Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BARON-WIATEREK MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 137Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/137
Nr opisu: 0000127089
Tytuł oryginału: Instrumenty prawne zarz±dzania czasem pracy
Tytuł w wersji angielskiej: Legal instruments working time management
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 120, s. 7-14, bibliogr. 34 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: czas pracy ; przepisy prawne ; elastyczno¶ć czasu pracy ; organizacja czasu pracy
Słowa kluczowe angielskie: working time ; legal regulations ; flexibility of working time ; organization of working time
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/137
Nr opisu: 0000118056
Tytuł oryginału: Prawo do zatrudnienia w konstytucyjnym porz±dku prawnym.
Tytuł w wersji angielskiej: The right to employment within the constitutional legal system
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka. Aktualne problemy. Praca zbiorowa. 9. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2017, s. 11-21, bibliogr. 23 poz.
ISBN: 978-83-945539-2-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: konstytucja ; prawo do pracy ; wolno¶ć pracy
Słowa kluczowe angielskie: constitution ; right to work ; freedom of work
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 147951


3/137
Nr opisu: 0000114607
Tytuł oryginału: Aktywizacja zawodowa osób w wieku produkcyjnym niemobilnym
Tytuł w wersji angielskiej: Activation of people of the immobile productive age
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Stud. Ekon. 2016 nr 290, s. 74-82, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2083-8611
Słowa kluczowe polskie: zatrudnienie ; rynek pracy ; osoby starsze niemobilne
Słowa kluczowe angielskie: employment ; labour market ; immobile productive age
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


4/137
Nr opisu: 0000113582
Tytuł oryginału: Instrumenty prawne wspieraj±ce zatrudnienie osób powyżej 50. roku życia
Tytuł w wersji angielskiej: Legal instruments to support employment people over the 50 years of age
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Stud. Ekon. 2016 nr 292, s. 7-19, bibliogr. 34 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2083-8611
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


5/137
Nr opisu: 0000113584
Tytuł oryginału: Instrumenty wspierania osób młodych na rynku pracy po zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Tytuł w wersji angielskiej: Instruments for supporting young people after the changes in the act on employment promotion and labour market institutions
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Stud. Ekon. 2016 nr 257, s. 32-43, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2083-8611
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


6/137
Nr opisu: 0000099991
Tytuł oryginału: Organizacja rozwi±zywania problemów społecznych przez samorz±d terytorialny
Tytuł w wersji angielskiej: The organization of solving social problems by the local government
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek, I. Grzanka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 9-19, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie strategiczne ; sektor publiczny ; działalno¶ć społeczna
Słowa kluczowe angielskie: strategic management ; public sector ; social activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


7/137
Nr opisu: 0000113586
Tytuł oryginału: Zasady i formy współdziałania organizacji pozarz±dowych samorz±du terytorialnego.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Dzieło Lucyny Fr±ckiewicz inspiracj± dla współczesnej polityki społecznej. Pod red. Elżbiety Górnikowskiej-Zwolak i Wiesławy Walkowskiej. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu ¦l±skiego, 2015, s. 171-184, bibliogr. 26 poz.
ISBN: 978-83-8012-834-7978-83-8012-835-4
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3436 0208-6336)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/137
Nr opisu: 0000099386
Tytuł oryginału: Instrumenty aktywizacji osób starszych po zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Rola aktywnej polityki społecznej w rozwi±zywaniu problemów społecznych. T. 2, Aktywna polityka rynku pracy i pracy socjalnej. Pod red. Katarzyny Gł±bickiej. PTPS - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Radom : Wydaw. UTH, 2014, s. 73-108, bibliogr. 28 poz.
ISBN: 978-83-7351-450-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/137
Nr opisu: 0000097671
Tytuł oryginału: Partnerstwo publiczno-społeczne we wspólnotach terytorialnych
Tytuł w wersji angielskiej: Public-social partnership in territorial communities
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek, Izabela* Grzanka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 76, s. 217-229, bibliogr. 19 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Paradygmat sieciowy - wyzwania dla teorii i praktyki zarz±dzania. Pod red. Lilli Knop, Joanny Machnik-Słomki, Sławomira Olko
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: partnerstwo publiczno-społeczne ; współdziałanie ; samorz±d terytorialny ; organizacja pozarz±dowa
Słowa kluczowe angielskie: public-social partnership ; cooperation ; self-government ; non-governmental organization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


10/137
Nr opisu: 0000097667
Tytuł oryginału: Prawo miejscowe jako podstawa funkcjonowania społeczno¶ci lokalnej - wybrane aspekty
Tytuł w wersji angielskiej: Local law as a basis for functioning of the local community - selected aspects
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 76, s. 189-198, bibliogr. 19 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Paradygmat sieciowy - wyzwania dla teorii i praktyki zarz±dzania. Pod red. Lilli Knop, Joanny Machnik-Słomki, Sławomira Olko
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: prawo miejscowe ; społeczno¶ć lokalna ; samodzielno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: local law ; local community ; independence
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


11/137
Nr opisu: 0000092993
Tytuł oryginału: Znaczenie kapitału społecznego dla funkcjonalno¶ci działań samorz±du terytorialnego na rynku pracy.
Tytuł w wersji angielskiej: The importance of social capital for functional activities of local government in the labor market
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Jako¶ć i bezpieczeństwo. Monografia. Red. Jacek Sitko, Bartosz Szczę¶niak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 22-33, bibliogr. 36 poz.
ISBN: 978-83-940150-1-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: kapitał społeczny ; samorz±d terytorialny ; rynek pracy
Słowa kluczowe angielskie: social capital ; local government ; labor market
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


12/137
Nr opisu: 0000085630
Tytuł oryginału: Podstawy ochrony własno¶ci intelektualnej. Praca zbiorowa. Pod red. Małgorzaty Baron-Wiaterek, Piotra Horosza, Tomasza Szewca.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2013
Opis fizyczny: , 174 s.
ISBN: 978-83-7880-033-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 7,9
Słowa kluczowe polskie: własno¶ć intelektualna ; prawo autorskie ; nieuczciwa konkurencja ; własno¶ć przemysłowa ; prawa pokrewne
Słowa kluczowe angielskie: intellectual property ; copyright law ; unfair competition ; industrial property ; related laws
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/137
Nr opisu: 0000087707
Tytuł oryginału: Podstawy prawne zarz±dzania własno¶ci± intelektualn± w organizacji.
Tytuł w wersji angielskiej: Legal basis intellectual property in of management in the organization
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Wspomaganie zarz±dzania systemami produkcyjnymi. Monografia. Red. Witold Biały, Michał Zasadzień. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 9-19, bibliogr. 19 poz.
ISBN: 978-83-937845-3-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: własno¶ć intelektualna ; prawo polskie ; własno¶ć przemysłowa ; zarz±dzanie własno¶ci± intelektualn±
Słowa kluczowe angielskie: intellectual property ; Polish law ; industrial property ; management of intellectual property
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 139437
Dostęp on-line:


14/137
Nr opisu: 0000099388
Tytuł oryginału: Przedsiębiorstwa społeczne na rynku pracy w Polsce.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Ekonomia społeczna jako szansa na reintegrację społeczno-zawodow±. ¦l±ska ekonomia społeczna. Współpraca się opłaca. Regionalny O¶rodek Polityki Społecznej Województwa ¦l±skiego. Katowice : Regionalny O¶rodek Polityki Społecznej Województwa ¦l±skiego, 2013, s. 31-42, bibliogr. 30 poz.
ISBN: 978-83-926737-5-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/137
Nr opisu: 0000099392
Tytuł oryginału: Umowy służ±ce transferowi wiedzy.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. Jana Brzóski, Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2013, s. 19-26, bibliogr. 30 poz.
ISBN: 978-83-85587-32-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,3
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/137
Nr opisu: 0000076707
Tytuł oryginału: E-usługi na rynku pracy.
Tytuł w wersji angielskiej: E-services on the labor market
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy. Red. D. Kotlorz. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, s. 159-167
Seria: (Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; Studia Ekonomiczne ; 110 2083-8611)
Punktacja MNiSW: 7.000
Słowa kluczowe polskie: e-usługi ; rynek pracy ; doradztwo zawodowe ; ICT
Słowa kluczowe angielskie: e-services ; labour market ; career guidance ; ICT
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


17/137
Nr opisu: 0000073731
Tytuł oryginału: Innovations in social economy.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan KaĽmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 22-28, bibliogr. 22 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/137
Nr opisu: 0000076709
Tytuł oryginału: Integracja europejska w obszarze polityki społecznej.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Społeczna, ekonomiczna i polityczna tożsamo¶ć państw europejskich. Red. M. Mitręga. Katowice : Uniwersytet ¦l±ski, 2012, s. 149-157
Słowa kluczowe polskie: polityka społeczna ; Unia Europejska ; Europejska Strategia Zatrudnienia ; strategia lizbońska
Słowa kluczowe angielskie: social policy ; European Union ; European Employment Strategy ; lisbon strategy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/137
Nr opisu: 0000082988
Tytuł oryginału: Systemowe podstawy pomocy osobom niepełnosprawnym
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Stud. Polit. Univ. Siles. 2012 t. 9, s. 103-117
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1895-3492
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/137
Nr opisu: 0000075024
Tytuł oryginału: ¦rodki prawne ochrony własno¶ci intelektualnej w stosunkach pracy.
Tytuł w wersji angielskiej: Legal rights of intellectual property protection in labor relations
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług - nowe wyzwania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2012, s. 115-123, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe polskie: własno¶ć intelektualna ; ochrona własno¶ci intelektualnej ; praca ; prawo
Słowa kluczowe angielskie: intellectual property ; intellectual property protection ; job ; law
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp BCP¦:


21/137
Nr opisu: 0000076764
Tytuł oryginału: Czas pracy jako instrument organizacji zatrudnienia.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Badania społeczne ¶rodowiska polityków społecznych. Pod red. K. Gł±bickiej, M. Gagackiej. Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2011, s. 108-120
Słowa kluczowe polskie: czas pracy ; zatrudnienie ; zarz±dzanie czasem ; organizacja pracy
Słowa kluczowe angielskie: work time ; employment ; time management ; work organization
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/137
Nr opisu: 0000067901
Tytuł oryginału: E-administracja jako podstawa rozwoju e-usług publicznych
Tytuł w wersji angielskiej: E-government as the basis for the development of e-public services
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek, Izabela* Grzanka.
¬ródło: -Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedz± 2011 T. 45, s. 5-14, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 1732-324X
Słowa kluczowe polskie: e-administracja ; społeczeństwo informatyczne ; e-usługi publiczne
Słowa kluczowe angielskie: e-government ; information society ; e-public services
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


23/137
Nr opisu: 0000084854
Tytuł oryginału: Partnerstwo publiczno-społeczne administracji samorz±dowej i organizacji pozarz±dowych.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Trzeci sektor: aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne. Red.: M. Urbaniec, P. Stec. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2011, s. 289-298
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/137
Nr opisu: 0000084076
Tytuł oryginału: Rola organizacji pozarz±dowych w aglomeracji ¶l±skiej.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych. Red. B. Balcerzak-Paradowska, A. R±czaszek. Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011, s. 57-70
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/137
Nr opisu: 0000076761
Tytuł oryginału: Wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy. Praca zbiorowa. Pod red. D. Kotlorz. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 117-129
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )
Słowa kluczowe polskie: osoba niepełnosprawna ; rynek pracy ; zatrudnienie ; zakład pracy chronionej ; PFRON
Słowa kluczowe angielskie: disabled person ; labour market ; employment ; sheltered workshop ; PFRON
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/137
Nr opisu: 0000071176
Tytuł oryginału: Konstytucyjno-prawne aspekty zabezpieczenia praw społecznych osób niepełnosprawnych.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Praca zbiorowa. Pod red.: L. Fr±ckiewicz, W. Koczura. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 27-44
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/137
Nr opisu: 0000063580
Tytuł oryginału: Ocena skuteczno¶ci metod zarz±dzania czasem pracy w placówkach służby zdrowia. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Krzysztof Skowron.
Miejsce i rok obrony: Zabrze, 2010
Opis fizyczny: , 345 k., bibliogr.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania.
Promotor: dr hab. Małgorzata Baron-Wiaterek
Słowa kluczowe polskie: służba zdrowia ; czas pracy ; zarz±dzanie czasem ; efektywno¶ć ; badania empiryczne
Słowa kluczowe angielskie: health service ; work time ; time management ; efficiency ; empirical research
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-4688 + CD
Dostęp BCP¦:


28/137
Nr opisu: 0000076633
Tytuł oryginału: Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Ekonomia społeczna. Pod red. Katarzyny Gł±bickiej. Warszawa : Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, 2010, s. 57-63
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo społeczne ; spółdzielnia socjalna ; pomoc społeczna ; aktywno¶ć zawodowa ; integracja społeczna
Słowa kluczowe angielskie: social enterprise ; social cooperative ; social assistance ; professional activity ; social integration
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/137
Nr opisu: 0000071173
Tytuł oryginału: Prawa społeczno-ekonomiczne człowieka w Traktacie konstytucyjnym dla Europy i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Międzynarodowa polityka społeczna. Aspekty porównawcze. Pod red. B. Balcerzak-Paradowskiej, A. R±czaszek. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 40-51
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/137
Nr opisu: 0000059343
Tytuł oryginału: Prawne regulacje badań naukowych - wybrane zagadnienia.
Tytuł w wersji angielskiej: The legal controls of scientific investigations - the chosen questions
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Systemy wspomagania w zarz±dzaniu ¶rodowiskiem. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Skalne Miasto, Czechy, 5-7 wrze¶nia 2010. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarz±dzania w Przemy¶le "ORGMASZ", 2010, s. 51
Organizator: Instytut Inżynierii Produkcji. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach
Seria: (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 4 0860-6846)
Uwagi: Toż w jęz. ang., s. 51
Słowa kluczowe polskie: badanie naukowe ; prawo polskie ; prawo europejskie ; prawo autorskie
Słowa kluczowe angielskie: scientific investigation ; Polish law ; European law ; copyright law
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.411


31/137
Nr opisu: 0000071222
Tytuł oryginału: Przesłanki uspołecznienia działań w sferze społecznej na szczeblu lokalnym.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Samorz±dowa polityka społeczna. Rozwi±zania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym ¦l±sku. Pod red. Doroty Moroń i Katarzyny Zamorskiej. Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, 2010, s. 13-26
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/137
Nr opisu: 0000071225
Tytuł oryginału: Rola organizacji pozarz±dowych w tworzeniu sieci wsparcia we wspólnotach lokalnych.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Lokalne sieci wsparcia. Praca zbiorowa. Pod red. M. Gagackiej, K. Gł±bickiej. PTPS - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Radom : Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 2010, s. 137-147
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/137
Nr opisu: 0000071151
Tytuł oryginału: Samorz±d terytorialny a osoby niepełnosprawne
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Niepełnospraw. Rehabil. 2010 R. 10 nr 3, s. 84-97
p-ISSN: 1642-1981
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/137
Nr opisu: 0000071175
Tytuł oryginału: Samorz±dowe instytucje rynku pracy wobec osób wykluczonych.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy. Praca zbiorowa. Pod red. D. Kotlorz. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 135-145
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/137
Nr opisu: 0000071232
Tytuł oryginału: Wybrane instrumenty prawne wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek, Krzysztof** Wiaterek.
¬ródło: W: Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia. Red. M. Urbaniec, P. Stec. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2010, s. 57-69
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


36/137
Nr opisu: 0000071241
Tytuł oryginału: Zatrudnienie - obszar nierównego traktowania kobiet i mężczyzn.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Obecno¶ć kobiet i problematyki kobiecej w refleksji andragogów i pedagogów społecznych. Praca zbiorowa. Pod. red. E. Górnikowskiej-Zwolak, M. Wójcika. Mysłowice : Górno¶l±ska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2010, s. 101-110
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/137
Nr opisu: 0000058190
Tytuł oryginału: Metody i warunki kształtowania zatrudnienia na szczeblu lokalnym.
Autorzy: Izabela* Grzanka, Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Nowoczesna administracja publiczna. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 31-42
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 573 Ekonomiczne Problemy Usług ; nr 45)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/137
Nr opisu: 0000058471
Tytuł oryginału: Partnerstwo trójsektorowe (publiczno-społeczno-prywatne) w zakresie promocji zatrudnienia.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego. Red. M. Urbaniec, P. Stec, S. Dolata. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2009, s. 345-355
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/137
Nr opisu: 0000057306
Tytuł oryginału: Publiczno-niepubliczne formy zarz±dzania rynkiem pracy.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Systemy wspomagania w zarz±dzaniu ¶rodowiskiem. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Harrachov, Czechy, 1-4 wrze¶nia 2009. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarz±dzania w Przemy¶le "ORGMASZ", 2009, s. 55
Organizator: Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach
Seria: (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 5 0860-6846)
Słowa kluczowe polskie: rynek pracy ; zatrudnienie ; partnerstwo publiczno-prywatne
Słowa kluczowe angielskie: labour market ; employment ; public-private partnership
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.411, Cz.01 E-148


40/137
Nr opisu: 0000076776
Tytuł oryginału: Social status of the European Union citizen.
Tytuł w wersji polskiej: Status socjalny obywatela Unii Europejskiej
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Perspectives of economics of Kaliningrad region and EU development. 4th International scientific conference, Kaliningrad, 25-27 of June 2009. Scientific printed works of the conference = Perspektivi ekonomiki kaliningradskogo regiona i razvitie EU. Kaliningrad : FGOU VPO Kaliningradskij Gosudarstvennyj Tehničeskij Universitet, 2009, s. 26-30
Słowa kluczowe polskie: Unia Europejska ; obywatel ; polityka społeczna
Słowa kluczowe angielskie: European Union ; citizen ; social policy
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


41/137
Nr opisu: 0000076631
Tytuł oryginału: Socjalne prawa podstawowe Unii Europejskiej.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Polityka - etyka - prawo. Red. M. Thorz. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2009, s. 13-28
Słowa kluczowe polskie: prawa podstawowe ; prawa socjalne ; Karta Praw Podstawowych ; Unia Europejska
Słowa kluczowe angielskie: fundamental rights ; social rights ; Charter of Fundamental Rights ; European Union
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/137
Nr opisu: 0000058366
Tytuł oryginału: Tools of working time management.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Chosen aspects of managing human resources in modern organizations. Pod red. F. Bylok, L. Cichobłaziński. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarz±dzania Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 81-90
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


43/137
Nr opisu: 0000058599
Tytuł oryginału: Trzeci sektor na szczeblu lokalnym i regionalnym- praktyki profesjonalizacji jego działań.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek, Monika* Szczepaniak.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarz±dzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 17-25, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe polskie: organizacja pozarz±dowa ; trzeci sektor ; społeczno¶ć lokalna
Słowa kluczowe angielskie: non-governmental organization ; third sector ; local community
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 129381


44/137
Nr opisu: 0000058378
Tytuł oryginału: Wsparcie zatrudnienia.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegl±d problemów. Praca zbiorowa. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 223-236
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


45/137
Nr opisu: 0000051387
Tytuł oryginału: Zarys ustroju samorz±du lokalnego i regionalnego. Praca zbiorowa. Pod red. Małgorzaty Baron-Wiaterek, Ernesta Knosali, Lidii Zacharko.
Autorzy: J. Antoniuk, Małgorzata Baron-Wiaterek, Izabela* Grzanka, Piotr* Horosz, Marcin* Janik, Ernest** Knosala, Agnieszka* Kubiak-Cyrul, Krzysztof Skowron, Piotr* Stec, H. Walczak, Paweł Witkowski, L. Zacharko.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2009
Opis fizyczny: , 214 s., bibliogr.
Słowa kluczowe polskie: samorz±d terytorialny ; samorz±d gminy ; działalno¶ć gospodarcza ; współpraca transgraniczna ; e-administracja ; wspólnota terytorialna
Słowa kluczowe angielskie: local government ; municipal goverment ; business ; cross-border cooperation ; e-government ; territorial community
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


46/137
Nr opisu: 0000058456
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie strategiczne jako instrument diagnozy i planowania działań społecznych.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Strategie w polityce społecznej. Red. M. Grewiński, A. Karwacki. [Warszawa] : Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, [2009], s. 41-59
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


47/137
Nr opisu: 0000058462
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie zasobami ludzkimi samorz±dzie terytorialnym. Nowe rozwi±zania.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej. Pod red. M. Gagackiej, K. Gł±bickiej. Radom : Politechnika Radomska, 2009, s. 387-401
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


48/137
Nr opisu: 0000076886
Tytuł oryginału: Formy prawne zatrudnienia wspieranego
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Zesz. Praw. WSEiA Bytom 2008 nr 1/2, s. 69-80
p-ISSN: 1734-7017
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/137
Nr opisu: 0000051334
Tytuł oryginału: Instytucje pomocy osobom starszym.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Współczesne wyzwanie edukacji dorosłych. Obszary współpracy gerontologii i andragogiki. Praca zbiorowa. Pod red. L. Fr±ckiewicz, E. Górnikowskiej-Zwolak. Mysłowice : Górno¶l±ska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, 2008, s. 23-36
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


50/137
Nr opisu: 0000051008
Tytuł oryginału: Instytucjonalno-prawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnienia.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008
Opis fizyczny: , 159 s.
Seria: (Studia i Monografie ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/137
Nr opisu: 0000047797
Tytuł oryginału: Kapitał społeczny narzędziem gospodarki społecznej.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarz±dzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 26-35, bibliogr. 44 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


52/137
Nr opisu: 0000074138
Tytuł oryginału: Kapitał społeczny w rozwi±zywaniu lokalnych problemów społecznych
Tytuł w wersji angielskiej: Social capital in solving local social problems
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2008 z. 44, s. 5-21, bibliogr. 36 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: kapitał społeczny ; społeczno¶ć lokalna ; problem społeczny ; samorz±d terytorialny ; polityka społeczna
Słowa kluczowe angielskie: social capital ; local community ; social problem ; local government ; social policy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


53/137
Nr opisu: 0000073585
Tytuł oryginału: Lokalne strategie rozwi±zania problemów społecznych.
Tytuł w wersji angielskiej: Local strategies of solving social problems
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Relacje i warto¶ć w strategiach zarz±dzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 238-246, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe polskie: problem społeczny ; polityka społeczna ; pomoc społeczna ; społeczno¶ć lokalna ; samorz±d terytorialny
Słowa kluczowe angielskie: social problem ; social policy ; social assistance ; local community ; local government
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


54/137
Nr opisu: 0000051333
Tytuł oryginału: Organizacja rozwi±zywania lokalnych problemów społecznych na przykładzie aglomeracji ¶l±skiej.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój. Praca zbiorowa. Pod red. A. R±czaszka. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 517-528
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


55/137
Nr opisu: 0000048649
Tytuł oryginału: Organizacja zatrudnienia tymczasowego i telepracy - warunki i cechy charakterystyczne
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2008 nr 4, s. 73-86, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: elastyczno¶ć ; zatrudnienie tymczasowe ; telepraca
Słowa kluczowe angielskie: elasticity ; temporary employment ; teleworking
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Dostęp on-line:


56/137
Nr opisu: 0000076965
Tytuł oryginału: Partnerstwo w procesie zarz±dzania na szczeblu lokalnym.
Tytuł w wersji angielskiej: Partnership in process of management in local rank
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Systemy wspomagania w zarz±dzaniu ¶rodowiskiem. Monografia. Red. Jan KaĽmierczak. Zabrze : [Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania], 2008, 20-27
Słowa kluczowe polskie: partnerstwo ; administarcja publiczna ; sektor publiczny ; zarz±dzanie
Słowa kluczowe angielskie: partnership ; public administration ; public sector ; management
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


57/137
Nr opisu: 0000041722
Tytuł oryginału: Partnerstwo w procesie zarz±dzania na szczeblu lokalnym.
Tytuł w wersji angielskiej: Partnership in the process of management on local level
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Systemy wspomagania w zarz±dzaniu ¶rodowiskiem. V Międzynarodowa konferencja naukowa, Kowno, Litwa, 3-5 wrze¶nia 2008. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarz±dzania w Przemy¶le "ORGMASZ", 2008, s. 89
Organizator: Katedra Podstaw Systemów Technicznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach
Seria: (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; R. 59, nr 6 0860-6846)
Uwagi: Pełny tekst na CD-ROM
Słowa kluczowe polskie: administracja publiczna ; zarz±dzanie ; partnerstwo lokalne
Słowa kluczowe angielskie: public administration ; management ; local partnership
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 411, Cz.01 E-128


58/137
Nr opisu: 0000051557
Tytuł oryginału: Praca tymczasowa jako forma elastycznego zatrudnienia i promocji pracy.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Integracja socjalna - jej blaski i cienie. Konferencja krajowa, Radom, 14-15 kwiecień 2008r.. Radom : [b.w.], 2008, s. 184-200
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


59/137
Nr opisu: 0000051253
Tytuł oryginału: Prawne aspekty przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Pod red. L. Fr±ckiewicz. Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2008, s. 162-174
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


60/137
Nr opisu: 0000058593
Tytuł oryginału: Społeczne aspekty procesu integracji europejskiej
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Acta Bythoniensia 2008 nr 3/4, s. 31-44
p-ISSN: 1896-1207
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


61/137
Nr opisu: 0000051337
Tytuł oryginału: Telepraca jako forma elastycznego zatrudnienia pracowników.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Wokół polityki społecznej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Julianowi Auleytnerowi. Pod red. K. Gł±bickiej, M. Grewińskiego. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. Instytut Polityki Społecznej UW.. Warszawa : Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, 2008, s. 224-236
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


62/137
Nr opisu: 0000051551
Tytuł oryginału: Zadania administracji zatrudnienia wobec rynku pracy.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Polityka administracyjna. IV Międzynarodowa konferencja naukowa, Stryków, 7-9 wrze¶nia 2008r.. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rzeszowie. Rzeszów : Bonus Liber, 2008, s. 93-104
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


63/137
Nr opisu: 0000040009
Tytuł oryginału: Administracja publiczna wobec osób w podeszłym wieku.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: W obliczu staro¶ci. Praca zbiorowa. [T. 2]. Pod red. Lucyny Fr±ckiewicz. Katowice : Regionalny O¶rodek Polityki Społecznej Województwa ¦l±skiego, 2007, s. 105-120
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


64/137
Nr opisu: 0000040011
Tytuł oryginału: Demokratyzacja systemu zatrudnienia w Polsce.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju. Pod red. Andrzeja R±czaszka i Wiesława Koczura. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 301-312
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


65/137
Nr opisu: 0000040068
Tytuł oryginału: Instrumenty kształtowania kapitału ludzkiego i jego warto¶ci na rynku pracy.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Zarz±dzanie warto¶ci± kapitału ludzkiego organizacji. Praca zbiorowa. Pod red. A. Lipki i S. Waszczaka. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 225-233
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


66/137
Nr opisu: 0000037562
Tytuł oryginału: Przedsiębiorstwa społeczne na rynku pracy. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Przemysław* Wróbel.
Miejsce i rok obrony: Zabrze, 2007
Opis fizyczny: , 268 k., bibliogr. 246 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania.
Promotor: dr hab. Małgorzata Baron-Wiaterek
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo społeczne ; rynek pracy ; kapitał społeczny ; spółdzielnia socjalna
Słowa kluczowe angielskie: social enterprise ; labour market ; social capital ; social cooperative
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-4401
Dostęp BCP¦:


67/137
Nr opisu: 0000040000
Tytuł oryginału: Przedsiębiorstwa społeczne na rynku pracy.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójno¶ci społeczno-ekonomicznej UE. Pod red. K. Gł±bickiej. [Polskie Towrzystwo Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczny Polityki Radomskiej]. Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2007, s. 98-109
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


68/137
Nr opisu: 0000039999
Tytuł oryginału: Rola samorz±du terytorialnego w rozwi±zywaniu problemów społecznych na szczeblu lokalnym.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy Socjalnej. Red. K. Pi±tek, A. Karwacki. Toruń : Wydaw. Akapit, 2007, s. 169-184
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


69/137
Nr opisu: 0000030892
Tytuł oryginału: Konstytucyjnoprawne aspekty zabezpieczenia praw społecznych osób niepełnosprawnych.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Praca zbiorowa. Pod red. Lucyny Fr±ckiewicz, W. Koczura. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 25-42
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


70/137
Nr opisu: 0000020569
Tytuł oryginału: Narzędzia rekrutacji i derekrutacji personelu
Tytuł w wersji angielskiej: The tools of human resources recruitment and derecruitment
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2006 z. 29, s. 7-18, bibliogr. 41 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: rekrutacja personelu ; derekrutacja personelu ; zatrudnienie ; przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe angielskie: personnel recruitment ; personnel derecruitment ; employment ; company
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


71/137
Nr opisu: 0000030716
Tytuł oryginału: Państwo opiekuńcze w warunkach globalizacji.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Demokracja w dobie globalizacji. T. 1: W praktyce politycznej. Pod red. J. Iwanka, M. Mazura. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu ¦l±skiego, 2006, s. 131-144
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 2400 0208-6336)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


72/137
Nr opisu: 0000020570
Tytuł oryginału: Prawa pracownicze w zarz±dzaniu przedsiębiorstwem
Tytuł w wersji angielskiej: Employees rights in the company management
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2006 z. 29, s. 19-26, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: prawa pracownika ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; pracownik
Słowa kluczowe angielskie: human rights ; enterprise management ; employee
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


73/137
Nr opisu: 0000023968
Tytuł oryginału: Rola techniki informacyjnej w kształtowaniu form zatrudnienia.
Tytuł w wersji angielskiej: The role of information techniques in the employment formation
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilo¶ciowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstaw± tworzenia warto¶ci współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 21-28, bibliogr. 20 poz.
Organizator: [Katedra Informatyki i Ekonometrii, Katedra Podstaw Zarz±dzania i Marketingu. Politechnika ¦l±ska]
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1724 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 37)
Słowa kluczowe polskie: technika informacyjna ; forma zatrudnienia ; rynek pracy ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem
Słowa kluczowe angielskie: information technique ; form of employement ; labour market ; enterprise management
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568


74/137
Nr opisu: 0000015623
Tytuł oryginału: Podstawy prawa dla studentów zarz±dzania. Praca zbiorowa. Pod red. Ernesta Knosali i Małgorzaty Baron-Wiaterek.
Autorzy: Jarosław Antoniuk, Małgorzata Baron-Wiaterek, Piotr* Horosz, Ernest** Knosala, Wojciech Kowalski, Agnieszka* Kubiak-Cyrul, G. KuĽnik, Piotr* Stec, Hanna* Walczak-Zaremba, Paweł Witkowski.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2005
Opis fizyczny: , 267 s., bibliogr.
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


75/137
Nr opisu: 0000021265
Tytuł oryginału: Podstawy prawne wspierania inkluzji.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Wykluczenie społeczne. Praca zbiorowa. Pod red. L. Fr±ckiewicz. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 60-73
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


76/137
Nr opisu: 0000022359
Tytuł oryginału: Prawa socjalne obywateli Unii Europejskiej.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Procesy transformacji i integracji z Uni± Europejsk± a zachowania podmiotów gospodaruj±cych. Red.: A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski. Bytom : [Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu], 2005, s. 159-170, bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


77/137
Nr opisu: 0000012567
Tytuł oryginału: Ustrojowo-prawne instrumenty polityki społecznej. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Pod red. Małgorzaty Baron-Wiaterek.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek, Ernest** Knosala, Hanna* Walczak-Zaremba.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2005
Opis fizyczny: , 169 s., bibliogr.
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


78/137
Nr opisu: 0000010183
Tytuł oryginału: Działalno¶ć marketingowa na rynku pracy województwa ¶l±skiego.
Tytuł w wersji angielskiej: Marketing on the silesia employment market
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: MARKETING - INNOWACJE - INFORMACJA "Marketing w społeczeństwie informacyjnym". Materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarz±dzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, Szczyrk, 20-21 listopada 2003 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 203-208, bibliogr. 18 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1626 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 24)
Słowa kluczowe polskie: województwo ¶l±skie ; rynek pracy ; marketing
Słowa kluczowe angielskie: Silesian Voivodeship ; labour market ; marketing
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


79/137
Nr opisu: 0000015538
Tytuł oryginału: Formalno-prawne podstawy zarz±dzania sfer± pomocy osobom niepełnosprawnym.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Niepełnosprawni a praca. Praca zbiorowa. Pod red. Lucyny Fr±ckiewicz i Wiesława Koczura. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 141-154
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


80/137
Nr opisu: 0000015539
Tytuł oryginału: Gospodarowanie kapitałem ludzkim w realnych stosunkach pracy w Polsce.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Kapitał społeczny. Praca zbiorowa. Pod red. Lucyny Fr±ckiewicz i Andrzeja R±czaszka. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 110-125
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


81/137
Nr opisu: 0000028792
Tytuł oryginału: Instrumenty zmian personalnych w organizacji.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 145-155
Słowa kluczowe polskie: organizacja ; zarz±dzanie zasobami ludzkimi
Słowa kluczowe angielskie: organization ; human resources management
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


82/137
Nr opisu: 0000015187
Tytuł oryginału: Kapitał ludzki na rynku pracy województwa ¶l±skiego.
Tytuł w wersji angielskiej: Human capital on the silesian labour market
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek, Izabela* Grzanka.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 227-238, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe polskie: kapitał ludzki ; województwo ¶l±skie ; kształcenie ustawiczne ; rynek pracy
Słowa kluczowe angielskie: human capital ; Silesian Voivodeship ; lifelong learning ; labour market
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


83/137
Nr opisu: 0000076884
Tytuł oryginału: Koncepcje kształtowania polityki zatrudnienia w Polsce po 1990 roku.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i my¶l polityczna. Pod red. W. Kautego. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu ¦l±skiego, 2004, s. 543-554
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 2235 0208-6336)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


84/137
Nr opisu: 0000028800
Tytuł oryginału: Narodowe państwo opiekuńcze w perspektywie globalizacji.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Globalizacja a problem tożsamo¶ci narodowej. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 185-198
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


85/137
Nr opisu: 0000022371
Tytuł oryginału: Harmonizacja polityki zatrudnienia wspólnot europejskich - skutki dla Polski.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Polska krajem Unii Europejskiej - problemy transformacji systemowej i regionalnej. Red.: A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski. Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Bytom : [Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji], 2003, s. 246-255
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


86/137
Nr opisu: 0000076882
Tytuł oryginału: Kierunki zmian strategii zatrudnienia w Polsce.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Czynniki kreowania wzrostu popytu na pracę. Red. E. Bojar. Katedra Ekonomii i Zarz±dzania Gospodark± Politechniki Lubelskiej, IV Wydział Nauk Technicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Lublinie. Lublin : Politechnika Lubelska, 2003, s. 34-56
Seria: (Konkurencja i Koegzystencja Regionów w Polsce Integracji Europejskiej ; 4)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


87/137
Nr opisu: 0000076881
Tytuł oryginału: Kreowanie państwa bezpieczeństwa socjalnego w Polsce.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Bezpieczeństwo socjalne. Praca zbiorowa. Pod red. L. Fr±ckiewicz. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 45-61
Seria: (Prace Naukowe ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


88/137
Nr opisu: 0000076883
Tytuł oryginału: Polityka zatrudnienia Unii Europejskiej. Skutki dla Polski. Europejska Akademia na ¦l±sku, Biblioteka ¦l±ska.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
Adres wydawniczy: Katowice : Europejska Akademia, 2003
Opis fizyczny: , 15 s.
Typ publikacji: I
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


89/137
Nr opisu: 0000076880
Tytuł oryginału: Prawne aspekty procesu kadrowego w przedsiębiorstwie.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach integracji i globalizacji gospodarki. Praca zbiorowa. Pod red. A. Limańskiego. Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych, 2003, s. 257-268
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


90/137
Nr opisu: 0000007806
Tytuł oryginału: Tendencja zmian społeczno-gospodarczych w Polsce a zatrudnienie
Tytuł w wersji angielskiej: Trends in social and economic changes in poland and employment problems
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2003 z. 15, s. 217-229
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zatrudnienie ; reforma systemowa ; społeczeństwo
Słowa kluczowe angielskie: employment ; system reform ; society
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


91/137
Nr opisu: 0000076772
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie wiedz± w procesie zmian na rynku pracy.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Ukrains'ka nauka: minyle, sucasne, majbutne. Vyp. 6. Ternopil'ska Akademia Narodnogo Gospodarstva. Kafera Ukrainoznavstva. Institut Ekonomiki i Pidpriemnictva. Ternopil' : Pidrucniki & Posibniki, 2003, s. 23-30
Słowa kluczowe polskie: rynek pracy ; zarz±dzanie wiedz± ; zatrudnienie ; kształcenie
Słowa kluczowe angielskie: labour market ; knowledge management ; employment ; education
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


92/137
Nr opisu: 0000076852
Tytuł oryginału: Efektywno¶ć funkcjonowania polskiego rynku pracy.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Problemy ekonomicznej efektywno¶ci gospodarowania w procesach transformacji polskiej gospodarki. Praca zbiorowa. Pod red. A. Limańskiego. Katowice : Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych, 2002, s. 49-62
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


93/137
Nr opisu: 0000076702
Tytuł oryginału: Informacja publiczna w sferze zatrudnienia.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Publiczne systemy informacyjne. Informatyka w administracji, Bielsko-Biała, 25-27 listopada 2002 r. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2002, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4
Organizator: Instytut Południowy w Bielsku Białej [i in.]
Słowa kluczowe polskie: informacja publiczna ; rynek pracy ; zatrudnienie ; administracja publiczna
Słowa kluczowe angielskie: public information ; labour market ; employment ; public administration
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


94/137
Nr opisu: 0000079582
Tytuł oryginału: Instrumenty rozwoju zatrudnienia w regionie wobec wymogów integracji europejskiej.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji europejskiej. Red. A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2002, s. 191-200
Słowa kluczowe polskie: zatrudnienie ; bezrobocie ; rynek pracy
Słowa kluczowe angielskie: employment ; unemployment ; labour market
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


95/137
Nr opisu: 0000076847
Tytuł oryginału: Narzędzia zwolnień pracowników
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Ekon. Organ. Przeds. 2002 R. 53 nr 3, s. 58-65
p-ISSN: 0860-6846
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.411


96/137
Nr opisu: 0000076751
Tytuł oryginału: Organizacje międzynarodowe wobec zatrudnienia i bezrobocia
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Zb. Nauk. Pr. Cerka'skogo Derz. Technol. Univ., Ser. Ekon. Nauki 2002 nr 2, 55-63
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


97/137
Nr opisu: 0000076856
Tytuł oryginału: Rola państwa w kształtowaniu zatrudnienia na terenach wiejskich.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Problemy polskiej wsi na przełomie wieków. Praca zbiorowa. Pod red. L. Fr±ckiewicz, M. Król. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 137-153
Seria: (Prace Naukowe ; Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


98/137
Nr opisu: 0000017485
Tytuł oryginału: Rynek pracy województwa ¶l±skiego - problemy i rekomendacje.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług - 2002. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania]. Katowice : O¶rodek Postępu Organizacyjnego przy Zarz±dzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 2002, s. 604-615, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 119586


99/137
Nr opisu: 0000076855
Tytuł oryginału: The applicaiton of GIS in visualization of unemployment in Silesia Province.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Geographical Information Systems. International conference and exhibition. GIS Odyssey 2002, Split -Solin - Trogir - Korcula - Dubrovnik, 2nd to 6th September 2002. Proceedings. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 359-366
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


100/137
Nr opisu: 0000003894
Tytuł oryginału: Transformacja systemu zatrudnienia w działalno¶ci państwa.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2002
Opis fizyczny: , 350 s., bibliogr.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1530 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 8)
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


101/137
Nr opisu: 0000003902
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie rynkiem pracy w Polsce wobec wyzwań globalizacji
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2002 z. 11, s. 5-15
p-ISSN: 1641-3466
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


102/137
Nr opisu: 0000076849
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie rynkiem pracy w warunkach globalizacji
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Stud. Gospod. 2002 nr 1, s. 39-52
p-ISSN: 1643-093X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


103/137
Nr opisu: 0000028740
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie wiedz± na rynku pracy.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Podmiotowo¶ć nauki. Red.: Jacek R±b, Jerzy Broda, Aldona Musiał. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2002, s. 217-229
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie wiedz± ; rynek pracy ; zatrudnienie
Słowa kluczowe angielskie: knowledge management ; labour market ; employment
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


104/137
Nr opisu: 0000076028
Tytuł oryginału: Dialog w procesie zarz±dzania zatrudnieniem w Polsce.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Rozważania wokół pracy. Red.: Jacek R±b, Jerzy Musiał, Aldona Musiał. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2001, s. 204-218
Słowa kluczowe polskie: rynek pracy ; zarz±dzanie zatrudnieniem
Słowa kluczowe angielskie: labour market ; employment management
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


105/137
Nr opisu: 0000076797
Tytuł oryginału: Formalno-prawne podstawy polityki rynku pracy.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Zarz±dzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI wieku. Pod red. Z. Wi¶niewskiego. Toruń : Toruńska Szkoła Zarz±dzania, 2001, s. 371-381
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


106/137
Nr opisu: 0000017604
Tytuł oryginału: Instrumenty organizacyjno-prawne restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie w Polsce.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Konkurencyjno¶ć polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej, Katowice 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Konkurencyjno¶ć zasobów i umiejętno¶ci przedsiębiorstw w warunkach przedakcesyjnych. Pod red. A. Limańskiego. Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : [Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach], 2001, s. 313-323
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


107/137
Nr opisu: 0000076794
Tytuł oryginału: Prawo gospodarcze.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Zarz±dzanie i marketing w przedsiębiorstwie. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Wyd. 2 rozsz.. Pod red. M. Zielińskiego. Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Zabrze : [Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej], 2001, s. 19-28
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 115011


108/137
Nr opisu: 0000076749
Tytuł oryginału: Stosunki pracy w procesie komercjalizacji i prywatyzacji w Polsce.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Problemy marketingu v postssocialisticnich krainach = Problemy marketingu w postsocjalistycznych państwach. Red. A. Limans'ki, D. Sztefanic. Institut Ekonomiki i Pidpriemnictva (m. Ternopil'), Visca Skola Marketingovogo Upravlenija i Inozemnich Mov (Katovice). Ternopil' : Dzura, 2001, s. 83-95
Słowa kluczowe polskie: komercjalizacja przedsiębiorstwa ; prywatyzacja ; transfer przedsiębiorstw ; redukcja zatrudnienia
Słowa kluczowe angielskie: enterprise commercialization ; privatization ; transfer of enterprises ; downsizing
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


109/137
Nr opisu: 0000076795
Tytuł oryginału: Współdziałanie partnerów na polskim rynku pracy w latach dziewięćdziesi±tych
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Ruch Praw. Ekon. Socjol. 2001 z. 3, s. 117-133
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


110/137
Nr opisu: 0000076792
Tytuł oryginału: Instrumenty prawne polityki rynku pracy w Polsce w warunkach globalizacji.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Sektor finansowy w Polsce w warunkach globalizacji procesów gospodarczych, Ustroń, 11-12.05.2000 r. Materiały konferencyjne. Cz. 2. Pod red. I. Pyka. Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych, 2000, s. 221-230
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


111/137
Nr opisu: 0000076791
Tytuł oryginału: Polityka zatrudnienia i rynku pracy w podstawowych dokumentach Unii Europejskiej.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Integracja ekonomiczna Polski z krajami Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne, Ustroń, 22-23.04.1999. Pod red. T. Sporka. Katowice : Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych, 1999, s. 283-296
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


112/137
Nr opisu: 0000076793
Tytuł oryginału: Prawo gospodarcze.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Zarz±dzanie i marketing w przedsiębiorstwie. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy Studiów Podyplomowych. Pod red. M. Zielińskiego. Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Zabrze : [Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej], 1999, s. 13-19, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Mg 117978


113/137
Nr opisu: 0000076790
Tytuł oryginału: Umowy. Przepisy, przykłady i obja¶nienia.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
Adres wydawniczy: Katowice : Gall, 1999
Opis fizyczny: , 144 s.
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


114/137
Nr opisu: 0000076789
Tytuł oryginału: Działalno¶ć marketingowa na rynku pracy.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Problemy współczesnego marketingu. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Ustroń, 23-24.04.1998. Pod red. T. Kramera. Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Katowice : Wyższa Szkoła Zarz±dzania Marketingowego i Języków Obcych, 1998, s. 129-141
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


115/137
Nr opisu: 0000076788
Tytuł oryginału: Europejskie regulacje polityki zatrudnienia i rynku pracy a rozwi±zania polskie.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Bariery i stymulatory integracji europejskiej. T. 2. Red. H. Przybylski. Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 109-121
Seria: (Prace Naukowe ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


116/137
Nr opisu: 0000026966
Tytuł oryginału: Działalno¶ć organizatorska państwa w dziedzinie zatrudnienia. (Niektóre aspekty społeczno ekonomiczne i prawne).
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1997
Opis fizyczny: , 114 s., bibliogr. 94 poz.
Seria: (Monografia ; Politechnika ¦l±ska)
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz. 01 104445


117/137
Nr opisu: 0000076783
Tytuł oryginału: Prawne aspekty polityki zatrudnienia w ramach przeobrażeń systemowych
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Ruch Praw. Ekon. Socjol. 1997 z. 4, s. 39-56
p-ISSN: 0035-9629
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


118/137
Nr opisu: 0000035289
Tytuł oryginału: Opodatkowanie dochodów z działalno¶ci gospodarczej
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Zarz. 1996 z. 2, s. 77-92
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4494


119/137
Nr opisu: 0000035497
Tytuł oryginału: Podstawy prawa pracy. Wyd. 2 zm.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1996
Opis fizyczny: , 291 s., bibliogr.
Seria: (Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1994 0434-0825)
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


120/137
Nr opisu: 0000035496
Tytuł oryginału: Podstawy prawne działalno¶ci gospodarczej. Wybrane zagadnienia. Wyd. 2 popr.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1996
Opis fizyczny: , 182 s.
Seria: (Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1993 0434-0825)
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


121/137
Nr opisu: 0000035493
Tytuł oryginału: System prawny zatrudnienia. Wybrane zagadnienia.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1996
Opis fizyczny: , 128 s.
Seria: (Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1995 0434-0825)
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


122/137
Nr opisu: 0000042713
Tytuł oryginału: Umowy obrotu gospodarczego.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1996
Opis fizyczny: , 206 s.
Seria: (Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1947 0434-0825)
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


123/137
Nr opisu: 0000033354
Tytuł oryginału: Prawne determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Zarz. 1995 z. 1, s. 25-32
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4495


124/137
Nr opisu: 0000033565
Tytuł oryginału: Zarys prawa pracy.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1995
Opis fizyczny: , 195 s., bibliogr.
Seria: (Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1943 0434-0825)
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


125/137
Nr opisu: 0000043950
Tytuł oryginału: Podstawy prawne działalno¶ci gospodarczej. Materiały Ľródłowe. Cz. 1.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek, Elżbieta** Le¶ko.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1994
Opis fizyczny: , 377 s.
Typ publikacji: I
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


126/137
Nr opisu: 0000043951
Tytuł oryginału: Podstawy prawne działalno¶ci gospodarczej. Materiały Ľródłowe. Cz. 2.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek, Elżbieta** Le¶ko.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1994
Opis fizyczny: , 579 s.
Typ publikacji: I
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


127/137
Nr opisu: 0000044831
Tytuł oryginału: Podstawy prawne działalno¶ci gospodarczej. Wybrane zagadnienia.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1994
Opis fizyczny: , 178 s.
Seria: (Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1876 0434-0825)
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


128/137
Nr opisu: 0000043615
Tytuł oryginału: Rozwój koncepcji programowych polskiej lewicy do pocz±tków działania KPRP
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Nauki Społ. 1994 z. 69, s. 105-119
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3364


129/137
Nr opisu: 0000076781
Tytuł oryginału: Kierunki przekształceń działalno¶ci przedsiębiorstwa.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Współczesne problemy zarz±dzania przedsiębiorstwem. Cz. 2. Katowice : Instytut Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 1993, s. 25-35
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


130/137
Nr opisu: 0000076782
Tytuł oryginału: Problemy motywacji pracowniczej w zarz±dzaniu przedsiębiorstwem.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Współczesne problemy zarz±dzania przedsiębiorstwem. Cz. 2. Katowice : Instytut Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 1993, s. 56-65
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


131/137
Nr opisu: 0000059798
Tytuł oryginału: Zinstytucjonalizowane formy w ruchu politycznym według koncepcji teoretyków marksizmu (K. Marksa, F. Engelsa i W. Lenina)
Autorzy: Małgorzata Nizio.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Nauki Społ. 1990 z. 54, s. 41-57
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3364


132/137
Nr opisu: 0000060541
Tytuł oryginału: Działalno¶ć ideologiczna w procesie rozwoju ruchu politycznego na podstawie koncepcji klasyków marksizmu
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Nauki Społ. 1989 z. 57, s. 15-32
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3364


133/137
Nr opisu: 0000076780
Tytuł oryginału: Karola Marksa teoria konfliktów społecznych i jej kontekst historyczny.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Sprzeczno¶ci i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne. Pod red. B. Pasierba. Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989, s. 19-30
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


134/137
Nr opisu: 0000060547
Tytuł oryginału: Pojęcie ruchu społecznego i politycznego u klasyków marksizmu
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Nauki Społ. 1989 z. 55, s. 57-69, bibliogr. 56 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3364


135/137
Nr opisu: 0000060552
Tytuł oryginału: Rola zwi±zków zawodowych w systemie politycznym Polski Ludowej w ocenie podstawowych dokumentów PZPR (w latach 1981-1984)
Autorzy: Małgorzata Nizio-Baron.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Nauki Społ. 1989 z. 53, s. 69-86, bibliogr. 33 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3364


136/137
Nr opisu: 0000061148
Tytuł oryginału: Sprzeczno¶ci i konflikty społeczne w ujęciu teoretycznym.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek.
¬ródło: W: Sprzeczno¶ci i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne. Pod red. nauk. B. Pasierba. Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989, s. 19-30
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


137/137
Nr opisu: 0000065042
Tytuł oryginału: Nauka o polityce. Praca zbiorowa. Wyd. 2 popr.
Autorzy: Małgorzata Baron-Wiaterek, J. Czernek, Józef** Haber, G. Heiland, H. Kowalski, E. Matula, Jan** Misztal, Z. Nowak, Andrzej* Palczak, J. Skoneczny, Antoni** Waliczek, Franciszek** Ziemski.
Adres wydawniczy: Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1988
Opis fizyczny: , 257 s., bibliogr.
Seria: (Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska im. W. Pstrowskiego nr 1426 0434-0825)
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie