkowania nowoczesno¶ci przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 251-270
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


77/107
Nr opisu: 0000084470
Tytuł oryginału: Opracowanie planu finansowego w grupie kapitałowej.
Tytuł w wersji angielskiej: Devision a financial plan for a capital group
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Financni rizeni podniku. Sbornik referatu z mezinarodni konference, Ostrava-Poruba, 29.-30.5.2001. VSB - Technicka Univerzita Ostrava. Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inzenyrstvi. Katedra Ekonomiky a Managamentu v Metalurgii. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2001, s. 28-31
Uwagi: Toż w jęz. ang. s. 32-35
Słowa kluczowe polskie: plan finansowy ; model finansowy ; zarz±dzanie ; grupa kapitałowa
Słowa kluczowe angielskie: financial plan ; financial model ; management ; capital group
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


78/107
Nr opisu: 0000077889
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie strategiczne.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Zarz±dzanie i marketing w przedsiębiorstwie. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Wyd. 2 rozsz.. Pod red. M. Zielińskiego. Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Zabrze : [Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej], 2001, s. 56-63, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 115011


79/107
Nr opisu: 0000084337
Tytuł oryginału: Zwiększanie innowacyjno¶ci przedsiębiorstw warunkiem dochodzenia do standardów Unii Europejskiej.
Autorzy: Krzysztof Pałucha, J. Pyka.
¬ródło: W: Perspektywy integracji Polski z Uni± Europejsk± w warunkach globalizacji współczesnej gospodarki. Praca zbiorowa. Pod red. Józefa Bendkowskiego i Andrzeja Limańskiego. Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach,Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach. Katowice : Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, 2001, s. 85-93
ISBN: 83-87296-91-0
Słowa kluczowe polskie: innowacyjno¶ć ; przedsiębiorstwo ; konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw
Słowa kluczowe angielskie: innovativeness ; enterprise ; enterprises competitiveness
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


80/107
Nr opisu: 0000084396
Tytuł oryginału: Formy konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha, J. Pyka.
¬ródło: W: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. praca zbiorowa. pod red. Krystyny Kowalskiej. Wyższa Szkoła Biznesu w D±browie Górniczej. D±browa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2000, s. 99-110
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


81/107
Nr opisu: 0000017580
Tytuł oryginału: Informatyczne systemy logistyczne a sterowanie produkcj± wieloasortymentow± o charakterze montażowym w warunkach just in time.
Autorzy: M. Gajewski, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług 2000. [XXII ¦l±skie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 2000. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : O¶rodek Postępu Organizacyjnego przy Zarz±dzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2000, s. 341-354
Organizator: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


82/107
Nr opisu: 0000017490
Tytuł oryginału: Koncepcja systemu zarz±dzania dla spółek węglowych tworzonych w 2001 roku.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha, Krzysztof Wodarski, Seweryn Tchórzewski.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług 2000. [XXII ¦l±skie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 2000. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : O¶rodek Postępu Organizacyjnego przy Zarz±dzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2000, s. 41-50
Organizator: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


83/107
Nr opisu: 0000084394
Tytuł oryginału: Konkurencyjno¶ć małych i ¶rednich przedsiębiorstw w aspekcie procesu integracji z Uni± Europejsk±.
Autorzy: Krzysztof Pałucha, Arkadiusz Szmal.
¬ródło: W: Małe i ¶rednie przedsiębiorstwa w obliczu integracji europejskiej. (Wybrane problemy teorii i praktyki zarz±dzania). T. 1. Red. H. Lewandowski, K. Malik, M. Miszewski. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2000, s. 21-32
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.O2 109336


84/107
Nr opisu: 0000084321
Tytuł oryginału: Zarys koncepcji powi±zań organizacyjnych przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha, J. Pyka.
¬ródło: W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Praca zbiorowa. Pod red. Jana Duraja. Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa. Uniwersytet Łódzki. Pabianice : Omega-Praksis, 2000, s. 213-224
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


85/107
Nr opisu: 0000084428
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie przez projekty w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Instrumenty zarz±dzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Zbiór referatów na ogólnopolsk± konferencję naukow±, Boszkowo, 17-18 paĽdziernika 2000. T. 2. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Systemów i Technik Zarz±dzania. Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 61-68
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie projektem ; monitoring ; biznesplan
Słowa kluczowe angielskie: project management ; monitoring ; business plan
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


86/107
Nr opisu: 0000084437
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie wiedz± jako czynnik sukcesu restukturyzowanego przedsiębiorstwa.
Tytuł w wersji angielskiej: Knowledge management as a factor of successful company restructuring
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: ¬ródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny. Materiały na międzynarodow± konferencję naukow± zorganizowan± przez Katedrę Zarz±dzania Strategicznego oraz Katedrę Zarz±dzania Strategicznego i Logistyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Karpacz, 18-20 paĽdziernika 2000. Red. Barbara Olszewska. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 363-369, bibliogr. 4 poz.
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 870 0324-8445)
Słowa kluczowe polskie: restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; przedsiębiorstwo energetyczne ; zarz±dzanie wiedz±
Słowa kluczowe angielskie: enterprise restructuring ; energetic enterprise ; knowledge management
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


87/107
Nr opisu: 0000084323
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie wiedz± jako determinanta funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw energetycznych.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha, J. Pyka.
¬ródło: W: Zarz±dzanie wiedz± a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 paĽdziernika 2000 roku. Red. Ryszard Borowiecki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 67-76, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


88/107
Nr opisu: 0000084489
Tytuł oryginału: Zintegrowane komputerowo sterowanie produkcj±
Autorzy: M. Gajewski, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Prz. Organ. 2000 nr 1, s. 28-33
p-ISSN: 0137-7221
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


89/107
Nr opisu: 0000017575
Tytuł oryginału: Zmiany na rynku energetycznym - konsolidacja i nowe formy organizacji.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha, J. Pyka.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług 2000. [XXII ¦l±skie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 2000. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : O¶rodek Postępu Organizacyjnego przy Zarz±dzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2000, s. 180-198, bibliogr. 6 poz.
Organizator: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


90/107
Nr opisu: 0000105388
Tytuł oryginału: Analiza konkurencyjna restrukturyzowanych przedsiębiorstw.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesi±tych. Sopot : Uniwersytet Gdański. Wydział Zarz±dzania, 1999, s. 159-165, bibliogr. 3 poz.
ISBN: 83-86230-63-0
Seria: (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego ; Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 13)
Słowa kluczowe polskie: rynek energii ; konkurencyjno¶ć ; warto¶ć dodana ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: energy market ; competitiveness ; added value ; enterprise restructuring
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


91/107
Nr opisu: 0000105495
Tytuł oryginału: Cele restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Zarz±dzanie w przemy¶le. Teoria i praktyka. Wyzwania XXI wieku. Red. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko. Komitet Nauk Organizacji i Zarz±dzania Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarz±dzania. Kraków : [b.w.], 1999, s. 181-190
ISBN: 83-907990-6-5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


92/107
Nr opisu: 0000084420
Tytuł oryginału: Instytucja segmentu lokalnego jako element wspomagaj±cy restrukturyzację sektora górniczego.
Autorzy: Krzysztof Pałucha, K. Pawlas.
¬ródło: W: Społeczno-ekonomiczne aspekty przekształceń ustrojowych w gospodarce kraju i regionu. Materiały konferencyjne "Niwki '98". Red. Marian Ciepaj. Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Kraków : Impuls, 1999, s. 91-113
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


93/107
Nr opisu: 0000076695
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie projektem jako metoda zarz±dzania w spółce węglowej.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha, Krzysztof Wodarski.
¬ródło: W: Szkoła Ekonomiki i Zarz±dzania w Górnictwie '99. Ekonomika, organizacja, zarz±dzanie i marketing w przemy¶le wydobywczym, Ustroń 15-17 wrze¶nia 1999. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Górniczy, 1999, s. 43-50
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


94/107
Nr opisu: 0000017489
Tytuł oryginału: Zmiany na rynku energii elektrycznej a konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw energetycznych.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług '99. [XXI ¦l±skie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 1999. Materiały konferencyjne. Pod red. J. Pyki. [Katowice] : O¶rodek Postępu Organizacyjnego przy Zarz±dzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, [1999], s. 61-76, bibliogr. 12 poz.
Organizator: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


95/107
Nr opisu: 0000105508
Tytuł oryginału: Koncepcja funkcjonowania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług w regionie. XX ¦l±skie Dni Organizacji, Katowice - Ustroń, 1998 r. Materiały konferencyjne. Suplement. Pod red. Jana Pyki. Katowice : O¶rodek Postępu Organizacyjnego przy Zarz±dzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 1998, s. 16-24
ISBN: 83-85587-06-3
Organizator: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach [i in.]
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


96/107
Nr opisu: 0000080698
Tytuł oryginału: Marketingowe uwarunkowania sterowania przepływem produkcji.
Autorzy: J. Pyka, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Problemy współczesnego marketingu. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustroń, 23-24.04.1998. Pod red. T. Kramera. Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych, 1998, s. 171-176
Słowa kluczowe polskie: marketing ; sterowanie produkcj± ; zarz±dzanie produkcj± ; sterowanie przepływem ; przedsiębiorstwo produkcyjne
Słowa kluczowe angielskie: marketing ; production control ; production management ; flow control ; manufacturing company
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


97/107
Nr opisu: 0000080706
Tytuł oryginału: Powi±zania marketingu z technicznym przygotowaniem produkcji.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Problemy współczesnego marketingu. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustroń, 23-24.04.1998. Pod red. T. Kramera. Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych, 1998, s. 233-239
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; zarz±dzanie produkcj± ; techniczne przygotowanie produkcji ; marketing ; cykl życia produktu ; potrzeby klienta
Słowa kluczowe angielskie: enterprise management ; production management ; technical production preparation ; marketing ; product life cycle ; customer needs
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


98/107
Nr opisu: 0000105432
Tytuł oryginału: Program restrukturyzacji polskiego przemysłu hutniczego.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Sbornik referatu mezinarodniho seminare Ekonomika a management v metalurgii, Ostrava-Poruba, 22.-23.9.1998. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 1998, s. 72-79
ISBN: 80-7078-576-4
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


99/107
Nr opisu: 0000105378
Tytuł oryginału: Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego. Próba oceny.
Tytuł w wersji angielskiej: Restructuring of the hard coal mining industry - an attempt to assess the effects
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Restrukturyzacja a poprawa efektywno¶ci gospodarowania w przedsiębiorstwie. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Ko¶cielisko, 7-10 listopada 1998 roku. Restructuring and improvement of economic effectiveness in enterprise. Papers from the international scientific conference. Red. Ryszard Borowiecki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw [i in.]. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 539-545, bibliogr. 3 poz.
ISBN: 83-901550-8-7
Słowa kluczowe polskie: górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja ; sprzedaż węgla ; restrukturyzacja zatrudnienia
Słowa kluczowe angielskie: hard coal mining ; restructuring ; coal sale ; employment restructuring
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


100/107
Nr opisu: 0000084326
Tytuł oryginału: Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania jako podstawa przedsiębiorstwa przyszło¶ci.
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Zarz±dzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustroń, 22-23.05.1997. Pod red. J. Pyki. Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, 1997, s. 231-238
ISBN: 83-87296-50-3
Słowa kluczowe polskie: komputerowo zintegrowane wytwarzanie ; just in time ; Kanban ; MRP ; OPT ; sterowanie produkcj±
Słowa kluczowe angielskie: computer integrated manufacturing ; just in time ; Kanban ; MRP ; OPT ; production control
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


101/107
Nr opisu: 0000084497
Tytuł oryginału: Planowanie i zarz±dzanie strategiczne. Poradnik dla menedżerów miast w samorz±dach terytorialnych. Oprac. Grażyna Pawelska-Skrzypek, Dagmara Bieńkowska, Krzysztof Pocz±tek, Krzysztof Pałucha, Cezary Ulasiński, Izabella Suchanek, Eward Anthony Lehan.
Autorzy: G. Pawelska-Skrzypek, D. Bieńkowska, K. Pocz±tek, Krzysztof Pałucha, C. Ulasiński, I. Suchanek, E. Lehan.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Samorz±dowe FRDL, 1997
Opis fizyczny: , 127 s.
Typ publikacji: I
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


102/107
Nr opisu: 0000105445
Tytuł oryginału: Restrukturyzacja techniczno-technologiczna jako czynnik wzrostu konkurencyjno¶ci.
Tytuł w wersji angielskiej: Technical-technological restructuring as a factor of competitiveness increase
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Restrukturyzacja a konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku. Restructuring and competitiveness of enterprises. Proceedings from the international scientific conference. Red. Ryszard Borowiecki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Kaatedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw [i in.]. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 182-186, bibliogr. 4 poz.
ISBN: 83-901550-6-0
Słowa kluczowe polskie: restrukturyzacja techniczno-technologiczna ; konkurencyjno¶ć przedsiębiorstw ; przedsiębiorstwo hutnicze
Słowa kluczowe angielskie: technical-technological restructuring ; enterprises competitiveness ; metallurgical enterprise
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


103/107
Nr opisu: 0000105461
Tytuł oryginału: Ocena procesów restrukturyzacji w hutnictwie żelaza i stali - kierunki dalszych zmian.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku. Red. Ryszard Borowiecki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 458-463
ISBN: 83-901550-2-8
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


104/107
Nr opisu: 0000105430
Tytuł oryginału: Concept of management program for restructuring Polish iron and steel industry.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Ekonomika a management v soucasne metalurgii. Sbornik referatu z jednani sekce 35 v ramci mezinarodni vedecke konference 13.-14.9.1995. Ostrava : Katedra Ekonomiky a Managementu v Metalurgii FMMI VSB-TUO, 1995, s. 23-29
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


105/107
Nr opisu: 0000105429
Tytuł oryginału: Restructuring Polish iron and steel industry and the experience of other western countries.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Ekonomika a management v soucasne metalurgii. Sbornik referatu z jednani sekce 35 v ramci mezinarodni vedecke konference 13.-14.9.1995. Ostrava : Katedra Ekonomiky a Managementu v Metalurgii FMMI VSB-TUO, 1995, s. 12-18
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


106/107
Nr opisu: 0000084325
Tytuł oryginału: Efektywno¶ć procesów restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw.
Autorzy: Jan Brzóska, Krzysztof Pałucha.
¬ródło: W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Krynica, 30.IX i 1.X.1994. Red. Ryszard Borowiecki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 301-310
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


107/107
Nr opisu: 0000052203
Tytuł oryginału: Znaczenie procesów przygotowania produkcji w stosowanej przez przedsiębiorstwo strategii produktu
Autorzy: Krzysztof Pałucha.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Hut. 1992 z. 36, s. 219-224
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3353


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie