Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BENDKOWSKI JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 83Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/83
Nr opisu: 0000131784
Tytuł oryginału: Rozwój coworkingu - nowej formy pracy w gospodarce opartej na wiedzy.
Tytuł w wersji angielskiej: Coworking - a new form of work in the knowledge based economy
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 wrze¶nia 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 33
ISBN: 978-83-945539-8-2
Słowa kluczowe polskie: coworking ; gospodarka oparta na wiedzy ; elastyczne formy zatrudnienia
Słowa kluczowe angielskie: coworking ; knowledge based economy ; flexible forms of employment
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/83
Nr opisu: 0000127767
Tytuł oryginału: Coworking - nowa forma pracy w gospodarce cyfrowej
Tytuł w wersji angielskiej: Coworking - a new form of work in the digital economy
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 124, s. 19-32, bibliogr. 43 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: cyfryzacja gospodarki ; nowe formy pracy ; coworking ; współpraca ; rozwój wiedzy ; transfer wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: digital economy ; new forms of work ; coworking ; collaboration ; knowledge creation ; knowledge transfer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


3/83
Nr opisu: 0000126019
Tytuł oryginału: Coworking - ¶rodowisko pracy wspieraj±ce mobilnych pracowników wiedzy
Tytuł w wersji angielskiej: Coworking - supportive workspace for mobile knowledge workers
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 118, s. 55-67, bibliogr. 19 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: coworking ; wsparcie społeczne ; wspólnota coworkingowa ; mobilny pacownik wiedzy ; transfer wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: coworking ; social support ; coworking community ; mobile knowledge worker ; knowledge transfer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/83
Nr opisu: 0000126117
Tytuł oryginału: Korzy¶ci implementacji coworkingu w ¶rodowisku organizacyjnym.
Tytuł w wersji angielskiej: The benefits of coworking for business
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. IV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 27-29 wrze¶nia 2018 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. IV International interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2018, s. 36
ISBN: 978-83-945539-6-8
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Katedra Etyki i Etyki Stosowanej. Wydział Filozoficzny. Uniwersytet Mateja Bela
Słowa kluczowe polskie: coworking ; implementacja coworkingu ; strategia biznesowa
Słowa kluczowe angielskie: coworking ; implementation of coworking ; business strategy
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/83
Nr opisu: 0000127707
Tytuł oryginału: Korzy¶ci z implementacji coworkingu w ¶rodowisku organizacyjnym
Tytuł w wersji angielskiej: The benefits of coworking for business
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 123, s. 27-3, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: coworking ; wspólnota coworkingowa ; zarz±dzanie talentami ; innowacje ; produktywno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: coworking ; coworking community ; talent management ; innovations ; productivity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


6/83
Nr opisu: 0000129284
Tytuł oryginału: Role gatekeepera w procesie tworzenia i rozwoju wirtualnej sieci wiedzy
Tytuł w wersji angielskiej: Roles of the gatekeeper in the process of creatition and development of virtual network of knowledge
Autorzy: Jacek Bendkowski, M. Synowiec.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 132, s. 77-95, bibliogr. 29 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: gatekeeper ; wirtualna sieć wiedzy ; tworzenie wiedzy ; transfer wiedzy ; organizacyjne uczenie się
Słowa kluczowe angielskie: gatekeeper ; virtual network of knowledge ; creation of knowledge ; transfer of knowledge ; organizational learning
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


7/83
Nr opisu: 0000127126
Tytuł oryginału: Rozwój kompetencji pracowników w gospodarce wirtualnej
Tytuł w wersji angielskiej: Developing employees competencies in virtual economy
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 11-24, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: gospodarka wirtualna ; współkonfiguracja ; inteligentna fabryka ; sieć społeczna ; uczenie się w miejscu pracy ; doskonalenie kompetencji
Słowa kluczowe angielskie: virtual economy ; co-configuration ; smart factory ; social network ; knowledge network ; workplace learning ; competency development
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


8/83
Nr opisu: 0000118058
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć obywatelska w warunkach nowych form integracji społecznej.
Tytuł w wersji angielskiej: Active citizenship and new forms of social networking
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka. Aktualne problemy. Praca zbiorowa. 9. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2017, s. 23-35, bibliogr. 25 poz.
ISBN: 978-83-945539-2-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: aktywno¶ć obywatelska ; media społeczno¶ciowe ; sieć społeczno¶ciowa ; nowe wspólnoty ; integracja społeczna
Słowa kluczowe angielskie: active citizenship ; social media ; social network ; new communities ; social network
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 147951


9/83
Nr opisu: 0000119865
Tytuł oryginału: Empirical study on engagement of coal mines employees
Tytuł w wersji polskiej: Badanie zaangażowania pracowników kopalń węgla kamiennego
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 111, s. 69-81, bibliogr. 4 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zaangażowanie ; efektywno¶ć ; motywacja ; tożsamo¶ć ; kopalnia węgla kamiennego
Słowa kluczowe angielskie: engagement ; effectiveness ; motivation ; identity ; hard coal mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


10/83
Nr opisu: 0000121694
Tytuł oryginału: Rola mediów społeczno¶ciowych w procesie uczenia się na stanowisku pracy.
Tytuł w wersji angielskiej: The role of social media in workplace learning
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Gospodarka cyfrowa 2016. Zarz±dzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie. Praca zespołowa. Red.: Artur G±siorkiewicz, Kamil Sitarski, Olga Sobolewska, Michał Wi¶niewski. Warszawa : Wydział Zarz±dzania. Politechnika Warszawska, 2017, s. 8-18, bibliogr. 27 poz.
ISBN: 978-83-63370-02-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: wirtualizacja ; współkonfiguracja ; uczenie się na stanowisku pracy ; media społeczno¶ciowe ; sieć społeczna
Słowa kluczowe angielskie: virtualization ; co-configuration ; workplace learning ; social media ; social network
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/83
Nr opisu: 0000119026
Tytuł oryginału: Teoria ekspansywnego uczenia się. Nowe podej¶cie do organizacyjnego uczenia się w perspektywie sieciowej.
Tytuł w wersji angielskiej: Theory of expansive learning A new approach to organizational learning from network perspective
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. III Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 28-30 wrze¶nia 2017 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Third international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2017, s. 37
ISBN: 978-83-945539-3-7
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Słowa kluczowe polskie: gospodarka wirtualna ; interaktywne formy organizacji pracy i produkcji ; współkonfiguracja ; organizacyjne uczenie się ; teoria ekspansywnego uczenia się
Słowa kluczowe angielskie: virtual economy ; co-configuration ; interactive forms of work and production ; organizational learning ; theory of expansive learning
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/83
Nr opisu: 0000117153
Tytuł oryginału: Teoria ekspansywnego uczenia się. Nowe podej¶cie do organizacyjnego uczenia się w perspektywie sieciowej
Tytuł w wersji angielskiej: Theory of expansive learning. perspective A new approach to organizational learning from network
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 11-22, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: gospodarka wirtualna ; interaktywno¶ć ; organizacja pracy ; organizacja produkcji ; współkonfiguracja ; organizacyjne uczenie się ; teoria ekspansywnego uczenia się
Słowa kluczowe angielskie: virtual economy ; interaction ; work organization ; production organization ; co-configuration ; organizational learning ; theory of expansive learning
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


13/83
Nr opisu: 0000119058
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie procesami rozwoju tymczasowych sieci współpracy
Tytuł w wersji angielskiej: How to manage ad-hoc collaboration networks
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 108, s. 23-34, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: gospodarka wirtualna ; interaktywne formy organizacji pracy i produkcji ; współkonfiguracja ; teoria ekspansywnego uczenia się ; tymczasowe sieci współpracy
Słowa kluczowe angielskie: virtual economy ; interactive forms of work and production ; co-configuration ; theory of expansive learning ; ad-hoc collaboration networks
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


14/83
Nr opisu: 0000120591
Tytuł oryginału: Zmiany w pracy produkcyjnej w perspektywie koncepcji "Przemysł 4.0"
Tytuł w wersji angielskiej: The impact of Industry 4.0 on production work
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 112, s. 21-33, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: Przemysł 4.0 ; interaktywne formy organizacji pracy i produkcji ; praca produkcyjna ; kompetencje zawodowe ; organizacja pracy ; ¶rodowisko pracy
Słowa kluczowe angielskie: Industrie 4.0 ; interactive forms of work and production ; production work ; work competencies ; organization of work ; work environment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


15/83
Nr opisu: 0000106359
Tytuł oryginału: Jednostkowe korzy¶ci z uczestnictwa w nieformalnych sieciach wiedzy
Tytuł w wersji angielskiej: Individual profit resulting from participation in informal knowledge networks
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 11-23, bibliogr. 32 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: sieć społeczna ; nieformalna sieć wiedzy ; wspólnota wiedzy ; zarz±dzanie wiedz± ; korzy¶ci jednostkowe
Słowa kluczowe angielskie: social network ; informal knowledge network ; knowledge community ; knowledge management ; individual profit
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


16/83
Nr opisu: 0000108674
Tytuł oryginału: Korzy¶ci organizacyjne zwi±zane z funkcjonowaniem nieformalnych sieci wiedzy
Tytuł w wersji angielskiej: Organizational benefits of informal knowledge networks
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 93, s. 19-30, bibliogr. 44 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: nieformalna sieć wiedzy ; wspólnota wiedzy ; kapitał społeczny ; zarz±dzanie wiedz± ; korzy¶ci organizacyjne
Słowa kluczowe angielskie: informal knowledge network ; knowledge community ; social capital ; knowledge management ; organizational benefits
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


17/83
Nr opisu: 0000111254
Tytuł oryginału: Tworzenie wiedzy i uczenie się w warunkach nowej organizacji pracy w gospodarce wirtualnej
Tytuł w wersji angielskiej: Knowledge creation and learning in new work forms in virtual economy
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 95, s. 23-36, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: gospodarka wirtualna ; rewolucja 4.0 ; organizacja pracy ; uczenie horyzontalne ; uczenie wertykalne ; wirtualna sieć wiedzy ; co-configuration ; knotworking
Słowa kluczowe angielskie: virtual economy ; 4.0 revolution ; work organization ; horizontal learning ; vertical learning ; virtual knowledge network ; co-configuration ; knotworking
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


18/83
Nr opisu: 0000119950
Tytuł oryginału: Tworzenie wiedzy i uczenie się w warunkach nowej organizacji pracy w gospodarce wirtualnej.
Tytuł w wersji angielskiej: Knowledge creation and transfer at ontological and epistemological level
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 wrze¶nia 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2016, s. 32
ISBN: 978-83-945539-1-3
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Słowa kluczowe polskie: gospodarka wirtualna ; rewolucja 4.0 ; nowa organizacja pracy ; horyzontalne uczenie sie ; wertykalne uczenie sie ; wirtualna sieć wiedzy ; co-configuration ; knotworking
Słowa kluczowe angielskie: virtual economy ; 4.0 revolution ; new work forms ; horizontqal learning ; vertical learning ; virtual knowledge network ; co-configuration ; knotworking
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/83
Nr opisu: 0000101759
Tytuł oryginału: Tworzenie i transfer wiedzy w perspektywie ontologiczno-epistemologicznej
Tytuł w wersji angielskiej: Knowledge creation and transfer at ontological and epistemological level
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 39-50, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: tworzenie wiedzy ; transfer wiedzy ; wiedza ukryta ; wiedza jawna ; wiedza globalna ; wiedza lokalna ; wspólnota ; konwersja wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: knowledge creation ; knowledge transfer ; tacit knowledge ; explicit knowledge ; global knowledge ; local knowledge ; community ; knowledge conversion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


20/83
Nr opisu: 0000101846
Tytuł oryginału: Tworzenie i transfer wiedzy w perspektywie ontologiczno-epistemologicznej.
Tytuł w wersji angielskiej: Knowledge creation and transfer at ontological and epistemological level
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 wrze¶nia 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 43
ISBN: 978-83-61975-14-4
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
Słowa kluczowe polskie: transfer wiedzy ; tworzenie wiedzy ; wiedza ukryta ; wiedza jawna ; wiedza globalna ; wiedza lokalna ; konwersja wiedzy ; wspólnota
Słowa kluczowe angielskie: knowledge transfer ; knowledge creation ; tacit knowledge ; explicit knowledge ; global knowledge ; local knowledge ; knowledge conversion ; community
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


21/83
Nr opisu: 0000100652
Tytuł oryginału: Uwarunkowania międzyorganizacyjnego transferu wiedzy w łańcuchu dostaw produktów innowacyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: Inter-organizational knowledge transfer in innovative product supply chain
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 78, s. 7-20, bibliogr. 25 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: transfer wiedzy ; łańcuch dostaw ; produkt innowacyjny ; sieć logistyczna
Słowa kluczowe angielskie: knowledge transfer ; supply chain ; innovative product ; logistic network
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


22/83
Nr opisu: 0000093446
Tytuł oryginału: Kształtowanie wspólnot wiedzy Główne wyzwania dla organizacji
Tytuł w wersji angielskiej: Foestering knowledge communities Major challenges for organizations
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 73, s. 35-46, bibliogr. 29 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: wspólnota wiedzy ; wiedza lokalna ; wiedza globalna ; wiedza cicha ; wiedza jawna ; tworzenie wiedzy ; dystrybucja wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: community of knowledge ; local knowledge ; global knowledge ; tacit knowledge ; explicit knowledge ; knowledge creation ; knowledge distribution
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


23/83
Nr opisu: 0000091669
Tytuł oryginału: Kształtowanie zaufania na potrzeby tworzenia i dystrybucji wiedzy w organizacji sieciowej
Tytuł w wersji angielskiej: Developing trust for knowledge creation and diffusion in network organization
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 69, s. 39-52, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: organizacja sieciowa ; zaufanie ; wspólnota działań ; kreowanie wiedzy ; dyfuzja wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: network organization ; trust ; community of practice ; knowledge creation ; knowledge diffusion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


24/83
Nr opisu: 0000091983
Tytuł oryginału: Wspólnota działań a formalne i nieformalne struktury organizacyjne
Tytuł w wersji angielskiej: Communities of practice and other organizational structures
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 21-34, bibliogr. 28 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: wspólnota działań ; struktura organizacyjna ; jednostka organizacyjna ; grupa robocza ; nieformalna sieć pracowników
Słowa kluczowe angielskie: community of practice ; organizational structure ; organizational unit ; working team ; informal employee network
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


25/83
Nr opisu: 0000090902
Tytuł oryginału: Wspólnota działań w perspektywie badań organizacyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: CoP in the organization studies literature
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2014 nr 1, s. 5-21, bibliogr. 59 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: wspólnota działań ; grupowe uczenie się ; organizacyjne uczenie się ; teoria sytuacyjnego uczenia się ; legitymizuj±ce uczenie sie na obrzeżach
Słowa kluczowe angielskie: community of practice ; group learning ; organizational learning ; situated learning theory ; legitimate peripheral participation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


26/83
Nr opisu: 0000097616
Tytuł oryginału: Wspólnota wiedzy, wspólnota działań oraz sieć wiedzy w perspektywie zarz±dzania wiedz±
Tytuł w wersji angielskiej: Knowledge community, community of practice and knowledge network in KM perspective
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 76, s. 23-38, bibliogr. 38 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Paradygmat sieciowy - wyzwania dla teorii i praktyki zarz±dzania. Pod red. Lilli Knop, Joanny Machnik-Słomki, Sławomira Olko
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: wspólnota wiedzy ; wspólnota działań ; sieć wiedzy ; wirtualna wspólnota działań ; wspólnota biznesowa ; sieć działań
Słowa kluczowe angielskie: community of knowledge ; community of practice ; knowledge network ; virtual community of practice ; business community ; network of practice
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


27/83
Nr opisu: 0000089764
Tytuł oryginału: Modele rozwoju wspólnot działań.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 245-255, bibliogr. 26 poz.
ISBN: 978-83-85587-32-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/83
Nr opisu: 0000089763
Tytuł oryginału: Strukturelle Dimensionen der Vertrauensbildung in einer Wissensgemeinschaft.
Tytuł w wersji polskiej: Strukturalne wymiary tworzenia zaufania we wspólnocie wiedzy
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Ideenraume gestalten. Hrsg. Swetlana Franken. Aachen : Shaker, 2013, s. 100-127, bibliogr. 18 poz.
ISBN: 978-3-8440-2094-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: GER
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/83
Nr opisu: 0000088558
Tytuł oryginału: Technologiczne czynniki kreowania i dyfuzji wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym
Tytuł w wersji angielskiej: Technological factors influencing knowledge creation and diffusion in network organization
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2013 z. 63, s. 517-530, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: kreowanie wiedzy ; dyfuzja wiedzy ; organizacja sieciowa ; wspólnota działań
Słowa kluczowe angielskie: knowledge creation ; knowledge diffusion ; network organization ; community of practice
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


30/83
Nr opisu: 0000089765
Tytuł oryginału: Typologia wspólnot działań
Tytuł w wersji angielskiej: Typology of communities of practice
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Prz. Organ. 2013 nr 6, s. 8-12, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: wspólnota działań ; klasyfikacja ; zarz±dzanie wiedz±
Słowa kluczowe angielskie: community of practice ; classification ; knowledge management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


31/83
Nr opisu: 0000074128
Tytuł oryginału: Czynniki rozwoju szybkiego zaufania w zespołach wirtualnych
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Prz. Organ. 2012 nr 5, s. 36-40, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: wirtualna wspólnota działań ; zaufanie organizacyjne
Słowa kluczowe angielskie: virtual community of practice ; organizational trust
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


32/83
Nr opisu: 0000074127
Tytuł oryginału: Interaktywno-sieciowy model kształtowania wspólnot działań w kreowaniu i dyfuzji wiedzy w organizacjach.
Tytuł w wersji angielskiej: Interactive-networked model of communities of practice in knowledge creation and diffusion
Autorzy: Jacek Bendkowski.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2012
Opis fizyczny: , 330 s., bibliogr. 285 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 402)
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Słowa kluczowe polskie: organizacja sieciowa ; wiedza ; wspólnota działań ; gospodarka oparta na wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: network organization ; knowledge ; community of practice ; knowledge-based economy
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp BCP¦:


33/83
Nr opisu: 0000074134
Tytuł oryginału: Kommunikationsstrategien von Kernmitgliedern der Wissensnetzwerke.
Tytuł w wersji polskiej: Strategie komunikacji głównych aktorów sieci wiedzy
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Kollektive Intelligenz als Antrieb für Innovation. Hrsg. S. Franken. Aachen : Shaker, 2012, s. 57-83
Typ publikacji: U
Język publikacji: GER
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/83
Nr opisu: 0000075025
Tytuł oryginału: Kształtowanie wspólnot działań w organizacji sieciowej.
Tytuł w wersji angielskiej: CoP-development in network organizations
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług - nowe wyzwania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2012, s. 134-146, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe polskie: organizacja sieciowa ; wspólnota działań ; przedsiębiorstwo kurierskie ; wiedza ; ¶rodowisko pracy
Słowa kluczowe angielskie: network organization ; community of practice ; courier enterprise ; knowledge ; work environment
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCP¦:


35/83
Nr opisu: 0000074129
Tytuł oryginału: Tworzenie wirtualnych rynków wiedzy dla wspomagania przedsiębiorczo¶ci
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Probl. Zarz. 2012 vol. 10 nr 1, s. 63-84, bibliogr. 29 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1644-9584
DOI:
Słowa kluczowe polskie: wirtualna wspólnota działań ; rynek wiedzy ; zarz±dzanie wiedz± ; przedsiębiorczo¶ć
Słowa kluczowe angielskie: virtual community of practice ; knowledge market ; knowledge management ; entrepreneurship
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


36/83
Nr opisu: 0000074131
Tytuł oryginału: Wirtualna wspólnota działań jako narzędzie kreowania i dyfuzji wiedzy w organizacji sieciowej.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Teoria i praktyka zarz±dzania rozwojem organizacji. Pod red. S. Lachiewicza, A. Zakrzewskiej-Bielawskiej. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2012, s. 213-225, bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/83
Nr opisu: 0000076252
Tytuł oryginału: Zachowania komunikacyjne głównych aktorów wirtualnych sieci wiedzy
Tytuł w wersji angielskiej: Communication behavior of core members of virtual knowledge networks
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2012 nr 2, s. 63-77, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: sieć wiedzy ; wirtualna wspólnota działań ; kreowanie wiedzy ; dyfuzja wiedzy ; zachowania komunikacyjne ; grupowe uczenie się
Słowa kluczowe angielskie: knowledge network ; virtual community of practice ; knowledge creation ; knowledge diffusion ; communication behavior ; group learning
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920


38/83
Nr opisu: 0000074132
Tytuł oryginału: Zachowania komunikacyjne głównych aktorów wirtualnych wspólnot działań
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Management 2012 vol. 16 no. 1, s. 624-636, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1429-9321
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/83
Nr opisu: 0000074271
Tytuł oryginału: Zachowania komunikacyjne głównych aktorów wirtualnych wspólnot działań
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Organ. i Kier. 2012 nr 2, s. 5-20, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0137-5466
Słowa kluczowe polskie: zachowania komunikacyjne
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3920


40/83
Nr opisu: 0000071924
Tytuł oryginału: Communities of practice in der innovationsarbeit.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Strategic alliances between the public and private sector. Contributions to the workshop at The Silesian University of Technology in Zabrze, Poland, 16th March, 2011. Eds: Dieter Jacob, Christoph Winter, Teodor Winkler. Freiberg : Technische Universitat Bergakademie Freiberg, 2011, s. 55-66, bibliogr.
Seria: (Freiberger Forschungshefte ; D: Wirtschaftswissenschaften ; 241 0071-9412)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


41/83
Nr opisu: 0000066414
Tytuł oryginału: Praktyczne zarz±dzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie. Wyd. 2
Autorzy: Jacek Bendkowski, Józef Bendkowski.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011
Opis fizyczny: , 324 s., bibliogr.
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; menedżer ; zarz±dzanie strategiczne ; zarz±dzanie personelem ; zarz±dzanie zmianami ; etyka biznesu
Słowa kluczowe angielskie: enterprise management ; manager ; strategic management ; personnel management ; changes management ; business ethics
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


42/83
Nr opisu: 0000074130
Tytuł oryginału: Przesłanki tworzenia zaufania w ¶rodowisku wirtualnym.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Człowiek i praca w zmieniaj±cej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców. Pod red. M. Gablety, A. Pietroń-Pyszczek. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 83-90, bibliogr. 21 poz.
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 223 1899-3192)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


43/83
Nr opisu: 0000071933
Tytuł oryginału: Strukturalne przesłanki rozwoju kapitału społecznego wirtualnych wspólnot działań.
Tytuł w wersji angielskiej: Structural premises of social capital development in virtual communities of practice
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa. Red. J. Skalik, G. Bełz. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 29-36
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 218 1899-3192)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


44/83
Nr opisu: 0000073328
Tytuł oryginału: Wykorzystanie analizy sieci społecznych do badania wirtualnych wspólnot działań.
Tytuł w wersji angielskiej: Social network analysis and virtual communities of practice
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemy¶le i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 139-147, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe polskie: sieć społeczna ; wirtualna wspólnota działań ; sieć wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: social network ; virtual community of practice ; knowledge network
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 135423, Mg 135442


45/83
Nr opisu: 0000067368
Tytuł oryginału: Cultivating virtual communities of learning.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: International Conference on Engineering Education. ICEE'2010, Gliwice, Poland, July 18-22, 2010. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Gliwice : Silesian University of Technology, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-5, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe polskie: ¶rodowisko ; wspólnota działań ; wiedza ; wirtualna społeczno¶ć nauki
Słowa kluczowe angielskie: environment ; community of practice ; knowledge ; virtual learning community
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 E-160
Dostęp on-line:


46/83
Nr opisu: 0000056978
Tytuł oryginału: Charakterystyka ról w procesie tworzenia i funkcjonowania wspólnot działań.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie ¦rodkowej i Wschodniej. 1. Pod red. S. Partyckiego. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009, s. 235-240
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


47/83
Nr opisu: 0000056982
Tytuł oryginału: Instrumenty tworzenia i rozwoju organizacyjnych sieci wiedzy w oparciu o wspólnoty działań.
Tytuł w wersji angielskiej: Knowledge networking: how to create and support communities of a practice in an organization
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Kreatywno¶ć i innowacyjno¶ć w unowocze¶nianiu przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 429-439, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: wspólnota działań ; zarz±dzanie wiedz± ; promocja ; zarz±dzanie organizacj±
Słowa kluczowe angielskie: community of practice ; knowledge management ; promotion ; organization management
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


48/83
Nr opisu: 0000056974
Tytuł oryginału: Kształtowanie motywacji do uczestnictwa w wirtualnych sieciach wiedzy na przykładzie wspólnot działań.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Człowiek i praca w zmieniaj±cej się organizacji. Red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 292-300
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 43 Materiały konferencyjne ; 1899-3192)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/83
Nr opisu: 0000056981
Tytuł oryginału: Metodyka implementacji modelu zarz±dzania wiedz± opartego na koncepcji wspólnot działań.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Instrumenty zarz±dzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Nowe kierunki. Red. K. Zimniewicz. Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2009, s. 46-54
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 129)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


50/83
Nr opisu: 0000056980
Tytuł oryginału: Model zarz±dzania wiedz± oparty na koncepcji "wspólnoty działań".
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji. Red. M. Czerska, H. Czubasiewicz. Sopot : Wydział Zarz±dzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 771-780
Seria: (Prace i Materiały Wydziału Zarz±dzania Uniwersytetu Gdańskiego ; 2/3 1732-1565)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/83
Nr opisu: 0000056977
Tytuł oryginału: Scenariusze tworzenia i rozwoju wspólnot działań.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji. Pod red. A. Adamik, S. Lachiewicza. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 285-295
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


52/83
Nr opisu: 0000056975
Tytuł oryginału: Społeczne aspekty tworzenia systemów zarz±dzania wiedz± opartych na wirtualnych wspólnotach działań.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Komputerowo zintegrowane zarz±dzanie. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarz±dzania Produkcj±, 2009, s. 88-95, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-83-923797-7-5
Słowa kluczowe polskie: wspólnota działań ; partycypacja ; motywacja ; rozwój osobisty
Słowa kluczowe angielskie: community of practice ; participation ; motivation ; personal development
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.O2 132017
Dostęp on-line:


53/83
Nr opisu: 0000056973
Tytuł oryginału: Tożsamo¶ć wspólnot działań w międzynarodowych organizacjach gospodarczych.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Studia z zarz±dzania międzykulturowego. Cz. 2. Red. Ł. Sułkowski, K. Waniek. ŁódĽ : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo¶ci i Zarz±dzania w Łodzi, 2009, s. 71-80
Seria: (Studia i Monografie ; [Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo¶ci i Zarz±dzania w Łodzi] nr 22)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


54/83
Nr opisu: 0000073017
Tytuł oryginału: Tożsamo¶ć wspólnot działań w międzynarodowych organizacjach gospodarczych.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Studia z zarz±dzania międzykulturowego. Cz. 2. Red. Ł. Sułkowski, K. Waniek. ŁódĽ : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo¶ci i Zarz±dzania, 2009, s. 71-80, bibliogr. 18 poz.
Seria: (Studia i Monografie ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo¶ci i Zarz±dzania w Łodzi nr 22)
Słowa kluczowe polskie: globalizacja ; wspólnota gospodarcza ; gospodarka narodowa
Słowa kluczowe angielskie: globalization ; economic community ; national economy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


55/83
Nr opisu: 0000056979
Tytuł oryginału: Wspomaganie procesu tworzenia i rozwoju sieci wiedzy na przykładzie wspólnoty działań.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Zarz±dzanie w XXI wieku. Koncepcje, trendy, problemy. Red. B. Godziszewski, B. Kołosowska, J. Szołno-Koguc. Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa, 2009, s. 23-33
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


56/83
Nr opisu: 0000055406
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie procesem tworzenia i rozwoju wspólnot działań
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2009 nr 1, s. 97-112, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: wspólnota działań ; tożsamo¶ć organizacyjna ; partycypacja ; motywacja
Słowa kluczowe angielskie: community of practice ; organizational identity ; participation ; motivation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Dostęp on-line:


57/83
Nr opisu: 0000047801
Tytuł oryginału: "Decyzyjno¶ć" kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłów tradycyjnych.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarz±dzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 54-63, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


58/83
Nr opisu: 0000074250
Tytuł oryginału: Model kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa budowlanego
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zarz. Przeds. 2008 nr 1, s. 7-12, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 1643-4773
Słowa kluczowe polskie: kapitał intelektualny ; przedsiębiorstwo budowlane ; zarz±dzanie zasobami ludzkimi
Słowa kluczowe angielskie: intellectual capital ; construction company ; human resources management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


59/83
Nr opisu: 0000051257
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci adaptacji przesiębiorstw przemysłów tradycyjnych do warunków gospodarki opartej na wiedzy.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Nowoczesne instrumenty zarz±dzania. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2008, s. 267-277
Seria: (Przyszło¶ć Zarz±dzania ; )
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


60/83
Nr opisu: 0000037617
Tytuł oryginału: Praktyczne zarz±dzanie organizacjami. Kompetencje menedżerskie.
Autorzy: Jacek Bendkowski, Józef Bendkowski.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008
Opis fizyczny: , 324 s., bibliogr.
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; menedżer ; zarz±dzanie strategiczne ; zarz±dzanie personelem ; zarz±dzanie zmianami ; etyka biznesu
Słowa kluczowe angielskie: enterprise management ; manager ; strategic management ; personnel management ; changes management ; business ethics
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


61/83
Nr opisu: 0000051399
Tytuł oryginału: Przesłanki tworzenia wirtualnych sieci wiedzy w oparciu o wspólnoty działań.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Zarz±dzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. Pod red. A. Stabryły. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 120-128
Seria: (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1 1899-6205)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


62/83
Nr opisu: 0000050997
Tytuł oryginału: Rola feedbacku w tworzeniu wiedzy organizacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. WSEkon-Społ. Ostrołęka 2008 nr 6, s. 11-15, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1897-7391
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


63/83
Nr opisu: 0000051267
Tytuł oryginału: Tworzenie kreatywnych ¶rodowisk pracy w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Uwarunkowania i prawidłowo¶ci gospodarcze wywieraj±ce wpływ na efektywno¶ć funkcjonowania organizacji. Red. T. Dudycz. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 2008, s. 65-73
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


64/83
Nr opisu: 0000051378
Tytuł oryginału: Tworzenie organizacyjnych sieci wiedzy na przykładzie Wspólnoty Działań.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Teoria i praktyka zarz±dzania rozwojem organizacji. Pod red. S. Lachiewicza, A. Zakrzewskiej-Bielawskiej. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 414-424
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


65/83
Nr opisu: 0000051346
Tytuł oryginału: Wiedza jednostkowa a proces tworzenia wiedzy organizacyjnej.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Zarz±dzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju oragnizacji. Praca zbiorowa. Pod red. A. Glińskiej-Newe¶. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczno¶ci "Dom Organizatora", 2008, s. 57-69
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


66/83
Nr opisu: 0000050975
Tytuł oryginału: Wspólnota działań jako metoda zarz±dzania wiedz± w organizacjach
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Prz. Organ. 2008 nr 5, s. 24-28
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie wiedz± ; wspólnota działań ; wiedza ; grupowe uczenie się
Słowa kluczowe angielskie: knowledge management ; community of practice ; knowledge ; group learning
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


67/83
Nr opisu: 0000041086
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty tworzenia wiedzy organizacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2008 nr 1, s. 117-134, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: proces tworzenia wiedzy ; przemysły tradycyjne ; wiedza jednostkowa ; wiedza organizacyjna ; eksternalizacja wiedzy ; sprzężenie zwrotne
Słowa kluczowe angielskie: knowledge creation process ; traditional industries ; individual knowledge ; organizational knowledge ; knowledge extrenalisation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Dostęp on-line:


68/83
Nr opisu: 0000031827
Tytuł oryginału: Kultura profesjonalizmu w kierowaniu zmianami restrukturyzacyjnymi w przedsiębiorstwie.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007
Opis fizyczny: , 175 s., bibliogr. 105 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 140)
Słowa kluczowe polskie: zmiana organizacyjna ; restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; profesjonalizm ; kadra kierownicza
Słowa kluczowe angielskie: organizational change ; enterprise restructuring ; professionalism ; managerial staff
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


69/83
Nr opisu: 0000039879
Tytuł oryginału: Przesłanki kreowania wysokiego transferu wiedzy w organizacjach innowacyjnych.
Autorzy: Józef Bendkowski, Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Zarz±dzanie warto¶ci± kapitału ludzkiego organizacji. Praca zbiorowa. Pod red. A. Lipki i S. Waszczaka. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 341-347
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


70/83
Nr opisu: 0000032410
Tytuł oryginału: Przesłanki tworzenia kreatywnych ¶rodowisk pracy w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Przedsiębiorczo¶ć i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2007, s. 28-39, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo ; kreatywno¶ć ; innowacyjno¶ć ; proces innowacyjny ; zarz±dzanie innowacjami
Słowa kluczowe angielskie: enterprise ; creativity ; innovation ; innovative process ; innovation management
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 120081


71/83
Nr opisu: 0000029636
Tytuł oryginału: Przesłanki tworzenia wysokiego transferu wiedzy na potrzeby zarz±dzania rytmem zmian
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Prz. Organ. 2007 nr 7/8, s. 7-10, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: transfer wiedzy ; zarz±dzanie zmianami ; organizacja innowacyjna
Słowa kluczowe angielskie: knowledge transfer ; changes management ; innovative organization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


72/83
Nr opisu: 0000039937
Tytuł oryginału: Zastosowanie strategii narzucania tempa zmian w przemy¶le pokryć podłogowych PVC
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Probl. Zarz. 2007 nr 1, s. 87-102
p-ISSN: 1644-9584
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


73/83
Nr opisu: 0000022141
Tytuł oryginału: E-learning jako instrument wspomagaj±cy tworzenie wiedzy w organizacji.
Tytuł w wersji angielskiej: E-learning as an instrument to create organizational knowledge
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilo¶ciowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstaw± tworzenia warto¶ci współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 9-18 bibliogr. 6 poz.
Organizator: [Katedra Informatyki i Ekonometrii, Katedra Podstaw Zarz±dzania i Marketingu. Politechnika ¦l±ska]
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1723 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 36)
Słowa kluczowe polskie: e-learning ; organizacja oparta na wiedzy ; zarz±dzanie wiedz± ; przewaga konkurencyjna
Słowa kluczowe angielskie: e-learning ; knowledge based organization ; knowledge management ; competitive advantage
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


74/83
Nr opisu: 0000119322
Tytuł oryginału: Kierowanie procesem dzielenia się wiedz± w organizacji innowacyjnej.
Tytuł w wersji angielskiej: Knowledge sharing management within an innovative organization
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2006, s. 288-294, bibliogr. 8 poz.
ISBN: 83-85587-18-7
Słowa kluczowe polskie: dzielenie się wiedz± ; organizacja innowacyjna
Słowa kluczowe angielskie: knowledge sharing ; innovative organization
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 119579


75/83
Nr opisu: 0000020571
Tytuł oryginału: Teoretyczne aspekty procesu tworzenia wiedzy w organizacji
Tytuł w wersji angielskiej: Theoretical aspects of organizational knowledge creation process
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2006 z. 29, s. 27-36, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie wiedz± ; zarz±dzanie organizacj± ; kapitał intelektualny
Słowa kluczowe angielskie: knowledge management ; organization management ; intellectual capital
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


76/83
Nr opisu: 0000056916
Tytuł oryginału: Globalisierung und Umstrukturierung von Regionen am Beispiel Oberschlesien.
Tytuł w wersji polskiej: Globalizacja i restrukturyzacja regionów na przykładzie Górnego ¦l±ska
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Globalisierung : Risiko oder Chance für Osteuropa?. Ed. M. S. Assländer, R. Kamiński. Frankfurt am Main : Lang, 2005, s. 135-144
Seria: (Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa ; Bd 9 1437-9783)
Typ publikacji: U
Język publikacji: GER
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


77/83
Nr opisu: 0000015409
Tytuł oryginału: Analiza modelu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa budowlanego.
Autorzy: Jacek Bendkowski, Anna Michna.
¬ródło: W: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjno¶ć organizacji. Red. Jan Skalik. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004, s. 321-328
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1045 0324-8445)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


78/83
Nr opisu: 0000010146
Tytuł oryginału: Umiejętno¶ci kierownicze a proces kreowania wiedzy w organizacji.
Tytuł w wersji angielskiej: Managers and the process of organizational knowledge creation
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: MARKETING - INNOWACJE - INFORMACJA "Marketing w społeczeństwie informacyjnym". Materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarz±dzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, Szczyrk, 20-21 listopada 2003 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 9-17, bibliogr. 11 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1626 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 24)
Słowa kluczowe polskie: organizacja ; kreowanie wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: organization ; knowledge creation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


79/83
Nr opisu: 0000056914
Tytuł oryginału: Analiza kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyniki badań.
Autorzy: Jacek Bendkowski, Anna Michna.
¬ródło: W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywno¶ć - restrukturyzacja - rozwój. Red. R. Borowiecki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji Przedsiębiorstw, Europejskie Stowarzyszenie Zarz±dzania - Cecios. Warszawa : [b.w.], 2003, s. 381-389
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


80/83
Nr opisu: 0000056915
Tytuł oryginału: Podstawy kadry kierowniczej wobec wzorów kultury profesjonalizmu.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Menedżer XXI wieku - ile wiedzy, ile umiejętno¶ci?. Pod red. E. Bojar. Politechnika Lubelska, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Lublinie. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2003, s. 6-15
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


81/83
Nr opisu: 0000032464
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie kapitałem ludzkim i organizacyjnym w przedsiębiorstwie budowlanym - wyniki badań.
Tytuł w wersji angielskiej: Management of human and organizational capital in a construction enterprise - research results
Autorzy: Jacek Bendkowski, Anna Michna.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług - 2003. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003, s. 280-289, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: kapitał ludzki ; kapitał organizacyjny ; przedsiębiorstwo budowlane ; kultura organizacyjna
Słowa kluczowe angielskie: human capital ; organizational capital ; construction company ; organizational culture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 119587


82/83
Nr opisu: 0000056971
Tytuł oryginału: Umiejętno¶ci kierownicze konieczne do skutecznego przeprowadzenia zmian restrukturyzacyjnych.
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: W: Rozważania wokół pracy. Red.: Jacek R±b, Jerzy Broda, Aldona Musiał. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2001, s. 263-273
Słowa kluczowe polskie: restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; kadra kierownicza
Słowa kluczowe angielskie: enterprise restructuring ; managerial staff
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


83/83
Nr opisu: 0000003094
Tytuł oryginału: Przedmiot poznania w badaniach kultury organizacyjnej
Autorzy: Jacek Bendkowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Zarz. 2000 z. 7, s. 41-51, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4494


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie