, godzina
    KATALOG ONLINE DOROBEK BIBLIOTEKA CYFROWA SZKOLENIA BIBLIOTECZNE
Ocena parametryczna 2017
O Bibliotece
Filie Biblioteki
Katalogi
Bazy do testowania
E-źródła
Usługi
Dorobek, cytowania, bibliometria
Repozytorium Cyfrowe Politechniki Śląskiej REPOLIS
Ośrodek Informacji Patentowej
i Normalizacyjnej
Niepełnosprawni w Bibliotece
Przydatne linki
Wystawy
Zapytaj
bibliotekarza
Zaproponuj zakup książki
Nowa strona www

Bibliografii publikacji pracowników Politechniki Śląskiej od 1988


Baza jest dostępna on-line


Uwaga:
Zarządzenie nr 81/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji dorobku naukowego pracowników Politechniki Śląskiej

Wypełnienie formularza jest jedynie zgłoszeniem do bazy i nie jest jednoznaczne z natychmiastowym pojawieniem się publikacji w bazie.

Zawartość:
Baza obejmuje publikacje, rozprawy doktorskie oraz niepublikowane prace naukowo-badawcze pracowników Politechniki Śląskiej. Od 2005 r. baza rejestruje też dorobek naukowy doktorantów Politechniki Śląskiej. Bibliografia dokumentuje wydawnictwa samoistne: monografie, podręczniki, skrypty i opisy patentowe oraz niesamoistne: artykuły, recenzje, referaty (bądź ich streszczenia) ze zjazdów i konferencji naukowych, rozdziały w książkach. Opisy prac opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej podają wartość wskaźnika IF. Do czasu ukazania się bazy JCR za dany rok kalendarzowy, publikacjom z tego roku przypisywana jest punktacja według ostatniej dostępnej edycji JCR.

Zasięg chronologiczny:
od roku 1988
lata 1945-1981 dostępne są w Bibliotece Cyfrowej
lata 1982-1987 dostępne są w Oddziale Informacji Naukowej

Język bazy:
tytuły prac podawane są w języku oryginału z wyjątkiem prac pisanych cyrylicą (te tytuły są transliterowane).

Opracowanie:
Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Publikacje rejestrowane są z autopsji w oparciu o materiały znajdujące się w księgozbiorze Biblioteki, oryginały i odbitki prac dostarczane przez autorów, a także na podstawie bibliograficznych baz danych oraz wykazów publikacji nadsyłanych przez instytuty i katedry PŚl.

Aktualizacja:
Baza jest aktualizowana na bieżąco. Biblioteka Główna, zdając sobie sprawę z niekompletności bazy, zwraca się z uprzejmą prośbą do Pracowników Uczelni o przekazywanie informacji na temat ich dorobku do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej (pok. 23, tel. 032 237-26-47, bg.dnp@polsl.pl).

Uwagi:
Rok bieżący i ubiegły - w rejestracji.
Biblioteka Główna, ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice, tel/fax 32 2371551 tel. 32 2371269, e-mail: bg.sekr@polsl.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych - w przeglądarce internetowej można samodzielnie określić ustawienia dotyczące ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.
(C) 2005 oprac. graficzne: Wojciech Borczyk, wykonanie: Wojciech Wojtowicz, Dagmara Wolny