Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOWALSKA GABRIELA
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/53
Nr opisu: 0000129488
Tytuł oryginału: "Eye tracker" i system C-Eye w nauce komunikacji dzieci niepełnosprawnych. Nowe wyzwania dla współczesnej pedagogiki specjalnej.
Tytuł w wersji angielskiej: "Eye tracker" and the C-Eye system in learning the communication of children with disabilities New challenges for contemporary special education
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Dok±d zmierzamy?. Cz. 1, Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie. Pod red. Edyty Sadowskiej, Agnieszki Wi¶niak, Iwony Łukasiewicz. Chorzów : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2018, s. 123-134, bibliogr. 17 poz.
ISBN: 978-83-64157-60-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: technologia ; niepełnosprawno¶ć ; komunikacja ; pedagogika specjalna ; eye tracker
Słowa kluczowe angielskie: technology ; disability ; communication ; special education ; eye tracker
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/53
Nr opisu: 0000128261
Tytuł oryginału: "Inno¶ć" w kontek¶cie rodziny wychowuj±cej dziecko niepełnosprawne.
Tytuł w wersji angielskiej: "Otherness" in the context of a family bringing up a disabled child
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Rozwój - potencjał - deficyty. Development - potential - deficiency. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza D±sala. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2018, s. 79-90, bibliogr. 41 poz.
ISBN: 978-83-61425-52-6
Seria: (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 8 2084-2430)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: rodzina ; dziecko niepełnosprawne ; inno¶ć ; macierzyństwo ; postawa
Słowa kluczowe angielskie: family ; disabled child ; otherness ; motherhood ; attitude
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/53
Nr opisu: 0000128650
Tytuł oryginału: Niepełnosprawno¶ć - zdrowie - tak wiele znaczeń.
Tytuł w wersji angielskiej: Disability - health - so many meanings
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Innowacyjno¶ć i trwanie w pedagogice specjalnej : w stulecie niepodległo¶ci Polski i 130. rocznicę urodzin Marii Grzegorzewskiej. Red. Jacek Kulbaka, Mieczysław Dudek. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2018, s. 148-161
ISBN: 978-83-951391-5-4
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: niepełnosprawno¶ć ; zdrowie ; edukacja zdrowotna ; stan zdrowia
Słowa kluczowe angielskie: disability ; health ; health education ; medical condition
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/53
Nr opisu: 0000126561
Tytuł oryginału: Poradnik postępowania terapeutyczno pedagogicznego w dystrofii mię¶niowej.
Autorzy: Gabriela Kowalska, M. Kowalska, R. Bugajny.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2018
Opis fizyczny: , 50 s.
ISBN: 978-83-8155-303-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 2
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/53
Nr opisu: 0000129486
Tytuł oryginału: Wspomaganie rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Tytuł w wersji angielskiej: Cognitive development support of pre school and early school children
Autorzy: Gabriela Kowalska, J. GluĽniewicz.
¬ródło: W: Dok±d zmierzamy?. Cz. 1, Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie. Pod red. Edyty Sadowskiej, Agnieszki Wi¶niak, Iwony Łukasiewicz. Chorzów : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2018, s. 109-122, bibliogr. 21 poz.
ISBN: 978-83-64157-60-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: funkcje poznawcze ; rozwój ; metody
Słowa kluczowe angielskie: congitive functions ; development ; methods
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/53
Nr opisu: 0000116158
Tytuł oryginału: Diagnoza dziecka z dystrofi± mię¶niow±.
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Pod red. Joanny Skibskiej. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2017, s. 273-283, bibliogr. 18 poz
ISBN: 978-83-8095-142-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: dystrofia mię¶niowa ; diagnoza dziecka
Słowa kluczowe angielskie: muscular dystrophy ; diagnosis of a child
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/53
Nr opisu: 0000123367
Tytuł oryginału: Diagnoza w kontek¶cie potrzeb dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju - wybrane obszary.
Tytuł w wersji angielskiej: Diagnosis in the context of the child's needs with conjugated developmental disorders - selected areas
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Człowiek w wymiarze społeczno-humanistycznym: wielokulturowo¶ć - niepełnosprawno¶ć - wykluczenie/niedostosowanie społeczne. A man in a socio-humanistic dimension: multiculturalism - disability - social exclusion/awkwardness. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza D±sala. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2017, s. 315-325, bibliogr. 17 poz.
ISBN: 978-83-61425-50-2
Seria: (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 7 2084-2430)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: zaburzenia sprzężone ; diagnoza ; neurodiagnoza ; pomoc ; wsparcie
Słowa kluczowe angielskie: coupled disorders ; diagnosis ; neurodiagnosis ; help ; support
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/53
Nr opisu: 0000121048
Tytuł oryginału: Dom rodzinny jako miejsce komunikacji dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju - studium indywidualnego przypadku.
Tytuł w wersji angielskiej: Family house as a place of scientific communication with difficult deference developments - individual case study
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Dom rodzinny w do¶wiadczeniu (auto)biograficznym. Red. Andrzej Ładyżyński, Maja Piotrowska, Magdalena Kasprzak. Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017, s. 150-162, bibliogr. 3 poz.
ISBN: 978-83-62618-29-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: dom rodzinny ; dziecko niepełnosprawne ; komunikacja ; szkolenie ; zaburzenia rozwoju
Słowa kluczowe angielskie: family house ; disabled child ; communication ; training ; developmental disorder
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/53
Nr opisu: 0000118868
Tytuł oryginału: Ekskluzja i inkluzja osób w stanie terminalnym.
Tytuł w wersji angielskiej: Exlusion and inclusion of people in terminal illness
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Pedagogika wobec problemów życia w społeczeństwie ryzyka. Diagnoza-terapia-profilaktyka. Red. Małgorzata Orłowska, Bożena Marzec. D±browa Górnicza : Wydaw. Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2017, s. 185-193, bibliogr. 20 poz.
ISBN: 978-83-65621-17-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: ekskluzja ; inkluzja ; choroba terminalna ; niepełnosprawno¶ć ; wsparcie społeczne
Słowa kluczowe angielskie: exclusion ; inclusion ; terminal disease ; disability ; social support
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/53
Nr opisu: 0000121692
Tytuł oryginału: Kształcenie i kompetencje pedagoga do pracy z dzieckiem przewlekle i terminalnie chorym.
Tytuł w wersji angielskiej: Residenfs as povery enclaves "elite" in background residents other cities
Autorzy: Gabriela Kowalska, Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Edukacja elit XXI wieku: kształcenie elity społecznej - przeszło¶ć, teraĽniejszo¶ć, przyszło¶ć. Red. Macin Pi±tek, Natasza Starik. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 35-44, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-83-65096-60-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: choroba przewlekła ; kompetencje ; pedagog ; dziecko terminalnie chore ; kwalifikacje ; edukacja ; niepełnosprawno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: chronic disease ; competences ; pedagogue ; terminally ill child ; qualifications ; education ; disability
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/53
Nr opisu: 0000120775
Tytuł oryginału: Na drodze do przyjaĽni osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn±
Autorzy: Gabriela Kowalska, P. Jurkiewicz.
¬ródło: -Humanum 2017 vol. 25 nr 2, s. 135-144, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1898-8431
e-ISSN: 2450-0313
Słowa kluczowe polskie: przyjaĽń ; niepełnosprawno¶ć intelektualna ; normalizacja ; rozwój ; budowanie relacji
Słowa kluczowe angielskie: friendship ; intellectual disability ; normalization ; development ; relationship building
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


12/53
Nr opisu: 0000119885
Tytuł oryginału: ¦mierć i przemijanie w chorobie terminalnej - transgresja temporalna.
Tytuł w wersji angielskiej: Death and passing away in terminal illness - temporal transgression
Autorzy: Gabriela Kowalska, Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Transgresja jako motyw refleksji nad wychowaniem. Red. Andrzej Ci±żela, Sylwia Jaronowska. Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017, s. 425-438, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-83-64953-72-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: choroba terminalna ; proces umierania ; wsparcie ; pomoc wieloobszarowa
Słowa kluczowe angielskie: terminal illness ; dying process ; support ; assistance in many areas
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/53
Nr opisu: 0000121275
Tytuł oryginału: Zabawa jako Ľródło podnoszenia kompetencji dziecka z niepełnosprawno¶ci± w wieku przedszkolnym.
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 1. Red. Natasza Starik, Natalia Majchrzak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, s. 71-79, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-83-65096-52-4
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 40)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/53
Nr opisu: 0000119135
Tytuł oryginału: Aktywizacja osób starszych a zdrowe starzenie się.
Tytuł w wersji angielskiej: Activation of the elderly and healthy aging
Autorzy: Gabriela Kowalska, Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń - zdrowe życie, dorastanie i starzenie się. T. 1. Red. Irena Babets, Helena Marek. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 231-241, bibliogr. 18 poz.
ISBN: 978-83-65096-48-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: starzenie się ; aktywizacja ; zdrowie ; jako¶ć życia
Słowa kluczowe angielskie: aging ; activation ; health ; quality of life
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/53
Nr opisu: 0000126904
Tytuł oryginału: Andragogika - dialog z dorosłym. Red. Edyta Sadowska.
Autorzy: E. Sadowska, Gabriela Kowalska.
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wyższa Szkoła Lingwistyczna, 2016
Opis fizyczny: , 147 s.
ISBN: 978-83-61425-48-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 6
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/53
Nr opisu: 0000120524
Tytuł oryginału: Dyskurs nad metodami pracy w placówce przedszkolnej.
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Transgresje w edukacji. Twórczy nauczyciel i rodzic w procesie (nie)twórczej edukacji formalnej i nieformalnej. T. 1. Red. Maciej Kołodziejski. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział Pedagogiczny, 2016, s. 51-64
ISBN: 978-83-7549-248-4
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/53
Nr opisu: 0000114897
Tytuł oryginału: Dziecko z dystrofi± mię¶niow± w polskim systemie edukacji Doniesienia z badań
Tytuł w wersji angielskiej: A child with muscular dystrophy in the Polish educational system A research report
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: -Konteksty Pedagog. 2016 nr 2, s. 123-135, bibliogr. 1 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Wspomaganie rozwoju - wielopłaszczyznowo¶ć profesjonalnych działań
p-ISSN: 2300-6471
DOI:
Słowa kluczowe polskie: dystrofia mię¶niowa ; działania profilaktyczne ; diagnoza dziecka ; kompleksowe wsparcie
Słowa kluczowe angielskie: muscular dystrophy ; preventive measures ; diagnosis of a child ; complex support
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/53
Nr opisu: 0000114279
Tytuł oryginału: Niepełnosprawno¶ć. Refleksje nad wielorakimi wymiarami wybranych terapii.
Autorzy: Gabriela Kowalska, A. Szewczyk.
Adres wydawniczy: [B.m.] : Ridero, 2016
Opis fizyczny: , 110 s.
ISBN: 978-83-944380-0-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 5
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/53
Nr opisu: 0000115343
Tytuł oryginału: Organizacje pozarz±dowe a jako¶ć i bezpieczeństwo życia osób niepełnosprawnych.
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. T. 2. Red. Ewelina Flatow-Kaleta, Natalia Majchrzak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 93-102, bibliogr. 25 poz.
ISBN: 978-83-65096-42-5
Seria: (Edukacja XXI wieku ; 38)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: niepełnosprawno¶ć ; organizacja pozarz±dowa ; jako¶ć życia ; wsparcie
Słowa kluczowe angielskie: disability ; non-governmental organization ; quality of life ; support
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/53
Nr opisu: 0000116513
Tytuł oryginału: Potencjał edukacyjny w pracy z dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi, ruchowymi i intelektualnymi.
Tytuł w wersji angielskiej: A child with special educational needs, educational needs, educational potential, disorders, teacher, support
Autorzy: Gabriela Kowalska, Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Formy i metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza D±sala. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2016, s. 223-233, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-83-61425-49-6
Seria: (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 6 2084-2430)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: nauczyciel ; wsparcie ; dziecko ; specjalne potrzeby edukacyjne
Słowa kluczowe angielskie: teacher ; support ; child ; special educational needs
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/53
Nr opisu: 0000116520
Tytuł oryginału: Resocjalizacja niepełnosprawnej młodzieży w aspekcie implementowania działań profilaktycznych.
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Zraniony duch i zagrożone ciało. Resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej. Pod red. Mariusza Kuskowskiego, Katarzyny Bocheńskiej-Włostowskiej. Kraków : Impuls, 2016, s. 119-130, bibliogr. 25 poz.
ISBN: 978-83-8095-061-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: resocjalizacja ; niepełnosprawno¶ć ; młodzież ; profilaktyka
Słowa kluczowe angielskie: resocialization ; disability ; youth ; prevention
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/53
Nr opisu: 0000116901
Tytuł oryginału: Spastyczno¶ć w kontek¶cie możliwo¶ci funkcjonalnych dziecka - ujęcie ogólne.
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : O¶rodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 43-53, bibliogr. 20 poz.
ISBN: 978-83-64157-28-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: spastyczno¶ć ; mózgowe porażenie dziecięce ; dzieci
Słowa kluczowe angielskie: spasticity ; infantile cerebral palsy ; children
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/53
Nr opisu: 0000112089
Tytuł oryginału: Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju - wielo¶ć obszarów, wspólnota celów. Praca zbiorowa. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej.
Tytuł w wersji angielskiej: Special educational needs Supporting the development - a multiplicity of areas, common goals
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2016
Opis fizyczny: , 315 s.
ISBN: 978-83-7880-437-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 27
Słowa kluczowe polskie: edukacja specjalna ; potrzeby edukacyjne ; osoba niepełnosprawna
Słowa kluczowe angielskie: special education ; educational needs ; disabled person
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCP¦:


24/53
Nr opisu: 0000116899
Tytuł oryginału: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej.
Adres wydawniczy: Warszawa : O¶rodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016
Opis fizyczny: , 312 s.
ISBN: 978-83-64157-28-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 14
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/53
Nr opisu: 0000112103
Tytuł oryginału: Teoria dialogu z rodzicami dziecka niepełnosprawnego w kontek¶cie etapów przystosowawczych do "szczególnego" rodzicielstwa.
Tytuł w wersji angielskiej: The theory of dialogue between parents and a disabled child in the context of stages of adaptation to "special" parenting
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju - wielo¶ć obszarów, wspólnota celów. Praca zbiorowa. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2016, s. 129-139, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-83-7880-437-6
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 641)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: dziecko niepełnosprawne ; rodzina ; wychowanie
Słowa kluczowe angielskie: disabled child ; family ; upbringing
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCP¦:


26/53
Nr opisu: 0000116902
Tytuł oryginału: Wiotko¶ć dziecka - wybrane obszary.
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : O¶rodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 55-60, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-83-64157-28-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,2
Słowa kluczowe polskie: hipotonia ; obniżone napięcie mię¶niowe
Słowa kluczowe angielskie: hypotonia
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/53
Nr opisu: 0000116940
Tytuł oryginału: Wstęp.
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : O¶rodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 7-9
ISBN: 978-83-64157-28-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,2
Słowa kluczowe polskie: zaburzenia sprzężone ; dzieci niepełnosprawne ; edukacja ; terapia ; rehabilitacja
Słowa kluczowe angielskie: coupled disorders ; disabled children ; education ; therapy ; rehabilitation
Typ publikacji: PR
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/53
Nr opisu: 0000116900
Tytuł oryginału: Wybrane zaburzenia neurologiczne - ujęcie ogólne.
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?. Pod red. Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej. Warszawa : O¶rodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2016, s. 19-31, 21 poz.
ISBN: 978-83-64157-28-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: zaburzenia neurologiczne ; mózgowe porażenie dziecięce
Słowa kluczowe angielskie: neurological disorders ; infantile cerebral palsy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/53
Nr opisu: 0000106173
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo zdrowotne dzieci w placówkach przedszkolnych.
Autorzy: Gabriela Kowalska, Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywno¶ci i w żywieniu - szanse i zagrożenia. T. 1. Red. Natalia A. Fechner, Ewa Misterska. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 147-155, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-83-65096-29-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: dzieci ; przedszkole ; zdrowie ; żywienie
Słowa kluczowe angielskie: children ; nursery school ; health ; nutrition
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/53
Nr opisu: 0000102852
Tytuł oryginału: Bezpieczna szkoła, bezpieczne ¶rodowisko, bezpieczni uczniowie - czy edukacja dla bezpieczeństwa jest współcze¶nie poż±dana?.
Tytuł w wersji angielskiej: Safe school, safe environment, safe students - is education for security currently desirable?
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo z perspektywy ¶rodowisk i obszarów. Red. Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 309-321, bibliogr. 24 poz.
ISBN: 978-83-65096-12-8
Seria: (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy ; 3)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo ; szkoła ; zagrożenia ; edukacja
Słowa kluczowe angielskie: safety ; school ; hazards ; education
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/53
Nr opisu: 0000105658
Tytuł oryginału: Dystrofia i jej profilaktyka.
Tytuł w wersji angielskiej: Dystrophy and its prevention
Autorzy: Gabriela Kowalska, Barbara Grzyb.
¬ródło: W: Sytuacje graniczne w biegu ludzkiego życia. Red. Jolanta Wi¶niewska. Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2015, s. 372-385, bibliogr. 30 poz.
ISBN: 978-83-7789-381-4
Seria: (Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego ; )
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: dystrofia ; niepełnosprawno¶ć ; profilaktyka ; rehabilitacja ; wsparcie
Słowa kluczowe angielskie: dystrophy ; disability ; prevention ; rehabilitation ; support
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/53
Nr opisu: 0000099375
Tytuł oryginału: Edukacja wł±czaj±ca w teorii i praktyce - wybrane obszary.
Tytuł w wersji angielskiej: Inclusive education in theory and practice - selected areas
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Koncipovanie osobnosti človeka v dialógoch výchovy I. Medzinárodna konferencia PF KU, Ružomberok, 10.-11.3.2015. [Dokument elektroniczny]. Emil Turiak. Katolícka univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta. Ružomberok : VERBUM - vydavatel'stvo Katolickej univerzity v Ruzomberku, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 73-85, bibliogr. 17 poz.
ISBN: 978-80-561-0221-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: edukacja wł±czaj±ca ; studenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ; inkluzja
Słowa kluczowe angielskie: inclusive education ; student with special educational needs ; inclusion
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/53
Nr opisu: 0000102844
Tytuł oryginału: Latarka dla niewidomych szans± na samodzielne poruszanie się osób z niepełnosprawno¶ci± wzrokow±
Tytuł w wersji angielskiej: The torch for the blind - a chance for independent movements for visually impaired people
Autorzy: K. Smyczek, Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: -Niepełnospraw. Rehabil. 2015 R. 15 nr 3, s. 178-186
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1642-1981
Słowa kluczowe polskie: niewidomi ; latarka dla niewidomych ; samodzielno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: blind ; torch for the blind ; independence
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/53
Nr opisu: 0000107112
Tytuł oryginału: Stres w życiu człowieka Ujęcie teoretyczne
Autorzy: Gabriela Kowalska, Barbara Grzyb.
¬ródło: -Prz. Nauk.-Metod. Eduk. Bezp. 2015 R. 9 nr 4, s. 379-387, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-3524
Słowa kluczowe polskie: stres ; czynnik stresogenny ; objawy stresu ; praca zawodowa
Słowa kluczowe angielskie: stress ; stressful factor ; stress symptoms ; professional work
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


35/53
Nr opisu: 0000102982
Tytuł oryginału: System edukacji dziecka niepełnosprawnego i jego rola w Polsce.
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawno¶ci±. Wyzwania pedagogów. [Dokument elektroniczny]. Red. Danuta Szeligiewicz-Urban, Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska. Siemianowice ¦l±skie : Wydaw. Atrament, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 51-67, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-83-63222-04-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: edukacja specjalna ; edukacja indywidualna ; edukacja integracyjna ; dziecko niepełnosprawne
Słowa kluczowe angielskie: special education ; individual education ; inclusive education ; disabled child
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


36/53
Nr opisu: 0000101659
Tytuł oryginału: Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawno¶ci±. Wyzwania najbliższych. [Dokument elektroniczny]. Red. Barbara Grzyb, Danuta Szeligiewicz-Urban, Gabriela Kowalska.
Adres wydawniczy: Siemianowice ¦laskie : Wydaw. Atrament, 2015
Opis fizyczny: , 220
ISBN: 978-83-931674-8-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 10
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/53
Nr opisu: 0000114277
Tytuł oryginału: Współczesne spojrzenie na wewn±trzszkolne doskonalenie nauczycieli w Polsce.
Tytuł w wersji angielskiej: Modern look at the teacher training school in Poland
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Twórczo¶ć - kreatywno¶ć - uzdolnienia / deficyty - dysfunkcje - niepełnosprawno¶ć. Creation - creativity - talents / defects - dysfunctions - disability. Pod red. Edyty Sadowskiej, Mateusza D±sala. Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2015, s. 127-134
ISBN: 978-83-61425-47-2
Seria: (Problemy Nowoczesnej Edukacji ; T. 5 2084-2430)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: nauczyciel ; doskonalenie zawodowe
Słowa kluczowe angielskie: teacher ; further training
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/53
Nr opisu: 0000096553
Tytuł oryginału: Edukacja specjalna w d±żeniu do autonomii i poczuciu bezpieczeństwa ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz godnym funkcjonowaniu jego rodziny.
Tytuł w wersji angielskiej: Special education in the striving for autonomy and safety feeling of students with special needs and a dignified functioning of their families
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Człowiek - społeczeństwo - państwo w sytuacjach kryzysu. Red. Wojciech Horyń, Natalia Dębowska. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014, s. 383-398, bibliogr. 22 poz.
ISBN: 978-83-61304-76-0
Seria: (Bezpieczeństwo - Wielorakie Perspektywy ; 1)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: pedagogika specjalna ; niepełnosprawno¶ć ; poczucie bezpieczeństwa ; autonomia ; rodzina ; specjalne potrzeby edukacyjne
Słowa kluczowe angielskie: special education ; disability ; sense of security ; autonomy ; family ; special educational needs
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


39/53
Nr opisu: 0000099377
Tytuł oryginału: Ekskluzja i inkluzja społeczna osób z niepełnosprawno¶ci±.
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: L'udský kapitál a spoločnosť 2014. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 16.október 2014, Košice. [Dokument elektroniczny]. Eds. Iveta Jeleňová, Gabriela Kravčáková. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Fakulta verejnej správy. Katedra sociálnych štúdíí. Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach. Fakulta verejnej spravy, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 180-186, bibliogr. 18 poz.
ISBN: 978-80-8152-210-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: wykluczenie społeczne ; ekskluzja ; inkluzja ; osoba niepełnosprawna ; pedagogika ; integracja społeczna
Słowa kluczowe angielskie: social exclusion ; exclusion ; inclusion ; disabled person ; pedagogy ; social integration
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


40/53
Nr opisu: 0000096570
Tytuł oryginału: Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z dystrofi±
Tytuł w wersji angielskiej: Special educational needs of children with Duchenne
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: -Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis 2014 nr 1, s. 36-49, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2084-3607
Słowa kluczowe polskie: dystrofia ; edukacja pedagogiczna ; kształcenie ; dzieci niepełnosprawne
Słowa kluczowe angielskie: dystrophy ; education teaching ; education ; disabled children
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


41/53
Nr opisu: 0000097092
Tytuł oryginału: Współczesne rozwi±zania techniczne w życiu osób niepełnosprawnych - wybrane obszary rozwi±zań przyszło¶ci
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela Kowalska.
¬ródło: -Niepełnospraw. Rehabil. 2014 R. 14 nr 4, s. 3-15
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1642-1981
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/53
Nr opisu: 0000096536
Tytuł oryginału: Model wsparcia chorych na dystrofię i ich rodzin.
Autorzy: Gabriela Kowalska.
Adres wydawniczy: Żywiec : Wydaw. "Żywia", 2013
Opis fizyczny: , 186 s., bibliogr. + Poradnik dla chorych na dystrofię i ich rodzin: 32 s.
ISBN: 978-83-934241-7-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 10,5
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


43/53
Nr opisu: 0000096555
Tytuł oryginału: Poradnik dla chorych na dystrofię i ich rodzin.
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Pedagogiczne, medyczne i ekonomiczne aspekty niepełnosprawno¶ci. Pod red. Jarosława Czepczarza, Wojciecha Duczmala, Sławomira ¦liwy. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2013, s. 154-183
ISBN: 978-83-62683-45-1
Seria: (Monografie i Opracowania ; Wyższa Szkoła Zarz±dzania i Administracji w Opolu)
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Dostęp on-line:


44/53
Nr opisu: 0000096537
Tytuł oryginału: Problematyka terapii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koncepcje, programy, wdrożenia. Wyższa Szkoła Lingwinistyczna w Częstochowie.
Autorzy: Gabriela Kowalska.
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2013
Opis fizyczny: , 235 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-61425-38-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 11,5
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


45/53
Nr opisu: 0000096538
Tytuł oryginału: Rola organizacji pozarz±dowych w życiu dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.
Autorzy: Gabriela Kowalska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2013
Opis fizyczny: , 110 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-63766-12-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 5
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


46/53
Nr opisu: 0000096540
Tytuł oryginału: System diagnozy, edukacji i rehabilitacji chorych na dystrofię w Polsce i na ¶wiecie.
Autorzy: Gabriela Kowalska.
Adres wydawniczy: Zabrze : M-Studio, 2013
Opis fizyczny: , 282 s.
ISBN: 978-83-62023-33-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 14
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


47/53
Nr opisu: 0000096565
Tytuł oryginału: Działania pedagogiczne i rehabilitacyjne w dystrofii
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: -Pr. Nauk. Wałb. WSZarz. Przeds. 2012 t. 18, s. 97-103, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 2084-2686
Słowa kluczowe polskie: dystrofia ; rehabilitacja ; kształcenie ; dzieci niepełnosprawne
Słowa kluczowe angielskie: dystrophy ; rehabilitation ; education ; disabled children
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


48/53
Nr opisu: 0000096554
Tytuł oryginału: Model wsparcia chorych na dystrofię - wycinek pracy doktorskiej
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: -Rocz. Pedagog. Spec. 2012 t. 14, s. 319-338
p-ISSN: 0867-7263
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/53
Nr opisu: 0000096829
Tytuł oryginału: Między samodzielno¶ci± a ubezwłasnowolnieniem - dylematy rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Niezależne życie: osoba pełnoletnia niepełnosprawna intelektualnie - dorosły czy dziecko?. Red. R. Piotrowicz. Zgierz : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo¶ledzeniem Umysłowych, 2011, s. 75-100
ISBN: 978-83-62828-31-9
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp BCP¦:


50/53
Nr opisu: 0000096568
Tytuł oryginału: Ogólnopolska konferencja: Kompleksowa pomoc dzieciom chorym na dystrofię i ich rodzinom, Tarnowskie Góry 21.08.2010
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: -Człowiek, Niepełnosprawno¶ć, Społeczeństwo 2011 nr 1, s. 121-134, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1734-5537
Słowa kluczowe polskie: dystrofia ; dzieci niepełnosprawne ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: dystrophy ; disabled children ; conference report
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


51/53
Nr opisu: 0000096560
Tytuł oryginału: Teorie zachowań agresywnych a odpowiedzialno¶ć.
Tytuł w wersji angielskiej: Theories of aggressive behavior and responsibility
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. Pod red. Sylwii Ćmiel. Józefów : Wydaw. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2011, s. 147-165, bibliogr. 29 poz.
ISBN: 978-83-62753-11-6
Słowa kluczowe polskie: agresja ; teoria agresji ; odpowiedzialno¶ć ; płeć ; dzieci niepełnosprawne
Słowa kluczowe angielskie: aggression ; theory of aggression ; responsibility ; gender ; disabled children
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


52/53
Nr opisu: 0000096557
Tytuł oryginału: Działalno¶ć pedagogiczna na etapach edukacji i stadiach choroby dziecka z dystrofi±.
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: W: Publikacja z sympozjum naukowego po¶więconego dystrofii na III Ogólnopolskim ZjeĽdzie Chorych na Dystrofię, Tarnowskie Góry, 21 sierpnia 2010 r. [online]. [B.m.] : [b.w.], 2010, (plik pdf) s. 61-70, bibliogr. 7 poz.
Uwagi: Dostępny w Internecie: http://www.tarnowskiegory.pl/files/ngos/187/material_konferencyjny.pdf [dostęp 11 lutego 2015]
Słowa kluczowe polskie: dystrofia ; edukacja pedagogiczna ; kształcenie ; dzieci niepełnosprawne
Słowa kluczowe angielskie: dystrophy ; education teaching ; education ; disabled children
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


53/53
Nr opisu: 0000096566
Tytuł oryginału: Międzynarodowa konferencja: Leczenie i kompleksowa rehabilitacja dzieci z dystrofi±, Warszawa, 12 stycznia 2007
Autorzy: Gabriela Kowalska.
¬ródło: -Człowiek, Niepełnosprawno¶ć, Społeczeństwo 2008 nr 1, s. 117-127
p-ISSN: 1734-5537
Słowa kluczowe polskie: dystrofia ; dzieci niepełnosprawne ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: dystrophy ; disabled children ; conference report
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie